Počet nájdených zariadení 178 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9727x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8975x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8785x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6510x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10728x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10342x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5486x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11152x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6664x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8306x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5805x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6499x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5579x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
25.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3291x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
26.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
27.  MED - ALICE S.R.O. (537x) Ružová 1052/14  079 01   VEľKé KAPUšANY 
28.  STRIPAI S.R.O. (539x) M. Benku 9  071 01   MICHALOVCE 
29.  MEDISAB S.R.O. (598x) Palárikova 1625/24  069 01   SNINA 
30.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
31.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
32.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7994x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
33.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6309x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
34.  NSP SV.LUKášA (6283x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
35.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
36.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
37.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
38.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5694x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
39.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8966x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
41.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
42.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
43.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
44.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4066x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
45.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
46.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2113x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
47.  NSP MV SR BRATISLAVA (6261x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
48.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
49.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
50.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7102x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
51.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
52.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
53.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
55.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5416x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
56.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
57.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
58.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
59.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2403x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
60.  COR S.R.O. (1069x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
61.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1950x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
62.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1780x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6981x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
64.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1362x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
65.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4897x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
66.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3439x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
68.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2817x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
69.  P.& P. MED, S.R.O. (1842x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
70.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
71.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
72.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1347x) Robotnícka 12  921 01   PIEšťANY 
73.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
74.  RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1770x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
75.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1600x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
76.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1524x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
77.  BEMED, S.R.O. (778x) Tehelná 2684/80  085 01   BARDEJOV 
78.  MUDR. EVA BRUGOŠOVÁ (528x) M. R. Štefánika č.2  054 01   LEVOČA 
79.  RESPIRO-MEDICAL S.R.O. (434x) Š. Petöfiho 1197/77  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
80.  MUDR. CHALKOVÁ VIERA (668x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 214 
81.  DOC., MUDR. DUšAN SALáT, CSC. (498x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
82.  MUDR. MIKOVÁ VLASTA (570x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
83.  MUDR.SMOLKA DUŠAN, MPH. (577x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
84.  MUDR. FORTUNÍK JAROSLAV (621x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 214 
85.  MUDR. ŠILHÁR PAVOL (526x) Farského námestie 6  903 01   SENEC 
86.  MUDR.URBANOVIČOVÁ ANNA (590x) HOLLÉHO 2  902 01   PEZINOK 
87.  MUDR. DUCHOŇ JÚLIUS (502x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
88.  MUDR. ČUPKA JURAJ (537x) M.R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
89.  MUDR. VINCENT ŽIFČÁK (492x) Odorín 233  053 22   ODORíN 
90.  MUDR. AGáTA LEŠOVÁ (524x) Novomeského 17  071 01   MICHALOVCE 
91.  MUDR. JURČO PETER (461x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 
92.  MUDR. JANA JURČOVÁ (509x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 
93.  KLUKNAVSKá, S.R.O. (426x) Kukučínova 11  056 01   GELNICA 
94.  MUDR. HREBENÁR SLAVOMÍR (463x) Vajanského 44  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
95.  MUDR. RUžENA TIMUROVÁ ZAMBOVÁ (515x) Czambelova 18  040 01   KOšICE 
96.  PNEUMO, S.R.O. (466x) Nám.Sv.Františka 6  842 62   BRATISLAVA 
97.  PNEUMOSPIR,SPOL. S R. O. (492x) G. Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
98.  PULMO, S.R.O. (449x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
99.  E B, S.R.O. (436x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
100.  TAPCH, S.R.O. (389x) Šrobárova 15  080 01   PREšOV 

Strana č. < späť tam >