Počet nájdených zariadení 41 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10058x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9256x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10432x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10968x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11057x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10606x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5581x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11202x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11364x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6767x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5968x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6658x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10822x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6546x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7517x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5709x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8089x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5665x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4346x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
25.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3399x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
26.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4389x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
27.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3632x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6846x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
29.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1647x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
30.  MUDR. MIŠUTOVÁ VIERA (501x) Pílska 7  955 13   TOPOľčANY 
31.  MUDR. SMIEŠNA ALŽBETA (409x) Jánošíkovo nábrežie 1212  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
32.  MUDR. TUHÁRSKA IVETA (562x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
33.  MUDR. NYITRAY ALEXANDER (393x) Nábrežná č.3  934 48   LEVICE 
34.  MUDR. JANA PETRÍČKOVÁ - INFEKTOLóGIA A TROPICKá MEDICíNA (385x) Pauleho 2  971 01   PRIEVIDZA 
35.  INF.ZZH, S.R.O (429x) ul. 17.novembra 1300  955 01   TOPOľčANY 
36.  MUDR. JANA PETRÁŠOVÁ (656x) Banóvska ul. č. 123  913 21   TRENčIANSKA TURNá 
37.  MUDR. SEDLIAKOVÁ KATARÍNA (873x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
38.  MUDR. GAŠPAR IVAN (597x) PLK Q.Rúbanisko II  984 03   LUčENEC 
39.  MUDR. DOLÁNOVÁ RUŽENA, MPH. (656x) Poľovnícka 14  900 24   VEľKý BIEL 
40.  SKS SLOVENSKO, S.R.O. (1268x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
41.  MUDR. TAŠKÁ ALENA (487x) Hviezdoslavova 428  908 51   HOLíč