Počet nájdených zariadení 732 (8 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MUDR. DUŠÁK DUŠAN (506x) SNP 1  083 01   SABINOV 
2.  HEMINT S.R.O. (488x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
3.  INTERNÉ - MUDR. VARGOVÁ T., S.R.O. (439x) Hlavná 776/113  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
4.  MUDR. MILAN PREKOP (474x) Nižnianska 855/8  075 01   TREBIšOV 
5.  MUDR. DANČ JAROSLAV,CSC. (511x) NsP SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  MUDR. ŠILAN ĽUBOMÍR (543x) Krátka 1  900 55   LOZORNO 
7.  MUDR. ONTKOVÁ SOŇA:INTERNÁ AMBULANCIA (531x) Hostinského 4  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
8.  MEDINTERNA PRIEVIDZA, S.R.O. (497x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
9.  INTERNÁ AMBULANCIA I PRIEVIDZA, S.R.O. (466x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
10.  MUDR. RODINA PETER (504x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
11.  MUDR. MOKRÁ ĽUBICA (484x) SNP 19  934 01   LEVICE 
12.  MUDR. ŽEMBERA VLADIMÍR (495x) Bernolákova 4207/19  955 01   TOPOľčANY 
13.  MUDR. FRITZMANNOVÁ EVA (576x) Hrnčíriková 222/6  958 01   PARTIZáNSKE 
14.  MUDR. KOZINOVÁ MAGDA (530x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
15.  MUDR. DVORŽÁK MÁRIO (599x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
16.  MUDR. JÁNOŠÍK JURAJ (492x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
17.  MUDR. JáN PUKLUŠ (498x) Česká 2/12  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
18.  MUDR. ĎURIŠOVÁ ADRIANA (542x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
19.  MUDR. HAVIAROVÁ ANNA (536x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
20.  MUDR. RABENSEIFEROVÁ OĽGA (497x) Sch. Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
21.  MUDR. MASÁR PETER (662x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
22.  MUDR. SELECKÁ ZLATA (551x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
23.  MUDR. KVASNOVSKÝ ŠTEFAN (519x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
24.  MUDR. MURGAŠOVÁ VERONIKA (542x) Mierové námestie 12  901 01   MALACKY 
25.  MUDR. POLAN PETER (591x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 
26.  MUDR. HAJASOVÁ DANIELA (563x) Bulharská 3  821 04   BRATISLAVA 
27.  MUDR. ŠVIDRAŇOVÁ MARTA (604x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
28.  MUDR. RATTAJOVÁ INGRID (618x) Vajnorská 40  831 03   BRATISLAVA 3 
29.  MUDR. ALEXANDRA DANNINGEROVÁ MOLNÁROVÁ (590x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
30.  MUDR. NOVOTNÁ ZLATA (784x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
31.  MUDR. NEMCOVÁ DANKA (475x) Dukelských hrdinov 34  901 01   MALACKY 
32.  MUDR. KARAMANOVÁ MONIKA (558x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 3 
33.  DOC. MUDR. MILAN OCHODNICKÝ, CSC. (514x) Červenej armády 25  036 01   MARTIN 
34.  MUDR. KMEC JÚLIUS (534x) Biela 2  040 01   KOšICE 
35.  GIOS, S.R.O., (482x) M.R.Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
36.  MUDR. OGURČÁK DUŠAN - PRO VITAE (501x) Svoradova 13  811 03   BRATISLAVA 
37.  MUDR. BOČEK MARIÁN (549x) ZS SCP,Bystrická cesta 13  034 01   RUžOMBEROK 
38.  MUDR. MELIŠ PAVEL (508x) Bratislavská 4  010 01   ŽILINA 
39.  DOC. MUDR. MECHÍR JÁN CSC. (561x) Plzenská 5  040 11   KOšICE 
40.  MUDR. ŽELEZKOV PETER (601x) Mozartova 3  917 08   TRNAVA 
41.  MUDR. TIBENSKÝ TIBOR (486x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
42.  MUDR. TREBICHAVSKÝ DUŠAN (552x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
43.  MUDR. BAKA ALEXANDER (558x) Kvetná 14  934 01   LEVICE 
44.  MUDR. BIELEKOVÁ GIZELA (559x) SNP 19  934 01   LEVICE 
45.  MUDR. GALLUSOVÁ KATARÍNA (524x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
46.  MUDR. KREHÁK PETER (517x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
47.  MUDR. ŠIMKO BEDŘICH (524x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
48.  MUDR. DEMETER PAVEL (434x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
49.  MUDR. ŠTEFÁNIK PETER (577x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
50.  MUDR. HRNČIAR MARIÁN (554x) Koreszkova 9  909 01   SKALICA 
51.  MUDR. DOLINSKÝ JÁN (529x) Továrenská 532  905 01   SENICA 
52.  REFUGIUM, N.O. (447x) Súvoz č. 739  911 01   TRENčíN 
53.  MUDR. MORAVČÍKOVÁ MÁRIA (518x) G. Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
54.  MUDR. SZIGETI ZOLTÁN (531x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
55.  MUDR. BUDICKÝ PETER S.R.O. (466x) Slobody 2752/50  058 01   POPRAD - SPIšSKá SOBOTA 
56.  MUDR. KARPENKOVÁ JARMILA (555x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
57.  MUDR. LATKANIČOVÁ MÁRIA (492x) Lorencova 5  053 42   KROMPACHY 
58.  INTERNA V.K., S.R.O. (461x) Liesková 2383/5  066 01   HUMENNé 
59.  KRUSKAMED, S.R.O., (468x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
60.  INTERMEDIS, S.R.O. (462x) Reimanova 4  080 01   PREšOV 
61.  MUDR. BUDICKá ANNA S.R.O. (481x) Slobody 2752/50  058 01   POPRAD - SPIšSKá SOBOTA 
62.  MUDR. BACHRATÝ AUGUSTÍN (537x) Hlavná 60  080 01   PREšOV 
63.  MUDR. IMRICHOVÁ MAGDA (534x) Hviezdoslavova  060 01   KEžMAROK 
64.  MUDR. KOZEJ TARAS (548x) Komenského 134  068 01   MEDZILABORCE 
65.  MUDR. PISKOVÁ MÁRIA (482x) Hviezdoslavova 1  060 01   KEžMAROK 
66.  MUDR. TÓTHOVÁ AGNESA (563x) SNP 36  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
67.  MUDR. BANÍK MILAN (531x) Horská č.18  044 24   POPROč 
68.  MUDR. PETER NAJMIK (507x) Mlynská 24  040 01   KOšICE 
69.  PRO CARDIO, S.R.O. (469x) SNP 23  056 01   GELNICA 
70.  MUDR. MáRIA JACKOVÁ (605x) Kochanovská 207/35  078 01   SEčOVCE 
71.  MUDR. MILOš SOPKO, PHD. MPH (548x) Furčianska 63  040 11   KOšICE 
72.  MUDR. KRIŽANOVÁ DAGMAR (558x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
73.  MUDR. ŽOLDOŠOVÁ MÁRIA (509x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
74.  MUDR. VARGA VOJTECH (541x) Prístav  945 01   KOMáRNO 
75.  MUDR. KLIMANOVÁ ANNA (522x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
76.  MUDR. BOLVANSKÁ NORA (488x) PLK,J.D.Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
77.  MUDR. DAGMAR OKáLOVá, ODBORNý LEKáR (575x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
78.  MUDR. KOPAL DUŠAN (480x) Belanského 1346  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
79.  MUDR. PETROVÁ ALENA (525x) Matice slovenskej č. 960  972 71   NOVáKY 
80.  MUDR. KRÁSNY JOZEF (467x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
81.  MUDR. ŠPONIAR PAVOL (532x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
82.  MUDR. LONEKOVÁ SYLVIA (510x) PLK ČK 62/30  029 01   NáMESTOVO 
83.  MUDR. MILOVNÍKOVÁ VIERA (515x) PLK Vysokoškolákov  010 08   ŽILINA 
84.  MUDR. PODHORÁNYIOVÁ SOŇA (522x) Pavla Mudroňa 10  036 01   MARTIN 
85.  MUDR. STARINSKÁ SOŇA (498x) ul. 9. mája 438/15  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
86.  MUDR. JALOVIAROVÁ MÁRIA (573x) PLK Hnúšťa  981 01   HNúšťA 
87.  NZZ RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA (430x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
88.  SUPREMA S.R.O (522x) Bukovecká 16  040 12   KOšICE 
89.  GROLEK S.R.O. (452x) Mäsiarska 27  040 01   KOšICE 
90.  MEDINTER, S.R.O. (428x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
91.  PAVMAT, S.R.O. (503x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
92.  MUDR. REŠUTÍK STANISLAV (510x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
93.  MUDR. RAFFAJ JÁN (520x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
94.  MEDIPRAX, S.R.O. (468x) Západ 1056/12  028 01   TRSTENá 
95.  MUDR. MARTINKOVÁ JANA (475x) NsP Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
96.  MUDR. PIPAS TIBOR:INTERNÁ AMBULANCIA (494x) Mierová 21  982 01   TORNAľA 
97.  MUDR. SEČKÁR PAVOL (480x) Bystrická 256  966 81   ŽARNOVICA 
98.  MUDR. ONDREJ KOLLáR, ODBORNý LEKáR (438x) Zvolenská cesta 251  992 01   MODRý KAMEň 
99.  MUDR. DÚNAROVÁ DARINA (442x) Bezručova 5  811 09   BRATISLAVA 1 
100.  MUDR. MYDLIAROVÁ ZUZANA (516x) Bezručová 5  811 09   BRATISLAVA 1 

Strana č. < späť tam >