Nevyhľadávate žiaden text... (2 strany).

Strana č. < späť  tam > 

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3434x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
2.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5703x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
3.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4089x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
4.  K GRYF, S.R.O. (661x) Pomlejská cesta 412/40  931 01   ŠAMORíN 
5.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1432x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
6.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (6008x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
7.  GPII MEDICAL S.R.O. (565x) Družstevná 892/42  935 41   TEKOVSKé LUžANY 
8.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5820x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
9.  GNOZA SPOL. S R.O. (1422x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6783x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
11.  ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, S.R.O. (718x) Legionárska č. 28  911 01   TRENčíN 
12.  LSPP PRE DOSPELÝCH, N.O. (384x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
13.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (364x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10412x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
15.  DOMÉNA BMR S.R.O. (781x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
16.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (739x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7320x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
18.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2676x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
19.  MUDR. MARIáN LANDL (1067x) Unín  908 45   UNíN 
20.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2552x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
21.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5124x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
22.  RESCUE S.R.O. (407x) Železničná 1068  990 01   VEľKý KRTíš 
23.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (757x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
24.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4099x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
25.  MEDVAL, S.R.O. (693x) Dlhá 19 A  953 01   ZLATé MORAVCE 
26.  MUDR. HYBSKÝ ŠTEFAN (590x) Štúrova č. 2  960 01   ZVOLEN 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4095x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
28.  WESPA, S.R.O. (1120x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
29.  MUDR. JOZEF ŠUšKA, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (738x) Nám. Matice Slovenskej 6  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
30.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (873x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
31.  RESCUE SYSTÉM S.R.O. (351x) ul. Vysokoškolákov č. 21  010 08   ŽILINA 
32.  REGIONAL HELI SERVICE, S.R.O. (198x) VOJTECHA SPANYOLA 43  010 01   ŽILINA 

Strana č. < späť  tam >