Nevyhľadávate žiaden text... (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  AIR-TRANSPORT EUROPE, SPOL. S R.O., (376x) Letisko Poprad-Tatry  058 98   POPRAD 
2.  AMD-SK, S.R.O. (649x) Mazúrova 2  909 01   SKALICA 
3.  BIOS, S.R.O. (959x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
4.  DOMÉNA BMR S.R.O. (781x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
5.  DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (825x) Špitálska 2  070 01   MICHALOVCE 
6.  DZS OPTIMUS S.R.O. (530x) Wilsonovo nábrežie 4  949 01   NITRA 
7.  EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS S.R.O (456x) JOLIOTA CURIE 737/41  058 01   POPRAD 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9209x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10410x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
10.  FALCK ZáCHRANNá, A.S. (816x) Moldavská 8/A  040 11   KOšICE 
11.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10794x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
12.  GEMERMED S.R.O. (1655x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
13.  GNOZA SPOL. S R.O. (1421x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
14.  GPII MEDICAL S.R.O. (565x) Družstevná 892/42  935 41   TEKOVSKé LUžANY 
15.  HELLP, S.R.O. (724x) Riečna 1  949 01   NITRA 
16.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1058x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
17.  INT - PED, S.R.O. (1136x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
18.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (756x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
19.  JUVENALIA, S.R.O. (834x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
20.  K GRYF, S.R.O. (661x) Pomlejská cesta 412/40  931 01   ŠAMORíN 
21.  K&K DOKTOR, S.R.O. (821x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
22.  KONSENZUS S.R.O. (890x) M. Rázusa 2  071 01   MICHALOVCE 
23.  KURATÍVA, S.R.O. (1377x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
24.  LEGAMED S.R.O (686x) Tomašovská 27  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
25.  LSE - LIFE STAR EMERGENCY, S.R.O. (611x) Limbova 1  900 01   LIMBACH 
26.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (782x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
27.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (906x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
28.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (364x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
29.  LSPP PRE DOSPELÝCH, N.O. (384x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
30.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1110x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
31.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (739x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
32.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4802x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
33.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11502x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
34.  MEDCOM S. R. O. (1335x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
35.  MEDIGI S.R.O. (1193x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
36.  MEDIMADA, S.R.O. (1037x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
37.  MEDTIM, S. R. O. (733x) Šidlovská 8  080 01   PREšOV 
38.  MEDVAL, S.R.O. (693x) Dlhá 19 A  953 01   ZLATé MORAVCE 
39.  MESTO KREMNICA - LSPP (1009x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
40.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4417x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
41.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3064x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
42.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4838x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
43.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (6007x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
44.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (757x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
45.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (925x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
46.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (723x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
47.  MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (698x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
48.  MUDR. HULAJ METOD (771x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
49.  MUDR. HYBSKÝ ŠTEFAN (590x) Štúrova č. 2  960 01   ZVOLEN 
50.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (873x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
51.  MUDR. JOZEF ŠUšKA, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (738x) Nám. Matice Slovenskej 6  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
52.  MUDR. JOZEF ZIMAN, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (660x) Cintorínska 2l  968 01   NOVá BAňA 
53.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (886x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
54.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1134x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
55.  MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (775x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
56.  MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (778x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
57.  MUDR. MARIáN LANDL (1067x) Unín  908 45   UNíN 
58.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (848x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
59.  MUDR. MRÁZIKOVÁ IVETA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (597x) OBZS  049 01   MURáň 
60.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (908x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
61.  MUDR. RÓM TIBOR (947x) Plášťovce  935 82   PLášťOVCE 
62.  MUDR. RUDINSKÝ JÁN (866x) Hlavná 1  941 11   PALáRIKOVO 
63.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (770x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
64.  MUDR. VALLOVÁ ANNA (722x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
65.  MUDR. ZIMAN JÁN (900x) Selice  925 72   SELICE 
66.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5932x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
67.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5700x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
68.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4476x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
69.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3864x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
70.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4493x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
71.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8279x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
72.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4095x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
73.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6424x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
74.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2932x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
75.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6081x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
76.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1597x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
77.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5012x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
78.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5642x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
79.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3609x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
80.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6766x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
81.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6076x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
82.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6783x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
83.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7309x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
84.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3456x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
85.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3434x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
86.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5819x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
87.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8346x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
88.  NSP ILAVA, N.O. (3828x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
89.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5205x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
90.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9372x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
91.  NSP SKALICA (6650x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
92.  NSP SPIšSKá NOVá VES - ZZS (955x) Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
93.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9435x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
94.  NSP SV.LUKášA (6573x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
95.  OPERAčNé STREDISKO ZáCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUžBY SR (550x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
96.  POLIKLINIKA PEZINOK (990x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
97.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3310x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
98.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1428x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
99.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2676x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
100.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1466x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 

Strana č. < späť tam >