Nevyhľadávate žiaden text... (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  RZP, A.S. (760x) Trenčianska cesta č. 1667/2A  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
2.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (5059x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
3.  MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (886x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (10629x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
5.  MEDIMADA, S.R.O. (1179x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
6.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10511x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
7.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1298x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
8.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (868x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
9.  SVET ZDRAVIA, A.S. (666x) Mamateyova 30  851 04   BRATISLAVA 
10.  UCB SERVIS, SPOL. S R.O. (1170x) Trenčianska 56/A  821 08   BRATISLAVA 
11.  OPERAčNé STREDISKO ZáCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUžBY SR (635x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (7376x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
13.  POLYMORF, S.R.O. (881x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
14.  MUDR. HULAJ METOD (855x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
15.  ZDRAVIE V OHROZENí N.O. (534x) Sidónie Sakalovej 161/1  014 01   BYTčA 
16.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (952x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
17.  ZZS KYSUCE S.R.O. (615x) Okružná 111/8  022 01   ČADCA 
18.  RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1368x) Tajovského č. 5  962 12   DETVA 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5638x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
20.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3447x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
21.  MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (783x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
22.  JUVENALIA, S.R.O. (933x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
23.  NSP SV.LUKášA (7352x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
24.  PRO VITAE N. O. (7133x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (3317x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
26.  SANTE PLUS, S.R.O. (959x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
27.  BIOS, S.R.O. (1079x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
28.  NSP ILAVA, N.O. (4326x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
29.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (4287x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
30.  MEDCOM S. R. O. (1501x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
31.  ZAMED, S.R.O. (625x) Rákocziho 5/1  945 01   KOMáRNO 
32.  MEDIGI S.R.O. (1316x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
33.  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE (1586x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
34.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (1024x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE 
35.  FALCK ZáCHRANNá, A.S. (945x) Moldavská 8/A  040 11   KOšICE 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6806x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
37.  RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O. (788x) Rákocziho 42  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
38.  MESTO KREMNICA - LSPP (1096x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
39.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (5046x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
40.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4978x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
41.  KURATÍVA, S.R.O. (1491x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
42.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (995x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
43.  URGENT S.R.O. (651x) časť juh  934 01   LEVICE 
44.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6618x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
45.  LSE - LIFE STAR EMERGENCY, S.R.O. (690x) Limbova 1  900 01   LIMBACH 
46.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (1026x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
47.  ZDRAVOTNÍK SVLZ, S.R.O. (914x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
48.  K&K DOKTOR, S.R.O. (966x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
49.  NEMOCNIČNÁ A.S. (9302x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
50.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (12433x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
51.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (868x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
52.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2486x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1765x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
54.  KONSENZUS S.R.O. (980x) M. Rázusa 2  071 01   MICHALOVCE 
55.  DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (933x) Špitálska 2  070 01   MICHALOVCE 
56.  MUDR. MRÁZIKOVÁ IVETA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (666x) OBZS  049 01   MURáň 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (6330x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
58.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3743x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
59.  HELLP, S.R.O. (796x) Riečna 1  949 01   NITRA 
60.  DZS OPTIMUS S.R.O. (610x) Wilsonovo nábrežie 4  949 01   NITRA 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (4146x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
62.  MUDR. JOZEF ZIMAN, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (741x) Cintorínska 2l  968 01   NOVá BAňA 
63.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5864x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
64.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (1015x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
65.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (10224x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
66.  MUDR. RUDINSKÝ JÁN (965x) Hlavná 1  941 11   PALáRIKOVO 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (7652x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
68.  ZDRAVOTNé STREDISKO MEDICENTRUM, S.R.O. (647x) Hrnčíriková č. 1445/7  958 01   PARTIZáNSKE 
69.  POLIKLINIKA PEZINOK (1092x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
70.  INT - PED, S.R.O. (1250x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
71.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (6689x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
72.  MUDR. RÓM TIBOR (1056x) Plášťovce  935 82   PLášťOVCE 
73.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (9194x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
74.  EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS S.R.O (531x) JOLIOTA CURIE 737/41  058 01   POPRAD 
75.  AIR-TRANSPORT EUROPE, SPOL. S R.O., (425x) Letisko Poprad-Tatry  058 98   POPRAD 
76.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (1026x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
77.  MUDR. VALLOVÁ ANNA (819x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
78.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (12069x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
79.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (8364x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
80.  MEDTIM, S. R. O. (827x) Šidlovská 8  080 01   PREšOV 
81.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1201x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
82.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (881x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
83.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (804x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
84.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5974x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
85.  LEGAMED S.R.O (782x) Tomašovská 27  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
86.  GEMERMED S.R.O. (1863x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
87.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6848x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
88.  MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (863x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
89.  MUDR. ZIMAN JÁN (1002x) Selice  925 72   SELICE 
90.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1291x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
91.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3675x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
92.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (5290x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
93.  NSP SKALICA (7415x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
94.  AMD-SK, S.R.O. (737x) Mazúrova 2  909 01   SKALICA 
95.  SOANRE S.R.O. (948x) 1.mája 2  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
96.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3780x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
97.  NSP SPIšSKá NOVá VES - ZZS (1084x) Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
98.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1218x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
99.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (5314x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
100.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1594x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 

Strana č. < späť tam >