Počet nájdených zariadení 712 (8 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7339x) Klenová 1   833 10   BRATISLAVA  
2.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2903x) VYŠNÉ HÁGY   059 84   VYŠNÉ HÁGY  
3.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11426x) Kollárova 2   036 01   MARTIN  
4.  FAKULTNà NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE (11068x) Rastislavova 43   041 90   KOšICE  
5.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6847x) Limbová 1   833 40   BRATISLAVA  
6.  NSP SV.LUKàŠA (6528x) Hodská 373/38   924 22   GALANTA  
7.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4805x) I.Krasku 2464/38   926 00   SEREď  
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10351x) A.Žarnova 11   917 75   TRNAVA  
9.  NSP POVAŝSKÁ BYSTRICA (9121x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÌN (8626x) Legionárska č. 28   911 71   TRENčíN  
11.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10713x) HOLLÉHO 14   081 81   PREŠOV  
12.  NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, N.O. (4422x) Nemocničná 7   066 36   HUMENNé  
13.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3443x) Sládkovičova 300/3   069 01   SNINA  
14.  NSP SKALICA (6598x) Koreszkova 7   909 01   SKALICA  
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5618x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
16.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8233x) BANÍCKA 803/28   058 45   POPRAD  
17.  MUDR. SITÁR ANDREJ (899x) Horná 36   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
18.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3278x) ul. Červeného kríža 62/30   029 01   NáMESTOVO  
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENà (7252x) ul. Mieru 549/16   028 13   TRSTENá  
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NàDAŠI JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN (4957x) Nemocničná 1944/10   026 14   DOLNý KUBíN  
21.  NSP MV SR BRATISLAVA (6505x) Fraňa Kráľa č.14   812 72   BRATISLAVA  
22.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4233x) Súdna 15   911 96   TRENčíN  
23.  MUDR. IGOR VOLOŠIN (575x) Jarná 7   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
24.  FAKULTNà NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKà BYSTRICA (10931x) Námestie L.Svobodu č. 1   975 17   BANSKá BYSTRICA  
25.  MUDR. ADRIANA IVANČOVÁ (760x) Generála Petrova 13   071 01   MICHALOVCE  
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6916x) Palárikova 2311   022 16   ČADCA  
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7599x) Špitálska 1   071 01   MICHALOVCE  
28.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4080x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B   093 27   VRANOV NAD TOPĽOU  
29.  NSP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH (9363x) Nemocničná č. 2   972 01   BOJNICE  
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŝILINA (10528x) Vojtecha Spanyola 43   012 07   ŽILINA  
31.  NEMOCNICA ARM.GENERàLA L.SVOBODU, N.O. (5662x) MUDr. Pribulu 412/4   089 01   SVIDNíK  
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S. (6033x) Špitálska 1   048 01   ROžňAVA  
33.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6491x) ul. Veľkoblahovská   929 01   DUNAJSKá STREDA  
34.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11076x) Špitálska 6   950 01   NITRA  
35.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3411x) Bernolákova 4   953 01   ZLATé MORAVCE  
36.  FAKULTNà NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZàMKY (9203x) Slovenská 11   940 34   NOVé ZáMKY  
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKÝ MIKULàŠ (5286x) Palúčanská 25   031 23   LIPTOVSKý MIKULáš  
38.  MUDR. BOČA MARIÁN (555x) Nádražná č. 686   958 01   PARTIZáNSKE  
39.  MUDR. MEDOVARSKÝ MATEJ (667x) NsP Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
40.  LP + AP S.R.O. (656x) Družstevná 28   044 24   POPROč  
41.  MUDR. SZÉCSÉNYI LADISLAV (652x) Spojová 19   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
42.  MUDR. BENCA PAVOL (641x) Mýtna 5   811 07   BRATISLAVA 1  
43.  MUDR. MIEDZGA VLADIMÌR (821x) Staré grunty 36   841 04   BRATISLAVA  
44.  MUDR. BYSTRICKÁ EVA (770x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA  
45.  MUDR. PODHORSKÁ OĝGA (701x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA  
46.  MUDR. MILIAN JURAJ (878x) Strečnianska 13   851 01   BRATISLAVA  
47.  MUDR. HVIZDÁK FRANTIŠEK PHD. (587x) nám. SNP 10   814 65   BRATISLAVA 1  
48.  MUDR. KAJABA JOZEF (790x) Líščie údolie 57   842 31   BRATISLAVA 4  
49.  MUDR. PECINA JOZEF (604x) Pod Lachovcom č. 1727/55   020 01   PúCHOV  
50.  MUDR. MIKUŠ MILOSLAV (608x) M. R. Štefánika č. 19   911 01   TRENčíN  
51.  MUDR. SVIEŝENÝ JÁN (591x) Morovnianska cesta 5   972 51   HANDLOVá  
52.  MUDR.ČUPKA EDUARD (695x) Mlynská č.10   921 01   PIEšťANY  
53.  MUDR. ŝIAK FEDOR (538x) Ľ. Fullu 5274   901 01   MALACKY  
54.  MUDR. BÁNYI JÁN (610x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
55.  MUDR. STANKO TOMÁŠ (743x) Kmeťova 18   940 01   NOVé ZáMKY  
56.  MUDR. HLAVIČKA IMRICH (566x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
57.  MUDR. MÉSZÁROSOVÁ GABRIELA (600x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
58.  MUDR. ZORKÓCY DUŠAN (524x) Zdravotnícka 1   900 31   STUPAVA  
59.  MUDR. HAVLÌK ĝUBOMÌR (567x) Moravský Svätý Ján   908 71   MORAVSKý SVäTý JáN  
60.  MUDR. BENKOVÁ EDITA (567x) Mierové nám. 12   901 01   MALACKY  
61.  MUDR. MIKULČÌK GEJZA (527x) Odbojárov č. 189/6   914 41   NEMšOVá  
62.  GYNŠU, S.R.O. (583x) Benkova č. 1263/1   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
63.  GPA KOVàČ, S.R.O. (576x) Partizánska č. 1280/10   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
64.  MUDR. KOČKOVSKÝ RICHARD (588x) Zlatovská č. 2210   911 05   TRENčíN  
65.  MUDR. NITRAI ANTON (727x) Veľkomoravská č. 9   911 05   TRENčíN  
66.  MUDR. KRUTÁKOVÁ MAGDALÉNA (502x) K dolnej stanici č. 18   911 01   TRENčíN  
67.  MUDR. PRIEČINSKÁ EDITA (542x) Štefánika 32   972 71   NOVáKY  
68.  MUDR. BELANSKÝ MIROSLAV (561x) OZETA   920 19   HLOHOVEC  
69.  MUDR. BOHUMÌR NAVRÁTIL (719x) KALINČIAKOVA 14   917 01   TRNAVA  
70.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRàĽOVSKÝ CHLMEC N.O. (6060x) Nemocničná 8   077 26   KRáľOVSKý CHLMEC  
71.  LETECKà VOJENSKà NEMOCNICA A.S. (5250x) Murgašova 1   040 86   KOšICE  
72.  SOLEO SPOL. S R.O. (508x) Vajanského 1   900 01   MODRA  
73.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6553x) Štúrová 12   811 02   BRATISLAVA  
74.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4414x) J. Milca 33   010 01   ŽILINA  
75.  NEXT S.R.O. (3099x) Vajnorská 40   832 63   BRATISLAVA 3  
76.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3612x) Vlčie hrdlo 49   821 07   BRATISLAVA 214  
77.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEŠTàTNA POLIKLINIKA (4422x) Ružová dolina 21   821 09   BRATISLAVA  
78.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5967x) Bernolákova 10   974 05   BANSKá BYSTRICA  
79.  MEDIVAS, S.R.O. (732x) Stožok 159   962 02   STOžOK  
80.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7452x) JURKOVIČOVA 19   080 01   PREŠOV  
81.  ANTES PLUS, SPOL. S R. O. (1299x) Cyrila a metoda 1   071 01   MICHALOVCE  
82.  MEDICÍNSKE CENTRUM KOŠICE, SPOL. S R.O. (3603x) Brigádnická 2   040 11   KOšICE  
83.  GYN MEDIC, S.R.O. (618x) Boženy Nemcovej 1136   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
84.  GOLDEN EYE, S.R.O. (810x) Agátová 65   040 14   KOšICE  
85.  MUDR. AMON KAROL (551x) Bezručova 5   811 02   BRATISLAVA  
86.  MUDR. MIKULÌK MIROSLAV (719x) Rovniankova 1   851 02   BRATISLAVA  
87.  MUDR. HOLECOVÁ DANUTA (637x) Záporožská 12   851 01   BRATISLAVA  
88.  MUDR. MANICOVÁ GABRIELA (632x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
89.  MUDR. DUDA EDUARD (565x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
90.  MUDR. RUŝIČKOVÁ DAGMAR (556x) Malokarpatské nám. 2   841 03   BRATISLAVA  
91.  MUDR. GÁBORIKOVÁ VERONIKA (783x) Líščie údolie 57   842 31   BRATISLAVA  
92.  MUDR. JABLONKOVÁ KATARÌNA (827x) Mýtna 5   811 07   BRATISLAVA  
93.  MUDR. ŠORF JAROSLAV (1322x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
94.  MUDR. HOSCHEK ALEXANDER (756x) Roľnícka 1   831 07   BRATISLAVA  
95.  MUDR. ĝUBOR LAUDA (785x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
96.  MUDR. BODNÁR ALEXANDER (602x) Bulharská 2   821 04   BRATISLAVA  
97.  MUDR. MESÁROŠOVÁ DANIELA (549x) Krajinská 63   821 06   BRATISLAVA  
98.  MUDR. ĎUBEKOVÁ IVONA (655x) Fedinová 9   851 01   BRATISLAVA  
99.  MUDR. MATEJ HLADÍK (587x) Limbová 5   831 01   BRATISLAVA  
100.  MUDR. KOLLÁRIKOVÁ EMÌLIA (816x) Vajnorská 40   832 65   BRATISLAVA  
101.  MUDR. STANKO PETER (527x) Račianska 190   832 28   BRATISLAVA 3  
102.  MUDR. MATIAŠOVSKÁ EVA (606x) Záporožská 12   851 01   BRATISLAVA  
103.  MUDR. JANA MAREKOVÁ (519x) Obchodná 323   906 38   ROHOŽNÍK  
104.  MUDR. DOMINIK MÌZNER (530x) Jánošíková 27   901 01   MALACKY  
105.  MUDR. MIROSLAV FRUŠ (707x) Legionárska 5256   901 01   MALACKY  
106.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11305x) Ružinovská 6   826 06   BRATISLAVA  
107.  MUDR. BEŇUŠKA JÚLIUS (544x) Krátkaul. Č 241/6   958 01   PARTIZáNSKE  
108.  MUDR. BOGNÁROVÁ ĝUBICA (605x) Dopravná 9   955 01   TOPOľčANY  
109.  MUDR. NEMČÌK ANTON (589x) M. R. Štefánika č. 191   956 18   BOšANY  
110.  MUDR. PRIVITZEROVÁ EVA (573x) Továrnická 15   955 01   TOPOľčANY  
111.  MUDR. ZVARIČ VLADIMÌR (584x) Februárova č. 159   958 01   PARTIZáNSKE  
112.  MUDR. LACKO JAROSLAV (543x) ul. 17.novembra   955 01   TOPOľčANY  
113.  MUDR. POSPÌŠILOVÁ ZUZANA (887x) Pribinova 5   955 01   TOPOľčANY  
114.  MUDR. RADIČOVÁ EVA (532x) ul. D. Jurkoviča   955 01   TOPOľčANY  
115.  MUDR. SLIVKOVÁ MÁRIA (533x) Moyzesova 2   908 51   HOLíč  
116.  GYNEKOLÓGIA-MUDR. SPIŠàKOVà MONIKA, S.R.O. (597x) Hollého 200   015 01   RAJEC  
117.  MEDIKUS, S.R.O. (536x) Vysokoškolákov 31   010 08   ŽILINA  
118.  MUDR. STANISLAV POLIEVKA, GYNEKOLÓG (736x) Kirejevská 1678   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
119.  MUDR. JENDRUŠÁK JOZEF (781x) Kyjevské nám. č 1   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
120.  MUDR. LAJTMAN IMRICH (640x) Obvodné zdravot.stredisko   991 22   BUšINCE  
121.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4413x) 29. augusta 23   963 01   KRUPINA  
122.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNÚŠŤA, N.O. (2926x) ul. Jesenského 102   981 01   HNúšťA  
123.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVà BAŇA, N.O. (3602x) Cintorínska 20   968 01   NOVá BAňA  
124.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6400x) Banisko č.1   977 42   BREZNO  
125.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5109x) Nemocničná č.1   990 01   VEľKý KRTíš  
126.  MUDR. KARDOŠ JAROSLAV (642x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
127.  MUDR. GOGOVÁ EVA (504x) Štúrova č. 3   019 01   ILAVA  
128.  MUDR. ANNA KORMANOVÁ, GYNEKOLÓG (587x) Republikánska ul. 6   036 07   VRúTKY  
129.  MUDR. RUFFÌNI ŠTEFAN (589x) Masarykova 28   984 01   LUčENEC  
130.  MUDR. MAROVÁ MARTA, S.R.O., (491x) Palučanská 514/15   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
131.  PRAKTIK DUO, SPOL. S R.O. (647x) Textilná 23   034 01   RUžOMBEROK  
132.  MUDR. DAGMAR KOVAČIČOVà,GYNEKOLÓG (529x) Cintorínska 44   968 01   NOVá BAňA  
133.  MUDR. MARKO PETER (534x) PLK   981 01   HNúšťA  
134.  MUDR. HRUŠKA JÁN (674x) Madačova 1943/5   034 01   RUžOMBEROK  
135.  MUDR. BORKOVÁ VIERA (573x) SNP č. 26   972 51   HANDLOVá  
136.  MUDR. ALENA CHLAPÌKOVÁ, GYNEKOLÓG (620x) Kuzmányho 97   039 01   TURčIANSKE TEPLICE  
137.  MUDR. GALIOVSKÁ DAGMAR (618x) pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
138.  MUDR. TOMAN JOZEF (518x) Dedovec II-1849/367   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
139.  MUDR. GROM ŠTEFAN (623x) Kyjevské námestie 1   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
140.  MUDR. POHANČANÌKOVÁ JANKA (554x) Banisko 1   977 01   BREZNO  
141.  MUDR. ŠTEMPELOVÁ JANA (543x) OBZS Mieru 235   980 02   JESENSKé  
142.  MUDR. PÉČOVÁ KLAUDIA (651x) Škultétyho 4   036 01   MARTIN  
143.  MUDR. MÁLIK JOZEF (635x) Škultétyho 4   036 01   MARTIN  
144.  JOKA GYN, S.R.O. (611x) Liptovská Teplá 144   034 83   LIPTOVSKá TEPLá  
145.  MUDR. KMEńKO JÁN (694x) Mládežnícka 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
146.  MUDR. BOHÁČ VLADIMÌR (540x) Mládežnícka č. 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
147.  MUDR. KORBAŠ ĝUBOMÌR (547x) -   020 01   PúCHOV  
148.  H+PARTNERS, SPOL. S R.O. (646x) Aleja Slobody 1905/7   026 01   DOLNý KUBíN  
149.  MUDR. MIHÁLOVÁ MÁRIA (645x) J. Kráľa 15   972 01   BOJNICE  
150.  MUDR. ŝUFFOVÁ EVA (559x) Zápotočná 580   028 01   TRSTENá  
151.  PAVLIČKOVCI, SPOL. S.R.O. (568x) A. Hlinku 1453/A   022 01   ČADCA  
152.  MUDR. ORÁLKOVÁ DARINA (604x) Pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
153.  MUDR. ĎURKECH ĝUBOŠ (635x) Pod Lachovcom č. 1727/55   020 01   PúCHOV  
154.  MUDR. ZÁBOVSKÝ MIROSLAV (526x) kpt. Nálepku č. 346   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
155.  GYNVAL - MUDR. VàLEČKOVà, S.R.O. (521x) Jánošíkovo nábrežie č. 2/1212   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
156.  MUDR. RYCHTÁRECH BOHUMIL (750x) ČSA 25   974 01   BANSKá BYSTRICA  
157.  MUDR. BEATRIX JEZNà, S.R.O., NEŠTàTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE (680x) Rudnaya 100   010 01   ŽILINA  
158.  MUDR. ANDREANSKÝ LADISLAV (514x) PLK,J.D.Matejovie 542   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
159.  MUDR. DEZIDER TIMKO - GSA, S.R.O. (898x) Nábrežie 4.apríla 1990   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
160.  MUDR. PILIŠOVÁ MÁRIA (562x) Francisciho námestie 372   981 01   HNúšťA  
161.  MUDR. BALAŝOVJECH JAROSLAV (601x) J. Kráľa č. 36/24-10   018 51   NOVá DUBNICA  
162.  MUDR. SCHMIDT IVAN (540x) SNP č. 26   972 51   HANDLOVá  
163.  MUDR. JAVORKA ĝUBOMÌR (607x) Dončova 17   034 01   RUžOMBEROK  
164.  MUDR. PERKÁCZ ĝUDOVÌT (560x) Pauleho 1   971 01   PRIEVIDZA  
165.  MUDR. MARTIN BARàNIK, GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO (539x) Dolná 49/21   967 01   KREMNICA  
166.  MUDR. BOĎA MIROSLAV (544x) Nábrežie J. Kráľa 1293/6   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
167.  MUDR. ZELENÌK KAROL (560x) Nádražná 92/2   972 13   NITRIANSKE PRAVNO  
168.  MUDR. RONCHETTI VALENTÌNA (531x) Pauleho 1   971 01   PRIEVIDZA  
169.  MUDR. MILAN URBàNI - GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO (625x) Dolná 32   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
170.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŝOMBEROK (10177x) ul.gen.Miloša Vesela č.21   034 26   RUžOMBEROK  
171.  MUDR. GONDA ĝUDOVÌT (552x) Svätotrojičné námestie 13   963 01   KRUPINA  
172.  MUDR. FULMEKOVÁ DAGMAR (655x) Rudohorská 27   974 11   BANSKá BYSTRICA 11  
173.  MUDR. KANABOVÁ EVA (596x) Tr. SNP 1   040 11   KOšICE  
174.  TRIGYN - L S.R.O. (558x) Mäsiarska 65   040 11   KOšICE  
175.  MUDR. VLADIMÍR OSIF (519x) Sama Chalúpku 33   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
176.  MUDR. ŠTEFANKO PETER (551x) J. Švermu č.7   071 01   MICHALOVCE  
177.  MUDR. VYŠNÝ MARCEL (696x) Sv. Jakuba 21   085 01   BARDEJOV  
178.  MUDR. IVAN DZÚR (603x) Čordákova 42   040 01   KOšICE  
179.  MUDR. DANČOVÁ ZLATA (530x) NsP SNP 1079/76   075 01   TREBIšOV  
180.  MUDR. FRANTIŠEK BàLINT (523x) Nábrežie J. M. Hurbana 23   071 01   MICHALOVCE  
181.  MUDR. ERICH BEŇOVSKÝ (599x) Palackého 11   040 01   KOšICE  
182.  MUDR. NIRODA IGOR (610x) SNP 1   083 01   SABINOV  
183.  MUDR. DURA JAROSLAV (473x) NsP SNP 1079/76   075 01   TREBIšOV  
184.  MUDR. TOMÁŠ ANTON (531x) Komenského 34   071 01   MICHALOVCE  
185.  MUDR. KON ANDREJ (565x) Kapušianska 20   071 01   MICHALOVCE  
186.  MV-PANAKEIA, S.R.O. (581x) Partizánska 4   085 01   BARDEJOV  
187.  MUDR. PIDANIČ MILAN (551x) M.R. Štefánika 187/177B   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
188.  MUDR. ROCH PETER (510x) Nad Laborcom 3   071 01   MICHALOVCE  
189.  MUDR. ADAMKOVIČOVÁ MAGDA (558x) Hlavná 25   059 51   POPRAD-MATEJOVCE  
190.  MUDR. NAGY ŠTEFAN (549x) L. Novomeského 1   040 01   KOšICE  
191.  MUDR. ŝELISKOVÁ EVA (550x) Zalužice 413   072 34   ZALUžICE  
192.  MUDR.GABRIELA KOLENIČOVÁ (775x) Severná 2   045 01   MOLDAVA NAD BODVOU  
193.  MUDR. BUBANOVÁ ANNA (625x) Kapušianská 46   071 01   MICHALOVCE  
194.  MUDR. HOMOLOVà JOLANA, GYNEKOLÓGIA (629x) OBZS   049 16   JELšAVA  
195.  MUDR. HOLEŠA ANTON (545x) Fándlyho 13   071 01   MICHALOVCE  
196.  MUDR. ČINČÁR STANISLAV (553x) Masarykova 31   080 01   PREšOV  
197.  MUDR. ALEXANADER PISÁK (541x) Banícka 66   056 01   GELNICA  
198.  MUDR. DVOŘÁKOVÁ DARINA (706x) Moravská 2   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
199.  MUDR. SLAVKOVSKÁ LÝDIA (504x) Jánskeho 1   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
200.  MUDR. PETREKOVÁ MÁRIA (523x) Hviezdoslavova 1   060 01   KEžMAROK  
201.  MUDR. MARTIN OKÁLY (565x) Kožuchova 3   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
202.  GYNKAL, S.R.O. (700x) Dukelska 19   085 01   BARDEJOV  
203.  MUDR. MARIàN KERN (496x) Brusník 7/5   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
204.  MUDR. ŠIMKULÁK JÁN (555x) Jánskeho 1   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
205.  MUDR. KRAJŇÁK ĝUBOMÌR (568x) 252   053 22   ODORíN  
206.  MUDR.ŝIDOVSKÝ ALEXANDER (514x) Mierová 90   064 01   STARá ĽUBOVňA  
207.  GYNEDAN S.R.O. (693x) Mudroňova 36   040 11   KOšICE  
208.  MUDR. ZUŠTIAKOVÁ ELEONÓRA (588x) Banícka 28   058 01   POPRAD  
209.  G-O-MMM, S.R.O., (704x) akad. Pavlova 1   091 01   STROPKOV  
210.  MUDR. KOLKOVÁ TATIANA (533x) Piešťanská 39   956 05   RADOšINA  
211.  MUDR.ANDER ŠTEFAN (557x) Ľ. Kosutha 69   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
212.  MUDR. VLADIMÍR ZVARA (767x) Astrová 11   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
213.  MUDR. KAUZÁL PETER (616x) PLK Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
214.  MUDR. ZADJOROVÁ ALŝBETA (779x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
215.  MUDR. KURUCZ JÁN (532x) Zemianska Olča   946 14   ZEMIANSKA OLčA  
216.  MUDR. URBANOVÁ EVA (568x) Prístav   945 01   KOMáRNO  
217.  MUDR. JANKOVSKÝ ERIK (662x) Smolenice   919 04   SMOLENICE  
218.  MUDR. ONDRÁŠEK PAVEL (559x) Mozartova 3   917 08   TRNAVA  
219.  MUDR. IČOVÁ TATIANA (561x) Rekreačná 2   921 01   PIEšťANY  
220.  MUDR. ŠTRBO ALOJZ (823x) Športová 12   917 01   TRNAVA  
221.  MUDR. PIKNA MILAN (618x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
222.  MUDR. FILLA FRANTIŠEK (536x) Komenského 36   937 01   ŽELIEZOVCE  
223.  SPERA S.R.O. (499x) J. Jesenského 790/32   934 01   LEVICE  
224.  MUDR. PRINCZKEL PETER (576x) Komenského 36   937 01   ŽELIEZOVCE  
225.  MUDR. ONDRÁŠIK JÁN (524x) SNP 19   934 01   LEVICE  
226.  MUDR. KRÚŝOVÁ ZUZANA (515x) SNP 19   934 01   LEVICE  
227.  MUDR. FIEBIG JOZEF (546x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
228.  MUDR. JANOVSKÝ LADISLAV (523x) Námestie A. Hlinku 28   953 01   ZLATé MORAVCE  
229.  MUDR. KOVÁČ JÁN (693x) Jelenec   951 71   JELENEC  
230.  MUDR. SIROTIAK IVAN (570x) Hviezdoslavova 1   949 01   NITRA  
231.  MUDR. KAŠUBA JOZEF (556x) Žitava Hviezdoslavova   953 01   ZLATé MORAVCE  
232.  MUDR. KUNSKÝ VIKTOR (536x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
233.  MUDR. TARABČÁK IGOR (502x) Zbehy   951 31   ZBEHY  
234.  MUDR. ČECH MILAN (547x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
235.  MUDR. BEKŐOVÁ VALÉRIA (665x) Nemocničná 1   927 19   ŠAľA  
236.  MUDR. GAŠPAROVÁ MÁRIA (564x) Neded   925 85   NEDED  
237.  MUDR. LACKOVIČ ĝUBOMÌR (681x) Hodská 373/38   924 22   GALANTA  
238.  MUDR. PASIAR MICHAL (552x) Hodská 373/38   924 22   GALANTA  
239.  MUDR. ŠIŠÁK MIROSLAV (540x) Jelka   925 23   JELKA  
240.  MUDR. KOSLER PETER (507x) Veľké Úľany   925 22   VEľKé ÚľANY  
241.  MUDR. BARÁT JOZEF (578x) Odevné závody a.s.   909 01   SKALICA  
242.  MUDR. KURINSKÁ VIERA (543x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
243.  MUDR. NAGYOVÁ DARINA (495x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
244.  MUDR. ČUNDERLÌK JURAJ (678x) Mazúrova 2   909 01   SKALICA  
245.  MUDR. GARAJ PAVOL (518x) Budovateľská č. 702   906 13   BREZOVá POD BRADLOM  
246.  MUDR. MIČKO ĝUBOŠ (625x) č. 293   018 52   PRUSKé  
247.  MUDR. MURÁNSKY JÚLIUS (556x) Bitúnková 13   940 01   NOVé ZáMKY  
248.  MUDR. JUHÁSZ PETER (509x) Kapisztóryho 5   940 01   NOVé ZáMKY  
249.  MUDR. ROMSAUER JÁN (619x) Továrenská 1   943 01   ŠTúROVO  
250.  MUDR. ULRICH JÁN (602x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
251.  MUDR. GEÖREÖGH JOZEF (589x) Družstevná 5   942 01   ŠURANY  
252.  MUDR. VARGOVÁ ALŝBETA (727x) Bitúnková 13   940 01   NOVé ZáMKY  
253.  MUDR. ŠTOLC PAVEL (573x) Nemocničná č.1   927 19   ŠAľA  
254.  MUDR. PÁLFFY KAROL (589x) Poľovnícka 41   932 01   VEľKý MEDER  
255.  MUDR. VARGA ALEXANDER (554x) Zdravotnícka ul. č.2   930 05   GABčíKOVO  
256.  MUDR. KMEń JOZEF (469x) Trhová Hradská   930 13   TRHOVá HRADSKá  
257.  MUDR. ŠEDIVÁ JANA (517x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
258.  DUSLO, A.S. (2771x) Administratívna budova ev. č. 1236   927 03   ŠAľA  
259.  MEDICÍNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2782x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
260.  GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1294x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
261.  MUDR. VERONIKA CHMELOVà, S.R.O. (522x) Mládeže 2352/22   058 01   POPRAD  
262.  MUDR. ROCH DUŠAN (521x) Koceľova 25/5   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
263.  MUDR. PETRÌKOVÁ MÁRIA (513x) Maurerova 4   053 42   KROMPACHY  
264.  MUDR. GUSTàV FOCKO (625x) Barčianska 33   040 17   KOšICE  
265.  MUDR. HOLDA MARIÁN (634x) Brestová č.6   071 01   MICHALOVCE  
266.  MUDR. LADISLAV PATAKY (559x) Páterova 14   048 01   ROžňAVA  
267.  MUDR. RUTH ŠPIRKOVÁ (510x) Branisková 18   040 01   KOšICE  
268.  GYNEKOLÓGIA - MUDR. POLGÁRYOVÁ, S.R.O. (638x) Kapušanská 113/67   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
269.  MUDR. IGAZ VLADIMÌR (613x) Horešská 998/45   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
270.  GYNAMBC.T., S.R.O. (575x) Komenského 134/4   068 01   MEDZILABORCE  
271.  MUDR. KOŠÚT LADISLAV (548x) Hlavná 17   076 43   ČIERNA NAD TISOU  
272.  MUDR. HOMZOVÁ EVA (622x) Maršála Koneva 1   040 22   KOšICE  
273.  MUDR. MACALA DUŠAN (704x) Bezručova 3   085 01   BARDEJOV  
274.  MEDOMEX, S.R.O. (648x) Mierová 1866/25   069 01   SNINA  
275.  GYNOPED, S.R.O., (552x) Partizánska 1834/26   069 01   SNINA  
276.  GYNOMED, S.R.O., (568x) Levočská 6127/18   080 01   PREšOV  
277.  MUDR. LOBODA OLIVER (618x) Strelnica 253/7   048 01   ROžňAVA  
278.  MUDR. DANDÁR MICHAL (545x) Reimanova 4   080 01   PREšOV  
279.  MUDR. ŠTEFAN TÓTH (546x) 1. mája   066 01   HUMENNé  
280.  MUDR. BAČOVÁ EVA (587x) Východná 8   082 21   VEľKý ŠARIš  
281.  MUDR. FRANKOVSKÝ PETER (616x) Reimanova 4   080 01   PREšOV  
282.  MUDR. DEMKOVÁ KATARÌNA (586x) Páterova 82   048 01   ROžňAVA  
283.  MUDR. STANISLAV UNGRÁDY (565x) Budovateľská 429/6   094 31   HANUšOVCE NAD TOPľOU  
284.  EMPORIA, S.R.O. (558x) Veterná 46   053 42   KROMPACHY  
285.  MUDR. LENĎÁK IGOR (535x) Starozagorská 21   044 02   KOšICE  
286.  MUDR. PAČUTA ALEXANDER (866x) ZS Budapeštianska   040 13   KOšICE  
287.  MUDR. LAJŠ ROMAN (647x) Helsinská 1   040 01   KOšICE  
288.  MUDR. JOZEF JANOVSKÝ (667x) Komenského 10   040 01   KOšICE  
289.  MUDR. STOŠEK ALEXANDER (645x) Švábska 41/1   080 05   PREšOV  
290.  JM & ML, S.R.O. (483x) Moyzesova 2006/13   075 01   TREBIšOV  
291.  MUDR. JOZEF HOSPODàR (609x) Tajovského 17   071 01   MICHALOVCE  
292.  MUDR. ZUZANA PORADOVSKÁ (547x) Čučmianska 8   048 01   ROžňAVA  
293.  MUDR. LICHVÁR MICHAL (535x) Strojnícka 6/28   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
294.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. (1245x) Rastislavova 43   040 01   KOšICE  
295.  MUDR. DEMKOV JAROSLAV (536x) Potočná 15   040 01   KOšICE  
296.  MUDR. HLUCHÁŇ JOZEF (609x) Miškovecká 17   040 01   KOšICE  
297.  MUDR.CSERHALMI DUŠAN (541x) Dargovsk. hrdinov 137/10   078 01   SEčOVCE  
298.  MUDR. ŠOLTÝSOVÁ MARCELA (606x) Okružná 112   071 01   MICHALOVCE  
299.  MUDR. KUCHTA PAVOL (579x) Moskovská 3880/10   071 01   MICHALOVCE  
300.  MUDR. RICHARD MATYI (537x) Donská 2   040 01   KOšICE  
301.  MUDR. JELENEKOVÁ MARTA (663x) Ovručská 2   040 22   KOšICE  
302.  MUDR. STRIPAJ MILAN (549x) Marikovszkého 6   048 01   ROžňAVA  
303.  GYNMED S.R.O. (547x) Kechnec 19   044 58   KECHNEC  
304.  MUDR. KAROL KRAK (691x) Rožňavská Baňa 10   048 01   ROŽŇAVA  
305.  MUDR. JANA KOVÁČOVÁ (503x) Lorencova 11   053 42   KROMPACHY  
306.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5932x) SNP 2   942 01   ŠURANY  
307.  AB GYN S.R.O. (526x) Komárňanská 146   947 01   HURBANOVO  
308.  KAJANO GYN S.R.O. (509x) Komárňanská 104   947 01   HURBANOVO  
309.  MUDR. JÁDYOVÁ TAMARA (527x) Kolárovo   946 03   KOLáROVO  
310.  MUDR. ŝÁK PAVOL (585x) Bátorove Kosihy   946 34   BáTOROVE KOSIHY  
311.  MUDR. JÚLIUS ŠPANIELKA, GYNEKOLÓG A PÔRODNÍK (643x) Cesta k nemocnici 1   974 01   BANSKá BYSTRICA  
312.  MUDR. BACHŇAKOVÁ IVETA (558x) Železničná 23   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
313.  GYNMART, GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM, S. R. O. (626x) Generála Svobodu 18   036 01   MARTIN  
314.  MUDR. VILČINSKÁ ANNA (535x) Závodná 459   027 43   NIžNá NAD ORAVOU  
315.  MUDR. KRIŠTOF MILAN (552x) Poliklinika   986 01   FIľAKOVO  
316.  MUDR. JOZEF MELICHERČÍK, GYNEKOLÓG,PÔRODNÍK-SONO,FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A REHABILITàCIA (592x) Obrancov mieru 874/3   962 12   DETVA  
317.  MUDR. JÚLIA STADTRUCKEROVà, S.R.O. (680x) Palárikova 2311   022 01   ČADCA  
318.  MUDR. ROMOKOVÁ JARMILA (529x) Železničná 23   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
319.  MUDR. WEISZ MIROSLAV (466x) PLK Belanského 773   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
320.  MUDR. BABIŠOVÁ EVA (574x) Sládkovičova 1   982 01   TORNAľA  
321.  MUDR. VALAŠKOVÁ OTÌLIA (595x) ČK 62/30   029 01   NáMESTOVO  
322.  MUDR. KRAUS MILAN (574x) Červeného kríža 62/30   029 01   NáMESTOVO  
323.  MUDR. SPIŠÁKOVÁ ĝUDMILA (520x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
324.  MUDR. BABIŠ ŠTEFAN (527x) Sládkovičova ulica č. 1   982 01   TORNAľA  
325.  MUDR. ZÚBEROVÁ MAGDALÉNA (539x) Mládežnícka 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
326.  GYNEKOL, S.R.O. (501x) Stred 425   023 54   TURZOVKA  
327.  MUDR. GOLSKÝ JOZEF (511x) ZS Hliny VI   010 01   ŽILINA  
328.  MUDR. MIKOLÁŠIKOVÁ LÌVIA (527x) Medvedzie 234   027 44   TVRDOšíN  
329.  MUDR. ANČICOVÁ ZUZANA, S.R.O. (530x) ul. S. Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
330.  GAJDIČIAR, S.R.O. (557x) 1. mája 1367   023 02   KRáSNO NAD KYSUCOU  
331.  MUDR. OČKO PETER (595x) ZZS SCP a.s.,Bystrická 6   034 01   RUžOMBEROK  
332.  MUDR. HELENA PAŽICKà, S.R.O. (496x) Oslobodenia 166   013 05   BELá  
333.  MUDR. HERMAN ĝUBOSLAV (513x) Osloboditeľov 14   976 66   POLOMKA  
334.  MUDR. MIROSLAV KOVàČIK, GYNEKOLÓG A PÔRODNÍK (472x) Novozámocká 71   960 06   ZVOLEN  
335.  MUDR. ŠEVČÌK TIBOR (483x) Belanského 773   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
336.  GYNMEDIK, S.R.O. (501x) 1. mája 28   010 01   ŽILINA  
337.  MUDR. GAŝO IVAN (472x) Gorkého č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
338.  I.T. - GYNEKOLÓGIA, S.R.O. (471x) Kalinčiakova 6   038 52   SUčANY  
339.  MUDR. ORSÁG JURAJ (526x) P.O.BOX 108   984 01   LUčENEC  
340.  MUDR. PELACHOVÁ EVA (479x) Nemocničná 1944/10   026 01   DOLNý KUBíN  
341.  MUDR. MEDVEĎOVÁ ALŝBETA (458x) OZS   976 52   ČIERNY BALOG  
342.  MUDR. FARKAŠOVÁ MÁRIA (439x) PLK Slobody 491/4   987 01   POLTáR  
343.  MUDR. JANA PIJàKOVà, SPOL. S.R.O. (409x) Palárikova 2311   022 01   ČADCA  
344.  MUDR. KABZANOVÁ JELA (475x) 1. mája 4   010 01   ŽILINA  
345.  MUDR. OTTINGER EDUARD (471x) Pauleho 1   971 01   PRIEVIDZA  
346.  BELLET, S.R.O. (691x) P. Mudroňa č. 38/13   036 01   MARTIN  
347.  MUDR. ĝUPTÁK IVAN (663x) Rázusova 61   984 01   LUčENEC  
348.  MUDR. REŝŇÁKOVÁ DOBROSLAVA (438x) D. Michaelliho 2   036 01   MARTIN  
349.  MUDR. ŠIMURKOVÁ ADELA (480x) Hlavná ulica č. 49   972 26   NITRIANSKE RUDNO  
350.  MUDR. PAVLÌKOVÁ JANKA (510x) OBZS Slovenské Pravno   038 22   SLOVENSKé PRAVNO  
351.  MUDR. IGOR FULLA, S.R.O. (494x) Hurbanova 2690   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
352.  MUDR. BALÌK LADISLAV (495x) NsP Nemocničná 1   990 01   VEľKý KRTíš  
353.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŝBETY S.R.O. (8177x) Heydukova 10   812 50   BRATISLAVA  
354.  OLYMPEX S.R.O. (787x) Bazovského 2   841 01   BRATISLAVA 42  
355.  MEDI DWN, S.R.O. (531x) Mierová 64   821 05   BRATISLAVA  
356.  ISCARE, A.S. (956x) Šulekova 20   811 06   BRATISLAVA  
357.  NOVAPHARM, S.R.O. (5654x) Šancova 110   832 99   BRATISLAVA  
358.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2340x) Hollého 14   903 01   SENEC  
359.  PROFERTIL S.R.O. (1206x) Budovateľská 6   821 08   BRATISLAVA 2  
360.  GYN-MEDIA S.R.O. (511x) Centrum lek.star.objekt B   900 86   BUDMERICE  
361.  TOP - MED, A.S. (3652x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13   841 04   BRATISLAVA 4  
362.  INGYN, S.R.O. (476x) Bratislavská 6   900 46   MOST PRI BRATISLAVE  
363.  AXAM, S.R.O. (632x) Šustekova 2   852 16   BRATISLAVA  
364.  MEDILAB,S.R.O., (997x) Štúrova 11   811 02   BRATISLAVA  
365.  GYN-SEN, S.R.O. (543x) Matúškova 5   831 01   BRATISLAVA  
366.  GYNEKOLOGIA S.R.O. (497x) Štúrova 82   900 01   MODRA  
367.  FED-GYN S.R.O. (660x) Riazanská 47   903 01   BRATISLAVA  
368.  MEDIFEM,S.R.O. (788x) Björnsonova 7   811 05   BRATISLAVA  
369.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8299x) Duklianskych hrdinov 34   901 22   MALACKY  
370.  GYN-FIV,S.R.O. (1020x) Záhradnícka 42   821 08   BRATISLAVA  
371.  MEDILINE S.R.O. (2171x) Partizánska 27   811 06   BRATISLAVA 1  
372.  PRO SANUS,A.S. (3966x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14   821 08   BRATISLAVA  
373.  ŝENA, S.R.O. (563x) Balkánska 51   851 10   BRATISLAVA  
374.  GYN-REH, S.R.O. (661x) Nám. 1. mája 1   903 01   SENEC  
375.  GYNAEX,S.R.O. (515x) Kolískova 12   841 05   BRATISLAVA  
376.  MM FEMINA, S.R.O. (478x) Račianska 44   832 42   BRATISLAVA 3  
377.  PRO FEMINA, S.R.O. (498x) Tbiliská 6   831 06   BRATISLAVA 35  
378.  GYN - MV S.R.O. (528x) Pluhová 29   831 03   BRATISLAVA 2  
379.  HORTULANUS S.R.O. (523x) Pustá 3   841 04   BRATISLAVA  
380.  MED FEMINA S.R.O. (488x) Pavla Horova 14   841 07   BRATISLAVA 49  
381.  MILLY S.R.O. (593x) Bezručova 5   811 09   BRATISLAVA 1  
382.  NZZ EMIMED S.R.O. (491x) Špitálska 57   811 08   BRATISLAVA 1  
383.  GYNAPS S.R.O. (974x) Dunajská 30   811 08   BRATISLAVA  
384.  V.H. GYNEKOLOGICKà AMBULANCIA S.R.O. (490x) Zbrojničná 8   040 01   KOšICE  
385.  G.T. GYNEKOLOGICKà AMBULANCIA S.R.O. (819x) Zbrojničná 8   040 01   KOšICE  
386.  AMES GYNEKOLOGICKà AMBULANCIA, S.R.O. (555x) Zbrojničná 8   040 01   KOšICE  
387.  VIERA, S.R.O. (452x) GARBIARSKÁ 65/2   064 01   STARÁ ĽUBOVŇA  
388.  GYNDANYS S.R.O. (639x) Hlavná 32   941 07   VEľKý KýR  
389.  KOMA MED S.R.O. (466x) Saratovská 24   841 02   BRATISLAVA 42  
390.  KSAR MED, S.R.O. (456x) M.Sch.Trnavského 8   841 01   BRATISLAVA 42  
391.  MUDR. IVAN RIŠKO, S.R.O. (463x) Novozámocká 129   949 05   NITRA  
392.  GYNAN, S.R.O. (435x) Hergottova 2   900 21   SVÄTÝ JUR  
393.  COLPEX, S.R.O. (439x) Farská 10   949 01   NITRA  
394.  BEA MED, S.R.O. (550x) Podjavorinskej 2004   955 01   TOPOľčANY  
395.  GYNSERVIS, S.R.O. (439x) Nám.hrdinov 13   934 01   LEVICE  
396.  G&D CARE S.R.O. (568x) Nobelova 34, Gercenova 8, P.Horova 14   831 02   BRATISLAVA  
397.  3 O, S.R.O. (501x) Štefánikova 102   949 01   NITRA  
398.  GYN-GAAL S.R.O. (696x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
399.  JADIN S.R.O. (532x) PARTIZÁNSKA č.41   935 41   TEKOVSKÉ LUŽANY  
400.  GYN-VM,S.R.O. (626x) Tehelná 26   831 03   BRATISLAVA  
401.  MUDR. ALEXANDRA NOVOTNà, S.R.O. (410x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
402.  MEDIAMBUL,A.S. (1130x) Hviezdoslavova 56   900 31   STUPAVA  
403.  PROFEM,S.R.O. (591x) Učiteľská 20   821 06   BRATISLAVA  
404.  MUDR. ZUZANA PETROVIČOVà, ODBORNÝ LEKàR (494x) Lazovná 7   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
405.  MUDR. MOKRÁŠ CTIRAD (468x) Pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
406.  NZZ-GYN-GAAL, S.R.O. (464x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
407.  VIŠŇOVSKÌ, S.R.O. (486x) Odeská 2   036 01   MARTIN  
408.  MUDR. PLEVOVÁ MARTA (445x) OBZS   029 51   LOKCA  
409.  MUDR. GOLIAN JÁN (421x) NsP Nemocničná 1   990 01   VEľKý KRTíš  
410.  MUDR. DÁVID MILOŠ (426x) Partizánska 1465   962 05   HRIňOVá  
411.  PROCARE S.R.O. (2746x) Priemyselná 12   965 63   ŽIAR NAD HRONOM  
412.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3411x) J.Jiskru 8   960 01   ZVOLEN  
413.  GYNPOR S.R.O. (967x) SNP 9   962 31   SLIAč  
414.  MUDR. PREDAJŇA DALIBOR (377x) Rajecká 3   821 07   BRATISLAVA 214  
415.  MUDR. ZACHAROVÁ DOROTKA (409x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA 27  
416.  MUDR. BÖHMEROVÁ INGRID (449x) Strečnianska 13   851 05   BRATISLAVA 5  
417.  ŠPECIALIZOVANà NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU, N.O. (2296x) Záhradnícka 42   821 08   BRATISLAVA  
418.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7979x) Záhradnícka 46   821 08   BRATISLAVA 2  
419.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5913x) Winterova 66   921 63   PIEšťANY  
420.  MUDR. KRÁĝ VIKTOR ML. (483x) I.Krasku 2464/38   926 01   SEREď  
421.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4052x) Hontianska cesta č. 49   936 01   ŠAHY  
422.  MUDR. JANCOVÁ BOŝENA (369x) Pod Lachovcom 1727/55   020 01   PúCHOV  
423.  MUDR. HLAVAJ PETER (434x) Nábrežná č. 4   911 01   TRENčíN  
424.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6761x) Nová nemocnica 511   958 14   PARTIZáNSKE  
425.  NSP ILAVA, N.O. (3810x) Štúrova č. 3   019 01   ILAVA  
426.  MUDR. ŠEFARA ONDREJ (371x) Rozkvet č. 2002/10   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
427.  MUDR. CHLAPEČKA JÁN (407x) Jesenského č. 33   911 01   TRENčíN  
428.  MUDR. HÖRMANNOVÁ IVETA (615x) Piaristická č. 6   911 01   TRENčíN  
429.  MUDR. ŠńASTNÝ PETER (500x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
430.  MUDR. KRUPOVÁ MÁRIA, GYNEKOLOGICKà ENDOKRINOLÓGIA A NEPLODNÉ MANŽELSTVO (436x) Hodžova 1   036 01   MARTIN - KOšúTY  
431.  MUDR. KAPRALČÌKOVÁ DAGMAR (660x) Nemocničná 1944   026 01   DOLNý KUBíN  
432.  MUDR. KATARÌNA ZAMBOVÁ (442x) Stará poliklinika   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
433.  MUDR. ALOJZIA NOVÁKOVÁ (441x) Bukóza a.s.   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
434.  PED-GYN, S.R.O. (378x) Slnečná 1307   059 07   ĽUBICA  
435.  MUDR. MILOSLAV VLČEK (377x) Nám. slobody 79   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
436.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9332x) SV. JAKUBA 21   085 01   BARDEJOV  
437.  NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1. SÚKROMNà NEMOCNICA (8484x) Lúčna 57   040 15   KOšICE-ŠACA  
438.  JOMIKRON S.R.O. (393x) Višňová 4   080 01   PREšOV  
439.  GYNCARE SPOL. S R.O. (914x) Štefánikova ulica 30   040 01   KOšICE  
440.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1546x) Letná 30   040 01   KOšICE  
441.  GYNE SPOL. S.R.O. (601x) Popradská 54   040 11   KOšICE  
442.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4456x) Banícka štvrť 1   053 42   KROMPACHY  
443.  SKS SLOVENSKO, S.R.O. (1283x) Rastislavova 45   040 01   KOšICE  
444.  GYNCENTRUM S.R.O. (648x) Kremnická 61   040 11   KOšICE  
445.  GYNCENTRUM S.R.O. TREBIŠOV (388x) M. R. Štefánika 3560/52A   075 01   TREBIšOV  
446.  CARE, SPOL. S R.O. (1318x) Senecká 4   931 01   ŠAMORíN  
447.  MUDR. MÝTNIKOVà VALÉRIA - SÚKROMNà GYNEKOLOGICKà AMBULANCIA S.R.O. (621x) Ulica na Štrande 1475/25   924 01   GALANTA  
448.  HÉRA SPOL. S R.O. (435x) Hlavná 303   930 21   JAHODNá  
449.  AMB S.R.O., (777x) Ádorská 21   929 01   DUNAJSKá STREDA  
450.  SAGAX,S.R.O. (746x) Hlavná 28/7   929 01   DUNAJSKá STREDA  
451.  FROGYN V.O.S. (601x) Koniarekova č.20   917 01   TRNAVA  
452.  AFK, S.R.O. (498x) 576   930 10   DOLNý ŠTáL  
453.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1398x) Robotnícka 12   921 01   PIEšťANY  
454.  ULMUS S.R.O. (574x) Za poštou 8   920 01   HLOHOVEC  
455.  MUDR. PETER KUBRANSKÝ, S.R.O. (872x) Hviezdoslavova 13/1864   921 01   PIEšťANY  
456.  DORYSA-G S.R.O. (914x) Hlavná 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
457.  PULSE, S.R.O. (605x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
458.  GYNARS, S.R.O. (506x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
459.  RIAGYN, S.R.O. (357x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
460.  JANAMED S.R.O. (418x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
461.  MEDON S.R.O. (858x) Vrádišťská 50   908 51   HOLíč  
462.  HIPOKRATES DS S.R.O. (629x) Mádacha 2044/34   929 01   DUNAJSKá STREDA  
463.  PARTHENOS, S.R.O. (393x) Záhumnie č. 439/2   906 13   BREZOVá POD BRADLOM  
464.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNà NEMOCNICA, S. R. O. (3684x) SNP č. 26   972 51   HANDLOVá  
465.  SUNU, S.R.O. (387x) Tatranská ul. č 1   911 01   TRENčíN  
466.  GYNOPS, S.R.O. (371x) Ružová č. 1781/14   020 01   PúCHOV  
467.  HEART MED, S.R.O. (453x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
468.  GYNEKA, S.R.O. (587x) Horný Šianec č. 39   911 01   TRENčíN  
469.  GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA TRENČÍN, S.R.O. (541x) Dlhé Hony č. 1161/9   911 01   TRENčíN  
470.  KRANKAS S.R.O. (3429x) Bratislavská 1   010 01   ŽILINA  
471.  ŝILPO, S.R.O. (4195x) Vysokoškolákov 31   010 08   ŽILINA  
472.  CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, S.R.O. (599x) Jesenského 4351/13   036 01   MARTIN  
473.  SANATÓRIUM HELIOS SK, S.R.O. (1080x) Daniela Michaeliho č. 2   036 01   MARTIN  
474.  NZZ-GYNOB-MUDR.HALKO, S.R.O. (621x) Malý Rím 595/23   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
475.  GYNEKOLOGICKà AMBULANCIA - MUDR. RICHARD LàNI, S.R.O. (375x) Republiky 8   010 01   ŽILINA  
476.  REHÁKOVCI, S.R.O. (769x) Podzávoz 557   022 01   ČADCA  
477.  MUDR.PAVOL VESELÝ-GYNEKOLÓG, S.R.O. (391x) Kysucká cesta 3   010 01   ŽILINA  
478.  LEK - TOP, S.R.O. (509x) Prostejovská 33   080 01   PREšOV  
479.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3163x) Kukorelliho 334/16   087 01   GIRALTOVCE  
480.  MEDGYN SPOL. S R.O. (414x) Tatranská 1002/32   060 01   KEžMAROK  
481.  GYNGUT, S.R.O. (448x) Ovocinárska 7   054 01   LEVOčA  
482.  GYNSTAR SPOL.S.R.O. (627x) Požiarnická 3   080 01   PREšOV  
483.  MATRIS, S.R.O. (458x) Moyzesova 2809/19   058 01   POPRAD  
484.  MED-ART LADA S.R.O. (364x) LADA 200   082 12   LADA  
485.  JANINA, S.R.O. (445x) Pavlovičovo námestie 36   080 01   PREšOV  
486.  MEDEA PLUS, S.R.O. (480x) Bezručova 7   080 01   PREšOV  
487.  SALVIUS S.R.O. (421x) Sídlisko II 1226   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
488.  GYNONK S.R.O. (588x) ŠROBÁROVA 2682/50   058 01   POPRAD  
489.  HAR - MED, S.R.O. (409x) Námestie sv. Martina 9   082 71   LIPANY  
490.  GYNAL, SPOL. S R. O. (432x) Bardejovská 747   089 01   SVIDNíK  
491.  ANZUMED, SPOL. S R. O. (472x) 8. mája 490/1   089 01   SVIDNíK  
492.  GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM, S.R.O. (444x) Chemlonská 1   066 01   HUMENNé  
493.  GYN-ZE, S.R.O. (376x) Konštantínova 658/29   090 01   STROPKOV  
494.  GYNSON, S.R.O. (512x) Haburská 9   080 06   PREšOV  
495.  GYNON, S.R.O. (757x) Bezručova 9   085 01   BARDEJOV  
496.  MEDIGYNEA S.R.O. (498x) BEZRUČOVA 3   085 01   BARDEJOV  
497.  REGYN S.R.O. (514x) Francisciho 908/12   058 01   POPRAD  
498.  GYNETA, S.R.O. (439x) Lipová 12   064 01   STARá ĽUBOVňA  
499.  PEDIGYN S.R.O. (491x) Študentská 1456/19   069 01   SNINA  
500.  PROGYN S.R.O. (386x) Fučíkové sady 910/1   066 01   HUMENNé  
501.  HUMENLEK, S.R.O. (571x) MIEROVÁ 13   066 01   HUMENNÉ  
502.  GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA MUDR. IRENA VOZàROVà, S.R.O. (458x) Mierová 1   059 21   SVIT  
503.  GYNOD, S.R.O. (437x) Hviezdoslavova 27   060 01   KEžMAROK  
504.  MEDIFARM NITRA S.R.O. (969x) Andreja Šulgana 2   949 01   NITRA  
505.  HEKOL, S.R.O. (721x) Koceľová 29   949 01   NITRA  
506.  SONO - HORMA,GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM,S.R.O (375x) Štefánikova trieda 57   949 01   NITRA  
507.  BONS OFFICES,S.R.O (857x) Hollého 918/15   953 01   ZLATé MORAVCE  
508.  FEMINA - M, S.R.O. (426x) J. Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
509.  DIAGYN SÌLEŠ, S.R.O. (520x) Fraňa Kráľa 1391/9   955 01   TOPOľčANY  
510.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1059x) KOMENSKÉHO 37/A   040 01   KOŠICE  
511.  ROPET S.R.O. (432x) Poliklinika nad Jazerom, Spišské námestie 4   040 12   KOšICE  
512.  ŝELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÌCTVO KOŠICE, S.R.O. (4987x) MASARYKOVA 9   040 01   KOŠICE  
513.  PROFESGYN S.R.O. (410x) J. A. Komenského 6   048 01   ROžňAVA  
514.  DR. MATISOVà S.R.O. (387x) Slovenskej jednoty 44   040 01   KOšICE  
515.  G Y N E S S.R.O. (433x) Nábrežie Hornádu 10/7   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
516.  ELGYN, S.R.O. (505x) ZOLTÁNA FÁBRYHO 1208   079 01   VEĽKÉ KAPUŠANY  
517.  MINERVAS, S.R.O. (432x) Kukučínova 57   056 01   GELNICA  
518.  GYNEKO, S.R.O. (448x) HRONCOVA 5   040 01   KOŠICE  
519.  GYNEKO PLUS, S.R.O. (949x) Jenisejská 1/A   040 01   KOšICE  
520.  VŠEOBECNà NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. (5839x) Probstnerova cesta 2/3082   054 01   LEVOčA  
521.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKà NOVà VES, A.S. (4289x) Ul. Jánskeho 1   052 71   SPIšSKá NOVá VES  
522.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S. (6751x) SNP 1079/76   075 01   TREBIšOV  
523.  ŠESTINA S.R.O. REVÚCA,S.R.O. (596x) Škultétyho 676/9   050 01   REVúCA  
524.  G.O.MED. S.R.O. (600x) Za Parkom 94O/27   990 01   VEľKý KRTíš  
525.  LÜBECK D.D.D, S.R.O. (382x) Sládkovičova 16   976 81   PODBREZOVá  
526.  MUDR.LESNICKÝ PETER (377x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
527.  MUDR. FELŠÖCI JÁN (335x) M.R. Štefánika 187/177B   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
528.  M-CENTRUM, S.R.O., (466x) JANÁČKOVA 54   080 01   PREŠOV  
529.  MUDR. VAŠKOVIČ PAVOL (685x) Masarykova 26   080 01   PREšOV  
530.  GYNART, S.R.O. (626x) Tehelná 2683/72   085 01   BARDEJOV  
531.  MUDR. ŠUŇALOVÁ ELENA (524x) OBZS   029 56   ZáKAMENNé  
532.  ŠIRANEC, S.R.O. (744x) Palárikova 2311   022 01   ČADCA  
533.  GYN, S.R.O. (448x) ObZS 1219   023 01   OščADNICA  
534.  MUDR. JANA POPLUHàROVà, S.R.O. (599x) Sládkovičova 13   010 01   ŽILINA  
535.  MUDR. PROCHÁZKA MIROSLAV (435x) Kolkáreň 37/49   976 81   PODBREZOVá  
536.  MUDR. OĝGA VOLDÁNOVÁ (506x) Sládkovičova 16/60   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
537.  MUDR. VIERA VLACHOVSKà, GYNEKOLÓG A PÔRODNÍK (393x) M.R.Štefánika 1   963 01   KRUPINA  
538.  MUDR. KLIMOVÁ KATARÌNA (710x) Horná 62   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
539.  MUDR. LOVÌŠEK ŠTEFAN (362x) Andreja Kmeťa 6   968 01   NOVá BAňA  
540.  MUDR. BAJTEKOVÁ BIBIÁNA (435x) Námestie Slobody 951   908 41   ŠAšTíN-STRážE  
541.  MUDR.PETER GINDL (589x) Mierová 1435/35   924 01   GALANTA  
542.  MUDR. PÉČI ĝUBOR (401x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
543.  MUDR. ŝIVICA ANDREJ (463x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
544.  MUDR. NICHTOVÁ BEÁTA (384x) SNP 19   934 01   LEVICE  
545.  MUDR.LANGOVÁ JANA (475x) Podzámska 32   940 01   NOVé ZáMKY  
546.  MUDR. BENDE GABRIEL (452x) SNP 19   934 01   LEVICE  
547.  MUDR. ČELLÁROVÁ BEATA (425x) Novozámocká 222   949 05   NITRA  
548.  MUDR. VLADIMÌR VATRAĝ (508x) Mierová 90   064 01   STARá ĽUBOVňA  
549.  GYNEKOLÓG M.K. S.R.O. (381x) 1. mája 2045/21   066 01   HUMENNé  
550.  PRO VITAE N. O. (6479x) Nemocničná 33   056 01   GELNICA  
551.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3849x) HUNCOVSKÁ 42   060 01   KEŽMAROK  
552.  ĝUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4775x) OBRANCOV MIERU 3   064 01   STARÁ ĽUBOVŇA  
553.  MUDR. BALKO KAROL (414x) PLK Q.Rúbanisko II.   984 03   LUčENEC  
554.  MUDR. LACKOVÁ ZDENKA (429x) Muránska 1333/8   050 01   REVúCA  
555.  MUDR. MRÁZIK IVAN (402x) Komenského 1237/40   050 01   REVúCA  
556.  MUDR. LOVÁSOVÁ KATARÌNA (404x) Ul. Hviezdoslavova 5   962 63   PLIEšOVCE  
557.  MUDR. BUGÁROVÁ RUŝENA (507x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
558.  GYNCENTRUM SK, SPOL. S R.O. (356x) ZS Medvedzie   027 44   TVRDOšíN  
559.  MUDR. TIBOR GULČÍK (540x) ul. Moyzesova 34   022 01   ČADCA  
560.  HAMED S.R.O. (730x) Tulská 2007/16   026 01   DOLNý KUBíN  
561.  GYNEKOLOGICKO - PÔRODNÍCKE CENTRUM, S.R.O. (413x) Zvolenská 3990/20   036 01   MARTIN  
562.  GYN-PRAKTIK, S.R.O. (508x) Daniela Dlabača 13   010 01   ŽILINA  
563.  MUDR. ADÁSEK SAMUEL (380x) Kamenný obrázok 14   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
564.  MUDR. JàN ŠIMO, ODBORNÝ LEKàR (500x) Hviezdoslavova 28   960 01   ZVOLEN  
565.  REVÚCKA MEDICÍNSKO - HUMANITNà, N.O. (5358x) Litovelská 25   050 01   REVúCA  
566.  VNSP LUČENEC,N.O. (6850x) nám.Republiky 15   984 39   LUčENEC  
567.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4072x) Kuzmányho nábrežie 28   960 01   ZVOLEN  
568.  REGIONàLNA NEMOCNICA, N.O. (2489x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
569.  MUDR. KORPEĝ MARTIN (471x) Ulica SNP 370/19   962 01   ZVOLENSKá SLATINA  
570.  MUDR. GABRIELA IKRÉNYIOVÁ (483x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
571.  MUDR. EDUARD HAVLAS (552x) Komárňanská 24   940 01   NOVé ZáMKY  
572.  MUDR. IVAN JUHàS (426x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
573.  FORLIFE N.O. (5746x) Mederčská 39   945 75   KOMáRNO  
574.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4234x) SNP 19   934 01   LEVICE  
575.  NEMOCNICA TOPOĽČANY, N.O. (5774x) Pavlovova 17   955 20   TOPOľčANY  
576.  NàRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N. O. (2300x) Ľubochňa   034 91   ĽUBOCHňA  
577.  ANDREJČÁKOVÁ KATARÌNA (452x) J.Jesénia 168   962 71   DUDINCE  
578.  MUDR. NAGY TIBOR (362x) Jesenského ul. 1204/2   929 01   DUNAJSKá STREDA  
579.  MUDR.ĎUROVSKà IVETA (597x) Nám.hrdinov 15   934 01   LEVICE  
580.  PREMEDIC S.R.O. (636x) Rajecká 1, 3   821 07   BRATISLAVA  
581.  EUROGYNE S.R.O. (625x) Vajnorská 50   831 04   BRATISLAVA  
582.  P.& P. MED, S.R.O. (1898x) Adyho 34   984 01   LUčENEC  
583.  CYRMA S.R.O. (454x) Priečna 1097/16   924 01   GALANTA  
584.  GYNAMB, S.R.O. (409x) Študentská 1460/23   069 01   SNINA  
585.  DEBRA S.R.O. (455x) HVIEZDOSLAVOVA 830/1   960 01   ZVOLEN  
586.  KENGIMED, S.R.O. (493x) Hlavná 35   952 01   VRáBLE  
587.  FEMINA - EH S.R.O. (418x) Súkenická č.12   934 01   LEVICE  
588.  GYNOFEM, S.R.O., (350x) 1. mája 2052/4   066 01   SNINA  
589.  KAMENSKà, S.R.O. (427x) 1. mája č. 2   976 13   SLOVENSKá ĽUPčA  
590.  LIPTOVSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE A.S. (572x) Lúčky   034 82   LúčKY  
591.  MUDR. MàRIA MIHàLIKOVà S.R.O. (442x) Sokolská 275/1   960 01   ZVOLEN  
592.  TRITIUM S.R.O. (422x) Lipová 2074/6   955 01   TOPOľčANY  
593.  K+K MEDIC, S.R.O. (533x) Ľ. Štúra č. 3   914 51   TRENčIANSKE TEPLICE  
594.  K2 MEDIC, S.R.O. (414x) SNP č. 15   914 51   TRENčIANSKE TEPLICE  
595.  STOMA-GYN, S.R.O. (547x) Žilinská cesta 34   013 11   LIETAVSKá LúčKA  
596.  MUDR. JURAJ CHOCHLàČ (437x) Kostolná 14   935 62   POHRONSKý RUSKOV  
597.  GYN-M.M. SPOL. S R.O. (442x) 1. mája 2045/21   066 01   HUMENNé  
598.  GYNKOR S.R.O. (416x) Ovručská 12   040 22   KOšICE  
599.  ESKULAP-CENTRUM S.R.O. (469x) Kyjevské námestie 1   974 04   BANSKá BYSTRICA  
600.  MUDR. VILIAM MAGIC,ODBORNÝ LEKàR (401x) Železničná 23   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
601.  IKO-GYN, S.R.O. (397x) Lipová č. 2289/26   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
602.  MUDR. PATRICK GALLO (400x) 9. mája 438/15   039 01   TURčIANSKE TEPLICE  
603.  GYMAPOR, S.R.O. (409x) Petőfiho 3   984 01   LUčENEC  
604.  GYNECOLOGY, S.R.O. (738x) Sabinovská 88   080 01   PREšOV  
605.  MUDR. ĝUBICA IMRICHOVà (418x) Poliklinika   061 01   SPIšSKá STARá VES  
606.  MUDR. VIERA ANDIĽOVà (401x) ZS   059 01   SPIšSKá BELá  
607.  DANČMED, S.R.O. (580x) Košická 1182/54   075 01   TREBIšOV  
608.  MEDICAL FIĽAKOVO, S.R.O. (1262x) B.Nemcovej č. 4   986 01   FIľAKOVO  
609.  GYNSTOM, S.R.O. (399x) Hutnícka 20   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
610.  MUDR. OĽGA ZAHUTOVà (390x) Moyzesova 2791   058 01   POPRAD  
611.  MUDR. EVA JURČOVà (385x) Tr.SNP 1   040 11   KOšICE  
612.  EMIMED S.R.O. (569x) Benediktiho 5, Učiteľská 20   811 05   BRATISLAVA  
613.  FERTICENT, S.R.O. (486x) Sv. Vincenta 4   821 03   BRATISLAVA  
614.  JOMIMED S.R.O. (574x) Andovská 9/D   940 01   NOVé ZáMKY  
615.  MARTEEL, S.R.O., (441x) FRANCISCIHO 34   080 01   PREŠOV  
616.  MUDR. MARČELA TICHOVà (493x) Poštovná ul.   930 39   ZLATé KLASY  
617.  EL-MED S.R.O. (544x) Družobná 609/4   990 01   VEľKý KRTíš  
618.  SABA - GYN S.R.O. (734x) Banisko č. 1   977 01   BREZNO  
619.  MUDR. ANNA STRàŇAVOVà, SPOL. S R.O. (427x) Podzávoz 2718   022 01   ČADCA  
620.  REGàSZ, S.R.O. (381x) Kolomana Mikszátha 11   936 01   ŠAHY  
621.  MULIER, S.R.O. (670x) 29.augusta 20   811 08   BRATISLAVA  
622.  AVE EVA S.R.O. (447x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
623.  DOGAS, S.R.O. (449x) Račianska 190   832 28   BRATISLAVA  
624.  HELPING HANDS, S.R.O. (556x) Komenského 27   984 01   LUčENEC  
625.  PROFI GROUP 3 S.R.O. (491x) 327   900 50   KRáľOVá PRI SENCI  
626.  MUDR. ANTON ČUNDERLÍK (2122x) Hroboňova 4   817 08   BRATISLAVA  
627.  PER PLUS S.R.O. (447x) MALINOVSKÉHO UL. č.3   900 44   TOMÁŠOV  
628.  MUDR. LADISLAV BORODÁČ (441x) Zigmundíkova 1   922 03   VRBOVé  
629.  PROFERAX, S.R.O. (774x) Limbová 5   833 05   BRATISLAVA  
630.  SALUD, S.R.O. (433x) Bošácká č. 23928   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
631.  SANATÓRIUM PRE LIEČBU NEPLODNOSTI - SPLN, SPOL. S R.O. (705x) Masarykova 17   040 01   KOšICE  
632.  MUDR. EDUARD ČUPKA - GYNEKOLOGICKà A PÔRODNÍCKA AMBULANCIA (428x) Valova 19   921 01   PIEšťANY  
633.  SLAVKOVSKà S.R.O. (391x) Koceľova 27/2982   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
634.  NEMOCNICA BàNOVCE, S.R.O. (4448x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
635.  FEMINA CENTRUM, S.R.O. (485x) Lotyšská 1   821 01   BRATISLAVA  
636.  MUDR. MARCERLA NÝVLTOVà, GYNEKOLÓG (580x) ObZS Bátka   980 21   BáTKA  
637.  BESME, S.R.O. (527x) č. 93   956 55   VEľKé CHLIEVANY  
638.  FEMINA - V, SPOL. S R.O. (445x) Pávia ul. 29/11   945 01   KOMáRNO  
639.  MUDR. IGOR KELIJ (450x) Jarná 19   040 01   KOšICE  
640.  TATRA GYN, S.R.O. (433x) Nový Smokovec 27   062 01   VYSOKÉ TATRY  
641.  INTERMEDIKUM S.R.O. (438x) Exnárova 23   040 22   KOšICE  
642.  GYTAP S.R.O. (678x) Jazmínova 11   945 04   KOMáRNO - NOVá STRáž  
643.  ARUD S.R.O. (539x) Západná 2411/7   075 01   TREBIšOV  
644.  MUDR. MAGDALENA NECPàLOVà S.R.O. (473x) Sokolská 275/1   960 01   ZVOLEN  
645.  GYNALEX, S. R. O. (477x) Kožušnícka 933/28   911 05   TRENčíN  
646.  GYNA MS, S. R. O. (452x) Mýtna č. 146   916 01   STARá TURá  
647.  GALIPEA, S.R.O. (348x) MOSTNÁ 26   949 01   NITRA  
648.  GYNPOR SK S.R.O. (916x) Hviezdoslavova 1   960 01   ZVOLEN  
649.  HC GYN, S.R.O. (492x) Hollého 58/24   920 01   HLOHOVEC  
650.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1316x) Kpt. Nálepku 32   934 01   LEVICE  
651.  GYNASA, SPOL. S.R.O. (421x) Hviezdoslavova 1094/2   977 01   BREZNO  
652.  GYNKOM S.R.O. (447x) Ul. 29 augusta 1896/23   945 01   KOMÁRNO  
653.  HALGYN S.R.O. (518x) Rozmarínova 3   949 01   KOMáRNO  
654.  MUDR. ĝUDOVÍT GONDA - GYNPOR S.R.O. (416x) Svätotrojičné námestie č. 13/13   963 01   KRUPINA  
655.  GYNFEM, S.R.O. (430x) Morovianska cesta č. 1795/10   972 51   HANDLOVá  
656.  ENDOGYN S.R.O. (924x) Begova č. 3   984 01   LUčENEC  
657.  GYNBAL, S.R.O. (421x) Boženy Němcovej 49   990 01   VEľKý KRTíš  
658.  MISSIO S.R.O. (417x) Špitálska 916/7   945 01   KOMáRNO  
659.  MORAS, S.R.O. (380x) Mojmírovce 13   953 01   ZLATé MORAVCE  
660.  RE - GYN - A, S.R.O. (767x) Lermontova 3   984 01   LUčENEC  
661.  GYNEDAN S.R.O. (460x) Mudroňova 36   040 01   KOšICE  
662.  EK - GYN S.R.O. (380x) Vihorlatská 33   040 01   KOšICE  
663.  GYNLINE S.R.O. (445x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA  
664.  GYNLIFE, S.R.O. (457x) Osloboditeľov 182/108   044 14   ČAňA  
665.  MEDIREX-MEDICÍNSKE CENTRUM, S.R.O. (4370x) Hattalova 12/C   831 03   BRATISLAVA  
666.  DANMAX, S.R.O. (547x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
667.  GYN IV., S.R.O. (441x) Nemocničná 1   927 01   ŠAľA  
668.  A GYN S.R.O. (490x) Tomášikova 10A/15950   821 03   BRATISLAVA  
669.  ŠPECIALIZOVANà GERIATRICKà NEMOCNICA PODUNAJSKÉ BISKUPICE (5637x) Krajinská 91   825 56   BRATISLAVA  
670.  MUDR. STANISLAV DUŠAN (468x) č.d. 209   900 41   ROVINKA  
671.  OBGYN, S.R.O. (423x) Vážska 16   821 07   BRATISLAVA  
672.  MAGGYN S.R.O. (409x) SNP 2730/92   069 01   SNINA  
673.  ELUMED, S.R.O. (622x) Pribinova č. 910/30   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
674.  MUDR. ČUBOŇOVà KLAUDIA (569x) Moyzesova 1441   022 01   ČADCA  
675.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3400x) Nám. Sv. Františka 14   841 04   BRATISLAVA  
676.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4703x) Cesta na Červený most 1   833 31   BRATISLAVA  
677.  PSYCHIATRICKà NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2305x) Malacká cesta 63   902 18   PEZINOK  
678.  PREBIOPSIA, S.R.O. (781x) Budapeštianska 5   040 13   KOšICE  
679.  DAHOL MED, S.R.O. (590x) Farského 16   851 01   BRATISLAVA  
680.  JUMAT,S.R.O. (471x) Internátna 63   974 04   BANSKá BYSTRICA  
681.  ALYBODY, S.R.O. (434x) Bulharská 3   821 04   BRATISLAVA  
682.  MUDR. RUDOLF ADAM (434x) Vyšné Hágy   059 84   VYšNé HáGY - VYSOKé TATRY  
683.  MUDR. INES HVIZDÁKOVÁ (564x) Farská č. 2   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
684.  EVITA-GYN, S.R.O. (385x) Sládkovičova 1   982 01   TORNAľA  
685.  EUROGYN, S.R.O. (450x) Nám.Republiky 7/1991   984 01   LUčENEC  
686.  GA LUČENEC, S.R.O. (408x) Nám. Republiky 15   984 01   LUčENEC  
687.  NATAND S.R.O. (490x) Novomeského 1331/7   957 04   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
688.  GYSON S.R.O. (404x) Šafárikova č. 1531/49   924 01   GALANTA  
689.  AFW, S.R.O. (609x) Šafárikova č. 1531/49   924 01   GALANTA  
690.  ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, S.R.O. (499x) Partizánska 3266/4   058 01   POPRAD  
691.  U STAROSTLIVÉHO MEDVEDÍKA S.R.O. (401x) Lúčna 2229/1A   927 05   ŠAľA  
692.  MUDR. JÁN BÁNYI, S.R.O. (420x) G.Czuczora   940 53   NOVé ZáMKY  
693.  PEGYN, S.R.O. (469x) Jarná 4   053 61   SPIšSKé VLACHY  
694.  MUDR. MARIàN OROS (456x) Gercenova 8/F   851 01   BRATISLAVA  
695.  MUDR. JOZEF MITRO, GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO (433x) S. Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
696.  ULTRAGYN S.R.O. (534x) Námestie Osloboditeľov 25   071 01   MICHALOVCE  
697.  KASTAMED S.R.O. (780x) Okružná 53/3575   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
698.  DAMA - GYN, S.R.O. (455x) Kolkáreň 37   976 81   PODBREZOVá  
699.  EUROCH, S.R.O. (507x) Nad Laborcom 24   071 01   MICHALOVCE  
700.  GYNASONO, S.R.O. (623x) Nemocničná 1   927 01   ŠAĽA  
701.  MUDR. PETER HRABČàK (457x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA  
702.  MUDR.ĝUBOŠ VARGA (487x) Nitrianska 5   921 01   PIEšťANY  
703.  OGAMA S.R.O. (773x) Kyjevské námestie 1   974 01   BANSKá BYSTRICA  
704.  RS - TRADE S.R.O. (469x) Slavkovská 18   040 01   KOšICE  
705.  MUDR. JOZEF PAJTàŠ (549x) Agátová 15   075 01   TREBIšOV  
706.  ZDRAV, SPOL. S.R.O. (417x) Cintorínska 139/21   968 01   NOVá BAňA  
707.  MUDR. MÁRIA MIHÁLOVÁ, S.R.O. (476x) J. Kráľa č. 15   972 01   BOJNICE  
708.  GPN S.R.O. (768x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA  
709.  GYNEA S.R.O. (412x) Rekreačná 2119/17   949 01   NITRA - ZOBOR  
710.  KOGYN S.R.O. (543x) Štúrova 6   053 42   KROMPACHY  
711.  MUDR. PETRYKOWSKI PETER (733x) Mierové námestie č. 863   019 01   ILAVA  
712.  JAVITA, S.R.O. (423x) Trenčianska 20   821 09   BRATISLAVA  

Strana č. < späť tam >