Počet nájdených zariadení 2281 (23 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÌCKA UNIVERZITA (2254x) Limbova 12   833 03   BRATISLAVA 37  
2.  FAKULTNà NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE (8242x) Rastislavova 43   041 90   KOšICE  
3.  ZÁCHRANNÁ SLUŝBA KOŠICE (1046x) Rastislavova 43   041 90   KOšICE  
4.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (5013x) Limbová 1   833 40   BRATISLAVA  
5.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (3674x) I.Krasku 2464/38   926 00   SEREď  
6.  POLIKLINIKA BANSKà BYSTRICA (1131x) Horná č. 60   974 01   BANSKá BYSTRICA  
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1225x) KOMENSKÉHO 134/4   068 14   MEDZILABORCE  
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (4258x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
9.  MUDR. MIKA KAROL, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (368x) Internátna 10   974 04   BANSKá BYSTRICA  
10.  MUDR. SLANINA PAVEL:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (428x) Hviezdoslavova 33   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENà (5441x) ul. Mieru 549/16   028 13   TRSTENá  
12.  NSP MV SR BRATISLAVA (4808x) Fraňa Kráľa č.14   812 72   BRATISLAVA  
13.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (2889x) Súdna 15   911 96   TRENčíN  
14.  MUDR. KUCHÁROVÁ MÁRIA (460x) SNP 1   083 01   SABINOV  
15.  MUDR. ŠIMON DEZIDER (359x) Rázusova 42   040 01   KOšICE  
16.  MUDR. SOŇA MATÚŠKOVà (334x) Havanská 1   040 01   KOšICE  
17.  MEBEVA, S.R.O., (415x) Hviezdoslavova 9/9   091 01   STROPKOV  
18.  MUDR. MILOŠ BOHUŠ (273x) Trnkova 44   040 14   KOšICE  
19.  MUDR. EVA GEČEOVÁ (272x) Byster 204   044 41   BYSTER  
20.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2023x) ul. 9. mája   039 01   TURčIANSKE TEPLICE  
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (5487x) Špitálska 1   071 01   MICHALOVCE  
22.  NSP PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH (6726x) Nemocničná č. 2   972 01   BOJNICE  
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA, A.S. (4372x) Špitálska 1   048 01   ROžňAVA  
24.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (8392x) Špitálska 6   950 01   NITRA  
25.  POLIKLINIKA BRATISLAVA KARLOVA VES (921x) Líčšie údolie 57   842 31   BRATISLAVA  
26.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2250x) Pod hájom 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
27.  MUDR. DOBROVODA IVAN (261x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
28.  MUDR. UHRECKÝ FRANTIŠEK (271x) Vyhne   966 02   VYHNE  
29.  MUDR. SITÁR MARIÁN (689x) Továrenská č. 1408   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
30.  MUDR. LADISLAV STELLER (282x) Ožďany 545   980 11   OžďANY  
31.  MUDR. CSABA LEHOCKÝ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (383x) Hodejov 373   980 31   HODEJOV  
32.  MUDR. HUDEC IVAN (218x) Litovelská 25   050 01   REVúCA  
33.  MUDR. JOZEF ŠUŠKA, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (508x) Nám. Matice Slovenskej 6   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
34.  MUDR. EVA HUDECOVà MEGI (326x) Sokolovská 2   974 05   BANSKá BYSTRICA  
35.  MUDR. MRÁZOVÁ RUTH (383x) Hutná 14   056 01   GELNICA  
36.  MUDR. KRIŝANOVÁ KATARÌNA (323x) Americké námestie 3   811 08   BRATISLAVA 1  
37.  MUDR. ČERNÝ MANFRÉD (323x) Veľké Leváre   908 73   VEľKé LEVáRE  
38.  MUDR. BELAN PETER (469x) Partizánska 2   811 03   BRATISLAVA 1  
39.  MUDR. ŠIMKOVÁ DITTA (240x) Bezručova 8   811 09   BRATISLAVA  
40.  MUDR.NOVACSEKOVÁ MIRIAM (279x) Krajinská 91   825 56   BRATISLAVA 214  
41.  MUDR. NAGYOVÁ MAGDA (285x) Krajinská 91   825 56   BRATISLAVA 214  
42.  MUDR. BUGÁROVÁ ANDREA (269x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA 29  
43.  MUDR. GRÓFOVÁ ALŝBETA (257x) Lotyšská 1   821 06   BRATISLAVA 2  
44.  MUDR. EVA LANČARIČOVà (227x) Tehelná 26   917 01   TRNAVA  
45.  MUDR. ZOJA LYSàKOVà (291x) Poštová 59   900 27   BERNOLáKOVO  
46.  MUDR. NEMEC VLADIMÌR (265x) Vajnorská 1   831 03   BRATISLAVA  
47.  MUDR. FRITZ GEJZA (275x) Osadná 8   831 03   BRATISLAVA 3  
48.  MUDR. TISOŇOVÁ YVONA (287x) Tbiliská 6   831 06   BRATISLAVA  
49.  MUDR. MAKOVNÌKOVÁ MARTA (314x) Tbiliská 6   831 06   BRATISLAVA  
50.  MUDR. KOKLESOVÁ MARTA (327x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
51.  MUDR. GALLAŠOVÁ VIERA (277x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
52.  MUDR. ŠÚROVÁ JANA (277x) Mýtna 5   815 39   BRATISLAVA  
53.  MUDR. MICHALKA VLADIMÌR (334x) Koceľova 36   821 01   BRATISLAVA  
54.  MUDR. SÁMELOVÁ VIERA (259x) Sch. Trnavského 8   841 01   BRATISLAVA  
55.  MUDR. RAJCHLOVÁ ELENA (416x) Štefanovičova 5   810 05   BRATISLAVA  
56.  MUDR. JEVČÁK ANTON, CSC. (266x) Strečnianska 13   851 01   BRATISLAVA  
57.  MUDR. BALOGHOVÁ ZUZANA (258x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
58.  MUDR. ANDERLOVÁ STOJANKA (382x) Šafárikovo námestie 6   811 06   BRATISLAVA  
59.  MUDR. KUMOROVÁ VILMA (378x) Pekná cesta 6   831 05   BRATISLAVA  
60.  MUDR. MANÌKOVÁ HELENA (365x) Sch. Trnavského 8   841 01   BRATISLAVA  
61.  MUDR. JURECKÁ EVA (270x) Šafárikovo námestie 6   818 06   BRATISLAVA  
62.  MUDR. KOHNOVÁ DARINA (272x) P. Horova 14   841 07   BRATISLAVA  
63.  MUDR. VALENTÌNOVÁ ĝUDMILA (285x) Košická 52   821 08   BRATISLAVA  
64.  MUDR. ANTALOVÁ MÁRIA (267x) Páričková 18   821 08   BRATISLAVA  
65.  MUDR. KUBICOVÁ ESTERA (242x) Sch. Trnavského 8   841 01   BRATISLAVA  
66.  MUDR. VODIČKOVÁ MARTA (320x) Babuškova 2   821 03   BRATISLAVA  
67.  MUDR. VOŠKOVÁ ZUZANA (268x) Benediktiho 6   811 05   BRATISLAVA  
68.  MUDR. NAGY ZOLTÁN (272x) Rožňavská 2   821 01   BRATISLAVA  
69.  MUDR. VINCZE DANIEL (364x) Bezručova 5   811 09   BRATISLAVA 1  
70.  MUDR. TESÁROVÁ KATARÌNA (339x) Námestie slobody 16   811 06   BRATISLAVA  
71.  MUDR. ŠIMKOVÁ ĝUBICA (361x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
72.  MUDR. HLAVATÝ TIBOR (261x) Mýtna 5   811 07   BRATISLAVA  
73.  MUDR. ŠTEFAŇÁKOVÁ TATIANA (249x) Ľanova 10   821 01   BRATISLAVA 2  
74.  MUDR. CYMBALOVÁ DANIELA (326x) č. 25   900 42   MILOSLAVOV  
75.  MUDR. GAZDÌKOVÁ MÁRIA (323x) Antolská 11   851 07   BRATISLAVA 5  
76.  MUDR. ENCINGEROVÁ EVA (287x) Duklianskych hrdinov 34   901 22   MALACKY  
77.  MUDR.DANICA PETROVAJOVÁ (284x) Staré Grunty 36   842 25   BRATISLAVA 4  
78.  MUDR. KOVÁČOVÁ LÌVIA (232x) Jarošova 1   831 01   BRATISLAVA 3  
79.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1228x) Trnavská 39   831 04   BRATISLAVA  
80.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (794x) Námestie 1. mája 6   903 01   SENEC  
81.  MUDR. SLOBODOVÁ ELENA (268x) Staničná 5   900 51   ZOHOR  
82.  MUDR. FREY PETER (594x) Bitunkova 13   940 01   NOVé ZáMKY  
83.  MUDR. VOLÁNKOVÁ ŠTEFÁNIA (297x) nám.Matice Slovenskej   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
84.  MUDR. ONDRÁŠOVÁ KATARÌNA (310x) Pod Hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
85.  MUDR. TÌNES ĝUDOVÌT (273x) Ul. 4. apríla č. 384/79   972 43   ZEMIANSKE KOSTOľANY  
86.  MUDR. KANDERA MICHAL (245x) Mládežnícka č. 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
87.  MUDR. JOHANOVÁ JANKA (269x) K dolnej stanici č. 18   911 01   TRENčíN  
88.  MUDR. CIKORA LADISLAV (297x) Zdravotné stredisko   900 55   LOZORNO  
89.  MUDR. HASÁK IVAN (233x) Zdravotnícka 1   900 31   STUPAVA  
90.  MUDR. MAŝÁR IVAN (278x) Obvodná ambulancia   900 65   ZáHORSKá VES  
91.  MUDR. SAVINOVÁ EVA (308x) Skuteckého 16   901 01   MALACKY  
92.  MUDR. PODIVÌNSKA EVA (524x) Kysucká 14   903 01   SENEC  
93.  MUDR. BABIAK MIROSLAV (319x) Nám. 1.mája 6   903 01   SENEC  
94.  MUDR. SULKOVÁ VLASTA (283x) Nám.1.mája 6   903 01   SENEC  
95.  MUDR. BABIAKOVÁ IVETA (300x) Nám.1.mája 6   903 01   SENEC  
96.  MUDR. HOLEČKA VINCENT (289x) Školská 36   968 01   NOVá BAňA  
97.  MUDR. ZÓLYOMIOVÁ HELENA (245x) Horné Semerovce   935 84   HORNé SEMEROVCE  
98.  MUDR. ŠPAŇOVÁ MÁRIA (267x) Veľké ludince   935 65   VEľKé LUDINCE  
99.  MUDR. KINCZER JOZEF (256x) Tekovské Lužany   935 41   TEKOVSKé LUžANY  
100.  MUDR. VEZÉR PETER (254x) Pohronský Ruskov   935 62   POHRONSKý RUSKOV  
101.  MUDR. ŠTRBÁKOVÁ MARTA (259x) Tekovské Lužany   935 41   TEKOVSKé LUžANY  
102.  MUDR. URBAN JOZEF (256x) Bernolákova 24   953 01   ZLATé MORAVCE  
103.  MUDR. ICSINOVÁ KLÁRA (255x) G. Czuczora 11   940 01   NOVé ZáMKY  
104.  MUDR. POLÁKOVÁ DANICA (256x) Húl   941 44   HúL  
105.  MUDR.KRIŽAN, S.R.O. (247x) Nám. Sv. Jána   941 07   VEľKý KýR  
106.  MUDR. KALIVODOVÁ EVA (279x) Bitúnkova 13   940 01   NOVé ZáMKY  
107.  MUDR. FUJÁKOVÁ KATARÌNA (242x) Bitúnkova 13   940 01   NOVé ZáMKY  
108.  MUDR. HOSSZÚ LADISLAV (273x) Imeľ   946 52   IMEľ  
109.  JATROS, S.R.O. (431x) Zuzky Zgurišky č. 534/37   907 01   MYJAVA  
110.  MUDR. LOVRANT PETER (338x) Obrancov mieru 82   955 01   TOVARNíKY  
111.  MUDR. BRÁZDIL BERNARD (265x) ul. 17.novembra 14   955 01   TOPOľčANY  
112.  MUDR. GARAY KAMIL (265x) ul. 17.novembra 14   955 01   TOPOľčANY  
113.  MUDR. SLEMENSKÝ MIROSLAV (267x) ul. 17.novembra 14   955 01   TOPOľčANY  
114.  MUDR. BARBORÌKOVÁ MARTA (284x) ul. 17.novembra 14   955 01   TOPOľčANY  
115.  MUDR. DIVINEC DUŠAN (269x) Hviezdoslavova ul.   955 01   TOPOľčANY  
116.  MUDR. ŠMOTLÁK EDUARD (264x) Piešťanská 39   956 05   RADOšINA  
117.  MUDR. KATINA PETER (349x) Sídlisko JUH   955 01   TOPOľčANY  
118.  MUDR. HAVÁČOVÁ EVA (265x) Preseľany 533   956 12   PRESEľANY  
119.  MUDR. VÌGLASKÝ JAROSLAV (266x) Jacovce   956 21   JACOVCE  
120.  MUDR. CVIK EDMUND (290x) Nová nemocnica č. 511   958 01   PARTIZáNSKE  
121.  MUDR. HERTELOVÁ VERONIKA (251x) Radošina   956 05   RADOšINA  
122.  MUDR. SOBOTA MICHAL (269x) D.Jurkoviča 4016   955 03   TOPOľčANY  
123.  MUDR. MIŠOVCOVÁ OĝGA (254x) Továrnická 15   955 01   TOPOľčANY  
124.  MUDR. MARKECH PETER (277x) ul. 1.mája   956 22   PRAšICE  
125.  MUDR. VAJDOVÁ EDITA (274x) Ludanice   956 11   LUDANICE  
126.  MUDR. FULOVÁ MAGDALÉNA (254x) Nám.1.mája 6   903 01   SENEC  
127.  MUDR. PATÁKOVÁ DANICA (283x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
128.  MUDR. HORA ZDENKO (268x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
129.  MUDR. ZÁRUBA PETER (262x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
130.  MUDR. BACHÁR IGOR (364x) Poštová 55   900 27   BERNOLáKOVO  
131.  MUDR. HALAJ PETER (283x) Rovinka   900 41   ROVINKA  
132.  MUDR. KRIŠTÚFEK JÁN, CSC. (420x) PK Hollého 2   902 01   PEZINOK  
133.  MUDR. HAGAROVÁ ZLATA (394x) Štefánikova 16   900 01   MODRA  
134.  MUDR. MASAROVIČOVÁ VIERA (339x) Malé námestie 12   901 01   MALACKY  
135.  MUDR. MASARYK MICHAL (262x) Nám.1.mája 6   903 01   SENEC  
136.  MUDR. RYBJANSKÝ VILIAM (262x) Dukelských hrdinov 34   901 01   MALACKY  
137.  MUDR. NORIS MILOSLAV (275x) Legionárska 5265   901 01   MALACKY  
138.  MUDR. KÖNIGOVÁ RENÁTA (257x) Nám.1.mája 6   903 01   SENEC  
139.  MUDR. LALÁKOVÁ ZLATICA (288x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
140.  MUDR. ERDELYOVÁ EMÌLIA (267x) Zdravotnícka 1   900 31   STUPAVA  
141.  MUDR. MARTINCOVÁ ANNA (246x) Zdravotné stredisko   900 42   DUNAJSKá LUžNá  
142.  MUDR. KOŝUCH ERNEST (255x) Dukelských hrdinov 34   901 01   MALACKY  
143.  MUDR. MAGALA MILOŠ (303x) Zdravotnícka 1   900 31   STUPAVA  
144.  MUDR. ŠIMKOVÁ EDITA (283x) Poštová 55   900 27   BERNOLáKOVO  
145.  MUDR. KISS VLADIMÌR (274x) Zlaté Klasy   930 39   ZLATé KLASY  
146.  MUDR. STARÁ MÁRIA (263x) Školská   931 01   ŠAMORíN  
147.  MUDR. MÁTYÁS LADISLAV (347x) Školská   931 01   ŠAMORíN  
148.  MUDR. ŠRÁMKA MIROSLAV (314x) Poľovnícka ul.   932 01   VEľKý MEDER  
149.  MUDR. HORVÁTHOVÁ ADELA (365x) Školská 35 P.O.BOX 8   931 01   ŠAMORíN  
150.  MUDR. BOTHOVÁ ALŝBETA (318x) Školská   931 01   ŠAMORíN  
151.  MUDR. BABEJOVÁ EDITA (327x) Školská   931 01   ŠAMORíN  
152.  GALILEO - MEDICI, S.R.O. (282x) Hlavná č.93   930 11   TOPOľNíKY  
153.  MUDR. CECONÌK IMRICH (306x) Horný Bar   930 33   HORNý BAR  
154.  MUDR. KAYSEROVÁ EVA (286x) Vinárska 129   926 01   SEREď  
155.  MUDR. ŠTEPÁNKOVÁ ANNA (246x) Mestská poliklinika   926 01   SEREď  
156.  MUDR. ŠVEC FRANTIŠEK (206x) 351   925 54   ZEMIANSKE SADY  
157.  MUDR. PETROVSKÁ MARTA (263x) Šoporňa   925 52   ŠOPORňA  
158.  MUDR. IŠTÓKOVÁ DARINA (244x) Rozmarínová 289   925 51   ŠINTAVA  
159.  MUDR. KUBÁNI VLADIMÌR (277x) Sládkovičovo   925 21   SLáDKOVIčOVO  
160.  MUDR. PÁSZTOR LADISLAV (264x) Mederská 56   946 19   ČíčOV  
161.  MUDR. KARÁSEK ZOLTÁN (237x) Mederčská 81   945 05   KOMáRNO  
162.  LEKO SK, S.R.O. (241x) SOTINSKÁ 1345/23   905 01   SENICA  
163.  MUDR. OSUSKÁ OĝGA (249x) Studienka   908 75   STUDIENKA  
164.  MUDR. KRAJČI PAVOL (272x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
165.  MUDR. KRAJČOVIČOVÁ MARTA (275x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
166.  MUDR. LAZORIŠÁK IVAN (297x) Šaštín-Štráže   908 41   ŠAšTíN-STRážE  
167.  MUDR. BOBEK JÁN (258x) Družstevná 303   908 72   ZáVOD  
168.  MUDR. VALACHOVIČ JÁN (261x) Šaštín-Stráže   908 41   ŠAšTíN-STRážE  
169.  MUDR. RANGELOVÁ MAGDALÉNA (285x) Cerová   906 33   CEROVá  
170.  MUDR. FRANKLOVÁ HELENA (260x) 11   900 87   PLAVECKý MIKULáš  
171.  MUDR. DRINKA JURAJ (279x) Hlavná 128   951 95   OBYCE  
172.  MUDR. PICHŇA PETER (251x) Bernolákova 24   953 01   ZLATé MORAVCE  
173.  MUDR. PODMAJERSKÝ MARTIN (282x) Textilná č. 4   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
174.  MUDR. DOLAN JOZEF (312x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
175.  MUDR. KÚDELOVÁ HELENA (271x) Hrnčírikova č. 1445/7   958 01   PARTIZáNSKE  
176.  MUDR. HUBINSKÝ LADISLAV (260x) Nádražná č. 686/4   958 01   PARTIZáNSKE  
177.  MUDR. MOJÁK PAVOL (252x) Podhájska   941 48   PODHáJSKA  
178.  MUDR. FÜZEKOVÁ TERÉZIA (266x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
179.  MUDR. KREHLÌK MILAN (256x) Súvoz č. 1   911 01   TRENčíN  
180.  MUDR. FOGAŠOVÁ IVETA (299x) Zlatovská č. 2210   911 05   TRENčíN  
181.  MUDR. RACLAVSKÁ RENATA (281x) č. 352   913 07   BOšáCA  
182.  MUDR. KOVÁČOVÁ ŝOFIA (264x) Veľkomoravská č. 9   911 05   TRENčíN  
183.  MUDR. POLEKOVÁ OĝGA (265x) Veľkomoravská č. 9   911 08   TRENčíN  
184.  MUDR. MARTINUSOVÁ EVA (280x) Malinovského č. 1252/36   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
185.  MUDR. MIKUŠOVÁ JANKA (278x) č. 409   913 11   TRENčIANSKE STANKOVCE  
186.  MUDR. MARKECHOVÁ MÁRIA (298x) č. 409   913 11   TRENčIANSKE STANKOVCE  
187.  MUDR. LABUDA VLADIMÌR (405x) č. 198   913 06   TRENčIANSKE BOHUSLAVICE  
188.  MUDR. NOVÁKOVÁ ELENA (277x) Dlhé hony č. 24   911 01   TRENčíN  
189.  MUDR. CHALUPKOVÁ GABRIELA (306x) Zlatovská č. 29   911 01   TRENčíN  
190.  MUDR. ĎURIČKOVÁ EVA (286x) Piaristická č. 42   911 01   TRENčíN  
191.  MUDR. KUBIČINOVÁ DAŠA (265x) Hanzlíkovská č. 2   911 05   TRENčíN  
192.  MUDR. MASÁROVÁ HELENA (241x) M. Kišša č. 2   911 05   TRENčíN  
193.  MUDR. KUCKOVÁ ĝUDMILA (250x) č. 607   916 42   MORAVSKé LIESKOVé  
194.  MUDR. SADLOŇOVÁ EVA (263x) Mýtna č. 146/5   916 01   STARá TURá  
195.  MUDR. RUBANINSKÝ FEDOR (279x) č. 607   916 42   MORAVSKé LIESKOVé  
196.  MUDR. BIRÁSOVÁ OĝGA (288x) Legionárska č. 2   911 01   TRENčíN  
197.  MUDR. CÌGEROVÁ JARMILA (284x) Cukrovarská č. 5   914 01   TRENčIANSKA TEPLá  
198.  MUDR. ŝBIRKOVÁ DARINA (229x) Štúrova č. 3   914 51   TRENčIANSKE TEPLICE  
199.  MUDR. NITRAIOVÁ JARMILA (289x) Ul. gen. Svobodu č. 1   911 01   TRENčíN  
200.  MUDR. KALÁSOVÁ MARTA (243x) Legionárska č. 19   911 01   TRENčíN  
201.  MUDR. ČINČALA ĝUBOMÌR (359x) č. 79   913 03   DRIETOMA  
202.  MUDR. GULLER DUŠAN (288x) č. 251   913 33   HORNá SúčA  
203.  MUDR. GULLEROVÁ NATAŠA (203x) Ul. gen. Svobodu č. 1   911 01   TRENčíN  
204.  MUDR. CHOVANCOVÁ ELENA (314x) Gagarinova č. 1   911 01   TRENčíN  
205.  MUDR. PLÁNOVSKÁ ZLATA (436x) Bzinská č. 11   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
206.  MUDR. BAČOVÁ DANIELA (310x) Mýtnač. 146   916 01   STARá TURá  
207.  MUDR. JANOVICOVÁ BOŝENA (373x) Bernolákova č. 12   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
208.  MUDR. VALOKOVÁ NATÁLIA (258x) Jesenského č. 33   911 01   TRENčíN  
209.  MUDR. VALKOVÁ OĝGA (283x) Legionárska č. 24   911 01   TRENčíN  
210.  MUDR. ŠKUNTA JOZEF (251x) Odbojárov č. 6   914 41   NEMšOVá  
211.  MUDR. JURÌČEK DUŠAN (251x) č. 293   972 29   ČAVOJ  
212.  MUDR. MARUNA JÁN (271x) Gagarinova č. 1   911 01   TRENčíN  
213.  MUDR. BENÁKOVÁ LENKA (276x) č. 45   916 37   KáLNICA  
214.  MUDR. SKALICKÁ VLADIMÌRA (435x) č. 134   906 06   VRBOVCE  
215.  MUDR. PRUŝINCOVÁ ELEONÓRA (253x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
216.  MUDR. STYK IVAN (272x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
217.  MUDR. DEMOVIČOVÁ ANTÓNIA (409x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
218.  MUDR. UŠÁKOVÁ MÁRIA (295x) Špačince   919 51   ŠPAčINCE  
219.  MUDR. POLÁKOVÁ ZUZANA (257x) Mozartova 3   917 08   TRNAVA  
220.  MUDR. KOČANOVÁ DAGMAR (284x) Trstín   919 05   TRSTíN  
221.  MUDR. ANDELOVÁ JANKA (285x) Dvorníky   920 56   DVORNíKY  
222.  MUDR. HRČKOVÁ ŠTEFÁNIA (252x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
223.  MUDR. KOŠńÁLOVÁ MÁRIA (477x) Šúrovce   919 25   ŠúROVCE  
224.  MUDR. SIMANČÌK DUŠAN (273x) 210   919 33   TRAKOVICE  
225.  MUDR. ČERMÁKOVÁ ŝELMÌRA (272x) Dechtice   919 53   DECHTICE  
226.  MUDR. SIVÁKOVÁ MÁRIA (228x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
227.  MUDR. SIVÁK IGOR (368x) Cífer   919 43   CíFER  
228.  MUDR. GOLISOVÁ KVETOSLAVA (448x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
229.  MUDR. PEKAROVIČ PETER (275x) Dilongova 20   920 01   HLOHOVEC  
230.  MUDR. MESÁROŠOVÁ ĝUBICA (231x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
231.  MUDR. STOKLASOVÁ GABRIELA (250x) Mozartova 3   917 08   TRNAVA  
232.  MUDR. BRÁNSKA DANICA (325x) Nábrežie A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
233.  MUDR. ELIÁŠOVÁ ALENA (262x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
234.  MUDR. VARCHOLOVÁ ĝUDMILA (263x) Veselé   922 08   VESELé  
235.  MUDR. VARCHOLA JURAJ (338x) Mudroňová 6636/66A   921 01   PIEšťANY  
236.  MUDR. ŠUSTA VOJTECH (240x) Slovakofarma a.s.   920 01   HLOHOVEC  
237.  MUDR. VEJMELKOVÁ TATIANA (243x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
238.  MUDR. HORVÁTH ŠTEFAN (244x) Voderady   919 42   VODERADY  
239.  MUDR. GERGIČOVÁ MARGITA (266x) Nábrežie A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
240.  MED-ART CENTRUM S.R.O. (281x) Kollárova 8   900 01   MODRA  
241.  MUDR. POLÁČIK JOZEF (233x) Nábrežie A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
242.  MUDR. ŠIMO VILIAM (249x) Veľké Kostoľany   922 07   VEľKé KOSTOľANY  
243.  MUDR. VÌńAZKA RÓBERT (262x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
244.  MUDR. VÌńAZKOVÁ MARGITA (253x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
245.  MUDR. JANÌKOVÁ BEÁTA (285x) Suchá nad Parnou   919 01   SUCHá NAD PARNOU  
246.  MUDR. SVÌTKOVÁ JANA (235x) STAMOS   921 01   PIEšťANY  
247.  MUDR. MALÁ LUCIA (297x) Winterova ulica 37   921 01   PIEšťANY  
248.  MUDR. ONDRÁŠKOVÁ EVA (283x) Mozartova 3   917 01   TRNAVA  
249.  MUDR. BERTOLI MÁRIO (270x) A. Trajana   921 01   PIEšťANY  
250.  MUDR. REPČEKOVÁ VIOLA (257x) Zavar   919 26   ZAVAR  
251.  MUDR. CHUDÁ MARTA (296x) Krajinská č.1   921 01   PIEšťANY  
252.  MUDR. MURŝICOVÁ JARMILA (349x) Vrbové   922 03   VRBOVé  
253.  MUDR. PAVLÌKOVÁ MICHAELA (257x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
254.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRàĽOVSKÝ CHLMEC N.O. (4416x) Nemocničná 8   077 26   KRáľOVSKý CHLMEC  
255.  VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ODBORNÝ ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKàŠA V KOŠICIACH N.O. (1427x) Strojárenská 13   040 01   KOšICE  
256.  POLIKLINIKA ˝ VEĽKÉ KAPUŠANY N.O. ˝ (1953x) Zoltána Fábryho 20   079 01   VEľKé KAPUšANY  
257.  MUDR. TAKÁČOVÁ KRISTÌNA (257x) Spodná č.25   076 31   STREDA NAD BODROGOM  
258.  MUDR. FULKOVÁ IVETA (242x) Filinského cesta 9/22   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
259.  MUDR. GOREL JAKUB (257x) Slanec 319   044 17   SLANEC  
260.  MUDR. KAČMÁRY JOZEF (234x) Staničné nám. 9   040 01   KOšICE  
261.  MUDR. FRANTIŠEK HORNÝ (254x) Hlavná č.121   076 15   VEľATY  
262.  MUDR. ŠELIGA LADISLAV (254x) Sečovská 15   040 01   KOšICE  
263.  MUDR. GNOTH IVAN (242x) Šoltésovej 11   040 01   KOšICE  
264.  MUDR. ZAJACOVÁ IVETA (320x) Maršála Koneva 1   040 01   KOšICE  
265.  MUDR. FURMAN LADISLAV (281x) Hornádska 112/28   053 61   OLCNAVA  
266.  MUDR. TAMARA JABLONSKÁ (249x) Národná trieda 48   040 01   KOšICE  
267.  MUDR. JÚLIA HORŇÁKOVÁ (270x) Helsinská 3   040 13   KOšICE  
268.  MUDR. KALANIN PETER PHD. (243x) Rastislavova 45   040 01   KOšICE  
269.  MUDR. MàRIA PUKLUŠOVÁ (263x) Česká 2/12   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
270.  LETECKà VOJENSKà NEMOCNICA A.S. (3741x) Murgašova 1   040 86   KOšICE  
271.  MUDR. MILAN DOROCIAK (234x) M. R. Štefánika 88   078 01   SEčOVCE  
272.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (4951x) Štúrová 12   811 02   BRATISLAVA  
273.  MEDCENTRUM, S.R.O. (3131x) J. Milca 33   010 01   ŽILINA  
274.  NEXT S.R.O. (2327x) Vajnorská 40   832 63   BRATISLAVA 3  
275.  FAKULTNà NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, SPOL. S R.O. (3737x) Námestie SNP 10   814 65   BRATISLAVA  
276.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (2692x) Vlčie hrdlo 49   821 07   BRATISLAVA 214  
277.  SALVUS S.R.O. (734x) Narcisová 5   821 01   BRATISLAVA  
278.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEŠTàTNA POLIKLINIKA (3271x) Ružová dolina 21   821 09   BRATISLAVA  
279.  P.L.S. S.R.O. (269x) Jesenského 10   929 01   DUNAJSKá STREDA  
280.  NEOGRAFIA A.S. (369x) Škultétyho 1   036 01   MARTIN  
281.  NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY, A.S. (332x) M. R. Štefánika 1   972 71   NOVáKY  
282.  DPC, SPOL. S R.O. (611x) Sládkovičova 9   974 05   BANSKá BYSTRICA  
283.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (5547x) JURKOVIČOVA 19   080 01   PREŠOV  
284.  YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES SLOVAKIA S.R.O. (259x) Továrenská 2   071 01   MICHALOVCE  
285.  ZVL AUTO S.R.O. (265x) Košická 26   080 01   PREšOV  
286.  TAZARBU SPOL. S R.O. (260x) Výstavby 9   040 11   KOšICE  
287.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKàRA PRE DOSPELÝCH MUDR. LADISLAV SOMOGYI S.R.O. (348x) Hroncová 9   040 01   KOšICE  
288.  SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZàVODY, AKCIOVà SPOLOČNOSŤ,JELŠAVA, V SKRATKE SMZ, A.S. JELŠAVA (520x) Jelšava   049 16   JELšAVA  
289.  MEDICÍNSKE CENTRUM KOŠICE, SPOL. S R.O. (2663x) Brigádnická 2   040 11   KOšICE  
290.  MEDAKIR, SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM STREDA NAD BODROGOM (902x) Kamenecká 2   076 31   STREDA NAD BODROGOM  
291.  INFOCONSULT S.R.O. (257x) Ružová 27   040 01   KOšICE  
292.  MEDIX SPOL. S R.O. KOŠICE (270x) Tr. SNP 1   040 01   KOšICE  
293.  MUDR. SIMANOVÁ MÁRIA (273x) Drieňova 38   821 02   BRATISLAVA  
294.  MUDR. AMONOVÁ DANIELA (266x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA  
295.  MUDR. KAFKOVÁ MARGITA (265x) Sch. Trnavského 8   841 01   BRATISLAVA  
296.  MUDR. WEINCZILLEROVÁ ĝUBICA (247x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA  
297.  MUDR. ČERNÁK DUŠAN (440x) Vážska 26   821 07   BRATISLAVA  
298.  MUDR. KOLLÁROVA MARGITA (261x) Malokarpatské nám. 2   841 03   BRATISLAVA  
299.  MUDR. KOLLÁR IGOR (262x) Bezručova 5   811 09   BRATISLAVA  
300.  MUDR. PÁLEŠ EMIL (302x) Pribinova 23   819 28   BRATISLAVA  
301.  MUDR. KAPUSTOVÁ JANA (233x) Rovniakova 1   851 03   BRATISLAVA  
302.  MUDR. KOLKOVIČOVÁ ĝUBICA (251x) Bebravská 1   821 07   BRATISLAVA  
303.  MUDR. KOPÁČIKOVÁ BEÁTA (282x) Justičná 2   811 07   BRATISLAVA  
304.  MUDR. PARDUBSKÁ MÁRIA (285x) Babuškova 2   821 03   BRATISLAVA  
305.  MUDR. VILČEKOVÁ MÁRIA (347x) Strečnianska 13   851 01   BRATISLAVA  
306.  MUDR. ANDROVIČOVÁ VIERA (344x) Račianska 44   832 02   BRATISLAVA  
307.  NZZ-AMBULANCIA PRAKT.LEKÁRA (275x) Bezručová 5   811 09   BRATISLAVA  
308.  MUDR. KUBÌK FRANTIŠEK (305x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA  
309.  MUDR. STRAŝANOVA BEATA (318x) Bajzova 2   821 08   BRATISLAVA  
310.  MUDR. KOVAČOVIČOVÁ HELENA (342x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
311.  MUDR. GALATOVÁ MARIANA (386x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
312.  MUDR. PORUBSKÁ EMÌLIA (289x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
313.  MUDR. OKOLIČÁNYOVÁ HELENA (305x) Strečnianska 13   851 05   BRATISLAVA  
314.  MUDR. GABUROVÁ ŠIMONKA (334x) Bezručova 5   811 09   BRATISLAVA  
315.  MUDR. PREńOVÁ OĝGA (318x) Strečnianska 13   852 16   BRATISLAVA  
316.  MUDR. VAJNORSKÝ MILAN (272x) Strečnianska 13   851 05   BRATISLAVA  
317.  MUDR. KANOVSKÁ TÁŇA (327x) Saratovská 24   841 02   BRATISLAVA  
318.  MUDR. BÚZEK PAVOL (320x) Strečnianska 13   851 05   BRATISLAVA  
319.  MUDR. JANOTOVÁ ANTÓNIA (303x) Limbova 5   833 05   BRATISLAVA  
320.  MUDR. ĎURKOVSKÁ ALENA (282x) Ďumbierska 32   831 03   BRATISLAVA  
321.  MUDR. ŠIMALJAK JÁN (326x) Rovniankova 1   851 02   BRATISLAVA  
322.  MUDR. KOMPASOVÁ HELENA (286x) Rovniakova 1   851 03   BRATISLAVA  
323.  MUDR. FULOVÁ IVETA (306x) Fedinova 9   851 03   BRATISLAVA  
324.  MUDR. KIMIJANOVÁ JANA (319x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA  
325.  MUDR. BLÜMELOVÁ BOŝENA (316x) Limbová 5   831 01   BRATISLAVA  
326.  MUDR. TOMAŠOVITSOVÁ ALŝBETA (486x) Strečnianska 13 (851 05), Poloreckého 2 (851 04)   851 05   BRATISLAVA  
327.  MUDR. KRÁTKA MARTA (302x) Rajecká 1   821 07   BRATISLAVA  
328.  MUDR. BELLOVÁ ELEONÓRA (317x) Tehelná 26   831 04   BRATISLAVA  
329.  MUDR. KRÁTKA VIERA (306x) Učiteľská 3   821 06   BRATISLAVA  
330.  MUDR. KONDÁŠOVÁ ELENA (306x) Strečnianska 13   851 05   BRATISLAVA  
331.  MUDR. PICHLEROVÁ SILVIA (289x) Šustekova 2   851 04   BRATISLAVA  
332.  MUDR. HORÁČKOVÁ GABRIELA (303x) Šustekova 2   851 04   BRATISLAVA  
333.  MUDR. ŠURKALOVÁ ANNA (299x) Šustekova 2   851 04   BRATISLAVA  
334.  MUDR. FRITZOVÁ MAGDALENA (328x) Špitálska 6   811 08   BRATISLAVA  
335.  MUDR. AMBRUŠOVÁ MILOTA (322x) Bulharská 3   821 04   BRATISLAVA  
336.  MUDR. HUSAROVIČ VALÉR (319x) Bulharská 72   821 04   BRATISLAVA  
337.  MUDR. KUPECKÝ JÁN (311x) Ďumbierska 32   831 01   BRATISLAVA 37  
338.  MUDR. HLAVOVÁ DANICA (313x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA  
339.  MUDR. NOGOVÁ MARTA (320x) Učiteľská 20   821 06   BRATISLAVA  
340.  MUDR. HOŠEKOVÁ HELENA (321x) Jarošova 1   831 01   BRATISLAVA  
341.  MUDR. HORSÁKOVÁ ALENA (302x) Šustekova 2   851 04   BRATISLAVA  
342.  MUDR. BAUMGARTNEROVÁ EDITA (409x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
343.  MUDR. HRABČÁKOVÁ ZUZANA (299x) Záporožská 12   851 01   BRATISLAVA  
344.  MUDR. KOLLÁROVÁ DANA (310x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
345.  MUDR. MARTIŠÌKOVÁ JANA (262x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
346.  MUDR. MICHALKOVÁ JANKA (353x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA  
347.  MUDR. POLÁK DANIEL (310x) Hospodárska 9   831 07   BRATISLAVA  
348.  MUDR. MIKLÁNKOVÁ MARTA (305x) Mýtna 5   811 05   BRATISLAVA 1  
349.  MUDR. MODRAVÁ MÁRIA (286x) Mýtna 5   811 05   BRATISLAVA 1  
350.  MUDR. LIPTÁK ĝUBOMÌR (323x) Mýtna 5   811 05   BRATISLAVA 1  
351.  MUDR. LUKÁŠOVÁ EVA (303x) Dobrovičova 12   812 66   BRATISLAVA  
352.  MUDR. PIKULOVÁ JANA (313x) Drieňova 38   821 02   BRATISLAVA  
353.  MUDR. POLIAK LADISLAV (319x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA  
354.  MUDR. RADOŠINSKÁ JANA (286x) Hubeného 2   831 05   BRATISLAVA  
355.  MUDR. KREKÁŇ JÁN CSC. (294x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA  
356.  MUDR. KREKÁŇOVÁ ĝUBICA (389x) Bezručova 5   815 26   BRATISLAVA  
357.  MUDR. BARUSOVÁ KATARÌNA (323x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
358.  MUDR. ŠUJAN VLADIMÌR (295x) Lotyšská 12   821 06   BRATISLAVA 214  
359.  MUDR. HORVÁTHOVÁ ALENA (308x) Mlynské Nivy 37   821 09   BRATISLAVA  
360.  MUDR. KONRÁDOVÁ VIERA (303x) Babuškova 2   821 03   BRATISLAVA  
361.  MUDR. ZAVIAČIČOVÁ ALEXANDRA (300x) Dolnozemská 1   852 35   BRATISLAVA 5  
362.  MUDR. KIŠOŇOVÁ ELENA (315x) Limbová 5   833 05   BRATISLAVA  
363.  MUDR. ZERVANOVÁ ZUZANA (273x) Mýtna 5   811 05   BRATISLAVA  
364.  MUDR. KRÚTEĝ JOZEF (333x) Račianska 66   831 05   BRATISLAVA  
365.  MUDR. CHALACHANOVÁ IRENA (324x) Račianska 76   831 02   BRATISLAVA  
366.  MUDR. CECONÌKOVÁ JARMILA (324x) Bajzova 2   821 08   BRATISLAVA  
367.  MUDR. KRIŠTOFÌK ŠTEFAN (463x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
368.  MUDR. ŠUŠKOVÁ ELENA (339x) Limbová 5   833 05   BRATISLAVA  
369.  MUDR. VALACHOVÁ OTÌLIA (543x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
370.  MUDR. BELICOVÁ MARGITA (308x) Šustekova 2   851 04   BRATISLAVA  
371.  MUDR. FLEISCHEROVÁ MARTA (332x) P. Horova 2   841 08   BRATISLAVA  
372.  MUDR. SÝKOROVÁ SILVIA (454x) Staré Grunty 53   841 02   BRATISLAVA  
373.  MUDR. PALIDEROVÁ DANIELA (280x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
374.  MUDR. REDLICHOVÁ ZUZANA (309x) Bezručova 5   811 09   BRATISLAVA  
375.  MUDR. LACOVÁ TATIANA (311x) Bebravská 1   821 07   BRATISLAVA  
376.  MUDR. GROSSOVÁ HELENA (326x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
377.  MUDR. ŠTEFANOVIČ PAVOL (291x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
378.  MUDR. EISNEROVÁ NADEŝDA (332x) Saratovská 24   841 02   BRATISLAVA  
379.  MUDR. LOŠONSKÁ OĝGA (282x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA  
380.  MUDR. LIPTÁK PETER (344x) Nám. SNP 10   814 65   BRATISLAVA 1  
381.  MUDR. SZIGETIOVÁ ELENA (342x) Cesta na Červený most 1   833 31   BRATISLAVA  
382.  MUDR. MARČEKOVÁ ELENA (426x) Tbiliská 6   831 06   BRATISLAVA  
383.  MUDR. MÁNIKOVÁ VIERA (372x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA  
384.  MUDR. ŝLNKOVÁ EVA (418x) Medveďovej 21   851 04   BRATISLAVA  
385.  MUDR. ROZBOROVÁ ANNA (299x) Bulharská 3   821 04   BRATISLAVA  
386.  MUDR. KUBALEC VIKTOR (663x) Vajnorská 1348   831 04   BRATISLAVA  
387.  MUDR. BILANČÌKOVÁ DARINA (306x) Bulharská 1   821 04   BRATISLAVA  
388.  MUDR. METKEOVÁ GABRIELA (338x) Ulica 29. augusta 8   813 63   BRATISLAVA  
389.  MUDR. ORAVCOVÁ EVA (479x) Vajnorská 1346   832 22   BRATISLAVA  
390.  MUDR. STAHL PETER (313x) Mýtna 5   811 08   BRATISLAVA  
391.  MUDR. POHLYOVÁ ZLATICA (276x) Radničné námestie 7   821 05   BRATISLAVA  
392.  MUDR. VLKOVÁ EVA (292x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA  
393.  MUDR. DONOVALOVÁ BLANKA (292x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA  
394.  MUDR. LEHOCKÁ KATARÌNA (271x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA 5  
395.  MUDR. GAVORNÌKOVÁ EVA (316x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA  
396.  MUDR. GAJDOŠOVÁ DARINA (313x) Dúbravská cesta 9   820 07   BRATISLAVA  
397.  MUDR. RUTKOVSKÝ ROMAN (369x) Radničné námestie 7   821 05   BRATISLAVA  
398.  MUDR. SMOLENOVÁ TATIANA (347x) Námestie slobody 16   811 07   BRATISLAVA  
399.  MUDR. GLATZOVÁ ZUZANA (277x) Čulenova 6   811 09   BRATISLAVA 1  
400.  MUDR. ZAHRADNÌK ANDREJ (286x) Záporožská 1   851 01   BRATISLAVA  
401.  MUDR. JANÌČKOVÁ MÁRIA (260x) Vajanského 1   900 01   MODRA  
402.  MUDR. ROSENBERGOVÁ MARCELA (318x) Klenová 1   833 10   BRATISLAVA  
403.  MUDR. POLÁKOVÁ GABRIELA (257x) Štefánikova 74   900 28   IVANKA PRI DUNAJI  
404.  MUDR. TARAGELOVÁ GALINA (365x) Odbojárov 10   832 32   BRATISLAVA  
405.  MUDR. KRACÌKOVÁ HELENA (300x) Saratovská 24   841 02   BRATISLAVA  
406.  MUDR. GULIŠ IGOR (289x) P. Horova 14   841 07   BRATISLAVA  
407.  MUDR. ŠTEFFEKOVÁ DARINA (286x) Saratovská 26   841 02   BRATISLAVA  
408.  MUDR. BÌLA MARTA (264x) Fedinova 9   851 01   BRATISLAVA  
409.  MUDR. OMELKOVÁ JANA (308x) Strečnianska 13   851 05   BRATISLAVA  
410.  MUDR. ČÁPOVÁ GERTRÚDA (253x) Roľnícka 1   831 07   BRATISLAVA - VAJNORY  
411.  MUDR. ŠÁMALOVÁ VIERA (313x) Krajinská cesta 91   825 56   BRATISLAVA 211  
412.  MUDR. ČEČETKOVÁ ZUZANA (302x) Ružinovská 10   827 99   BRATISLAVA 27  
413.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (8182x) Ružinovská 6   826 06   BRATISLAVA  
414.  MUDR. BULLA JÁN (300x) Skuteckého 486   900 61   GAJARY  
415.  MUDR. BAČIKOVÁ ALŝBETA (261x) č.domu 203   900 52   KUCHYňA  
416.  MUDR. PAVLÌNOVÁ DANIELA (253x) Bebravská 1   821 07   BRATISLAVA 214  
417.  MUDR. VTÁČIKOVÁ MARTA (237x) Drieňova 38   821 02   BRATISLAVA 2  
418.  MUDR. VAŇKO DUŠAN (257x) Školská č. 569   958 52   ŽABOKREKY NAD NITROU  
419.  MUDR. BOGNÁR JÁN (251x) Horné Obdokovce 353   956 08   HORNé OBDOKOVCE  
420.  MUDR. HOFFMANNOVÁ ANGELA (297x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
421.  MUDR. KRÁLIKOVÁ MÁRIA (289x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
422.  MUDR. MIKUŠ JOZEF (280x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
423.  MUDR. TVRDÁ DAGMAR (267x) M. R. Štefánika č. 191   956 18   BOšANY  
424.  MUDR. CIBULKOVÁ ANNA (263x) Nitrianska cesta č. 503/60   958 01   PARTIZáNSKE  
425.  MUDR. KMEńO JÁN - LSPP (403x) ul. 17. novembra   955 01   TOPOľčANY  
426.  MUDR. HODOŠKOVÁ ĝUDMILA (229x) Nitrianska 503/60   958 01   PARTIZáNSKE  
427.  MUDR. BISTA EMIL (258x) č. 45   956 38   ŠIšOV  
428.  MUDR. HANUSKOVÁ MÁRIA (226x) Stummerova 5   955 01   TOPOľčANY  
429.  MUDR. HOOSOVÁ MÁRIA (321x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
430.  MUDR. BAKOŠ JOZEF (336x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
431.  MUDR. RUŝIČKOVÁ EDITA (226x) Pílska 10   955 01   TOPOľčANY  
432.  MUDR. ČANIGA ĝUBOMÌR (280x) Štefánikova 263   956 31   KRUšOVCE  
433.  MUDR. BOGDÁN LADISLAV (259x) Hviezdoslavova 51   956 17   SOLčANY  
434.  MUDR. VAŇKOVÁ ALŝBETA (240x) č. 370   958 01   VEľKé BIELICE  
435.  MUDR. NIKOLÉNY ĝUBOŠ (206x) Nádražná č. 686/4   958 01   PARTIZáNSKE  
436.  MUDR. KOZINKOVÁ ANNA (246x) Pod vodojemom č. 231/4   956 41   UHROVEC  
437.  MUDR. BEBJAKOVÁ IRENA (270x) Pod vodojemom č. 213/4   956 41   UHROVEC  
438.  MUDR. HLAVATÝ JÁN (248x) č. 390   958 41   VEľKé UHERCE  
439.  MUDR. TEńÁKOVÁ ANNA (280x) -   958 44   KLáTOVá NOVá VES  
440.  MUDR. ŠVAJLENOVÁ ANNA (235x) sídlisko F   955 01   TOPOľčANY  
441.  MUDR. KMEńKOVÁ VIERA (259x) Urmince   956 02   URMINCE  
442.  MUDR. MATEJOVÁ ADRIANA (273x) M.R.Štefánika č. 191   956 18   BOšANY  
443.  MUDR. PAULECHOVÁ JANKA (266x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
444.  MUDR. ŠPAŇÚROVÁ DARINA (241x) Dopravná 9   955 32   TOPOľčANY  
445.  MUDR. DRÁBIKOVÁ TATIANA (274x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
446.  MUDR. LENDEL JURAJ (291x) Dlhá 2   900 32   BORINKA  
447.  MUDR. BENČÌKOVÁ KLÁRA (204x) Hlavná č.88   935 34   VEľKý ĎúR  
448.  MUDR. ŠIMKOVÁ OTÌLIA (223x) SNP 19   934 01   LEVICE  
449.  MUDR. MOKRÁ ZLATA (233x) Továrenská 49   953 01   ZLATé MORAVCE  
450.  MUDR. VRTAL VLADIMÌR (210x) Sľažany 44   951 71   SľAžANY  
451.  MUDR. JAKUBOVIČ JÁN (261x) Tesárske Mlyňany   951 76   TESáRSKE MLYňANY  
452.  MUDR. FOLBRECHTOVÁ BIBIANA (218x) Jelenec 74   951 73   JELENEC  
453.  MUDR. MESKO VIKTOR (284x) Kovarce   956 15   KOVARCE  
454.  MUDR. KOLLÁROVÁ MÁRIA (236x) Hrnčírikova č. 222/6   958 01   PARTIZáNSKE  
455.  MUDR. OLACHOVÁ ALŝBETA (239x) Moyzesova 484   956 33   CHYNORANY  
456.  MUDR. GAHÌROVÁ MIROSLAVA (251x) Hrnčírikova č. 222/6   958 01   PARTIZáNSKE  
457.  MUDR. MIKLOŠOVÁ MÁRIA-VIERA (422x) Hrnčírikova č. 1445/7   958 01   PARTIZáNSKE  
458.  MUDR. HYBSKÝ ŠTEFAN (434x) Štúrova č. 2   960 01   ZVOLEN  
459.  MUDR. AUGUSTÌNOVÁ MÁRIA (318x) Gagarinova č. 773/5   018 51   NOVá DUBNICA  
460.  MUDR. KORCSOGOVÁ HELENA (295x) Horná 36   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
461.  MUDR. MACKO MIROSLAV (285x) Obvodné zdravot.stredisko   985 58   RADZOVCE  
462.  MUDR. HUDEC VLADIMÌR (644x) Námestie M.R.Štefánika 11   977 01   BREZNO  
463.  MUDR. HORANSKÝ BRANISLAV (228x) Nemocničná 4   990 01   VEľKý KRTíš  
464.  MUDR. ZÁŇ JOZEF (217x) ul. Gen. Miloša Vesela 21   034 01   RUžOMBEROK  
465.  MUDR. PIVKO VLADIMÌR (244x) Bratislavská 2   010 01   ŽILINA  
466.  MUDR. HORVÁTHOVÁ MARTA (230x) Banisko 1   977 01   BREZNO  
467.  MUDR. GERBERYOVÁ BOŝENA (263x) Banisko 1   977 01   BREZNO  
468.  MUDR. GUNIŠ LADISLAV (231x) Mierová č. 311   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
469.  MEDICAL M+J, SPOL. S R.O. (255x) Mierová č. 311   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
470.  MUDR. KURUCÁR MILAN (374x) Štúrova 1706   022 01   ČADCA  
471.  MUDR. DIBÁKOVÁ ANNA (247x) Banisko 1   977 01   BREZNO  
472.  MUDR. NOWAKOVÁ ALENA (228x) Pauleho č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
473.  MUDR. MEDLÌKOVÁ EMÌLIA (237x) Pauleho 1   971 01   PRIEVIDZA  
474.  MUDR. GAŠPAR TIBOR (236x) NsP Nemocničná 1   990 01   VEľKý KRTíš  
475.  MUDR. MAńAŠOVÁ VIERA (254x) ZS 404/45   985 05   KOKAVA NAD RIMAVICOU  
476.  MUDR. ŠEBÖKOVÁ ANNA (227x) OBZS Zdravotnícka   991 06   ŽELOVCE  
477.  MUDR. ELIÁŠOVÁ ANNA (291x) NsP Nemocničná 1   990 01   VEľKý KRTíš  
478.  MUDR. BIELIK ERICH (250x) Nemocničná 1944/10   026 01   DOLNý KUBíN  
479.  MUDR. KADLEČÌKOVÁ JARMILA (232x) OBZS Varín   013 03   VARíN  
480.  MUDR. ŠVECOVÁ HELENA (220x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
481.  MUDR. UŠIAKOVÁ IDA (226x) Sklárska č. 117   020 61   LEDNICKé ROVNE  
482.  MUDR. KOIŠ DANIEL (218x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
483.  MUDR. MASLOVÁ VIERA (251x) Plavisko 22   034 01   RUžOMBEROK  
484.  MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (557x) Považská 12   034 01   RUžOMBEROK  
485.  MUDR. SLAMKOVÁ JANKA (321x) OBZS   027 55   DLHá NAD ORAVOU  
486.  MUDR. LACOVÁ VIERA (241x) Cintorínska 21   968 01   NOVá BAňA  
487.  MUDR. KRAJČIOVÁ KATARÌNA (245x) Cintorínska 21   968 01   NOVá BAňA  
488.  MUDR. SURKOŠOVÁ ZORA (249x) Nemocničná 16   990 01   VEľKý KRTíš  
489.  MUDR. HULJAKOVÁ ANNA (210x) Hollého 200   015 01   RAJEC  
490.  MUDR. KAPCÁT VLASTIMIL (235x) Jánošíkovo nábrežie   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
491.  MUDR. LALINSKÁ ELENA (277x) PLK Hollého 150   015 01   RAJEC  
492.  MUDR. MACHAJOVÁ ANNA (285x) OBZS   027 53   ISTEBNé  
493.  MUDR. KYČINOVÁ ZUZANA (240x) R.Štefánika 1832/46   026 01   DOLNý KUBíN  
494.  MUDR. ČECHOVÁ IVETA (274x) Madačova 5   034 01   RUžOMBEROK  
495.  MUDR. GOČÁL JOZEF (226x) Železničiarov 268/10   028 01   TRSTENá  
496.  MUDR. GEMEŠOVÁ GABRIELA (556x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
497.  MUDR. GERLICHOVÁ VLADIMÌRA (283x) Gorkého č. 3   971 01   PRIEVIDZA  
498.  MUDR. TURSKÁ JELA (219x) Mostová 26   034 01   RUžOMBEROK  
499.  MUDR. GAŠPAROVà, S.R.O. (217x) Štúrova 40   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
500.  MUDR. KUDLAČÁKOVÁ MARTA (179x) Trojičné námestie 178/2   027 44   TVRDOšíN  
501.  MUDR. POLESNÁ MARGITA (250x) Rajecká cesta 13/19   013 13   RAJECKé TEPLICE  
502.  MUDR. ŠPIRKO JOZEF (281x) Hlavná č. 549   972 26   NITRIANSKE RUDNO  
503.  MUDR. HYBBENOVÁ MAGDALÉNA (220x) Poliklinika   986 01   FIľAKOVO  
504.  MUDR. BOHYNÌKOVÁ YVETTA (244x) ZS Svätého Martina 273   013 06   TERCHOVá  
505.  MUDR. ZAJACOVÁ JANA (217x) A.Stodolu 28   036 01   MARTIN - ZáTURčIE  
506.  PODHÁJ ZDRAVIE, S.R.O. (225x) J.Goliana 38   036 01   MARTIN  
507.  MUDR. KAVEC MIROSLAV (235x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
508.  MEDIMART, S.R.O. (253x) P.O.Hviezdoslava 546/95   013 03   VARíN  
509.  MUDR. KATARÍNA PIPÌŠKOVÁ, S.R.O. (226x) Kollárova 1928/6   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
510.  AMBULANCIA MV, SPOL. S.R.O. (294x) Nábrežie 4. apríla č. 1990   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
511.  MUDR. PONEVÁČOVÁ EVA (226x) ZS Nábrežie 4.apríla   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
512.  MUDR. ŝEMLOVÁ MÁRIA (410x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
513.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (4561x) Banisko č.1   977 42   BREZNO  
514.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (3741x) Nemocničná č.1   990 01   VEľKý KRTíš  
515.  MUDR. BRODOVÁ ĝUBICA (284x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
516.  MUDR. CÌGEROVÁ LÝDIA (231x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
517.  MUDR. KOMPIŠOVÁ JANA (278x) Bobrovec 90   032 21   BOBROVEC  
518.  MUDR. JANÌČEK JAROSLAV (242x) Partizánska Ľupča   032 15   PARTIZáNSKA ĽUPčA  
519.  MUDR. KASTLER IVAN (243x) M. R. Štefánika č. 105   972 23   DOLNé VESTENICE  
520.  MUDR. NOVOTNÝ VLADIMÌR (245x) č. 1   972 22   NITRICA  
521.  MUDR. BAŝÌKOVÁ ĝUBOMÌRA (269x) OBZS Rosina 464   013 22   ROSINA  
522.  MUDR. FILOVÁ ELENA (255x) Kysucká cesta 3   010 01   ŽILINA  
523.  MUDR. JURČÌKOVÁ MÁRIA (212x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
524.  MUDR. KILVÁDYOVÁ BOŝENA (199x) Železiarne a.s.   976 81   PODBREZOVá  
525.  MUDR. JAMBORKOVÁ ELENA (230x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
526.  MUDR. KLEIN KAMIL (226x) Jánošíkovo nábr.1212   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
527.  MUDR. ZACHAR ĝUBOMÌR (240x) Štúrova 49   977 01   BREZNO  
528.  MUDR. TRUCHLÁ ANTÓNIA (242x) OBZS   027 05   ZáZRIVá  
529.  MUDR. HERKOVÁ ZDENA (208x) 1. mája č. 2   976 13   SLOVENSKá ĽUPčA  
530.  MUDR. GARAJOVÁ ĝUBOMÌRA (189x) Obvodné zdravot.stredisko   985 11   HALIč  
531.  MUDR. MARTIN TESàK, VŠEOBECNÝ LEKàR (229x) Športova 1   976 56   POHRONSKá POLHORA  
532.  MUDR. KORDÌKOVÁ DARINA (271x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
533.  MUDR. KRIŠńÁK JOZEF (249x) č. 127   020 53   LúKY  
534.  MUDR. TURAYOVÁ MARTA (208x) Obvodné zdravot.stredisko   991 22   BUšINCE  
535.  MUDR. ZELENÌKOVÁ MAGDALÉNA (201x) Štrajkova 5   972 51   HANDLOVá  
536.  MUDR. HOLOS JÁN (222x) Okružná č. 5   972 51   HANDLOVá  
537.  MUDR. CHUDEJ FRANTIŠEK (259x) Kolárovice 387   013 54   KOLáROVICE  
538.  MUDR. BOBČÁK PETER (235x) Jánošíkovo nábrežie   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
539.  MUDR. ORAVEC LIBOR (268x) č. 536   018 02   DOLNá MARIKOVá  
540.  MUDR. ŠPLEHA JÁN (225x) Štrajkova č. 5   972 51   HANDLOVá  
541.  MUDR. DRAHOMÍRA PÚPAVOVà, VŠEOBECNà LEKàRKA (314x) ObZS Podlavice   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
542.  MUDR. BUKOVÝ JÁN (278x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
543.  MUDR. DANIELA KRIŝKOVÁ, VŠEOBECNà LEKàRKA (263x) Republikánska ul. 6   038 61   VRúTKY  
544.  MUDR. ZACHAROVÁ MÁRIA (209x) PLK,Jánošíkovo nábrežie   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
545.  TERAMEDIC, S.R.O. (248x) Komenského 128   022 01   ČADCA  
546.  MUDR. TUNEGOVÁ MILENA (233x) Kysucká cesta 1   010 01   ŽILINA  
547.  MUDR. SCHMIDT ROMAN (315x) ZS Vrbovka   991 31   VRBOVKA  
548.  MUDR. PAVLENKO VLADIMÌR (233x) NsP Palárikova 2311   022 01   ČADCA  
549.  MUDR. NYIGRIOVÁ EVA (285x) Rudohorská 27   974 11   BANSKá BYSTRICA  
550.  MUDR. ZAJÌČEKOVÁ KATARÌNA (198x) T. Vansovej č. 32   971 01   PRIEVIDZA  
551.  MUDR. VALČÁKOVÁ ANNA (217x) PLK,Jánošíkovo nábrežie   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
552.  MUDR. PETRÌČKOVÁ DAGMAR (208x) PLK,Jánošíkovo nábrežie   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
553.  MUDR. KRIŠńÁKOVÁ DANIELA (198x) č. 133   018 16   PREčíN  
554.  MUDR. BURDOVÁ DANIELA (302x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
555.  MUDR. PINĎÁK KAJETÁN (225x) č. 322   972 28   VALASKá BELá  
556.  MUDR. ANDROVIČ JOZEF (258x) OZS   034 91   ĽUBOCHňA  
557.  MUDR.ŠTEFAN GLADIŠ, VŠEOBECNÝ LEKàR (307x) Šávoľská 1   986 01   FIľAKOVO  
558.  MUDR. GUBRICOVÁ HANA (253x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
559.  MUDR. TÓTHOVÁ MÁRIA (229x) Spojová 25   974 01   BANSKá BYSTRICA  
560.  PRAKTIK DUO, SPOL. S R.O. (506x) Textilná 23   034 01   RUžOMBEROK  
561.  MUDR. PANČÌK MARIÁN:AMB.PRAKT.LEKÁRA (249x) OBZS Mieru   980 02   JESENSKé  
562.  MUDR. ZLATICA HASAROVà, VŠEOBECNÝ LEKàR (227x) Mieru 246   980 02   JESENSKé  
563.  MUDR. POGÁNY GUSTÁV (262x) Ľ. Štúra č. 6/6   018 61   BELUšA  
564.  LAMA A SYNOVIA, S.R.O. (214x) J.Goliána 38   036 01   MARTIN  
565.  MUDR. LABUŠ ŠTEFAN (240x) Klokočov 1164   023 22   KLOKOčOV  
566.  MUDR. NANDRÁŝI MILAN (382x) Gemerská Ves 125   982 62   GEMERSKá VES  
567.  ZDRAVOTNÉ STREDISKO MUDR. ANNA DANIŠOVÁ S.R.O. (233x) Kúpeľná 14   039 01   TURčIANSKE TEPLICE  
568.  MUDR. ŝIVICKÁ JANA (262x) Bystrická 44   966 81   ŽARNOVICA  
569.  MUDR. BITTAROVSKÁ EVA (237x) Hviezdoslavova 1   971 01   PRIEVIDZA  
570.  MUDR. VIČANOVÁ KATARÌNA (233x) ul. J. Kráľa č. 15   972 01   BOJNICE  
571.  MUDR. PINKOVÁ LÝDIA (221x) J. Kráľa 15   972 01   BOJNICE  
572.  MUDR.ALŽBETA KVěTENSKà, PRAKTICKà LEKàRKA PRE DOSPELÝCH (273x) Rudohorská 27   974 11   BANSKá BYSTRICA  
573.  MUDR. ŠINKOVIČOVÁ VINCENCIA (238x) Hostinského 4   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
574.  MUDR. MICHALINA FRANTIŠEK (228x) PLK Stred 461   023 54   TURZOVKA  
575.  MUDR. DRAKOVÁ ELENA (240x) UMB Tajovského 40   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
576.  MUDR. BRADIAKOVÁ MÁRIA (257x) Hronský Beňadik   966 53   HRONSKý BEňADIK  
577.  MUDR. ANNA HROMADOVà, PRAKTICKÝ LEKàR (285x) ČSA 25   974 01   BANSKá BYSTRICA  
578.  MUDR. STOLÁRIK PAVOL (244x) A. Hlinku 1453   022 01   ČADCA  
579.  MUDR. KARDOŠOVÁ JANKA (210x) Mládežnícka 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
580.  MUDR. KARÁSKOVÁ MIROSLAVA (222x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
581.  MUDR. JURČÌKOVÁ JARMILA (228x) Mládežnícka 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
582.  MUDR. REGULOVÁ GERTRÚDA (197x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
583.  MUDR. MIHALOVIČ ANTON (227x) Sládkovičova ul.78/14   976 81   PODBREZOVá  
584.  MUDR. BABIŠ BRANISLAV (258x) A. Hlinku 1453   022 01   ČADCA  
585.  MUDR. PARÌŝOVÁ MARTA (240x) Bernolákova 252/29   028 01   TRSTENá  
586.  ANKO MEDICA, S.R.O. (299x) Palárikova 1158   022 01   ČADCA  
587.  MUDR. HOLÁ MÁRIA (220x) ZZS SCP,Bystrická cesta   034 01   RUžOMBEROK  
588.  KARPET, S.R.O. (344x) Bystrická cesta č. 13   034 01   RUžOMBEROK  
589.  MUDR. OĽGA MOTOŠKOVà, PRAKTICKà LEKàRKA PRE DOSPELÝCH (414x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA  
590.  MUDR. FUKAS STANISLAV (214x) Medvedzie 234   027 44   TVRDOšíN  
591.  MUDR. PEńOVÁ IVANA (196x) J. Janošku 4   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
592.  MUDR. KUCHTA JAROSLAV (209x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
593.  MUDR. KUCHTOVÁ JAROSLAVA (232x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
594.  MUDR. KOHÚTOVÁ MARTA (208x) Mládežnícka č. 2174   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
595.  MUDR. KOVALČÌKOVÁ HELENA (257x) NsP Nemocničná 1   990 01   VEľKý KRTíš  
596.  MUDR. ČURIK MIKULÁŠ (248x) Bernolákova 29   028 01   TRSTENá  
597.  MUDR. MIŠÌKOVÁ ĝUBICA (217x) Bernolákova 252/29   028 01   TRSTENá  
598.  MUDR. LÓŠKOVÁ MARCELA (251x) PLK Q.Rúbanisko II   984 03   LUčENEC  
599.  MUDR. KONEČNÁ VIOLA (195x) PLK Q.Rúbanisko II   984 03   LUčENEC  
600.  MUDR. KOLLÁR JURAJ (207x) PLK Q.Rúbanisko II   984 03   LUčENEC  
601.  MUDR. THOLTOVÁ JANA (211x) Pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
602.  MUDR. DOM JOZEF (249x) Ul.Nemocničná 3   990 01   VEľKý KRTíš  
603.  MUDR. MAZALOVÁ KATARÌNA (225x) Mierová 24   038 52   SUčANY  
604.  KINDERNAYOVÁ DANA MUDR. (279x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
605.  MUDR. ADAMOVICOVÁ JANKA (436x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
606.  MUDR. FERJANČÌKOVÁ OĝGA (263x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
607.  MUDR. EVA LUPTàKOVà, VŠEOBECNÝ LEKàR (284x) Bratská 17   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
608.  LUKàŠKOVà A SPOL., S.R.O. (219x) Závodská cesta 4   010 01   ŽILINA  
609.  MUDR. VALLOVÁ ANNA (503x) Nemocničná č.986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
610.  MUDR. ŠKULTÉTYOVÁ ALENA (186x) Pauleho č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
611.  MUDR. LENČOVÁ ANNA (280x) SNP 26   972 51   HANDLOVá  
612.  MUDR. GABRIŠ JÁN (225x) č. 12   018 13   PAPRADNO  
613.  MUDR. SZEDÉLYOVÁ DANIELA (241x) Pauleho č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
614.  MUDR. KMECOVÁ AGÁTA (235x) ZZOV Podbreziny   031 04   LIPTOVSKý MIKULáš  
615.  MUDR. VALENT PAVOL (269x) Radvanská 26   974 05   BANSKá BYSTRICA  
616.  MUDR. ALENA LEKOVÁ (212x) Liptovská Lúžna č. 73   034 72   LIPTOVSKá LúžNA  
617.  ZDRAVOTNÌK SVLZ, S.R.O. (612x) J. D. Matejovie 542   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
618.  MUDR. HOŠKOVÁ ZDENA (264x) J.D.Matejovie 542   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
619.  MUDR. VOLFOVÁ VIERA (236x) PLK, J.D.Matejovie 542   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
620.  MUDR. VELECKÝ MILAN (243x) PLK Turčianske Teplice   038 23   TURčIANSKE TEPLICE  
621.  MUDR. SMIECH VLADISLAV (223x) Ľ. Štúra č. 5   971 01   PRIEVIDZA  
622.  MUDR. ĝUBICA BUDAJOVà, PLDD,PLD,DORASTOVà LEKàRKA (583x) SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 10   974 01   BANSKá BYSTRICA  
623.  MUDR. HLAVÁČ IVAN:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (179x) Daxnerova 2   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
624.  MUDR. GOLIAN JOZEF (196x) ZZS PPS   962 11   DETVA  
625.  FALATKO, S.R.O. (252x) Sládkovičova č. 713   972 13   NITRIANSKE PRAVNO  
626.  MUDR. KOIŠOVÁ EVA (249x) OBZS Dlhé Pole 40   013 32   DLHé POLE  
627.  MUDR. STAŇÁKOVÁ DRAHOSLAVA (240x) ul. T. Vansovej č. 32   971 01   PRIEVIDZA  
628.  MUDR. ZAJACOVÁ ANNA (200x) Závodná 480   027 43   NIžNá NAD ORAVOU  
629.  MUDR. TALAFA VIKTOR (305x) OBZS Štiavnik   013 55   ŠTIAVNIK  
630.  MUDR. RUSNÁK FRANTIŠEK (235x) Kamenárska 208   966 01   HLINíK NAD HRONOM  
631.  MUDR. JURČÌK JOZEF (218x) č. 536   018 02   DOLNá MARIKOVá  
632.  MUDR. GAŝÌKOVÁ MAGDALÉNA (213x) Nádražná č. 92/2   972 13   NITRIANSKE PRAVNO  
633.  MUDR. VÉGH TIBOR (226x) č. 127   020 53   LúKY  
634.  MUDR. CIGÁNIKOVÁ ANNA (278x) Sad SNP 3   010 01   ŽILINA  
635.  MUDR. LANGOVÁ EVA (267x) OBZS Uzlovská 2   036 08   MARTIN - PRIEKOPA  
636.  MUDR. ŠURAN PETER:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (205x) Malinovského 5   980 61   TISOVEC  
637.  MUDR. JURŠÌK IVAN:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (248x) OBZS   980 22   VEľKý BLH  
638.  MUDR. MàRIA TůMOVà, S.R.O. (244x) Zvolenská 10169   036 01   MARTIN  
639.  MUDR. ŠAMKOVÁ MÁRIA (238x) Priemyselná 1   971 01   PRIEVIDZA  
640.  MUDR. VICIAN VLADIMÌR (244x) Štúrova 6/6   018 61   BELUšA  
641.  MUDR. MIGAĝA JÚLIUS:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (243x) PLK   981 01   HNúšťA  
642.  MUDR. HERDA KAROL (211x) Námestie SNP č. 34   972 42   LEHOTA POD VTáčNIKOM  
643.  MUDR. BUCHA JÚLIUS (250x) OZS   034 91   ĽUBOCHňA  
644.  MUDR. DANICA BUOCIKOVÁ, PRAKTICKÝ LEKàR (259x) Československej armády 3   036 01   MARTIN  
645.  MUDR. VANKOVÁ KATARÌNA (199x) Československej armády 3   036 01   MARTIN  
646.  MUDR. SOŇA BARBORÌKOVÁ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (206x) Pavla Mudroňa 10   036 01   MARTIN  
647.  MUDR. KUKULA PETER (241x) OZS   976 67   ZáVADKA NAD HRONOM  
648.  MUDR. ZLEVSKÝ PETER (237x) Podhrádok 416   976 63   PREDAJNá  
649.  MUDR. PAVLUSÌK KAROL (234x) Čierne 169   023 13   ČIERNE  
650.  MUDR. MàRIA KUNIAKOVà, PRAKTICKà LEKàRKA PRE DOSPELÝCH (551x) Cesta k nemocnici 23   974 01   BANSKá BYSTRICA  
651.  MUDR. JAKUŠ JOZEF (216x) PLK Stred 461   023 54   TURZOVKA  
652.  MUDR. VÍTěZSLAV MAREK, S.R.O. (220x) Horná Štubňa 455   038 46   HORNá ŠTUBňA  
653.  MUDR. IVANOVÁ JANKA (202x) Predmestská 1   010 01   ŽILINA  
654.  MUDR. TAMBORSKÁ MARCELA (218x) NsP Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
655.  MUDR. BEATA DIKASZOVà, VŠEOBECNÍ LEKàRSTVO (293x) OZS   976 64   BEňUš  
656.  MUDR. MÁRIA GALČÌKOVÁ (298x) Slovenské Pravno 139   038 22   SLOVENSKé PRAVNO  
657.  MUDR. JANA MARCOVà, S.R.O. (212x) V. Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
658.  MUDR. KORČEK JOZEF (533x) Kukučína 5   010 01   ŽILINA  
659.  MUDR. BALTAZÁR MIKULÁŠ (232x) Zdravotné stredisko Pôtor   991 03   PôTOR  
660.  MUDR. JANKA KOVALČÍKOVà, S.R.O. (195x) NsP Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
661.  MUDR. HELENA ROLKOVà, S.R.O. (212x) M. R. Štefánika 71   010 01   ŽILINA  
662.  MUDR. ZÁHORSKÁ VIERA (230x) Závodská cesta 4   010 01   ŽILINA  
663.  MUDR. MIKOLÁŠIK MIROSLAV (244x) Nemocničná 1944   026 01   DOLNý KUBíN  
664.  MUDR. PASTUCHOVÁ ZDENKA (217x) SNP č. 26   972 51   HANDLOVá  
665.  MUDR. GRAUSOVÁ OĝGA (214x) Bystrická 52   966 52   ŽARNOVICA  
666.  MUDR. HODRUŠSKÝ VLADIMÌR (198x) Dolná 49/21   967 01   KREMNICA  
667.  MUDR. SCHOVANCOVÁ ADELA (191x) Obvodné zdravot.stredisko   991 25   ČEBOVCE  
668.  MUDR. OBERTOVÁ EVA (386x) Pauleho č. 2   971 01   PRIEVIDZA  
669.  MUDR. LÍVIA VALACHOVà, S.R.O. (272x) ul. Vojtecha Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
670.  MUDR. SEDLAČEKOVÁ MÁRIA (215x) Obvodné zdravot. Stredisko   992 01   MODRý KAMEň  
671.  MUDR. TURČAN EMIL (232x) Veľké Rovné 56   013 62   VEľKé ROVNé  
672.  MUDR. KISANTAL PAVEL (241x) SNP č. 2   972 51   HANDLOVá  
673.  MUDR. KISANTALOVÁ JUDITA (221x) č. 4   972 32   CHRENOVEC - BRUSNO  
674.  MUDR. ČENTÌKOVÁ VIERA (219x) Morovnianska cesta č. 5   972 51   HANDLOVá  
675.  MUDR. ŠKRKOŇOVÁ ĝUBICA (228x) ZS Hliny VI   010 01   ŽILINA  
676.  MUDR. HAVELKOVÁ VIERA (221x) OBZS Lietavská Lúčka   010 13   LIETAVSKá LúčKA  
677.  MUDR. MAGÁTOVÁ MÁRIA (263x) Školská č. 58   972 47   OSLANY  
678.  MUDR. MÓZA JOZEF (190x) Obvodné zdravot.stredisko   991 09   VEľKá ČALOMIJA  
679.  MUDR. MARTA LEGÍŇOVà, PRAKTICKà LEKàRKA PRE DOSPELÝCH (299x) Cesta k nemocnici 23   974 01   BANSKá BYSTRICA  
680.  MUDR. BEZÁKOVÁ VIERA (247x) Cesta k nemocnici 23   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
681.  MUDR. KOLLÁROVÁ GABRIELA (269x) Rudohorská 27   974 11   BANSKá BYSTRICA  
682.  MUDR. KUCHYŇOVÁ JUDITA (242x) ZS Texicom,Textilná 23   034 01   RUžOMBEROK  
683.  MUDR. ŠVENTOVÁ AGÁTA (230x) ZS Texicom,Textilná 23   034 01   RUžOMBEROK  
684.  MUDR. LONSKÝ JINDŘICH (260x) SNP 1200/15   026 01   DOLNý KUBíN  
685.  MUDR. ČAJKOVÁ MÁRIA (254x) SNP 1200/15   026 01   DOLNý KUBíN  
686.  MUDR. JAKUBESOVÁ MÁRIA (230x) OBZS Fačkov   013 16   FAčKOV  
687.  MUDR. HORÁK JOZEF (218x) Súhradka č. 191   020 61   LEDNICKé ROVNE  
688.  MUDR. TALAFOVÁ HANA (196x) Pod Lachovcom 1727/55   020 01   PúCHOV  
689.  MUDR. GULEJA BERNARD (222x) Nádražná 92/2   972 13   NITRIANSKE PRAVNO  
690.  MUDR. URBANČOKOVÁ ŝOFIA (184x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
691.  MUDR. ŠUŠKOVÁ DARINA (210x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
692.  MUDR. MRÁZOVÁ JANA (208x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
693.  MUDR. ŠVÉDOVÁ TAńÁNA (291x) Kyjevské nám. 1   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
694.  MUDR. PINTEROVÁ VIERA (205x) Pauleho 1   971 01   PRIEVIDZA  
695.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŝOMBEROK (7395x) ul.gen.Miloša Vesela č.21   034 26   RUžOMBEROK  
696.  MUDR. MICHNOVÁ OĝGA (196x) SNP č.45   045 01   MOLDAVA NAD BODVOU  
697.  AL VITALIS S.R.O. (295x) M.R.Štefánika   075 01   TREBIšOV  
698.  MUDR. PETER VOKàL (216x) Tatranská 321/71   053 11   SMIžANY  
699.  MUDR. ONDREJČÁKOVÁ MÁRIA (213x) SNP 6   083 01   SABINOV  
700.  IHMED SPOL. S R.O. (334x) Kapišová 121   090 01   KAPIšOVá  
701.  MUDR. ROJÁK ĝUBOMÌR (215x) SNP 6   083 01   SABINOV  
702.  POBE S.R.O. (710x) Bežovce 111   072 53   BEžOVCE  
703.  MUDR. HALČÌK ANDREJ (226x) Sov. Hrdinov   089 01   SVIDNíK  
704.  MUDR. HLAVINKA STANISLAV (369x) Komenského 134/4   068 01   MEDZILABORCE  
705.  MUDR. VINCLEROVÁ OĝGA (188x) Terňa   082 67   TERňA  
706.  MUDR. ADRIENA LUKàČOVà (215x) Južná trieda 9   040 01   KOšICE  
707.  MUDR. MICHALKA JOZEF (297x) Sv.Jakuba 21   085 01   BARDEJOV  
708.  MUDR. FEDOR ROSOCHA (211x) Gorazdova 10   071 01   MICHALOVCE  
709.  MUDR. HUDÁK ŠTEFAN (190x) Slovenská Kajňa 57   094 02   SLOVENSKá KAJňA  
710.  MUDR. VALÉRIA VASIĝOVÁ (204x) Stierova 9   040 23   KOšICE  
711.  ŝONCA-APL, S.R.O. (233x) Sv. Pavla 33   082 33   CHMINIANSKA NOVá VES  
712.  MUDR. KYSLANOVÁ MÁRIA (262x) Svinia   082 32   SVINIA  
713.  MUDR. MOLNÁROVÁ EVA (233x) Gemerská 7   048 01   ROžňAVA  
714.  MUDR. SLàVKA TOMAŠKOVà, S.R.O. (220x) Záhradná 10   056 01   GELNICA  
715.  MUDR. VATEHOVÁ MÁRIA (239x) akad.Pavlova 323/12   091 01   STROPKOV  
716.  MUDR. JàN MIŠURDA (209x) Zvončeková 1552/17   078 01   SEčOVCE  
717.  MUDR. LÖRINCZ JURAJ (265x) Štúrova 101   059 21   SVIT  
718.  MUDR. OTÍLIA OSTROÓVÁ (194x) Turgenevova 31   040 01   KOšICE  
719.  MUDR. RUCKSCHLOSOVÁ MELÁNIA (586x) Žehňa 26   082 06   ŽEHňA  
720.  MUDR. ORTANČÌK VALÉR (245x) Šarišské Dravce 66   082 73   ŠARIšSKé DRAVCE  
721.  MUDR. ONDREJOVÁ ANNA (197x) Obchodná 3   064 01   STARá ĽUBOVňA  
722.  MUDR. POLLÁKOVÁ ALŝBETA (209x) Trhovisko 68   053 04   SPIšSKé PODHRADIE  
723.  MUDR. ZAMIŠKOVÁ ANNA (198x) Komenského 24   058 01   POPRAD  
724.  MUDR. ZAMBOVÁ ALŝBETA (213x) Školská 2   073 01   SOBRANCE  
725.  MUDR. JUDITA DAŇOVà (233x) Komenského 134   068 01   MEDZILABORCE  
726.  MUDR. ĝUBICA KAMPOVà (236x) 1. mája 5558   066 01   HUMENNé  
727.  MUDR. MARCELA PEČEŇàKOVà (293x) Nová 86   073 01   SOBRANCE  
728.  MUDR. ALŽBETA PINKOVSKÁ (233x) Hollého 794/65   073 01   SOBRANCE  
729.  MUDR. PAVOL BINDAS (196x) Koškovce 83   067 12   KOšKOVCE  
730.  MUDR. VIKTOR TELIN (217x) Kukučinova 2   066 01   HUMENNé  
731.  MUDR. MARCELA RAJZàKOVà (316x) Kpt. Nálepku 17   073 01   SOBRANCE  
732.  MUDR. HUBAČKOVÁ GABRIELA (226x) ObZS   053 15   HRABUšICE  
733.  MUDR. DUROVÁ EVA (242x) Západná 7   075 01   TREBIšOV  
734.  MUDR. FULKA JÁN (225x) Komenského 7/8   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
735.  MUDR. GREGA MILOSLAV (213x) Šafárikovo nám. 3   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
736.  SANMED S.R.O. (206x) Húskova 3   040 11   KOšICE  
737.  MUDR. BOHUŠOVÁ EVA (256x) Krupinská 8   040 01   KOšICE  
738.  MUDR. ĝUBOMÍRA HUKOVÁ (263x) Karpatská 2   040 01   KOšICE  
739.  MUDR. PETRÌKOVÁ HELENA (236x) A. Warhola 185/5   068 01   MEDZILABORCE  
740.  MUDR. KNOCIK VILIAM (193x) Masarykova 36   071 01   MICHALOVCE  
741.  MUDR. JANA MIHALEČKOVÁ (220x) Nábrežie J. M. Hurbana 15   071 01   MICHALOVCE  
742.  MUDR. ŠAFRANKO AUGUSTÌN (217x) Slánska 4   080 06   NIžNá ŠEBASTOVá  
743.  MUDR. DIDEKOVÁ MÁRIA (220x) Teplická 8   058 01   POPRAD  
744.  MUDR. ČOPÁK JÁN (267x) Jovická 8   048 01   ROžňAVA  
745.  MUDR. BIČEJ JÁN (231x) Konštantínova 17   080 01   PREšOV  
746.  SOLARIS POPRAD, S.R.O. (237x) Sadová 364/15   058 01   GáNOVCE  
747.  MUDR. TOMEČKOVÁ MONIKA (213x) Masarykova 26   080 01   PREšOV  
748.  MEDICENTRUM SNINA, S.R.O., (378x) Študentská 3936/46   069 01   SNINA  
749.  MUDR. BLANKA MITRÍKOVà (244x) Škultétyho 2/3   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
750.  MUDR. KILÁROVÁ MAGDALÉNA (238x) Floriánska 4   040 01   KOšICE  
751.  MUDR. MEĝUCHOVÁ SVETLANA (230x) 17.novembra 11   080 01   PREšOV  
752.  MUDR. ŠKORUPA MILAN (234x) NÁM. L. BENKU   085 01   BARDEJOV  
753.  MUDR. LEŠKOVÁ HELENA (249x) Detvianska 14   040 01   KOšICE  
754.  MUDR. MADEJ JÁN (258x) LESNÁ 4   086 33   ZBOROV  
755.  MUDR. JOZEF ANĎAL (236x) Košická 834/27   075 01   TREBIšOV  
756.  MUDR. HOSTOVÁ MÁRIA (224x) Sekčovská   086 41   RASLAVICE  
757.  MUDR. ŠTEFAN SCHNITZER (245x) Vrbnica č.25   072 16   VRBNICA  
758.  MUDR. FILKOROVÁ ZUZANA (205x) J. Hollého 74   071 01   MICHALOVCE  
759.  MUDR. JàN JANOČKO (246x) Levočská 2   040 01   KOšICE  
760.  TARMED, S.R.O. (227x) Reimanova 4   080 01   PREšOV  
761.  NATURDENT, S.R.O. POPRAD (296x) Suchoňová 3470/9   058 01   POPRAD  
762.  MUDR. SOLANKOVÁ IVETA (248x) Sv. Jakuba 21   085 01   BARDEJOV  
763.  MEDIC I+H S.R.O., (237x) LABORECKÁ 32   066 01   HUMENNÉ  
764.  MUDR. JàN JOZEF (226x) Petrovce nad Laborcom č.1   072 21   PETROVCE NAD LABORCOM  
765.  MUDR. PETRIČKOVÁ BOŝENA (199x) Švábska 1   080 05   PREšOV  
766.  MUDR. SEDLÁKOVÁ SOŇA (219x) Nám. osloboditeľov 15   080 05   PREšOV  
767.  MUDR. LECHMANOVÁ MÁRIA (268x) Vojenská 3   040 01   KOšICE  
768.  MUDR. BEATRICA KÖVÁRYOVÁ (206x) L. Novomeského 1   040 01   KOšICE  
769.  MUDR. BARLÁKOVÁ VIERA (258x) Amurská 2   040 12   KOšICE  
770.  MUDR. SZMEREK GABRIEL (230x) Lomnická 50   040 01   KOšICE  
771.  MUDR. TATIANA PRUNYIOVÁ (232x) J. I. Bajzu 18   071 01   MICHALOVCE  
772.  MUDR. TIBOR PRUNYI (206x) J. I. Bajzu 18   071 01   MICHALOVCE  
773.  MUDR. ĎURÌK JOZEF (244x) Volgogradská č.1   071 01   MICHALOVCE  
774.  MUDR. MICHAL MESàROŠ, S.R.O. (530x) Košická 40   058 01   POPRAD  
775.  MEDITAM, S.R.O. (275x) Partizánska 4   085 01   BARDEJOV  
776.  MUDR. MUZELÁKOVÁ MARTA (233x) Sv. Jakuba 21   085 01   BARDEJOV  
777.  MUDR. MILAN ZEMANČÌK (230x) J. Hollého 99   071 01   MICHALOVCE  
778.  MUDR. HALČÁKOVÁ JANA (235x) Kapušany   082 12   KAPUšANY  
779.  MUDR. KUČÁKOVÁ MARGARÉTA (239x) Závodná ambulancia NsP   071 01   MICHALOVCE  
780.  MUDR. BOŽENA KARAFFOVà (228x) Jonáša Záborského 238/11   075 01   TREBIšOV  
781.  MUDR. KOŠČOVÁ MÁRIA (219x) 1. mája 1226   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
782.  MUDR. EVA PSÁRSKA (249x) Chmeľníky 48   040 16   KOšICE  
783.  MUDR. VAĝO MILAN (240x) Lastomír 129   072 37   LASTOMíR  
784.  MUDR. URBAN PETER (207x) Okružná 112   071 01   MICHALOVCE  
785.  MUDR. SEILER JOZEF (237x) Obchodná 252   072 22   STRážSKE  
786.  MUDR. BULÌK JOZEF (253x) Brezovica 396   082 74   BREZOVICA  
787.  MUDR. JITKA POLLÁKOVÁ (235x) Sokoľ 300   044 31   SOKOľ  
788.  MEDICID S.R.O. (240x) Svätoplukova 2515/27   069 01   SNINA  
789.  MUDR. NOVÁK ANDREJ (253x) Hradská cesta 2   060 01   KEžMAROK  
790.  MUDR. TROJANOVÁ MÁRIA (209x) Fibichova 13   040 22   KOšICE  
791.  MUDR. BALÁŝI JOZEF (262x) Konštantínova 3   080 01   PREšOV  
792.  MUDR. DANIELA KOZLOVÁ (240x) Koceľova 27/15   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
793.  OBŠITNÍKOVà MAGDALÉNA MUDR., S.R.O. (229x) Poštová 17   040 01   KOšICE  
794.  ANMED, S.R.O. (260x) Lackova 12   040 18   KOšICE - KRáSNA NAD HORNáDOM  
795.  MUDR. VOJTECH SIVÁK (223x) Slovenská 781/17   075 01   TREBIšOV  
796.  POLMED, S.R.O. (227x) Kuzmányho 25   040 01   KOšICE  
797.  MUDR. TARCIOVÁ ZLATICA (224x) Veľké Revištia 93   072 43   VEľKé REVIšTIA  
798.  MUDR. ZITRICKÝ FRANTIŠEK (189x) Remeselnícka 14   071 01   MICHALOVCE  
799.  MUDR. KEDŝUCHOVÁ VIKTÓRIA (249x) Muráňska 14   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
800.  MUDR. ANNA HUDÁKOVÁ (204x) J. Švermu č.7   071 01   MICHALOVCE  
801.  MUDR. ASZALAYOVÁ KVETA (279x) Ukrajinská 10   071 01   MICHALOVCE  
802.  MUDR. ŠTEPITOVÁ MARIA (226x) Šafárikova 81   048 01   ROžňAVA  
803.  MUDR. WALKOVÁ MARTA (233x) Baštova 4   040 01   KOšICE  
804.  MUDR. TIMKOVIČ JOZEF (234x) Štúrova 101   059 21   SVIT  
805.  MUDR. BAJTOŠ IVOR (297x) Fraňa Kráľa 14   059 21   SVIT  
806.  MUDR. MàRIA JUHÁSZOVÁ (240x) Okružná 13   071 01   MICHALOVCE  
807.  MUDR. VÁRADIOVÁ KATARÌNA (237x) Štítnická 8   048 01   ROžňAVA  
808.  MUDR. BÉRESOVÁ MARGITA (230x) Záhradnícka 3   048 01   ROžňAVA  
809.  MUDR. DENDIS ŠTEFAN (221x) Ždiar 261   059 55   ŽDIAR  
810.  MUDR. KLOCOKOVÁ MÁRIA (226x) Francisciho 1   058 01   POPRAD  
811.  MUDR. CSACHOVÁ ERIKA (244x) Severná 2   045 01   MOLDAVA NAD BODVOU  
812.  MRUK.AMB., S.R.O. (233x) Letná 51   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
813.  MUDR. IVANČO CYRIL (397x) Tomášikova 688   049 16   JELšAVA  
814.  MUDR. ALENA HRIVNàKOVà, VŠEOBECNÉ LEKàRSTVO (227x) ZS Š.M.   049 16   JELšAVA  
815.  MUDR. VASIĽ DANKULINEC (222x) Turgenevova 6   040 01   KOšICE  
816.  MUDR. ŠČERBANOVSKÁ TERÉZIA (202x) Kamenárska 5   071 01   MICHALOVCE  
817.  MUDR. SLÌŝOVÁ ELENA (374x) OZS I.   050 01   REVúCA  
818.  MUDR. ZÚBEKOVÁ MÁRIA (223x) Masarykova 26   080 01   PREšOV  
819.  STOMAKO, S.R.O. (262x) Námestie Osloboditeľov 15   080 01   PREšOV - SOLIVAR  
820.  MUDR. KOCHANOVÁ ELENA (240x) Vyšný mlyn 13   060 01   KEžMAROK  
821.  MUDR. CZIKK JURAJ (260x) Vojenská 8   040 01   KOšICE  
822.  EVA-CLINIQUE, S.R.O. (265x) Prostejovská 33   080 01   PREšOV  
823.  MUDR. BRNOVÁ VIERA (267x) Cejkov 11   076 05   CEJKOV  
824.  MUDR. HATALOVSKÝ VLADIMÌR (235x) L.Sáru 2363/7   075 01   TREBIšOV  
825.  MUDR. PUOBIŠ PAVEL (244x) SNP 1   061 01   SPIšSKá STARá VES  
826.  MUDR. KRÁLOVÁ ĝUBUŠA (225x) Slobody 6   040 01   KOšICE  
827.  MUDR. JàN ZAMBA (263x) Školská C2/A   073 01   SOBRANCE  
828.  MUDR. JANA ZATVARNICKà (213x) Novomeského 3967   071 01   MICHALOVCE  
829.  MUDR. TUTTEROVÁ MÁRIA (220x) Jednota SD závodná amb.   075 01   TREBIšOV  
830.  MUDR. STRUK IVAN (284x) Mirka Nešpora 63   080 01   PREšOV  
831.  MUDR. MAKUCH MARIÁN (250x) Kapušany 276   082 12   KAPUšANY  
832.  MUDR. PETER KOŝÁR (214x) Komenského 23   048 01   ROžňAVA  
833.  MUDR. MARIN RUSENOV (262x) Cimborkova 18   040 01   KOšICE  
834.  MUDR. GOFUS STANISLAV (206x) Krátka 8   071 01   MICHALOVCE  
835.  MUDR. HOVANCOVÁ RITA (246x) Komenského 31   053 61   SPIšSKé VLACHY  
836.  MUDR. MAJOROŠOVÁ MÁRIA (311x) Centrum I. 925/16   079 01   VEľKé KAPUšANY  
837.  MUDR. MARTA SCHUBERTOVÁ (239x) Rastislavova 5   071 01   MICHALOVCE  
838.  MUDR. LAZOR STANISLAV (251x) Fabiniho 20   053 61   SPIšSKé VLACHY  
839.  MUDR. LENGYELOVÁ MÁRIA (261x) Povstania českého ľudu 10   040 22   KOšICE  
840.  MUDR. ČULENOVÁ ANNA (260x) Fibichova 13   040 01   KOšICE  
841.  MUDR. HAVIROVÁ MÁRIA (236x) Vyšný Žipov 23   094 33   VYšNý ŽIPOV  
842.  MUDR. DOMANSKÁ EDITA (231x) Park Angelinum 15   040 01   KOšICE  
843.  MUDR. MARIàN MAŠKULÍK (197x) Mierová 33   072 22   STRážSKE  
844.  MUDR. ČILLÌK FRANTIŠEK (263x) SNP 6   083 01   SABINOV  
845.  MUDR. TARABČÁKOVÁ IRENA (215x) 234   044 02   TURňA NAD BODVOU  
846.  MUDR. KUBA VLADIMÌR (237x) Slovenská 40   080 01   PREšOV  
847.  MUDR. ŠVAGROVSKÁ MÁRIA (219x) L. Svobodu 10   075 01   TREBIšOV  
848.  MUDR. BUNDOVÁ ŝOFIA (222x) Komenského 3454/12   058 01   POPRAD  
849.  MUDR. KATRENIAKOVÁ KATARÌNA (241x) Školská 651   093 02   VRANOV NAD TOPľOU  
850.  MEDIPLUS MICHALOVCE S.R.O. (258x) Komenského 42   071 01   MICHALOVCE  
851.  MUDR. VIERA ČUCHRANOVà (213x) Klokočov 123   072 36   KALUžA  
852.  MUDR. NOZDROVICKÝ PETER (234x) Dr.Fischera 7   060 01   KEžMAROK  
853.  MUDR. MAČIČÁKOVÁ EVA (265x) Dr.Fischera 7   060 01   KEžMAROK  
854.  MUDR. FEDOROVÁ MÁRIA (207x) Čsl. Armády 16   071 01   MICHALOVCE  
855.  MUDR. MONIKA JAKUBÌKOVÁ (231x) Timravy č.17   071 01   MICHALOVCE  
856.  MUDR. PAVELKOVÁ MARTA (250x) Ludvíka Svobodu 3782/67   058 01   POPRAD  
857.  MUDR. JANČÌKOVÁ MÁRIA (240x) Dostojevského 2607/20   058 01   POPRAD  
858.  MUDR. SPIŠÁKOVÁ EVA (213x) J. G. Tajovského 11   071 01   MICHALOVCE  
859.  MUDR. LEŠKO-ANDRAŠČÌK JÁN (269x) Reimanova 4   080 01   PREšOV  
860.  MUDR. DUŠAN ROHÁČ (243x) Orechová 47   066 01   HUMENNé  
861.  MUDR. SAVKA JOZEF (236x) Soľ 20   094 35   SOľ  
862.  MUDR. ZLATA ANTALOVà (225x) Wurmova 11   040 23   KOšICE  
863.  MUDR. LAURINC ŠTEFAN (259x) Veľká Lomnica   059 52   VEľKá LOMNICA  
864.  MUDR. BODZÁŠOVÁ HELENA (221x) Obrody 9   040 11   KOšICE  
865.  MUDR. GOLIANOVÁ ALENA (215x) Šemša 137   044 21   ŠEMšA  
866.  MUDR. KOLEJÁK JÁN (212x) Mierová 90   064 01   STARá ĽUBOVňA  
867.  MEDIPRAX S.R.O. (232x) Budovateľská 2865/115   058 01   POPRAD  
868.  MUDR. MILČÁK JÁN (247x) Ždiarska 6   054 01   LEVOčA  
869.  MUDR. MARTA HANESOVÁ (276x) Kráľovce 187   044 44   KRáľOVCE  
870.  MUDR. NADEŽDA KUNECOVà (236x) Strojárska 20   069 01   SNINA  
871.  MUDR. PAVOL PERLÌK (196x) Kuzmányho 17   040 01   KOšICE  
872.  MUDR. DARINA SEMANČÍKOVà (234x) Dvorkinova 16   040 01   KOšICE  
873.  MUDR. FÁBRY FRIDRICH (240x) Liptovská Teplička   059 40   LIPTOVSKá TEPLIčKA  
874.  MUDR. REVÁKOVÁ MÁRIA (217x) M.R. Štefánika 187/177B   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
875.  MUDR. IGNàC DZURO (232x) Varichovská č.29   075 01   TREBIšOV  
876.  MUDR. CEHULOVÁ VALÉRIA (242x) Záhradky 28   053 11   SMIžANY  
877.  MUDR. GROBARČÌKOVÁ KVETOSLAVA (234x) Nám. Š. Kluberta 6   054 01   LEVOčA  
878.  MUDR. KUČERA CYPRIÁN (224x) Špitálska 22   054 01   LEVOčA  
879.  MUDR. KUČEROVÁ MÁRIA (216x) Nám. Štefana Kluberta   054 01   LEVOčA  
880.  MUDR. JANÌČKOVÁ EVA (221x) Studenec 4   053 04   SPIšSKé PODHRADIE  
881.  MUDR. KRATKA FRANTIŠEK (220x) Veľký Lipník   065 33   VEľKý LIPNíK  
882.  MUDR. KRIŝALKOVIČ ANTON (205x) Obrancov mieru 22   064 01   STARá ĽUBOVňA  
883.  MUDR. GULOVÁ REGINA (196x) Česká 2/5   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
884.  MUDR. DŝADŝOVSKÁ AGÁTA (230x) Slánska 12   080 01   NIžNá ŠEBASTOVá  
885.  MUDR. ŠMIHUĝOVÁ HELENA (234x) Nám. Š. Kluberta 6   054 01   LEVOčA  
886.  MUDR. PŘIKRYL JURAJ (205x) Sv. Anny 13   065 03   PODOLíNEC  
887.  JUDUMED S.R.O., (233x) KUDLOVSKÁ 303/80   066 01   HUMENNÉ  
888.  MUDR. MOZOLÌK JOZEF (218x) Karpatská 7   058 01   POPRAD  
889.  MUDR. KRAJŇÁK PETER (284x) Karpatská 7   058 01   POPRAD  
890.  NEZOL-MEDIC S.R.O. (410x) Hrhov 373   049 44   HRHOV  
891.  MUDR. ŠIŠÁK JÁN (211x) Štúrova 101   059 21   SVIT  
892.  MUDR. MILAN URDA (246x) Kukuričná 12   040 01   KOšICE  
893.  PETMEDI, S.R.O. (270x) Radničné námestie 43   085 01   BARDEJOV  
894.  MUDR. VAĝKO VILIAM (224x) Na Rovni   065 41   ĽUBOTíN  
895.  MUDR. BÖHMEROVÁ DANIELA (225x) Za sédriou 36   054 01   LEVOčA  
896.  DAPTI, S.R.O. (269x) Nová Ľubovňa 78   065 11   NOVá ĽUBOVňA  
897.  MUDR. JAVŮRKOVÁ MARGITA (218x) Obchodná 3   064 01   STARá ĽUBOVňA  
898.  MUDR. NOVAJOVSKÝ JOZEF (231x) Na Rovni   065 41   ĽUBOTíN  
899.  MUDR. IMRICH MIROSLAV (241x) Plavnica 74   065 45   PLAVNICA  
900.  MUDR. DZURÌK MARIÁN (206x) Štúrova 2   053 04   SPIšSKé PODHRADIE  
901.  KROCHTA MEDIK S.R.O., (208x) Mierová 90   064 01   STARá ĽUBOVňA  
902.  MEDKAN S.R.O., (242x) Obrancov mieru 26   064 01   STARá ĽUBOVňA  
903.  MUDR. MOCNEJ LADISLAV (239x) Bratislavská 29   040 11   KOšICE  
904.  MUDR. NAGY JOZEF (243x) Hurbanova 9/3   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
905.  MUDR. SEMJAN JURAJ (219x) Sečovská Polianka 700   094 14   SEčOVSKá POLIANKA  
906.  MUDR. KURILA JÁN (223x) Mierova 13   066 01   HUMENNé  
907.  MUDR. SEMRIČ MICHAL (211x) Kurima   086 12   KURIMA  
908.  MUDR. HOVANOVÁ MÁRIA (235x) Sládkovičova 10   064 01   STARá ĽUBOVňA  
909.  MUDR. SAXOVÁ MÁRIA (250x) Obrancov mieru 9   064 01   STARá ĽUBOVňA  
910.  MUDR. HALMO IVAN (201x) Mýtna 5, Blumentálska 24   811 07   BRATISLAVA 1  
911.  MUDR. TAMARA KUBUŠOVà - K + T (253x) Kraskova 26   976 66   POLOMKA  
912.  RERTOM SPOL.S R.O. (224x) Predmier 307   023 54   TURZOVKA  
913.  MUDR. POLÓNY PAVEL (371x) Zlaté Klasy   930 39   ZLATé KLASY  
914.  MUDR. ÉCSYOVÁ IRENA (214x) Trhová Hradská   930 13   TRHOVá HRADSKá  
915.  MUDR. RÓZA JOZEF (214x) Sládkovičova 1   949 01   NITRA  
916.  MUDR. DOVALOVÁ EMÌLIA (239x) č. 347   916 11   BZINCE POD JAVORINOU  
917.  MUDR. JOLŠVAIOVÁ ANNA (242x) ZS II.   050 01   REVúCA  
918.  MUDR. ŝUFFA DUŠAN (250x) OD Jednota   034 01   RUžOMBEROK  
919.  MUDR. JOZEF VANČO (241x) Muránska 23   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
920.  EMMI-LIFE S.R.O. (379x) ZAMOYSKÉHO 39   064 01   STARÁ ĽUBOVŇA  
921.  MUDR. KYSEĝ LADISLAV, S.R.O. (236x) 1. mája 71/36   014 01   BYTčA  
922.  MUDR. URMINSKÝ ALEXANDER (214x) Nábrežie A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
923.  MUDR. MICHŇO OTAKAR (287x) Ľ. Štúra č. 6/6   018 61   BELUšA  
924.  MUDR. CÌBIK VILIAM, PHD. (638x) č. 539   018 52   PRUSKé  
925.  MUDR. MARIàN LANDL (753x) Unín   908 45   UNíN  
926.  AXE - MED, S.R.O. (261x) Sereďská 81/3931   917 05   TRNAVA  
927.  AKTIVITA, S.R.O. (307x) ul. Michaelliho 2   036 01   MARTIN  
928.  MUDR. DUŠOVÁ AGNEŠA (238x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
929.  BALON CONSULTING, S.R.O. (285x) Podhradie 80   086 33   ZBOROV  
930.  MUDR. DULLOVÁ GABRIELA (242x) Ku zvonici 3   010 01   ŽILINA  
931.  MEDICOOP, SPOL. S.R.O. (219x) Dúbrava 310   032 12   DúBRAVA  
932.  MUDR. LÌŠKA DUŠAN (296x) Veľký Biel   900 24   VEľKý BIEL  
933.  MUDR. PROKOPOVÁ ANNA (224x) Prístav   945 01   KOMáRNO  
934.  MUDR. GINZERYOVÁ MÁRIA (254x) Prístav   945 01   KOMáRNO  
935.  MUDR. ŠTEFANKA PETER (212x) HEDERA II   945 01   KOMáRNO  
936.  MUDR. SEBŐK ZOLTÁN (210x) Marcelová   946 32   MARCELOVá  
937.  MUDR. MÉSZÁROS JOZEF (236x) Marcelová   946 32   MARCELOVá  
938.  MUDR. HRDÝ MIKULÁŠ (240x) Okoličná na Ostrove   946 13   OKOLIčNá NA OSTROVE  
939.  MUDR. BALÁŝI VLADIMÌR (289x) Kolárovo   946 03   KOLáROVO  
940.  MUDR. ARLTOVÁ TERÉZIA (273x) Zlatná na Ostrove   946 12   ZLATNá NA OSTROVE  
941.  MUDR. BARDIOVSKÝ VLADIMÌR (226x) Kolárovo   946 03   KOLáROVO  
942.  MUDR. MAAR ŠTEFAN (277x) Kravany nad Dunajom   946 36   KRAVANY NAD DUNAJOM  
943.  MUDR. ABRHÁNOVÁ SOŇA (249x) Sokolce   946 17   SOKOLCE  
944.  MUDR. PAPÁČKOVÁ ILDIKÓ (427x) Kolárovo   946 03   KOLáROVO  
945.  MUDR. PAPÁČEK ANDREJ (213x) Nesvady   946 51   NESVADY  
946.  MUDR.BORIS HORSKÝ (445x) Obchodná 7   946 51   NESVADY  
947.  MUDR. STEHLÌKOVÁ RUŝENA (210x) Pevnostný rad 18   945 01   KOMáRNO  
948.  MUDR. NAČEVOVÁ EVA (227x) Iža   946 39   IžA  
949.  MUDR. ŠVECOVÁ EVA (237x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
950.  MUDR. BENEDIGOVÁ MARTA (232x) Rekreačná 2   921 01   PIEšťANY  
951.  MUDR. ČANIČ BRANISLAV (269x) Kukučínova 21   921 01   PIEšťANY  
952.  MUDR. ILLÁŠOVÁ EVA (208x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
953.  MUDR. AUGUSTÌNOVÁ MÁRIA (238x) Vrbové   922 03   VRBOVé  
954.  MUDR. PIEŠńANSKÁ KATARÌNA (222x) 138   920 62   HORNé OTROKOVCE  
955.  MUDR. KIŇO JÁN (205x) Rekreačná 2   921 01   PIEšťANY  
956.  MUDR. ONDRIŠOVÁ EVA (227x) Jaslovské Bohunice   919 30   JASLOVSKé BOHUNICE  
957.  MUDR. PICHLER BOHUMIL (219x) Strojárenská 1   917 01   TRNAVA  
958.  MUDR. ŠRUTEKOVÁ ANNA (195x) Clementisova 51   917 01   TRNAVA  
959.  MUDR. MIKULOVÁ ANNA (222x) Sady A. Kmeťa 28   921 02   PIEšťANY  
960.  MUDR. PONTES BORIS (242x) Zigmundíkova 1   922 03   VRBOVé  
961.  MUDR. GRÉKOVÁ DANKA (258x) Jaslovské Bohunice   919 30   JASLOVSKé BOHUNICE  
962.  MUDR. VIRTH BRANKO (223x) Jaslovské Bohunice   919 30   JASLOVSKé BOHUNICE  
963.  MUDR. VOZÁROVÁ MÁRIA (197x) Slovakofarma a.s.   920 01   HLOHOVEC  
964.  MUDR. ŠVARO MICHAL (209x) Winterova 36   921 01   PIEšťANY  
965.  MUDR. ONDRUS PETER (233x) N. Teslu 26   921 01   PIEšťANY  
966.  MUDR. KACLÌK FRANTIŠEK (257x) Sereďská 40   920 41   ŠULEKOVO  
967.  MUDR. GÖNDÖROVÁ HANA (226x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
968.  MUDR. ŠIŠKOVÁ ĝUBICA (221x) 1. mája 386   920 41   LEOPOLDOV  
969.  MUDR. ČERVEŇANSKÝ RUDOLF (286x) Podzámska 16   920 01   HLOHOVEC  
970.  MUDR. LANČARIČ JÁN (246x) Dolná Krupá   919 65   DOLNá KRUPá  
971.  MUDR. JURGOVÁ EVA (238x) Štefánikova č. 111   921 01   PIEšťANY  
972.  MUDR. GAJDOŠ JURAJ (224x) Koniarekova 19   917 01   TRNAVA  
973.  MUDR. PANOV SERGEJ (220x) Koniarekova 19   917 01   TRNAVA  
974.  MUDR. KÁNTOR IGOR (223x) Matúškovská cesta 886   924 01   GALANTA  
975.  MUDR. FERDICSOVÁ KATARÌNA (213x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
976.  MUDR. HORSKÝ IVAN (207x) SNP 19   934 01   LEVICE  
977.  MUDR. BÁTOVSKÝ LADISLAV (228x) Žemberovce   935 02   ŽEMBEROVCE  
978.  MUDR. BUTAŠ PAVOL (255x) SNP 19   934 01   LEVICE  
979.  MUDR. PAULE JOZEF (217x) Nábrežná 3   934 01   LEVICE  
980.  MUDR. SLANINKOVÁ EVA (170x) SNP 19   934 01   LEVICE  
981.  MUDR. ĝUBICA BORIKOVà (277x) Bátovce   935 03   BáTOVCE  
982.  MUDR. LACKO LADISLAV (224x) Rotaridesova č.18   936 01   ŠAHY  
983.  MUDR. MRÁZOVÁ HELENA (217x) Nábrežná 3   934 01   LEVICE  
984.  MUDR. ŠUńÁK MICHAL (217x) Nábrežná 3   934 01   LEVICE  
985.  MUDR. RÓM TIBOR (694x) Plášťovce   935 82   PLášťOVCE  
986.  MUDR. ŠEBOVÁ BOŝENA (223x) Tlmače   935 28   TLMAčE  
987.  MUDR. SUCHÁ EVA (173x) Nová Dedina   935 25   NOVá DEDINA  
988.  MUDR. ORSÁG JURAJ (398x) Šárovce   935 52   ŠáROVCE  
989.  MUDR. GAŠPARÌKOVÁ TERÉZIA (217x) Janka Kráľa č. 18   936 01   ŠAHY  
990.  MUDR. OBERFRANC RUDOLF (221x) Demandice   935 85   DEMANDICE  
991.  MUDR. JÁKICS TIBOR (222x) Ipeľský Sokolec   935 75   IPEľSKý SOKOLEC  
992.  MUDR. ŠEBÖK KAROL (231x) Komenského 36   937 01   ŽELIEZOVCE  
993.  MUDR. MLADÝ JÁN (226x) Farná   935 66   FARNá  
994.  MUDR. URBANOVIČ RUDOLF (225x) Hviezdoslavova 62A   953 01   ZLATé MORAVCE  
995.  MUDR. HORVÁTHOVÁ EVA (248x) Lužianky   949 09   LUžIANKY  
996.  MUDR. BEDNÁRIKOVÁ ĝUBICA (222x) Hviezdoslavova 1   949 01   NITRA  
997.  MUDR. ŠULLA BRANISLAV (215x) Moravská 512   952 01   VRáBLE  
998.  MUDR. UHEROVÁ BOŝENA (225x) Hviezdna 1   949 01   NITRA  
999.  MUDR. KOLENČÌK JOZEF (224x) Lefantovce   951 45   LEFANTOVCE  
1000.  MUDR. BROZMANOVÁ GABRIELA (247x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1001.  MUDR. IKRÉNYIOVÁ DRAHOMÌRA (254x) Hviezdna 1   949 01   NITRA  
1002.  MUDR. JANEČKOVÁ MÁRIA (212x) Cabaj Čápor   951 17   CABAJ ČáPOR  
1003.  MUDR. FUXHOFFEROVÁ ERIKA (282x) Báb   951 36   BáB  
1004.  MUDR. ABSOLON LADISLAV (219x) Výčapy Opatovce 472   951 44   VýčAPY OPATOVCE  
1005.  MUDR. ŠIMOVÁ ANNA (242x) Rišňovce   951 22   RIšňOVCE  
1006.  MUDR. KUNÌKOVÁ GABRIELA (241x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1007.  MUDR. HOLEC PETER (238x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1008.  MUDR. VAŇOVÁ JUDITA (199x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1009.  MUDR. ĎURČANSKÁ EVA (242x) Mojmírovce   951 15   MOJMíROVCE  
1010.  MUDR. OSTATNÌKOVÁ MÁRIA (251x) Topoľčianky   951 93   TOPOľčIANKY  
1011.  MUDR. ÁGHOVÁ ANNA (238x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1012.  MUDR. PRIEVOZNÌK LADISLAV (241x) Nové Sady   951 24   NOVé SADY  
1013.  MUDR. LANÁK LADISLAV (269x) Továrenská 49   953 01   ZLATé MORAVCE  
1014.  MUDR. BYTELOVÁ SYLVIA (241x) Štúrová 72   949 04   NITRA  
1015.  MUDR. ŠIŠKA MARIÁN (233x) Veľké Zálužie   951 35   VEľKé ZáLUžIE  
1016.  MUDR. MARTINEC PAVEL (223x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1017.  MUDR. KARLUBÌK ANTON (231x) Močenok   951 31   MOčENOK  
1018.  MUDR. SEREČINOVÁ ELENA (204x) Veľký Cetín   951 05   VEľKý CETíN  
1019.  MUDR. KRUŝLÌKOVÁ MAGDALÉNA (253x) Mladosť Štúrova 3   949 01   NITRA  
1020.  MUDR. KRIŠTOF ŠTEFAN (224x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1021.  MUDR. MAJTÁNOVÁ MARGITA (238x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1022.  MUDR. KUZMOVÁ HELENA (199x) Cintorínska 5   949 01   NITRA  
1023.  MUDR. ŠEVČÌKOVÁ ALENA (204x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1024.  MUDR. HOLÝ ĝUDOVÌT (217x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1025.  MUDR. ŠKULA TIBOR (222x) Neded   925 85   NEDED  
1026.  MUDR. SLYŠKO JÁN (209x) Tešedíkovo   925 82   TEšEDíKOVO  
1027.  MUDR. INGELIOVÁ DANA (228x) Horné Saliby   925 03   HORNé SALIBY  
1028.  MUDR. JAROŠ IVAN (181x) Trnovec nad Váhom   925 71   TRNOVEC NAD VáHOM  
1029.  MUDR. LACHKÝ PETER (240x) Diakovce   925 81   DIAKOVCE  
1030.  MUDR. GÁLETOVÁ ELENA (396x) I. Krasku 2464/38   926 01   SEREď  
1031.  MUDR. KAPRINAY LADISLAV (225x) Žihárec   925 83   ŽIHáREC  
1032.  VAS - VIVA, S.R.O. (219x) Nemocničná 1/833   927 01   ŠAľA  
1033.  MUDR. RIŠŇOVSKÝ ROMAN (204x) Dolné Saliby   925 02   DOLNé SALIBY  
1034.  MUDR. ZIMAN JÁN (708x) Selice   925 72   SELICE  
1035.  MUDR. KALAŠOVÁ ANNA (209x) Veľký Grob   925 27   VEľKý GROB  
1036.  MUDR. KATONA FRANTIŠEK (256x) Sládkovičovo   925 21   SLáDKOVIčOVO  
1037.  MUDR. UNDESSER ĝUDOVÌT (223x) Mostová   925 07   MOSTOVá  
1038.  MUDR. ŠVECOVÁ NORA (229x) Nemocničná č.1   927 19   ŠAľA  
1039.  MUDR. BLAŝEKOVÁ ELENA (232x) Hodská 373/38   924 22   GALANTA  
1040.  MUDR. KOVAČIČOVÁ BEÁTA (211x) Hodská 373/38   924 22   GALANTA  
1041.  MUDR. DROBNÝ ĝUDOVÌT (211x) Šaľa-Veča   927 05   ŠAľA  
1042.  MUDR. MIKLEOVÁ JUDITA (249x) Kpt.Nálepku 726/11   924 01   GALANTA  
1043.  MUDR. SZULÁNYIOVÁ LÝDIA (227x) Kpt.Nálepku 726   924 01   GALANTA  
1044.  MUDR. CAUNER JÁN (234x) Moravský Svätý Ján   908 71   MORAVSKý SVäTý JáN  
1045.  MUDR. HNÁTOVÁ STANISLAVA (255x) Brodské   908 85   BRODSKé  
1046.  MUDR. SABO RASTISLAV (242x) Švermova 6   908 45   GBELY  
1047.  MUDR. RAK JÁN (213x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
1048.  MUDR. SCHULTZ PAVOL (226x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
1049.  MUDR. MACZWALDOVÁ ROZÁLIA (297x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
1050.  MUDR. BÌLEK ŠTEFAN (232x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
1051.  MUDR. KOHOUTOVÁ JARMILA (212x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
1052.  MUDR. POTÚČKOVÁ DÁŠA (200x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
1053.  MUDR. PRAŝIENKOVÁ VLASTA (233x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
1054.  MUDR. ZACHAROVÁ ELIŠKA (491x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
1055.  MUDR. KUPEC LONGIN (228x) Šaštín-Stráže   908 41   ŠAšTíN-STRážE  
1056.  MUDR. SADLOŇ JÁN (262x) Nafta a.s.   908 45   GBELY  
1057.  OZS SKALICA, S.R.O. (508x) Skalica   909 01   POD HáJKOM 1  
1058.  MUDR. VRABLICOVÁ JANA (270x) 316   906 38   ROHOžNíK  
1059.  MUDR. TIBENSKÝ PAVOL (275x) Budovateľská č. 702/1   906 13   BREZOVá POD BRADLOM  
1060.  MUDR. KHAWAJOVÁ JANA (267x) Odevné závody a.s.   909 01   SKALICA  
1061.  MUDR. MIZERÁK PAVOL (281x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
1062.  MUDR. SKLADANOVÁ SILVIA (289x) INA s.r.o.   909 01   SKALICA  
1063.  MUDR. AFZALY SAID (263x) Mazúrova 2   909 01   SKALICA  
1064.  MUDR. BALÁŝOVÁ MÁRIA (309x) Pod Hájkom   909 01   SKALICA  
1065.  MUDR. POTÚČEK JÁN (423x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
1066.  MUDR. CHUDÌKOVÁ VLASTA (275x) Bratislavská č. 36   911 05   TRENčíN  
1067.  MUDR. LENDVAY LADISLAV (240x) Veľké Lovce   941 42   VEľKé LOVCE  
1068.  MUDR. AUGUSTÌN GUSTÁV (355x) Štúrova 1   941 01   BáNOV  
1069.  MUDR. JAKABOVÁ ĝUBICA (253x) Černík   941 05   ČERNíK  
1070.  MUDR. MACHOVÁ DAGMAR (286x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
1071.  MUDR. TOMOVÁ GABRIELA (252x) Moravská 512   952 01   VRáBLE  
1072.  MUDR. FUJAŠ IVAN (256x) Komjatice   941 06   KOMJATICE  
1073.  MUDR. SLÁVIKOVÁ AGNEŠA (281x) Bardoňovo   941 49   BARDOňOVO  
1074.  DOC. MUDR. GAJDOŠÌK JÁN PHD. (286x) Komárňanská 24   940 01   NOVé ZáMKY  
1075.  MUDR. CHRISAFIDU ELENA (234x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
1076.  MUDR. RADOŠOVSKÁ ANTÓNIA (412x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
1077.  MUDR. ŠTRELINGER JOZEF (245x) Dolný Ohaj   941 43   DOLNý OHAJ  
1078.  MUDR. VOJTEK IVAN (249x) Dubník   941 35   DUBNíK  
1079.  MUDR. LIKER JAROMÌR (210x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
1080.  MUDR. VOLFOVÁ AGÁTA (259x) Kolta   941 33   KOLTA  
1081.  MUDR. RENNER VIKTOR (243x) Továrenská 1   943 01   ŠTúROVO  
1082.  MUDR. HUGYIVÁR IMRICH (207x) Stampayho 1   943 42   GBELCE  
1083.  MUDR. PAVLOVÁ MÁRIA (260x) Komárňanská č. 14   940 01   NOVé ZáMKY  
1084.  MUDR. MOLNÁROVÁ ELEONÓRA (255x) Dvory nad Žitavou   941 31   DVORY NAD ŽITAVOU  
1085.  MUDR. NEMEŠOVÁ KATARÌNA (253x) Tvrdošovce   941 10   TVRDOšOVCE  
1086.  MUDR. ERNESTOVÁ KATARÌNA (260x) G. Czuczora 1   940 01   NOVé ZáMKY  
1087.  MUDR. GREMENOVÁ AGNEŠA (236x) Pribinova 17   940 01   NOVé ZáMKY  
1088.  MUDR. UDVARDY LADISLAV (238x) Salka č.61   943 61   SALKA  
1089.  MUDR. NAGY BEŇADIK (192x) Železničná 2   943 42   GBELCE  
1090.  MUDR. VOJCEK JÁN (219x) Mužla 705   943 52   MUžLA  
1091.  MUDR. ŠIMONFYOVÁ BENIGNA (240x) Komárňanská 24   940 01   NOVé ZáMKY  
1092.  MUDR. MAJOROVÁ ADRIANA (248x) Tvrdošovce   941 10   TVRDOšOVCE  
1093.  MUDR. NAGY ŠTEFAN (235x) Kamenín   943 57   KAMENíN  
1094.  MUDR. JANÁK PETER (245x) Kamenín   943 57   KAMENíN  
1095.  MUDR. MÁTÉFFYOVÁ ALŝBETA (225x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
1096.  MUDR. ŠUCHAŇOVÁ ALENA (239x) Svodín 420   943 54   SVODíN  
1097.  MUDR. CHLÚSTIKOVÁ ANNA (229x) Detvianska 3   940 01   NOVé ZáMKY  
1098.  MUDR. CSEMEZOVÁ ALŝBETA (252x) Detvianska 3   940 01   NOVé ZáMKY  
1099.  MUDR. DEMIANOVÁ PRISKA (226x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
1100.  MUDR. JANÌK MILAN (217x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
1101.  MUDR. RUDINSKÝ JÁN (655x) Hlavná 1   941 11   PALáRIKOVO  
1102.  MUDR. IZZELDIN AHMED MAKI (278x) Bitúnkova 13   940 01   NOVé ZáMKY  
1103.  MUDR. TÓTHOVÁ ALŝBETA (252x) Jahodná   930 21   JAHODNá  
1104.  MUDR. BARTALOS JÚLIUS (241x) Holice   930 34   HOLICE  
1105.  MUDR. TICHAVSKÝ MARIAN (255x) Micha na Ostrove   930 35   MICHAL NA OSTROVE  
1106.  MUDR. TICHAVSKÁ INGRID (253x) Michal na Ostrove   930 35   MICHAL NA OSTROVE  
1107.  MUDR. MATICA EDUARD (247x) Okoč   930 28   OKOč  
1108.  MUDR. VARGOVÁ DARINA (231x) Poľovnícka   932 01   VEľKý MEDER  
1109.  MUDR. CYPRICHOVÁ MARGITA (410x) Poľovnícka   932 01   VEľKý MEDER  
1110.  MUDR. WOLETZ DUŠAN (231x) Zlaté Klasy   930 39   ZLATé KLASY  
1111.  MUDR. VAJNORSKÁ ZORA (223x) Zlaté Klasy   930 39   ZLATé KLASY  
1112.  MUDR.DRUGDA MILAN (255x) Rohovce   930 30   ROHOVCE  
1113.  MUDR. LIŠKA RUDOLF (256x) Gabčíkovo   930 05   GABčíKOVO  
1114.  HEMATI, S.R.O. (245x) 39   930 10   DOLNý ŠTáL  
1115.  MUDR. BORÁROS VOJTECH (267x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1116.  MUDR. ŠUCHTEROVÁ KAROLÌNA (220x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1117.  MUDR. KAPRÁLIK IVAN (192x) Trhová Hradská   930 13   TRHOVá HRADSKá  
1118.  MUDR. KISS LÁSZLÓ CSC. (246x) Čiližská Radvaň   930 08   ČILIžSKá RADVAň  
1119.  MUDR. LELKESOVÁ VIOLA (222x) Jesenského 10   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1120.  MUDR. KATARÍNA SZENTESIOVà (253x) Zdravotnícka 1   930 05   GABčíKOVO  
1121.  MUDR. MODRAVÁ EMÌLIA (217x) Lehnice   930 37   LEHNICE  
1122.  DUSLO, A.S. (2037x) Administratívna budova ev. č. 1236   927 03   ŠAľA  
1123.  MEDICÍNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2094x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1124.  PRE AMBULA,S.R.O. (207x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
1125.  MUDR. HUSÁROVÁ DENISA (245x) M. Rázusa č. 917/13   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1126.  MUDR. KAMZÌK MARTIN (217x) ZS   976 69   POHORELá  
1127.  JAZMED, S.R.O. (258x) Telgárt 294   976 73   TELGáRT  
1128.  MUDR. SISKA JAROSLAV (242x) Spišská Belá   059 01   SPIšSKá BELá  
1129.  MUDR. GASPEROVÁ VIERA (229x) Muškátová 1525/7   078 01   SEčOVCE  
1130.  MEDI - LIVA S.R.O. (236x) Kostolná 1   044 42   ROZHANOVCE  
1131.  MUDR. ČUPILOVÁ EVA (236x) Hencovce 2073   093 02   VRANOV NAD TOPľOU  
1132.  MUDR. ZEHEROVÁ JOLANA (227x) Hencovce 2073   093 02   VRANOV NAD TOPľOU  
1133.  PULSE MEDICINE, S.R.O. (200x) Ústecko-Orlická 2344/3   058 01   POPRAD  
1134.  MUDR. UHRINOVà MàRIA S.R.O. (246x) Murgašová 88/10   058 01   POPRAD  
1135.  MUDR. FARKAŠ EDUARD (239x) Banícka 28   058 01   POPRAD  
1136.  MUDR. JANA PREKOPOVÁ (212x) Nižnianska 855/8   075 01   TREBIšOV  
1137.  MUDR. ZAHURANCOVÁ EMÌLIA (227x) Vrbovská 45   059 71   ĽUBICA  
1138.  MEDI-PRA, S.R.O. (201x) Prakovce 260   055 62   PRAKOVCE  
1139.  MUDR. ANDIĝ PAVOL (242x) Štefánikova 42   059 01   SPIšSKá BELá  
1140.  MUDR. ĝUDMILA VARŠANÍKOVà (237x) Budovateľská 2710   069 01   SNINA  
1141.  MUDR. DANČ PETER (249x) Dr.Fischera 7   060 01   KEžMAROK  
1142.  MUDR. JAVORSKÁ SONJA (255x) OBZS Perín Chým   044 74   PERíN CHýM  
1143.  MUDR. PETER KABÁT, S.R.O. (244x) Hranovnica 342   059 16   HRANOVNICA  
1144.  MUDR. GAJDOŠ ANDREJ (247x) Sídl. Mladosť 30   044 25   MEDZEV  
1145.  MUDR. HORŇÁKOVÁ HELENA (223x) Exnárova 5   040 01   KOšICE  
1146.  MUDR. MàRIA LÌŠKOVÁ (263x) Zámočnícka 2   044 42   ROZHANOVCE  
1147.  MUDR. EVA KLUČÁROVÁ (234x) Hviezdoslavova 23/1   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1148.  PALS, S.R.O. (190x) KONŠTANTÍNOVA 17   080 01   PREŠOV  
1149.  MUDR. KOBELÁKOVÁ MIROSLAVA (257x) Kúpeľná 1   080 01   PREšOV  
1150.  MUDR. HOLKA ŠTEFAN (227x) Športová 3   056 01   GELNICA  
1151.  MUDR. PETROVÁ MÁRIA (242x) 1. mája 21   066 01   HUMENNé  
1152.  MUDR. KARASOVÁ VIERA (234x) Šafárikova 19   040 01   KOšICE  
1153.  MUDR. VARGOVÁ GABRIELA (227x) Tulipánová 30   079 01   VEľKé KAPUšANY  
1154.  MUDR. ŠVAGROVSKÁ ERIKA (227x) P. O. Hviezdoslava 51/83   079 01   VEľKé KAPUšANY  
1155.  MUDR. KAŇUCH JÁN (255x) Sekčovslá 25/2   086 41   RASLAVICE  
1156.  MUDR. DARINA KLEŠČINSKÁ (245x) Watsonova 55   040 01   KOšICE  
1157.  MUDR. ZORIČÁK RUDOLF (229x) Kolárska 5   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1158.  MUDR. ŠČERBÁKOVÁ PAVLÌNA (222x) Laborecká 58   066 01   HUMENNé  
1159.  MUDR. PAVLIKANOVÁ ANNA (256x) 1. mája   066 01   HUMENNé  
1160.  MUDR. BAYERLOVÁ ALEXANDRA (255x) Drienovská Nová Ves 83   082 02   DRIENOVSKá NOVá VES  
1161.  MUDR. PETRÁŠKOVÁ OĝGA (263x) Reimanova 9   080 01   PREšOV  
1162.  MUDR. OBALOVÁ EVA (238x) Reimanova 8   080 01   PREšOV  
1163.  MUDR. ETELA SOKOLOVÁ (280x) 297   044 45   BIDOVCE  
1164.  DENMED, S.R.O., (323x) Mierová 814/20   089 01   SVIDNíK  
1165.  MUDR. HREBENÁROVÁ BEATA (195x) Považská 1   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1166.  MUDR. MAKOHUSOVÁ ĝUBOV (434x) Tehliarska 33   071 01   MICHALOVCE  
1167.  MUDR. ŠOLTÝSOVÁ IVETA (202x) Dr.Fischera 7   060 01   KEžMAROK  
1168.  MUDR. LIBUŠA REPOVSKà (238x) 1. mája   066 01   HUMENNé  
1169.  MUDR. KALISKÝ AUGUSTÌN (262x) SNP   049 25   DOBšINá  
1170.  MUDR. ANTON TOKàR, VŠEOBECNÉ LEKRàSTVO (469x) ZS   049 18   LUBENíK  
1171.  MUDR. FRONKOVÁ ALICA (191x) Koceľova 8/34   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1172.  MUDR. SMUTKO PETER (206x) Ibrányiho 55   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1173.  PRAKTLEK - MUDR. VARGA T., S.R.O. (151x) Hlavná 776/113   079 01   VEľKé KAPUšANY  
1174.  MUDR. STETTNEROVÁ PRISKA (209x) Letná 27   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1175.  MUDR. EVA PATAKYOVÁ (194x) Ľ. Štúra 974/6   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1176.  MUDR. HORVÁTH LADISLAV (212x) L. Kossutha 606/85   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1177.  VIVIDUS, S.R.O., (206x) Fraňa Kráľa 14   059 21   SVIT  
1178.  MUDR. PEREGRINOVÁ DARINA (184x) Švábska   080 01   PREšOV  
1179.  MUDR. IRENA FARKAŠOVÁ (192x) Orgovánová 3   075 01   TREBIšOV  
1180.  MUDR. ILLÉSOVÁ MÁRIA (211x) Pribeník č.354   076 51   PRIBENíK  
1181.  MUDR. ŠALAMONOVÁ MÁRIA (210x) Stavebná 18   075 01   TREBIšOV  
1182.  MUDR. CPINOVÁ GABRIELA (219x) Štefánikova 887   058 01   POPRAD  
1183.  MUDR. DŝURBALA VILIAM (221x) Mierová 65/4   066 01   HUMENNé  
1184.  MUDR. VASZILYOVÁ MÁRIA (260x) Ľ. Kossutha 87   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1185.  MUDR. KATARÍNA RAJNOVÁ (221x) Ľ. Kossutha 69   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1186.  MUDR. SOMOGYI LADISLAV (173x) Hroncova 9   040 01   KOšICE  
1187.  MUDR. AUGUSTÌNOVÁ MÁRIA (370x) 17.novembra 100   080 01   PREšOV  
1188.  MUDR. VAŠČÁK BLAŝEJ (214x) Široké 268   082 37   ŠIROKé  
1189.  MUDR. KARAHUTOVÁ ĝUBICA (175x) Turgenevova 27   040 01   KOšICE  
1190.  MUDR. TIMKOVÁ MÁRIA (179x) Štefánikova 887   058 01   POPRAD  
1191.  MUDR. ŠVIRLOCHOVÁ ANNA (194x) Štefánikova 887   058 01   POPRAD  
1192.  MUDR. ŠIRILOVÁ HELENA (178x) Berlínska 26   040 01   KOšICE  
1193.  SPIŠSKÁ KATOLÌCKA CHARITA (991x) Jesenského 5   054 01   SPIšSKá NOVá VES  
1194.  MUDR. KARDOŠOVÁ KRISTÌNA (196x) Svit   059 21   SVIT  
1195.  MUDR. BURGER LADISLAV (236x) Tyršovo nábrežie č.11   040 01   KOšICE  
1196.  MUDR. PODHORSKÁ EVA (212x) Reimanova 8   080 01   PREšOV  
1197.  MUDR. IMRIŠOVÁ JUDITA (223x) Spišské nám. 4   040 12   KOšICE  
1198.  MUDR.AT, S.R.O. (152x) Štrbské Pleso 5   059 85   ŠTRBSKé PLESO  
1199.  MUDR. KALMÁROVÁ ZLATICA (220x) Komenského 37/A   040 01   KOšICE  
1200.  MUDR. PETER JUSKO (212x) Osloboditeľov 203   067 83   KAMENICA NAD CIROCHOU  
1201.  MUDR. FRANTIŠEK PAJTÁŠ (210x) Hlavná 12   076 43   ČIERNA NAD TISOU  
1202.  MUDR. KAČICOVÁ ĝUDMILA (178x) F. Urbánka 2   040 01   KOšICE  
1203.  MUDR. MÁTYÁSOVÁ MARGITA (218x) Fábryho 43   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1204.  MUDR. FEDOROVÁ MÁRIA (201x) Levočská 22   080 01   PREšOV  
1205.  MUDR. ŠIMOVÁ JANA (186x) Hlavná 50   080 01   PREšOV  
1206.  MUDR. PATAKYOVÁ GABRIELA (369x) 17. novembra 11   080 01   PREšOV  
1207.  MUDR. VENDRÁKOVÁ EVA (219x) Vihorlatská 21   040 01   KOšICE  
1208.  MUDR. VENDRÁK VOJTECH (197x) Vihorlatská 21   040 01   KOšICE  
1209.  MUDR. GABRIELA RICHTARČÍKOVà (212x) Sofijská 7   040 01   KOšICE  
1210.  MUDR. EXENBERGER TIBOR (201x) Herľanská 547   093 03   VRANOV NAD TOPľOU  
1211.  MUDR. ZAMBORSKÝ JÁN (184x) Osloboditeľov 406   094 13   SAčUROV  
1212.  MUDR. KABÁTOVÁ ROSVITA (201x) SNP 101   059 18   SPIšSKé BYSTRé  
1213.  MUDR. JURAŠEK JOZEF (232x) Východná 7   082 21   VEľKý ŠARIš  
1214.  MUDR. KOVÁČOVÁ IZABELA (200x) Pionierov 7   048 01   ROžňAVA  
1215.  MUDR. MOLČÌKOVÁ SOŇA (214x) Štítnická 254   049 11   PLEšIVEC  
1216.  MUDR. BOŝIK STANISLAV (256x) Záhradná 1   067 61   STAKčíN  
1217.  MUDR. BÁNYACSKYOVÁ YVETTA (197x) Záhradná 37   076 31   STREDA NAD BODROGOM  
1218.  MUDR. BINDASOVÁ MAGDALÉNA (220x) Chemlonská 1   066 01   HUMENNé  
1219.  MUDR. ANNA BOKOVà (241x) Chemlonská 1   066 01   HUMENNé  
1220.  MUDR. DIVULIT DUŠAN (267x) Radničné námestie 43   085 01   BARDEJOV  
1221.  MUDR. DIANOVSKÁ ANTÓNIA (368x) Kavečianska cesta 29   040 01   KOšICE  
1222.  MUDR. JAKLOVSKÝ ALEXANDER (210x) Okrúhle 79   090 42   OKRúHLE  
1223.  MUDR. MOLNÁR ONDREJ (222x) Novomeského 23   048 01   ROžňAVA  
1224.  MUDR. BEZEKOVÁ MÁRIA (223x) Rejdová č.2   049 26   REJDOVá  
1225.  MUDR. TYMCZÁKOVÁ VALÉRIA (217x) Irkutská 5   040 12   KOšICE  
1226.  MUDR. VARJASSY ĝUBOMÌR (210x) Zakarpatská 7   071 01   MICHALOVCE  
1227.  MUDR. HERKEĝOVÁ KLAUDIA (248x) Karpatská 12   040 01   KOšICE  
1228.  MUDR. ALEXOVIČOVÁ MÁRIA (198x) Žižkova 8   045 01   MOLDAVA NAD BODVOU  
1229.  MUDR. MOLNÁR JÁN (220x) Kavečianska cesta 22   040 01   KOšICE  
1230.  MUDR. MOLNÁROVÁ EVA (191x) Kavečianska cesta 22   040 01   KOšICE  
1231.  MUDR. JANKA JALČOVIKOVà (209x) Varichovská 51   075 01   TREBIšOV  
1232.  MUDR. KONC PETER (336x) OBZS   049 64   SIRK  
1233.  MUDR. ČEREVKA EMIL (246x) P. Dobšinského 55   048 01   ROžňAVA  
1234.  MUDR. ŠVIRK JÁN (220x) Masarykova 26   080 01   PREšOV  
1235.  MUDR. GRIGEROVÁ HELENA (196x) Požiarnická 184/20   082 22   ŠARIšSKé MICHAľANY  
1236.  MUDR. GAŝÚROVÁ LÝDIA (188x) Štítnická 16   048 01   ROžňAVA  
1237.  MUDR. VARGA ANDREJ (215x) Hradná 363   049 11   PLEšIVEC  
1238.  MUDR. MARCELA POPOVIČOVÁ (374x) Pokroku 16   040 01   KOšICE  
1239.  MUDR. ANNA HÁJEKOVÁ (211x) Hanulova 15/8   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1240.  JALMI, S.R.O. (262x) Sama Chalupku 19   085 01   BARDEJOV  
1241.  MUDR. ANNA KOCÁKOVÁ (208x) Moravská 53   040 01   KOšICE  
1242.  MUDR. EVA HREŠANOVÁ (224x) Odbojárov č.31   071 01   MICHALOVCE  
1243.  MUDR. STUBEROVÁ VIERA (201x) Edelényska 22   048 01   ROžňAVA  
1244.  MUDR. ŠÌMA ANDREJ (195x) Banícka 28   058 01   POPRAD  
1245.  MUDR. VLASTA JANOVSKà (190x) 1. mája 5558   066 01   HUMENNé  
1246.  MUDR. HALAJ MILAN (197x) Cernina   090 16   CERNINA  
1247.  BAČOVà PRAKTIK, S.R.O. (251x) Myslavská 120   040 16   KOšICE  
1248.  MUDR. STANÌK JURAJ (182x) Nám. sv. Martina 9   082 71   LIPANY  
1249.  MUDR. KOSTKA IGOR (229x) SNP 1   061 01   SPIšSKá STARá VES  
1250.  MUDR. MELICHOVÁ ANNA (254x) Diamantová 6   040 01   KOšICE  
1251.  MUDR. LOJAN JOZEF (245x) 1. mája   066 01   HUMENNé  
1252.  MUDR. TÓTH GABRIEL (208x) Kamenný obrázok 3071/16   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1253.  MUDR. KARTALOVÁ EVA (188x) Strelnica 1866/23   048 01   ROžňAVA  
1254.  MUDR. DZUROVÁ JANA (198x) 104   053 51   HRIšOVCE  
1255.  MUDR. TALÁN JURAJ (213x) Urbánkova 16/A   040 01   KOšICE  
1256.  MUDR. DANČÁK VLADIMÌR (245x) Kalinčiakova 21   075 01   TREBIšOV  
1257.  MUDR. ŠKVARLOVÁ ALENA (218x) Liptovská 5   040 01   KOšICE  
1258.  MUDR. ŠLEPKOVSKÁ MÁRIA (201x) lesná 3   040 01   KOšICE  
1259.  MUDR. MAŇUCHOVÁ ĝUDMILA (288x) Dargovská 3   040 01   KOšICE  
1260.  MUDR. DANIELA MESJAROVà, VŠEOBECNÉ LEKàRSTVO PRE DOSPELÝCH (324x) ul.Komenského 1237/40   050 01   REVúCA  
1261.  MUDR. GARANOVÁ SENKOVÁ ANNA (204x) Košická 8   048 01   ROžňAVA  
1262.  MUDR. GAŠPERÌKOVÁ GABRIELA (198x) Námestie slobody 65   083 01   SABINOV  
1263.  MUDR. BARÉNYIOVÁ TERÉZIA (205x) Levočská 38   080 01   PREšOV  
1264.  MUDR. GREJTOVSKÁ MÁRIA (196x) Okružná 12   071 01   MICHALOVCE  
1265.  MUDR. VRABEC JOZEF (211x) Záhradná 5   056 01   GELNICA  
1266.  MUDR. SEMAN JOZEF (180x) Hurbanova 31   040 01   KOšICE  
1267.  VEBI, S.R.O. (188x) akad. Pavlova 321/10   090 33   STROPKOV  
1268.  MUDR. SCHRONEROVÁ MONIKA (222x) Pod horou 53   040 01   KOšICE  
1269.  MUDR. LUDROVANOVÁ EVA (228x) Hlavná 182   059 38   ŠTRBA  
1270.  MUDR. ĎURINOVÁ KATARÌNA (213x) Braniskova 11   040 01   KOšICE  
1271.  MUDR. BEGOVÁ ALENA (199x) Komenského 134   068 01   MEDZILABORCE  
1272.  MUDR. BARILLA PETER (265x) Ternavská 2239/17   075 01   TREBIšOV  
1273.  MUDR. MARTA VANDŝÚROVÁ (221x) Sama Czabana 2   048 01   ROžňAVA  
1274.  MUDR. EMÍLIA PARIHUZOVÁ (204x) M. R. Štefánika 322/668   075 01   TREBIšOV  
1275.  MUDR. JàN DRàČ (228x) Žižkova 25   040 01   KOšICE  
1276.  MUDR. DUŠAN GODA (220x) Okružná 52   071 01   MICHALOVCE  
1277.  MUDR. KUŝMÌK VLADIMÌR (205x) Laborecká 58   066 01   HUMENNé  
1278.  MUDR. TELEPOVSKÝ JÁN (230x) Mojmírova 12   040 01   KOšICE  
1279.  MUDR. MARCINKOVÁ ŠTEFÁNIA (309x) Hlavná 25   059 51   POPRAD-MATEJOVCE  
1280.  MUDR. BAMHOR JOZEF (488x) Haburská 8   080 06   PREšOV  
1281.  MUDR. VOKAĝ JÁN, CSC. (414x) Nový Smokovec 24   062 01   STARý SMOKOVEC  
1282.  MUDR. JARMILA ŠULCOVÁ (270x) Kuzmányho 13   040 66   KOšICE  
1283.  MUDR. CHLEBANA JOZEF (237x) Watsonova č.27   040 01   KOšICE  
1284.  MUDR. SOTÁK ŠTEFAN (341x) Komenského 3   066 01   HUMENNé  
1285.  MEDMARA, S.R.O. (229x) Levočská 18   080 01   PREšOV  
1286.  MUDR. MATULAY PAVOL (472x) Andraščíkova 2   040 17   KOšICE  
1287.  MUDR. DULINOVÁ ANDREA (217x) Michalovce   071 01   VRBOVSKá 22  
1288.  MUDR. ŠROBÁR PETER (227x) M. R. Štefánika 1515/475   075 01   TREBIšOV  
1289.  MUDR. KOPPÁNYOVÁ HENRIETA (223x) Kysucká 18   040 11   KOšICE  
1290.  MUDR. MADZINOVÁ ZLATICA (277x) Na Ortášoch 26   044 13   VALALIKY  
1291.  MUDR. ALCNAUEROVÁ DRAHOSLAVA (202x) Strojnícka 6/31   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1292.  MUDR. SLAVOMÍR SAKAL (210x) Edelényska 22   048 01   ROžňAVA  
1293.  MUDR. VILIAM JANÁČ (225x) J. Kráľa 870/2   079 01   VEľKé KAPUšANY  
1294.  MUDR. KATARÍNA OBERTOVÁ (205x) Štúrovo nábrežie 2778/15   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1295.  MUDR. KATARÍNA KOVALČÌKOVÁ (181x) Sama Chalupku 18   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1296.  GARMEDIC S.R.O. (195x) Jaltská 3   040 22   KOšICE  
1297.  PRIMSTAR DS, S.R.O. (193x) L. Sáru 2501/1   075 01   TREBIšOV  
1298.  MUDR. VANCÁKOVÁ VALÉRIA (220x) 2   044 16   NIžNý ČAJ  
1299.  MUDR. MONIKA BARGEROVÁ (220x) Komenského 37/A   040 01   KOšICE  
1300.  MUDR.GAJDOŠOCI MAREK (245x) Bežovce 151   072 53   BEžOVCE  
1301.  MUDR. NORBERT MICHALÁK (395x) Ibrányiho 1241/11   077 01   KRáľOVSKý CHLMEC  
1302.  MUDR. JOZEF TAKÁČ (203x) Cyklistická 9   040 01   KOšICE  
1303.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. (1091x) Areál Psych.nemocnica Stráňany   071 01   MICHALOVCE  
1304.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (4530x) SNP 2   942 01   ŠURANY  
1305.  MUDR. MATYÓ LADISLAV (203x) Komárňanská 104   947 01   HURBANOVO  
1306.  MUDR. BAKAIOVÁ HEDVIGA (270x) Eötvösa 37   945 01   KOMáRNO  
1307.  MUDR. SZABÓ ALEXANDER (206x) Komárňanská 104   947 01   HURBANOVO  
1308.  MUDR. JOBBÁGYOVÁ JANA (174x) Pevnostný rad 6   945 01   KOMáRNO  
1309.  MUDR. JEKKELOVÁ EVA (199x) Pevnostný rad č.18   945 01   KOMáRNO  
1310.  MUDR. GRÓFOVÁ HANA (196x) Štúrova 36   941 06   KOMJATICE  
1311.  MUDR. MAJOROVÁ ELENA (211x) Nemocničná č.1   927 19   ŠAľA  
1312.  PAVEL GERBERY, VŠEOBECNÝ LEKàR (191x) Strojárenská 19   976 43   VALASKá  
1313.  MUDR. ARVENSISOVÁ GABRIELA (250x) Podháj 55   974 05   BANSKá BYSTRICA 5  
1314.  MUDR. LEBEDA LADISLAV:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (214x) PLK   981 01   HNúšťA  
1315.  MUDR. ANNA ŝIAKOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (209x) Daxnerova - CSM   980 61   TISOVEC  
1316.  MUDR. KOZÁKOVÁ MÁRIA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (189x) ZS Dobšinského   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1317.  MUDR. MàRIA ŠEVČOVIČOVÁ, S.R.O. (235x) Moyzesova 173/1   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
1318.  MUDR. ZLEVSKÁ EVA (219x) Sládkovičova 8   976 81   PODBREZOVá  
1319.  MUDR. DANIELA ELIÁŠOVÁ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (231x) OBZS Partizánska 25   038 52   SUčANY  
1320.  SENDYBORO, SPOL. S.R.O. (385x) Moyzesova 1441   022 01   ČADCA  
1321.  MUDR. SZÖKEOVÁ EMÌLIA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (213x) Hostinského 4   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1322.  MUDR. STRELEC JOZEF (177x) OBZS   962 71   DUDINCE  
1323.  MUDR. JAKUBOVÁ ŠTEFÁNIA (194x) Považská 12   034 01   RUžOMBEROK  
1324.  MUDR. FRANTIŠEK ŠTEINER, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (207x) ObZS   962 68   HONTIANSKE TESáRE  
1325.  MUDR. SUJOVÁ TATIANA (216x) Hostinského 4   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1326.  MEDIMA PLUS S.R.O. (336x) Palárikova 2311   022 01   ČADCA  
1327.  MUDR. PÁLHÁZYOVÁ IRENA (243x) OBZS   980 21   BáTKA  
1328.  MUDR. KOVÁCSOVÁ ALŝBETA (204x) Železničná 23   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1329.  MUDR. AGÓCSOVÁ ANDREA (215x) OBZS   980 33   HAJNáčKA  
1330.  MUDR. LUCHAVA MILAN (230x) Hlavná ulica č. 549   972 26   NITRIANSKE RUDNO  
1331.  MUDR. KORČEK VLADIMÌR (202x) ZS 655   023 05   NOVá BYSTRICA  
1332.  MUDR. ČIERNIKOVÁ ĝUBOMÌRA (279x) Masarykova 11 Zlat.ulička   984 01   LUčENEC  
1333.  MUDR. LUKÁČOVÁ OKSANA (242x) SNP 227   028 01   TRSTENá  
1334.  MUDR. JANČOVIČOVÁ TATIANA (221x) ul. 1. mája 2   976 13   SLOVENSKá ĽUPčA  
1335.  MUDR. VIRECOVÁ VLASTA (214x) 29. augusta 12   963 01   KRUPINA  
1336.  MUDR. BLASKÓ LADISLAV (198x) Rákocziho 4   936 01   ŠAHY  
1337.  MUDR. BALÁŝ DIONÝZ (227x) Novohradská 17   984 01   LUčENEC  
1338.  MUDR. BALÁŝOVÁ BARBORA (214x) Novohradská 17   984 01   LUčENEC  
1339.  MUDR. ALENA HARAGOVÁ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (200x) ZS Košťany nad Turcom   038 41   KOšťANY NAD TURCOM  
1340.  MUDR. HERBAČEK IMRICH (214x) SNP 1029/83   985 01   KALINOVO  
1341.  MUDR. GŝIBOVÁ ANNA (204x) ZS   034 95   LIKAVKA  
1342.  MUDR. PINDROCHOVÁ JANA (168x) Hodžova 1   036 01   MARTIN  
1343.  KONMED, S.R.O. (179x) ul. Hodžova 1   036 01   MARTIN  
1344.  MUDR. ZDENKA LAUBERTOVà, PRAKTICKà LEKàRKA PRE DOSPELÝCH (234x) Zvolenská cesta 4   974 05   BANSKá BYSTRICA  
1345.  MUDR. POMPUROVÁ MILADA (342x) ZS Strojsmalt a.s.   976 69   POHORELá  
1346.  MUDR. BORIS VACVAL (242x) Bystrická 256   966 81   ŽARNOVICA  
1347.  MUDR. ROVDER MICHAL (161x) OBZS Družstevná 6   985 11   HALIč  
1348.  MUDR. KRISZTIÁNOVÁ EVA (215x) Poliklinika   986 01   FIľAKOVO  
1349.  MUDR. LUKÁČ JÁN (256x) Námestie SNP 5   962 11   DETVA  
1350.  MUDR. JOZEF ZIMAN, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (478x) Cintorínska 2l   968 01   NOVá BAňA  
1351.  MUDR. MASLO MILAN (220x) ÚOZS   034 84   LIPTOVSKé SLIAčE  
1352.  MUDR. BELLUŠ JAROSLAV (184x) OZS   976 68   HEľPA  
1353.  MUDR. DROPPOVÁ MÁRIA (208x) Zdravotné stredisko   032 23   LIPTOVSKá SIELNICA  
1354.  MUDR. FLOROVIČ PETER (196x) Bystrická 256   966 81   ŽARNOVICA  
1355.  MUDR. ŠKULAVÌKOVÁ ANNA (235x) PLK Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
1356.  MUDR. BALÁŝOVÁ EVA (243x) Zdravotné stredisko   985 32   VEľKá NAD IPľOM  
1357.  VITAMEDIC, S. R. O. (211x) Belanského 1346   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1358.  MUDR. MOSNÝ ĝUBOMÌR (205x) OBZS   962 41   BZOVíK  
1359.  MUDR. MOSNÁ BEATA (194x) OBZS   962 63   PLIEšOVCE  
1360.  MUDR. DUNAJ PETER:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (194x) OBZS   980 52   HRACHOVO  
1361.  MUDR. MILAN FARKAŠ, VŠEOBECNÝ LEKàR (209x) OBZS III   962 05   HRIňOVá  
1362.  MUDR. ZACHAROVÁ DANA (277x) OBZS Sekier   960 07   ZVOLEN SEKIER  
1363.  MUDR. KYZEK LADISLAV (208x) ZS 211   023 56   MAKOV  
1364.  MUDR. GALO VOJTECH:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (214x) OBZS   980 04   HOSTICE  
1365.  MUDR. HRUŠKOVÁ IVANA (189x) A. Bernoláka 4   034 01   RUžOMBEROK  
1366.  MUDR. FORNER ĝUBOŠ (203x) S. Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
1367.  NZZ MUDR. ŠINÁKOVÁ JANA, S.R.O. (210x) Mudroňova 16   036 01   MARTIN  
1368.  MUDR. HANA MEDZIHRADSKÁ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (220x) Nemocničná 1944/10   026 01   DOLNý KUBíN  
1369.  MUDR. ĎURIANČIK MILAN (213x) ZS SNP 19   962 01   ZVOLENSKá SLATINA  
1370.  MUDR. SIMANOVÁ DANIELA (212x) OZS   976 52   ČIERNY BALOG  
1371.  MUDR. HRAŠKO JÁN (206x) OBZS SNP 293/9   962 31   SLIAč  
1372.  MUDR. KABELKOVÁ LIANA (202x) Kubínyiho nám. 10   984 01   LUčENEC  
1373.  MUDR. STANISLAVA DARUĝOVÁ, VŠEOBECNÝ LEKàR (352x) SNP - Domov mládeže   039 01   TURčIANSKE TEPLICE  
1374.  MUDR. ŠIMKOVÁ JANA (169x) Banícka č. 360/7   972 17   KANIANKA  
1375.  MUDR. RENàTA KOVàŘOVà, VŠEOBECNÝ LEKàR (234x) kpt. Nálepku 5   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
1376.  AK TWO SPOL. S R.O. (257x) 1. mája 1367   023 02   KRáSNO NAD KYSUCOU  
1377.  MUDR. UŠIAK PAVOL (367x) 1. mája 882/46   020 01   PúCHOV  
1378.  MUDR. BLAHÚT ŠTEFAN (205x) OBZS I.   029 01   NáMESTOVO  
1379.  MUDR. BASÁROVÁ MAGDA (194x) OBZS II.   029 01   NáMESTOVO  
1380.  MUDR. ŠINSKÁ EVA (208x) Pauleho č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
1381.  MEDIK-C, S.R.O. (220x) Oščadnica 1219   023 01   OščADNICA  
1382.  MUDR. HANES MILAN (206x) 1. mája č. 882/46   020 01   PúCHOV  
1383.  MUDR. ŠUSTÁKOVÁ DANIELA (263x) ČSA 26   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
1384.  MUDR. ČIČKOVÁ EMÌLIA (217x) ZS 224   023 03   ZBOROV NAD BYSTRICOU  
1385.  MUDR. KOCHONÌK JOZEF (206x) č. 12   018 13   PAPRADNO  
1386.  MUDR. KELLNEROVÁ KATARÌNA (214x) Cukrovarská 3   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1387.  MUDR. TATAYOVÁ ZUZANA (192x) Hviezdoslavova č.1   971 01   PRIEVIDZA  
1388.  MUDR. HRIVÌK PAVOL (207x) ZS 121   023 35   OCHODNICA  
1389.  MUDR. INDRO IGOR (199x) Adyho 34   984 01   LUčENEC  
1390.  MUDR. ROSENZWEIGOVÁ MÁRIA (297x) Dolná 49/21   967 01   KREMNICA  
1391.  EOS-RIA, S.R.O. (185x) Červeného kríža 85/25   029 01   NáMESTOVO  
1392.  MUDR. LÁMER MIRKO (260x) Poliklinika   986 01   FIľAKOVO  
1393.  MUDR. ĝUDMILA BACHLEDOVà, VŠEOBECNÝ LEKàR (247x) kpt. Nálepku 5   974 04   BANSKá BYSTRICA  
1394.  MUDR. FOMINCEV NIKOLAJ (217x) A. Hlinku č. 960   972 71   NOVáKY  
1395.  MUDR. BRÉMOVÁ ZUZANA (251x) Obvodné zdravot.stredisko   985 26   MáLINEC  
1396.  MUDR. KALOCSAY KOLOMAN (191x) ZS Hriňovské strojárne   962 05   HRIňOVá  
1397.  MUDR. IMRICHOVÁ BEÁTA (189x) Pauleho č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
1398.  MUDR. IVANIČOVÁ ALENA (198x) Novozámocká 53   960 06   ZVOLEN ZáPAD  
1399.  MUDR. MATÚŠ ZàCHENSKÝ, VŠEOBECNÝ LEKàR (236x) PLK Tajovského 5   962 12   DETVA  
1400.  MUDR. MÉHEŠOVÁ NATAŠA (219x) Medňanského 16   036 01   MARTIN - PRIEKOPA  
1401.  MUDR. MARÁČEK IMRICH (266x) Belanského 773   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1402.  MUDR. BOROŠINCOVÁ HELENA, PRIV. PRAKT. LEK. PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (217x) Vysokoškolákov 31   010 08   ŽILINA  
1403.  MUDR. HOFIERKOVÁ ANNA (200x) Štúrova č. 3   019 01   ILAVA  
1404.  MUDR. MONIKA POLIAKOVà, VŠEOBECNÝ LEKàR (443x) OBZS   962 61   DOBRá NIVA  
1405.  MUDR. JAROLÌN PETER (220x) Zdravotné stredisko   034 73   LIPTOVSKá OSADA  
1406.  MUDR. JAROLÌNOVÁ ANNA (200x) Považská 12   034 01   RUžOMBEROK  
1407.  MUDR. PREISLEROVÁ MÁRIA (209x) Slobody 45   034 82   LúčKY  
1408.  MUDR. RAČKOVÁ VIERA (187x) PLK Slobody 491/4   987 01   POLTáR  
1409.  MEDIA - DS, S.R.O. (217x) Stred 471   023 54   TURZOVKA  
1410.  MUDR. BRUNČÁKOVÁ MÁRIA (254x) Partizánska ulica č. 17   984 01   LUčENEC  
1411.  MUDR. HAJDUKOVÁ MÁRIA (182x) Bystrická cesta 13   034 01   RUžOMBEROK  
1412.  MEDIK-PRAKTIK, S.R.O. (199x) Mudroňova 494/2   036 01   MARTIN  
1413.  MUDR. POLÓNYOVÁ ALENA (200x) Ul. SNP 2010/5   960 01   ZVOLEN  
1414.  MUDR. ZVARÌK JÁN (208x) Sládkovičova ul. č. 16   976 81   PODBREZOVá  
1415.  MEDIC AP, S.R.O. (251x) Hviezdoslavova 166/6   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
1416.  MUDR. KATARÍNA ČÍŽKOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (197x) Lučenecká cesta 226/6   960 01   ZVOLEN  
1417.  MUDR. KUPCOVÁ ELENA (202x) Obvodné zdravot.stredisko   985 22   CINOBAňA  
1418.  MUDR. VANCEL ONDREJ (189x) Moyzesova 1441   022 01   ČADCA  
1419.  MUDR. HOLEŠOVSKÁ NADEŝDA (213x) Továrenské č. 1408/10   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1420.  MUDR. ZDECHOVANOVÁ HELENA (234x) Mikušovská cesta 13   984 01   LUčENEC  
1421.  MUDR. KAMIL ARNOLD, VŠEOBECNÝ LEKàR (187x) Štúrova 4   962 12   DETVA  
1422.  MUDR. ČUMITTOVà, S.R.O. (237x) Brezová 3158/58   010 01   ŽILINA  
1423.  MUDR. TICHÝ RUDOLF (203x) Rudina 442   023 31   RUDINA  
1424.  MUDR.JANKA FEKIAČOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (211x) Ul. ČSA 67/57   962 23   OčOVá  
1425.  MUDR. GÖLLNER VILIAM (219x) Krivec I. č. 1355   962 05   HRIňOVá  
1426.  MUDR. JABLONSKÁ ILONKA (169x) PLK Belanského 773   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1427.  STOMA PRAKTIK, S.R.O. (242x) SNP 739/10   022 01   ČADCA  
1428.  MUDR. MARCOVÁ VERONIKA (307x) Školská 167   027 44   TVRDOšíN  
1429.  MUDR. MàRIA GàLOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (201x) Zelená 2/78   985 31   RAPOVCE  
1430.  MUDR. FAZELOVÁ MÁRIA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (207x) Daxnerova 906/3   981 01   HNúšťA  
1431.  MUDR. TUHÁRSKA SOŇA (209x) Bernolákova 12   974 05   BANSKá BYSTRICA 5  
1432.  MUDR. MÁČAJ ĝUDOVÌT (261x) OBZS   962 04   KRIVáň  
1433.  MUDR. KRAJČI MIROSLAV (238x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
1434.  MUDR. BLAHOVÁ MAGDALÉNA (214x) Lehotská č. 640   972 71   NOVáKY  
1435.  MUDR. MIKLOVÁ GABRIELA (175x) Hlavné námestie 24/4   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1436.  MUDR. OBTULOVIČOVÁ ANNA (341x) OBZS   027 44   TVRDOšíN  
1437.  MUDR. BALLOVÁ KATARÌNA (186x) J.D.Matejovie 542   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
1438.  MUDR. KRÁTKY PAVEL (194x) PLK M.R.Štefánika 1   963 01   KRUPINA  
1439.  MUDR. ĎAĎOVÁ ANNA (252x) ZVL Mokraď   026 01   DOLNý KUBíN  
1440.  MUDR. ČULÁK ŠTEFAN (244x) Poliklinika   986 01   FIľAKOVO  
1441.  MUDR. FERENCZOVÁ ERIKA (222x) Sládkovičova č. 1   982 01   TORNAľA  
1442.  BABALOVÁ A PEKELSKÁ, S.R.O. (252x) J. Bodeneka   038 61   VRúTKY  
1443.  MUDR. GALAJDA MILAN (166x) Súhradka č. 191   020 61   LEDNICKé ROVNE  
1444.  MUDR. ĎURIŠ VOJTECH (195x) OBZS - Školská 1633   962 05   HRIňOVá  
1445.  MUDR. MARTINÁKOVÁ JARMILA (217x) Pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1446.  MM PRAKTIK, S.R.O. (203x) Fatranská 80   013 01   TEPLIčKA NAD VáHOM  
1447.  MUDR. HLUŠKOVÁ VLASTA (235x) Nádražná č. 38   018 53   BOLEšOV  
1448.  MUDR. ČERNÁ ELEONÓRA (265x) Lieskovská 2298/4   960 01   ZVOLEN  
1449.  MUDR. DOLINSKÁ ĝUBOMÌRA (211x) Štúrova 481   976 46   VALASKá  
1450.  MUDR. REŠUTÌKOVÁ MÁRIA (227x) Štúrova 49   977 01   BREZNO  
1451.  MUDR. OMELKOVÁ HELENA (198x) -   018 22   PRUžINA  
1452.  MUDR. MIČIAK SLAVOMÌR (221x) OBZS   029 52   HRUšTíN  
1453.  MUDR. ZAńKOVÁ EVA (183x) Baňa Nováky   972 71   NOVáKY  
1454.  MUDR. HANOUSKOVÁ EMÌLIA (209x) Dolné Rudiny 16   010 01   ŽILINA  
1455.  MUDR. MODORY VOJTECH (193x) A. Hlinku č. 960   972 71   NOVáKY  
1456.  MUDR. FEKIAČ JURAJ (175x) PLK Tajovského 5   962 12   DETVA  
1457.  MUDR. VANČO ERNEST (194x) Pauleho č. 1   971 01   PRIEVIDZA  
1458.  MUDR. MICHALKOVÁ VIERA (211x) PLK Bratislavská 1   010 01   ŽILINA  
1459.  FYZIOREHA, S.R.O. (218x) Republiky 34/3   010 01   ŽILINA  
1460.  MUDR. DUŠAN PALLAY, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (164x) Objekt č.6 areálu Biotika, a.s.   976 13   SLOVENSKá ĽUPčA  
1461.  MUDR. BADINKA JÁN (279x) PLK Kuzmányho nábrežie 28   960 01   ZVOLEN  
1462.  MUDR. KNIŝKOVÁ VALÉRIA (193x) Sládkovičova 1   982 01   TORNAľA  
1463.  MUDR. ŠTEFAN BARASSÓ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH 421129 (179x) Sládkovičova 1   982 01   TORNAľA  
1464.  MUDR. WEBEROVÁ MAGDALÉNA (195x) Sládkovičova 1   982 01   TORNAľA  
1465.  MUDR. MATUŠÌK MARIÁN (196x) PLK Vysokoškolákov   010 08   ŽILINA  
1466.  MUDR. MICHALIDES LADISLAV (236x) OZS   976 62   BRUSNO  
1467.  MUDR. HULINA IVAN (225x) ZS Kostolná 3   962 70   HONTIANSKE MORAVCE  
1468.  MUDR. TÓBIKOVÁ MARIKA (200x) Hodžova 1   036 01   MARTIN  
1469.  MUDR. REPTIŠ VLADIMÌR (260x) ČSA 25   974 01   BANSKá BYSTRICA 1  
1470.  MUDR. KRIVEŇKOVÁ MAGDALÉNA (187x) PLK Kuzmányho nábrežie 28   960 01   ZVOLEN  
1471.  JF MED, SPOL. S R.O. (362x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
1472.  MUDR. GRAJCARÌK MILAN (194x) Štúrova č. 3   019 01   ILAVA  
1473.  MUDR. KLàRA PAULOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (208x) Kuzmányho nábrežie 28   960 01   ZVOLEN  
1474.  MUDR. ANDRÁŠOVÁ ANNA (250x) ZS Sklárne a.s.   987 01   POLTáR  
1475.  MUDR. HARUŠINCOVÁ LÝDIA (194x) Ľ. Štúra č. 1   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1476.  MUDR. BERKEŠ ALEXANDER (219x) SNP č. 583   972 17   KANIANKA  
1477.  MUDR. RÁBEKOVÁ ANNA (199x) Pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1478.  MUDR. KLINOVSKÝ JOZEF (186x) Štúrova č. 3   019 01   ILAVA  
1479.  MOJMED-NZZ, S.R.O. (215x) ul. Mudroňova 16   036 01   MARTIN  
1480.  MUDR. ĝUBICA JAKUBCOVÁ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (313x) PLK Škultétyho 7   036 01   MARTIN  
1481.  MUDR. SOLÌK PETER (197x) č. 293   018 52   PRUSKé  
1482.  MUDR. PODOLÁKOVÁ ELENA (341x) Závodná 487   027 43   NIžNá NAD ORAVOU  
1483.  MUDR. ALENA ERBANOVÁ (196x) Kukučínova 588   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1484.  MUDR. GABRIŠKOVÁ OĝGA (207x) Pod Lachovcom č. 1727/55   020 01   PúCHOV  
1485.  MUDR. FULAJTÁROVÁ JELA (191x) Zdravotné stredisko   985 53   MýTNA  
1486.  AMBULANCIA PLD-KNM, S.R.O. (242x) Kukučínova 2739   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1487.  MUDR. RYBÁRIK JÁN (217x) Hollého 200   015 01   RAJEC  
1488.  MUDR. KUCHARÍK, S.R.O. (192x) Červeného kríža 85   029 01   NáMESTOVO  
1489.  MUDR. ČABRÁKOVÁ ANNA (242x) Kukučínova 588   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1490.  PRACTIC, S.R.O. (228x) Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
1491.  MUDR. BARIAK JOZEF (242x) S. Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
1492.  MUDR. KUREK MIROSLAV (236x) OZS   976 55   ĽUBIETOVá  
1493.  MUDR. KOHÚT JAROSLAV (196x) Hlavná č. 49   972 26   NITRIANSKE RUDNO  
1494.  MUDR. BABUŠÌK IVAN (189x) PLK Q.Rúbanisko II   984 03   LUčENEC  
1495.  MUDR. GAVORA EDUARD (187x) Gemerská ulica č. 29   984 01   LUčENEC  
1496.  MUDR. MIROSLAV STEHLÍK, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (207x) Pribinova 8848   960 01   ZVOLEN  
1497.  MUDR. HOLLÝ PAVOL (212x) ZS   034 83   LIPTOVSKá TEPLá  
1498.  HIRUMED, S.R.O. (210x) Lokca 274   029 51   LOKCA  
1499.  MUDR. KAŝÌKOVÁ ZUZANA (220x) Tichá 4   010 01   ŽILINA  
1500.  MUDR. KULOVÁ DANKA (206x) Nemocničná č. 986   017 01   POVAžSKá BYSTRICA  
1501.  MUDR. BOLEBRUCHOVÁ JANA (275x) Ľ. Štúra č. 1   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1502.  MUDR. PETER MAŽGÚT, VŠEOBECNÝ LEKàR (203x) 92   966 41   VEľKá LEHOTA  
1503.  MUDR. JANA KOVàČOVà, VŠEOBECNÝ LEKàR (379x) Sládkovičova 37   974 01   BANSKá BYSTRICA  
1504.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŝBETY S.R.O. (6159x) Heydukova 10   812 50   BRATISLAVA  
1505.  SONY SLOVAKIA, SPOL. S R.O. (206x) Trstínska cesta č. 8   917 58   TRNAVA  
1506.  SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÍCKE CENTRUM HIPPOKRATES, SPOL. S R.O. (727x) Šulekova 20   811 03   BRATISLAVA  
1507.  PULMED S.R.O. (399x) Šuty 33   831 07   BRATISLAVA  
1508.  NOVAPHARM, S.R.O. (4025x) Šancova 110   832 99   BRATISLAVA  
1509.  HEDAK , A.S. (1979x) Mýtna 5   811 07   BRATISLAVA 1  
1510.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (1718x) Hollého 14   903 01   SENEC  
1511.  TOP - MED, A.S. (2675x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13   841 04   BRATISLAVA 4  
1512.  MEDILAB,S.R.O., (756x) Štúrova 11   811 02   BRATISLAVA  
1513.  NZZ-OFTASAN,SPOL.S.R.O. (214x) Líščie údolie 57   842 31   BRATISLAVA  
1514.  MEDINET, S.R.O. (604x) Lichnerova 89/23   903 01   SENEC  
1515.  MED STAR S.R.O (418x) Romanova 13   851 02   BRATISLAVA  
1516.  NEMOCNIČNÁ A.S. (6122x) Duklianskych hrdinov 34   901 22   MALACKY  
1517.  NZZ MEDICUS PARTNERS, S.R.O. (199x) Líščie údolie 57   841 04   BRATISLAVA 4  
1518.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNÝCH CHORÔB, ZAMA, S.R.O. (1217x) Viedenská cesta 7   851 01   BRATISLAVA  
1519.  MEDISOLL, S.R.O. (182x) Tehelná 26   831 03   BRATISLAVA 3  
1520.  MARKOMEDIK, S.R.O. (537x) Mlynské Luhy 24   821 05   BRATISLAVA  
1521.  PRO SANUS,A.S. (2929x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14   821 08   BRATISLAVA  
1522.  PRL A ORTOPÉDIA, S.R.O. (325x) Kalinčiakova 2   900 01   MODRA  
1523.  KLINIK CENTRUM, S.R.O. (284x) Trnavská 82/A   821 01   BRATISLAVA  
1524.  NZZ MED-ADULT S.R.O. (216x) Líščie údolie 57   842 31   BRATISLAVA 4  
1525.  AMBULANCIA S.R.O. (247x) Gorkého 1   811 01   BRATISLAVA 1  
1526.  SOMED S.R.O. (218x) Líščie údolie 57   841 04   BRATISLAVA 4  
1527.  IVIMED S.R.O. (200x) Ľ. Podjavorinskej 67   984 01   LUčENEC  
1528.  NZZ STAMED S.R.O. (202x) Líščie údolie 57   841 04   BRATISLAVA 4  
1529.  HUBKA S.R.O. (183x) Čulenova 6   816 47   BRATISLAVA 1  
1530.  NZZ EMIMED S.R.O. (391x) Špitálska 57   811 08   BRATISLAVA 1  
1531.  NZZ MEDICINA HUMANA S.R.O. (215x) Hlavná 292   900 89   ČASTá  
1532.  MENDLOVÁ S.R.O. (187x) Lermontovova 9   811 05   BRATISLAVA 1  
1533.  SALUMED, S.R.O. (210x) Dvorkinova 6   040 22   KOšICE  
1534.  MEDICUS, S.R.O. (190x) 42   900 86   BUDMERICE  
1535.  AMBULANCIA MUDR. VIERY BLAHUNKOVEJ, S.R.O. (267x) Lermontovova 9   811 05   BRATISLAVA 1  
1536.  ANIMED S.R.O. (280x) Budapeštianska 2   040 01   KOšICE  
1537.  VIR-MED S.R.O. (226x) Líščie údolie 57   841 04   BRATISLAVA 4  
1538.  ZDRAVIE-NINA S.R.O. (210x) Plzenská 14   040 01   KOšICE  
1539.  IVAMED, S.R.O. (240x) 1.mája 21   066 01   HUMENNé  
1540.  PADO MD S.R.O. (170x) MARTINA BENKU 6442/3   080 01   PREŠOV  
1541.  ZDRAVTIP S.R.O. (271x) Komenského 848/81   069 01   SNINA  
1542.  NZZ-LC MED, S.R.O. (273x) Uršulínska 9   811 01   BRATISLAVA  
1543.  MEDICIS S.R.O. (192x) Kukučínova 2   921 01   PIEšťANY  
1544.  AMLOMED S.R.O. (274x) Alešovo nábrežie 8   040 01   KOšICE  
1545.  ORYX B SPOL. S R.O. (217x) Laborecká 1892/48   066 01   HUMENNé  
1546.  MUDR. DRAVECKÝ - SAHA S.R.O. (217x) Kuzmányho 24   040 01   KOšICE  
1547.  STANMED S.R.O. (190x) Hargašova 11   841 06   BRATISLAVA  
1548.  NZZ PRAKTIKUS S.R.O. (202x) Vinohradská 57   900 81   ŠENKVICE  
1549.  AS-DOKTOR S.R.O. (273x) Hollého 2   902 01   PEZINOK  
1550.  MEDISOLO,S.R.O. MUDR. JAMNICKà (207x) Bebravská 1   821 07   BRATISLAVA  
1551.  MEDINTEGRAL, S.R.O. (220x) Fibichova 15   821 05   BRATISLAVA  
1552.  PRADOS S.R.O. (172x) Bratislavská 6   900 46   MOST PRI BRATISLAVE  
1553.  BM MEDICUS S.R.O. (408x) Zdravotnícka 1   900 31   STUPAVA  
1554.  HB MED, S.R.O. (220x) Majerníkova 9   841 05   BRATISLAVA 4  
1555.  A-MEDIC,S.R.O. (297x) Hubeného 2   831 54   BRATISLAVA  
1556.  MEDES, S.R.O. (222x) Malinovská 3   900 44   TOMÁŠOV  
1557.  RUŝINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1376x) Ružinovská 10   820 07   BRATISLAVA 2  
1558.  ASIC S.R.O. (242x) Bartóková 4   811 02   BRATISLAVA  
1559.  MUDR. VINCENT SàDOVSKÝ, SPOL. S R.O. (185x) Moravská 1211/31   952 01   VRáBLE  
1560.  BEA MED, S.R.O. (462x) Podjavorinskej 2004   955 01   TOPOľčANY  
1561.  MEDICA JUR, S.R.O. (391x) Hergottova 2   900 21   SVÄTÝ JUR  
1562.  PLPD, S.R.O. (188x) Vinohradská 57   900 81   ŠENKVICE  
1563.  MUDR. ĝUBOMÌR HORÁK, SPOL.S.R.O. (225x) MORAVSKÁ 1211/31   952 01   VRÁBLE  
1564.  MM-MEDIKUS, S.R.O. (339x) SNP č. 19   934 01   LEVICE  
1565.  MEDEORE, S.R.O. (213x) Hergottova 2   900 21   SVäTý JUR  
1566.  ERSTE VM, S.R.O. (202x) Žabotova 2   811 04   BRATISLAVA  
1567.  JADIN S.R.O. (456x) PARTIZÁNSKA č.41   935 41   TEKOVSKÉ LUŽANY  
1568.  MEDIRESC, S.R.O. (238x) Továrenská 1   943 03   ŠTúROVO  
1569.  M+M MEDIC S.R.O. (856x) Medená 27   811 02   BRATISLAVA  
1570.  KOSRO, S.R.O. (235x) Bernolákova 24   953 01   ZLATé MORAVCE  
1571.  MUDR.EMIL MILEV,S.R.O (208x) Bitúnkova 13 A   940 01   NOVé ZáMKY  
1572.  A & A SZABÓ, S.R.O. (275x) č.d.327   900 50   KRáľOVá PRI SENCI  
1573.  MUDR. GABRIEL CSONTOS, S.R.O. (202x) Hlavné námestie 1   941 31   DVORY NAD ŽITAVOU  
1574.  MUDR.PETER STRHÁK-MEDICAL CARE, S.R.O. (166x) Babuškova 2   821 03   BRATISLAVA  
1575.  NZZ-PRAKTIK,S.R.O. (276x) Schillerova 17   811 04   BRATISLAVA  
1576.  SOFIVA,S.R.O. (185x) Vinohradská 57   900 81   ŠENKVICE  
1577.  MUDR. PEŇÁZ JOSEF:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (201x) Družstevná 5   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1578.  MUDR. ANDREA MICHELČÍKOVà, VŠEOBECNà LEKàRKA (210x) Cesta k nemocnici 23   974 01   BANSKá BYSTRICA  
1579.  MUDR. MARIAN ILENČÍK (351x) Železničná 846/12   990 01   VEľKý KRTíš  
1580.  MUDR. VIŠŇOVSKÝ VILIAM (165x) Dolná 49/21   967 01   KREMNICA  
1581.  MUDR. KANDERKOVÁ VIERA (220x) Rabčická 330   029 44   RABčA  
1582.  MUDR. MÁCHA RICHARD (251x) USZ ŽU Hliny V   010 01   ŽILINA  
1583.  MUDR. VIERA BORŠČOVà, S.R.O. (177x) Zvolenská 10169   036 01   MARTIN  
1584.  MUDR.EDITA BARNOVà, ODBORNÝ LEKàR (609x) Dr. Jánskeho 478   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
1585.  MUDR. BABJAK PETER (229x) Rajecká cesta 13/19   013 13   RAJECKé TEPLICE  
1586.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (715x) Matice slovenskej č. 10   971 71   PRIEVIDZA  
1587.  ŝOS-MEDIKA, S.R.O. (571x) Dielenská Kružná 2   038 61   VRúTKY  
1588.  PROCARE S.R.O. (2135x) Priemyselná 12   965 63   ŽIAR NAD HRONOM  
1589.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (2422x) J.Jiskru 8   960 01   ZVOLEN  
1590.  HOREHRONSKÉ MEDICÍNSKE CENTRUM - LYMED S.R.O. (486x) Orlová 625   976 69   POHORELá  
1591.  MUDR. FAJTOVÁ MICHAELA (200x) Pohraničníkov 1   851 10   BRATISLAVA  
1592.  MUDR. KULLA DUŠAN (202x) Štefánikova 74   900 28   IVANKA PRI DUNAJI  
1593.  MUDR. VÁVROVÁ EDITA (300x) Záporožská 12   851 01   BRATISLAVA 5  
1594.  MUDR. ŠARAFÌN MICHAL (214x) Tehelná 26   832 40   BRATISLAVA 3  
1595.  MUDR. DINKA JOZEF (391x) Nobelova 34   831 02   BRATISLAVA 3  
1596.  MUDR. ĝUBICA VAŠOVÁ (244x) Mýtna 5   811 07   BRATISLAVA 1  
1597.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (5848x) Záhradnícka 46   821 08   BRATISLAVA 2  
1598.  MUDR. DEDEROVÁ LUJZA (242x) 290   906 05   SOBOTIšTE  
1599.  MUDR. BELEŠ EMIL (209x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1600.  MUDR. ŠVARCOVÁ OĝGA (214x) OBZS   908 63   RADOšOVCE  
1601.  MUDR. NEMŠÁK JÁN (214x) Mierová 2317   920 01   HLOHOVEC  
1602.  MUDR. LIŠKA RUDOLF (247x) Gabčíkovo   930 05   GABčíKOVO  
1603.  MUDR. LUKANOVÁ EVA (220x) Mierová 6218   920 01   HLOHOVEC  
1604.  MUDR. PADÚCH JURAJ (197x) Horné Orešany   919 03   HORNé OREšANY  
1605.  MUDR. NEDELKOVÁ ZUZANA (226x) Drahovce   922 41   DRAHOVCE  
1606.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (2504x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
1607.  VITALITA N.O. (428x) 113   930 37   LEHNICE  
1608.  MUDR. FISCHER DUŠAN (190x) Kopčany   908 48   KOPčANY  
1609.  MUDR. TAŠKÁ ALENA (384x) Hviezdoslavova 428   908 51   HOLíč  
1610.  MUDR. VARGOVÁ ANNA (160x) OZS   919 24   KRIžOVANY NAD DUDVáHOM  
1611.  MUDR. MAKÝŠOVÁ MARTA (257x) Železničná 4   920 01   HLOHOVEC  
1612.  MUDR. HROBÁROVÁ EVA (212x) Nábrežie A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
1613.  MUDR. MÓROVÁ EVA (190x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
1614.  MUDR. TIMEKOVÁ JANA (243x) Jablonica   906 32   JABLONICA  
1615.  MUDR. SIVOŇ MARIÁN (218x) Popudlinské Močidľany   908 61   POPUDINSKé MOčIDľANY  
1616.  MUDR. SKÁLOVÁ ZUZANA (214x) Pod Kalváriou 22   909 01   SKALICA  
1617.  MUDR. TEńÁK ĝUDOVÌT (169x) Krušovská 2137   955 01   TOPOľčANY  
1618.  MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (517x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1619.  MUDR. JEDLIČKA MILAN (197x) Jelenec 72   951 73   JELENEC  
1620.  MUDR. VICIAN VLADIMÌR (209x) M.R.Štefánika 5   941 45   MAňA  
1621.  MUDR. TÌMÁR JÁN (187x) Komenského 36   937 01   ŽELIEZOVCE  
1622.  MUDR. HAJTMAN ZOLTÁN (223x) Mederčská 39   945 01   KOMáRNO  
1623.  MUDR. SAMUELOVÁ MIROSLAVA (199x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1624.  MUDR. BERLANSKÁ DIANA (237x) Pukanec   935 05   PUKANEC  
1625.  MUDR. PALUŠKOVÁ MONIKA (182x) Bátorove Kosihy   946 34   BáTOROVE KOSIHY  
1626.  MUDR. KRIŝALKOVIČOVÁ KINGA (232x) Moča   946 37   MOčA  
1627.  MUDR. MATTA JOZEF (198x) Špitálska 9   949 01   NITRA  
1628.  MUDR. FODOR FERDINAND (195x) Jesenského 85   943 01   ŠTúROVO  
1629.  MUDR. CSIPÁK JOZEF (221x) Dulovce   946 56   DULOVCE  
1630.  M-KLUB, S.R.O. (220x) Puškinova č. 20   971 01   PRIEVIDZA  
1631.  MUDR. ING. ŠVERLA NORBERT (173x) Okružná č. 5A   972 51   HANDLOVá  
1632.  MUDR. MARČEK MILOŠ (299x) Gagarinova č. 5   018 51   NOVá DUBNICA  
1633.  MUDR. LACKOVÁ MONIKA (184x) č. 347   913 38   SOBLAHOV  
1634.  MUDR. STAŇOVÁ JANA (167x) Zlatovská č. 2210   911 05   TRENčíN  
1635.  MUDR. VAŠČÁKOVÁ MAGDALÉNA (216x) Továrenská č. 1408/10   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1636.  MUDR. ĎURKECHOVÁ LUCIE (379x) Ružová č. 1781/14   020 01   PúCHOV  
1637.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (3828x) M. R. Štefánika č. 1   915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1638.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (4874x) Nová nemocnica 511   958 14   PARTIZáNSKE  
1639.  MUDR. BRNÁK JOZEF (188x) Továrenská č. 1408/10   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1640.  MUDR. HAVLÌČEK JURAJ (237x) Budovateľská č. 1   906 13   BREZOVá POD BRADLOM  
1641.  MUDR. TKÁČOVÁ MIROSLAVA (218x) Kpt. Nálepku č. 11   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1642.  MUDR. POLIAKOVÁ ZDENKA (206x) Dlhá ul. č. 341/22   972 45   BYSTRIčANY  
1643.  CARE +, S.R.O. (253x) Partizánska č. 1471/48   972 71   NOVáKY  
1644.  MUDR. CHOVANEC EDUARD (254x) T.Vansovej č. 1344/44   020 01   PúCHOV  
1645.  MUDR. MIŠKAY KAROL (201x) T.Vansovej 1344   020 01   PúCHOV  
1646.  MUDR. NOVOMESTSKÁ VIERA (161x) Staromyjavská č. 59   907 01   MYJAVA  
1647.  MUDR. KOLNÌK VLADIMÌR (222x) Pod Lachovcom č. 1727/55   020 01   PúCHOV  
1648.  MUDR. ANDELOVÁ JANA (260x) Terézie Vansovej č. 1054/45   020 01   PúCHOV  
1649.  MUDR. HLAVNOVÁ DAGMAR (186x) Námestie SNP č. 6   958 53   SKAčANY  
1650.  MUDR. PODOLÁK ROMAN (170x) Žilinská č. 657/7   911 01   TRENčíN  
1651.  MUDR. ŠEBÌK MARTIN (229x) č. 164   914 42   HORNé SRNIE  
1652.  ARIMED, SPOL. S R.O. (241x) 1. mája č. 311/13   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1653.  MUDR. PODMAJERSKÁ ELENA (238x) Ul. J. Gábora č. 1   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
1654.  MUDR. ŠČEPKO PETER (180x) Mýtna č. 146   916 01   STARá TURá  
1655.  MUDR. KRUTÁK ERICH (196x) č. 227   956 53   SLATINA NAD BEBRAVOU  
1656.  MUDR. GODÁL IGOR (185x) č. 100   913 24   SVINNá  
1657.  MUDR. MRÁČKOVÁ ZORA (176x) Pauleho 1   971 01   PRIEVIDZA  
1658.  MUDR. BEàTA KROČKOVà, S.R.O. (193x) NsP Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
1659.  MUDR. PLEVA MILOSLAV (181x) OBZS   029 55   NOVOť  
1660.  MUDR. IVICA ZACHAROVSKà, S.R.O. (212x) Železničná 120/2   038 54   KRPEľANY  
1661.  MEDIKOR S.R.O. (373x) Podzávoz 1148   022 01   ČADCA  
1662.  MUDR. MLYNÁR DUŠAN (190x) ZS 537   023 04   STARá BYSTRICA  
1663.  MUDR. ZOŠŠÁKOVÁ ALENA (248x) OBZS   029 56   ZáKAMENNé  
1664.  MUDR. TABAČEK JAROSLAV (288x) Na Stanicu   010 01   ŽILINA BYTčICA  
1665.  AB VITALITA, S.R.O. (252x) Bernolákova 680/6   036 01   MARTIN  
1666.  FERMIKA S.R.O., HLINENÉ 238, 023 54 TURZOVKA (251x) Stred 41   023 54   TURZOVKA  
1667.  B.B. MED, S.R.O. (260x) Zuberec 364   027 32   ZUBEREC  
1668.  MUDR. KRŠÁK IGOR (204x) Aleja Slobody č.1879   026 01   DOLNý KUBíN  
1669.  MUDR. JAKUBČÌKOVÁ MÁRIA (174x) Cementárska 65   013 11   LIETAVSKá LúčKA  
1670.  MUDR. BORÁK JOZEF (471x) ZS 141   023 34   KYSUCKý LIESKOVEC  
1671.  MUDR. MàRIA DRAHŇàKOVà, S.R.O. (255x) Belanského 1346   024 01   KYSUCKé NOVé MESTO  
1672.  MUDR. MONIKA RYBAKOVOVà (182x) Sládkovičova 300   069 01   SNINA  
1673.  MUDR. HAJDUK VALERIAN (189x) Belá nad Cirochou   069 01   SNINA  
1674.  MUDR. ŠALANTAYOVÁ TATIANA (204x) M.R. Štefánika 187/177B   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1675.  MUDR. HÚSKOVÁ EVA (172x) Budovateľská 38   080 01   PREšOV  
1676.  MUDR. ROSIAROVÁ MONIKA (198x) Jarovnice   082 63   JAROVNICE  
1677.  MUDR. CHOVANCOVÁ ALENA (209x) Gaboltov 52   086 02   GABOLTOV  
1678.  NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1. SÚKROMNà NEMOCNICA (6322x) Lúčna 57   040 15   KOšICE-ŠACA  
1679.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1163x) Letná 30   040 01   KOšICE  
1680.  ARCHIMEDES SPOL. S R.O. (293x) 257   044 22   RUDNíK  
1681.  LUMOTER, S.R.O. (680x) Fraňa Kráľa č. 2   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1682.  S A N A S.R.O. (480x) Nám. Majstra Pavla č.38   054 01   LEVOčA  
1683.  GERIA, S.R.O. (763x) SNP 1079/76   075 01   TREBIšOV  
1684.  URGENTA, S.R.O. (191x) Zlatá 31   048 01   ROžňAVA  
1685.  PAVLOV AMB., S.R.O. (473x) Trieda SNP 90   040 11   KOšICE  
1686.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (665x) TORYSKÁ 1   040 11   KOŠICE  
1687.  ERGOMED S.R.O. (2363x) Trieda SNP 48/A   040 11   KOšICE  
1688.  CUMULUS S.R.O. (1183x) Rastislavova 45   040 01   KOšICE  
1689.  SANDREX S.R.O. (398x) NSP Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1690.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1033x) Dlhá 47   931 01   ŠAMORíN  
1691.  DEMIANOS, S.R.O. (374x) 451   924 22   TOMášIKOVO  
1692.  RELADIN, S.R.O. (519x) Veľkoblahovská 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1693.  DORYSA-G S.R.O. (687x) Hlavná 23   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1694.  PRO VOBIS,S.R.O. (192x) Nábr. A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
1695.  MEDIMIRA S.R.O. (302x) Mozartova č. 3   917 01   TRNAVA  
1696.  PRACTIC-PEDIATRIC S R.O. (202x) Starohájska č. 2   917 01   TRNAVA  
1697.  NZZ SLOVMEDIC S.R.O. (204x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
1698.  EVIMED S.R.O. (190x) Starohájska č. 2   917 01   TRNAVA  
1699.  NZZ ALOMED S.R.O. (227x) 1. mája 11   900 84   BáHOň  
1700.  PRACTIC-HOMEOPATIC, S.R.O. (186x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
1701.  ATLAS MEDIC,S.R.O. (284x) Sládkovičova 17   920 01   HLOHOVEC  
1702.  MEDEOR NZZ S.R.O. (191x) Nitrianska 5/1837   921 01   PIEšťANY  
1703.  VM-MED S.R.O. (308x) Starohájska 2   917 01   TRNAVA  
1704.  HELIANT S.R.O., (440x) Sadová   925 22   VEľKé ÚľANY  
1705.  MEDINAS S.R.O. (281x) Nám.J.Kráľa 2   921 01   PIEšťANY  
1706.  ZDRAVIPA S.R.O.,NSP SV.LUKàŠA (224x) Hodská 373/38   924 22   GALANTA  
1707.  MALADA, S.R.O. (191x) Nemesszegská 133/14   929 01   DUNAJSKá STREDA  
1708.  MUDR. MARIàN UHLÍK - AMBULANCIA PLD,S.R. (220x) Brnenská č.330   908 01   KúTY  
1709.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1438x) SNP č. 36   941 51   TRENčIANSKE TEPLICE  
1710.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (806x) Štefana Závodníka č. 506/41   971 01   PRIEVIDZA  
1711.  MASTRA-MEDIC, S.R.O. (286x) Klčové č. 102/27   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1712.  MOOTIL - MED, S.R.O. (205x) Kamenná č. 1/504   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1713.  ICHTOS, S.R.O. (202x) Okružná č. 78   018 51   NOVá DUBNICA  
1714.  SALVEO, S.R.O. (195x) Andreja Sládkoviča č. 168/34   018 51   NOVá DUBNICA  
1715.  DH FLOS, S.R.O. (242x) Pádivého č. 2   911 01   TRENčíN  
1716.  KRANKAS S.R.O. (2531x) Bratislavská 1   010 01   ŽILINA  
1717.  POLIKLINIKA PRI ZńS S.R.O. (1183x) Československej armády 3   036 01   MARTIN  
1718.  ARGO, S.R.O. (503x) Rieka 1333   022 01   ČADCA  
1719.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1007x) Sidónie Sakalovej 161/16   014 01   BYTčA  
1720.  ŝILPO, S.R.O. (3222x) Vysokoškolákov 31   010 08   ŽILINA  
1721.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (1683x) Mudroňova 14   036 01   MARTIN  
1722.  MARTINSKà POLIKLINIKA, S.R.O. (1528x) Československej armády 3   036 01   MARTIN  
1723.  MCC SERVICES, S.R.O. (293x) Paláriková 91   022 01   ČADCA  
1724.  MUDR. JOZEF HAJDÁK, S.R.O. (188x) NsP Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
1725.  PRAKTIK - NZZ, S.R.O. (170x) Mudroňova 10   036 01   MARTIN  
1726.  MEDIPRAKTIK S.R.O. (355x) Bytčická 4   010 42   ŽILINA  
1727.  MUDR. DANICA VLADàROVà, PHD., S.R.O. (579x) ul. Červenej armády č. 25   036 01   MARTIN  
1728.  CENTRUM BàN - BàNOVà, S.R.O. (591x) P. Mudroňa 609/42   036 01   MARTIN  
1729.  MUDR. VILIAM CHROMÝ PRAKTIK-INTERNISTA, S.R.O. (431x) Závodná 480   027 43   NIžNá  
1730.  NZZ MUDR. HALKOVà, S.R.O. (200x) ul. 1. Mája 195/30   031 01   LIPTOVSKý MIKULáš  
1731.  MEDIING, S.R.O. (349x) Osloboditeľov 418/61   013 13   ŽILINA  
1732.  DR. MORAVEC, S.R.O. (255x) M. Urbana 1426/1   026 01   DOLNý KUBíN  
1733.  MUDR. JàN KOŠTURIAK, S.R.O. (159x) ul. Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
1734.  MEDIMADA, S.R.O. (761x) Oslobodenia 166   013 05   BELá  
1735.  SOMEDA, S.R.O. (185x) Kráčiny 2   036 01   MARTIN  
1736.  PK MED, S.R.O. (181x) Vysokoškolákov 31   010 08   ŽILINA  
1737.  MUDR. ALTUSOVà ANNA, S.R.O. (277x) Vysokoškolákov 22   010 01   ŽILINA  
1738.  KARDIOPRAKT, S.R.O. (366x) Na Kopci 29   010 01   ŽILINA - TRNOVé  
1739.  OPHTHAMED, S.R.O. (298x) Jána Kovalíka 2297/33   010 01   ŽILINA  
1740.  KRAJČOVà A SPOL., S.R.O. (233x) Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
1741.  MUDR. MILO A MUDR. MILOVà,S.R.O. (523x) Štefánikova ul. č.364/13   313 03   VARíN  
1742.  MUDR. ĝUBICA FRàTRIKOVà, S.R.O. (267x) Vojtecha Spanyola 43   010 01   ŽILINA  
1743.  LEK - TOP, S.R.O. (370x) Prostejovská 33   080 01   PREšOV  
1744.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (2305x) Kukorelliho 334/16   087 01   GIRALTOVCE  
1745.  MEDIKOMP, S.R.O. (197x) Prostějovská 14   080 01   PREšOV  
1746.  ZDRAV-CENTRUM-SLB, S.R.O. (401x) Sama Chalúpku 11   085 01   BARDEJOV  
1747.  MEDICOR, S.R.O. (208x) Okružná 18   058 01   POPRAD  
1748.  MEDIKARD S.R.O. (1483x) LEVOČSKÁ 18   080 01   PREŠOV  
1749.  APL, SPOL. S R.O. (250x) Tatranská 47   080 01   PREšOV  
1750.  SABMED, SPOL. S R.O. (255x) HRABOVÁ 737/14   089 01   SVIDNÍK  
1751.  ADOMEZA, S.R.O. (228x) Hlavná 1652/49   091 01   STROPKOV  
1752.  MEDIGEM, S.R.O. (180x) Prostějovská 14   080 01   PREšOV  
1753.  MUDR. PETER WINKLER S.R.O. (203x) Rázusova 2677/4   058 01   POPRAD  
1754.  MUDR. ŠIMKO - AKU S. R. O. (159x) M. R. Štefánika 187/177 B   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1755.  PRA-LEK S.R.O. (211x) Prostějovská 33/B   080 01   PREšOV  
1756.  APL PRAKTIK S.R.O. (266x) Kováčska 15   080 01   PREšOV  
1757.  KAMK, S. R. O. (229x) Kružlov 144   086 04   KRUžLOV  
1758.  GNOZA SPOL. S R.O. (1064x) Tovarné 171   094 01   TOVARNé  
1759.  SILHOM, S.R.O. (192x) Sládkovičova 300/3   069 01   SNINA  
1760.  LIPTÁK MD, S.R.O. (200x) Suchá Dolina 64   082 43   SUCHá DOLINA  
1761.  PRIMA-MED S.R.O. (202x) Masarykova 24   080 01   PREšOV  
1762.  JAMIPA S.R.O. (419x) SÍDLISKO I. 973/9   093 01   VRANOV NAD TOPĽOU  
1763.  CLIENTES SPOL. S R.O. (280x) Prostějovska 33/B   080 01   PREšOV  
1764.  CHIRAPRAK, S.R.O. (364x) Kováčska 15   080 01   PREšOV  
1765.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (327x) Pod Šibeňou horou 68   085 01   BARDEJOV  
1766.  BANÍK A BANÍKOVà, SPOL. S R.O. (381x) Lemešany 292   082 03   LEMEšANY  
1767.  MEDITOM, S.R.O. (729x) Tehelná 70   085 01   BARDEJOV  
1768.  OBERHAUSER AK, S.R.O. (147x) 1. mája 19/1221   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1769.  ALJ, S.R.O. (233x) Sv. Jakuba 21   085 01   BARDEJOV  
1770.  MEDIFIL, S.R.O. (434x) Partizánska 4   085 01   BARDEJOV  
1771.  MEDI-D.B., S.R.O. (545x) Bzenov 37   082 42   BZENOV  
1772.  LEID.X, S.R.O. (594x) Mlynská 706/18   091 01   STROPKOV  
1773.  MUDR. DUDÁŠ, S.R.O., (186x) Ihľany 128   059 94   IHľANY  
1774.  ZDRAVOTNÉ SLUŽBY DLK, S.R.O. (210x) Poľná 170/13   082 71   LIPANY  
1775.  PROMEDICUM, S.R.O. (249x) Javorínska 34   080 01   PREšOV  
1776.  COSMEDERM Q S.R.O. (378x) Sabinovská 78   080 01   PREšOV  
1777.  MEDTIM, S. R. O. (541x) Šidlovská 8   080 01   PREšOV  
1778.  BAD MED, S.R.O. (659x) 1. mája 21   066 01   HUMENNé  
1779.  DIMEJA-MED, SPOL. S R. O. (230x) Duklianska 644/15   089 01   SVIDNíK  
1780.  ROMAMED, SPOL. S R. O. (206x) 8. mája 494/19   089 01   SVIDNíK  
1781.  MEDPRESS, S.R.O. (200x) Šarišské Bohdanovce 87   082 05   ŠARIšSKé BOHDANOVCE  
1782.  LEKSTAR, S.R.O. (205x) MUDr. Pribulu 412/4   089 01   SVIDNíK  
1783.  HMI, S.R.O. (312x) Budovateľská 65   080 01   PREšOV  
1784.  PETKEMEDIK S.R.O. (187x) Pod Skalkou 4/5315   080 01   PREšOV  
1785.  APOLON, S.R.O. (240x) Kukorelliho 334/16   087 01   GIRALTOVCE  
1786.  MEDMIH, S.R.O. (197x) Kukorelliho 334/16   087 01   GIRALTOVCE  
1787.  SOCRATES, S.R.O. (411x) Martina Benku 1804/21/A   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1788.  TOMMED, S.R.O. (166x) Nová 58   054 01   LEVOčA  
1789.  ZDRAVIE - UHLÍK S.R.O. (220x) Kukučínova 109   093 03   VRANOV NAD TOPľOU  
1790.  MED - AID S.R.O. (206x) Lackovce 38   066 01   LACKOVCE  
1791.  ZDRAVOTNÉ SLUŽBY JMV, S.R.O. (181x) Torysa 319   082 76   TORYSA  
1792.  ECCE MEDICA, S.R.O. (248x) Pri Hati 700/45   080 05   PREšOV  
1793.  ZDRAVOCENTRUM - ADAM S.R.O. (207x) Bystré 308   094 34   BYSTRé  
1794.  NZZ TURCSàNYIOVà, S.R.O. (182x) Levočská 1   064 01   STARá ĽUBOVňA  
1795.  MUDR.ANNA BARŇàKOVà, S.R.O. (217x) Poľana 767/1   066 01   HUMENNé  
1796.  LEK HUMANITA, S.R.O. (193x) Prostějovská 33   080 01   PREšOV  
1797.  AMBULANCIA - PLD, S.R.O. (272x) Kukučínova 109   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1798.  MUDR. HELENA KUDLàČOVà, S.R.O. (202x) Gaštanová 157   066 01   HUMENNé  
1799.  MEDICALIS, S.R.O. (180x) SLÁDKOVIĆOVA 300/3   069 01   SNINA  
1800.  P.F.MED S.R.O. (194x) Jasenov 328   066 01   JASENOV  
1801.  DOKTOR-VYSOKÉ TATRY S.R.O. (755x) PARTIZÁNSKA 697/65   058 01   POPRAD  
1802.  MUDR. ĝUDMILA BARNOVà, S.R.O. (240x) Osloboditeľov 1578/8   066 01   HUMENNé  
1803.  MEDI-PARMA S.R.O. (527x) Pčoliné 261   067 35   PčOLINé  
1804.  DONATIUS, S.R.O. (277x) Sv. Jakuba 21   085 01   BARDEJOV  
1805.  RENIMED, S.R.O. (187x) Jarkova 32   082 21   VEľKý ŠARIš  
1806.  KODAMI S.R.O. (197x) Študentská 2996/43   069 01   SNINA  
1807.  MUDR. ANNA BENDÍKOVà, S.R.O. (243x) Jarná 3040/2   058 01   POPRAD  
1808.  MUDR. PETER MARKO, S.R.O. (174x) Jonáša Záborského 2304/9   060 01   KEžMAROK  
1809.  SIMEDIK, S.R.O. (225x) Sídlisko Poľana 1857/66   066 01   HUMENNé  
1810.  MUDR. KATARÍNA PLEVOVà, SPOL. S R.O. (828x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1811.  MEDCOM S. R. O. (990x) Rákocziho č. 5/1   945 01   KOMáRNO  
1812.  MUDR. LADISLAV SÁS, S. R. O. (201x) Kameničná č. 128   946 01   KAMENIčNá  
1813.  MEDVAL, S.R.O. (494x) Dlhá 19 A   953 01   ZLATé MORAVCE  
1814.  FANMED, S.R.O. (209x) Kukučínova 23   040 01   KOšICE  
1815.  BONAMED S.R.O., (556x) Jána Jánskeho 3325/18   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1816.  TOP ZDRAVIE, S.R.O. (205x) Humenská 43   040 01   KOšICE  
1817.  URSA S.R.O. (167x) Kalinovská 3   040 22   KOšICE  
1818.  MEDIOS S.R.O. (197x) Jánošíkova 3   040 01   KOšICE  
1819.  MEDIPOINT S.R.O. (279x) Ing. Kožucha 14/3186   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1820.  ZDRAVOTNÌCKE STREDISKO DR. ALBERTA SCHWEITZERA, SPOL. S R.O. (543x) Palín 272   072 13   PALíN  
1821.  MEDIVICI S.R.O. (208x) Kalinovská 10   040 22   KOšICE  
1822.  MEDILEN S.R.O. (210x) Vojenská 2   040 01   KOšICE  
1823.  AMBULANCIA MUDR. HÖRČIKOVà S.R.O. (306x) Idanská 17   040 11   KOšICE  
1824.  MEDIPRO PLUS, S.R.O. (192x) Obchodná 8   040 01   KOšICE  
1825.  INTERMEDICAL & ASSISTANCE CARE, S.R.O. (199x) Mlynská 3   044 20   MALá IDA  
1826.  SPOL. LEKàROV MÁTHÉ S.R.O. (183x) Jantárova 2   040 01   KOŠICE  
1827.  MEDOC S.R.O. (197x) Pražská 1   040 01   KOŠICE  
1828.  DR. LIPTàKOVà S.R.O. (224x) Svornosti 28   040 01   KOŠICE  
1829.  ROMED S.R.O. (194x) HLAVNÁ 452   049 22   GEMERSKÁ POLOMA  
1830.  MAR-BID S.R.O. (193x) Karpatská 2   040 01   KOšICE  
1831.  MUDR. KOĽADA S.R.O. (169x) Ondavská 17   040 01   KOŠICE  
1832.  KONSENZUS S.R.O. (632x) M. Rázusa 2   071 01   MICHALOVCE  
1833.  IRS - MEDICÍNSKA ČINNOSŤ S.R.O. (228x) Rastislavova 45   040 01   KOšICE  
1834.  MEDIKOP S.R.O. (177x) MASARYKOVA 1340   071 01   MICHALOVCE  
1835.  ARBOR VITAE S.R.O. (268x) Hornádska 10   055 01   MARGECANY  
1836.  JASMIN - MEDI S.R.O. (233x) ZIMNÁ 219   076 02   NOVOSAD  
1837.  LEKSTA, S.R.O. (200x) Mieru 51   073 01   SOBRANCE  
1838.  MUDR. JAKUBÍKOVà S.R.O (166x) MäSIARSKA 27   040 01   KOŠICE  
1839.  DUGASAMB SPOL. S R. O. (251x) Ferka Urbánka 28   052 01   SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
1840.  MEDAM, S.R.O. (195x) Orgovánová 2446/7   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1841.  MUDR. NOSKOVà, S.R.O. (360x) Nemocničná 1 - poliklinika 1   990 01   VEľKý KRTíš  
1842.  MUDR. ELIàŠOVà, S.R.O. (199x) Nemocničná 1 - poliklinika 1   990 01   VEľKý KRTíš  
1843.  MEDIPRAKTIK ZVOLEN S.R.O. (170x) Študentská 17   960 01   ZVOLEN  
1844.  ONCOMEDICAL,S.R.O. (589x) Železničná 846/10   990 01   VEľKý KRTíš  
1845.  MED-PRAKTIK, S.R.O. (394x) Nemocničná 1   990 01   VEľKý KRTíš  
1846.  MEDIKUM, S.R.O. SO SÍDLOM NEMOCNIČNà 1 (356x) Nemocničná 1/756   990 01   VEľKý KRTíš  
1847.  RUPICAPRA, S.R.O. (132x) Školská 384   976 69   POHORELá  
1848.  MUDR. EVA KOPČEKOVà, S.R.O. (273x) Hviezdoslavova 830/1   960 01   ZVOLEN  
1849.  MUDR. BARANEC TIBOR (193x) Mierova 19   827 15   BRATISLAVA 2  
1850.  MUDR. PLŠEKOVÁ IVETA (177x) Šustekova 2   852 16   BRATISLAVA 5  
1851.  MUDR. ORSÁG JURAJ (180x) Nová 3   937 01   ŽELIEZOVCE  
1852.  MUDR. IVANIDES JÁN (202x) Švábovce 126   059 12   ŠVáBOVCE  
1853.  OZS STROPKOV, S.R.O. (213x) Šandalská 1420/20   091 01   STROPKOV  
1854.  MUDR. JACKOVÁ EVA (192x) Sládkovičova 38   080 01   PREšOV  
1855.  MUDR. JANIGOVÁ VIERA (271x) Levočská 18   080 01   PREšOV  
1856.  MUDR. FEČÌK MIROSLAV (216x) Vyšné Ružbachy 101   065 44   VYšNé RUžBACHY  
1857.  MUDR. ŠIMKO JOZEF (177x) 1. mája 1226   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1858.  MUDR. DEMJANOVÁ IVETA (189x) Sládkovičova 38   080 01   PREšOV  
1859.  MUDR. DROTÁROVÁ IVETA (184x) Hlavná 9   091 01   STROPKOV  
1860.  MUDR. EVIN ANDREJ (222x) Sedlice 176   082 43   SEDLICE  
1861.  MUDR. BEGA ANDREJ (189x) Andyho Warhola 185/15   068 01   MEDZILABORCE  
1862.  MUDR. HACEKOVÁ DANA (338x) NsP Palárikova 2311   022 01   ČADCA  
1863.  MUDR. EVA MARKULJAKOVÁ, VŠEOBECNÉ LEKàRSTVO AKO PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH A GERIATRIA (349x) Republikánska ul. 6   038 01   VRúTKY  
1864.  SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÉ STREDISKO - TOKYWILL, S.R.O. (639x) Jána Mazúra 28/82   036 01   MARTIN  
1865.  MGMG, S.R.O. (206x) Antona Bernoláka 2178/68   010 01   ŽILINA  
1866.  MUDR. ZANOVIT RASTISLAV (198x) Červeného kríža 62/30   029 01   NáMESTOVO  
1867.  MUDR. GARAJ MIROSLAV (190x) PLK Slobody 491/4   987 01   POLTáR  
1868.  MUDR. SEČKÁROVÁ DANIELA (161x) Bystrická 52   966 81   ŽARNOVICA  
1869.  MUDR. VIŠŇOVSKÁ MILOTA (171x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
1870.  MUDR. PEPICH JURAJ (212x) ZS   976 52   ČIERNY BALOG  
1871.  MUDR. MRÁZIKOVÁ IVETA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (467x) OBZS   049 01   MURáň  
1872.  MUDR. VOJTECH KUBIŠ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (186x) Zlievarenská 516   976 45   HRONEC  
1873.  MUDR. MAGURA JÁN (397x) ZS Slovmag a.s.   049 18   LUBENíK  
1874.  MUDR. LUKÁČ VLADIMÌR (218x) Biskupická 24   986 01   FIľAKOVO  
1875.  MUDR. VALACHOVÁ DAGMAR (186x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
1876.  MUDR. KATARÍNA PEŠOUTOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (366x) Partizánska 38   976 11   SELCE  
1877.  MUDR. FILKOR JÁN (201x) Hviezdoslavova 1   960 01   ZVOLEN  
1878.  MUDR. BLAHYJOVÁ DANA (360x) Dolná 49/21   967 01   KREMNICA  
1879.  MUDR. KOVÁCS LADISLAV (193x) Ulica Janka Kráľa 5   991 28   VINICA  
1880.  MUDR. RICHARD SCHMOTZER,PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (209x) ZS Lenartovce 123   980 44   LENARTOVCE  
1881.  MUDR. LELEKOVÁ MIRIAM (294x) Komenského 27   984 01   LUčENEC  
1882.  MUDR. ANNA KRINOVIČOVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (565x) Zvolenská 130/6   962 02   VíGľAš  
1883.  MUDR. ALEXA JÁN (231x) Osloboditeľov 27   976 32   BADíN  
1884.  MUDR. JANČOVÁ MÁRIA (250x) Partizánska 12   974 01   BANSKá BYSTRICA  
1885.  MUDR. DRUGDA TOMÁŠ (195x) Ul. Jánskeho 658   985 52   DIVíN  
1886.  MUDR. BAČÌK MILAN (238x) Nábrežie A. Hlinku 27   920 01   HLOHOVEC  
1887.  MUDR. FEHÉR BLAŝEJ (218x) Čiližská Radvaň   930 08   ČILIžSKá RADVAň  
1888.  MUDR. SZAKÁCSOVÁ DAGMAR (222x) Jelka   925 23   JELKA  
1889.  SOMAMED, S.R.O. (202x) 359   919 28   BUčANY  
1890.  MUDR. BENKOVIČOVÁ VIERA (198x) č. 60   908 79   BORSKý SVäTý JUR  
1891.  MUDR. DVORŝÁKOVÁ ZUZANA (203x) OZS Boleráz   919 08   BOLERáZ  
1892.  MUDR. BAKIČ PETER (270x) Hlavná 8   919 26   ZAVAR  
1893.  MED-SARAH, S.R.O. (198x) ul. Eszterházyovcov 637   925 32   VEľKá MAčA  
1894.  MUDR. MARČIŠOVÁ ŝOFIA (313x) Továrenská 532   905 01   SENICA  
1895.  MUDR. RAČKOVÁ PETRA (184x) Továrenská 532   905 01   SENICA  
1896.  MUDR.KOVALÌK FRANTIŠEK (204x) Pusté Uľany   925 28   PUSTé ÚľANY  
1897.  MUDR. RUŝIČKA ROMAN (200x) Hlavná ul.   930 25   VRAKúň  
1898.  MUDR.VERONIKA ŝIVICOVà (204x) Sotinská ul.   905 01   SENICA  
1899.  MUDR. FAŠKO VIKTOR (214x) Tekovská 3   935 26   STARý TEKOV  
1900.  MUDR.HORVÁTHOVÁ EVA (236x) Beladice   951 75   BELADICE  
1901.  MUDR. DANIELOVÁ RENÁTA (265x) SNP 19   934 01   LEVICE  
1902.  MUDR. KUBICA RASTISLAV (199x) Mochovce   935 33   MOCHOVCE  
1903.  MUDR. PINTÉROVÁ SYLVIA (215x) Hadovce 74   945 01   KOMáRNO  
1904.  MUDR.ONDREJ PÉTER (215x) Hlavná č. 1   941 11   PALáRIKOVO  
1905.  MUDR. KUŠTÁROVÁ ANDREA (183x) SNP 19   934 01   LEVICE  
1906.  MUDR. ŝOLNA MICHAL (188x) Novozámocká 222   949 05   NITRA  
1907.  MUDR. BIELICHOVÁ EMÌLIA (223x) Novozámocká 222   949 05   NITRA  
1908.  MUDR. KRIŝALKOVIČ PETER (205x) Komárňanská 104   947 01   HURBANOVO  
1909.  MUDR. KIRINOVIČOVÁ KARIN (190x) Zbehy 145   951 42   ZBEHY  
1910.  MUDR. HAJAŠOVÁ ANITA (184x) Hviezdoslavova 1   949 11   NITRA  
1911.  MUDR.KALINOVÁ MÁRIA (161x) Dunajské nábrežie 10   945 01   KOMáRNO  
1912.  MUDR. KUKLOVSKÁ MARGARÉTA (183x) Nemocničná č.1   927 01   ŠAľA  
1913.  MUDR. ŠARIŠSKÝ FRANTIŠEK ML. (182x) Chemlonská 1   066 01   HUMENNé 1  
1914.  VANSAV S.R.O. (189x) Na hradbách 1   085 01   BARDEJOV  
1915.  MUDR. FEDOR MAREK (187x) 1. mája 1226   093 01   VRANOV NAD TOPľOU  
1916.  MUDR. GURČÌKOVÁ TATIANA (170x) Karpatská 9   052 01   SPIšSKá NOVá VES  
1917.  MUDR. GROCHOLA JAROSLAV (192x) Drevárska 2   058 01   POPRAD  
1918.  MUDR. STARINSKÁ LÝDIA (168x) Jarovnice 203   082 63   JAROVNICE  
1919.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (949x) Tatranská Polianka   059 82   TATRANSKá POLIANKA  
1920.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (1710x) DOLNÝ SMOKOVEC   059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY  
1921.  MUDR. MARÍNA CETNEROVà, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (193x) Hlavné námestie 4   979 01   RIMAVSKá SOBOTA  
1922.  MUDR. PETER HEINRICH, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (168x) zdravotné stredisko   976 32   HROCHOť  
1923.  MUDR. SIVIČEKOVÁ HENRIETA (170x) Hlavná ul. č. 90   980 12   HRNčIARSKE ZALUžANY  
1924.  MUDR. THOLT BOHUSLAV (199x) Pod hájom č. 1288/116   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1925.  I+P, S.R.O. (369x) Smaragdova 596/6   010 09   ŽILINA  
1926.  MUDR. SZALAI ŠTEFAN (209x) Bystrická cesta č.195/16   034 01   RUžOMBEROK  
1927.  MUDR. MELEK RASTISLAV (158x) Zdravotné stredisko   029 51   LOKCA  
1928.  MUDR. HARTELOVÁ KATARÌNA (190x) Osloboditeľov 130   013 41   DOLNý HRIčOV  
1929.  MUDR. HRKĝOVÁ MIRIAM (187x) Bernolákova 24   028 01   TRSTENá  
1930.  MUDR. OLEXÌKOVÁ JÚLIA (179x) Oravské Veselé 193   029 62   ORAVSKé VESELé  
1931.  MUDR. EUGÉNIA BELLOVÁ, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (198x) Kollárova 26   036 01   MARTIN  
1932.  MUDR. IGOR MOLČÁK (174x) ul. Hospodárska 9   831 07   BRATISLAVA  
1933.  MUDR. KROŠLÁKOVÁ ZUZANA (141x) Ústredie 1149   023 14   SKALITé  
1934.  MUDR. PINTER ROMAN (195x) Bajzova 153   013 51   PREDMIER  
1935.  HAMED S.R.O. (561x) Tulská 2007/16   026 01   DOLNý KUBíN  
1936.  MUDR. UJC JOZEF (200x) J.D.Matejovie 542   033 01   LIPTOVSKý HRáDOK  
1937.  MUDR. VRŠANSKÝ VLADISLAV (178x) Bratislavská 1   010 01   ŽILINA  
1938.  GYN-PRAKTIK, S.R.O. (407x) Daniela Dlabača 13   010 01   ŽILINA  
1939.  MUDR. PERUŝEK JURAJ (213x) Trenčianska č. 432   020 01   PúCHOV  
1940.  MUDR. GEŠKOVÁ MARTINA (197x) Letná č. 1013/10   915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM  
1941.  MUDR.GYÖRIOVÁ VIERA (158x) Továrenská č. 1408/10   018 41   DUBNICA NAD VáHOM  
1942.  MUDR. BÌREŠ MIROSLAV (185x) Štefánikova č. 19   911 01   TRENčíN  
1943.  MUDR. ČIČMANCOVÁ DANICA (230x) Družstevná 367   972 12   NEDOžERY-BREZANY  
1944.  MUDR. DOSTÁLOVÁ MARIANA (167x) Štefánikova č. 19   911 01   TRENčíN  
1945.  MUDR. MITANOVÁ DENISA (155x) Mýtna č. 146/5   916 01   STARá TURá  
1946.  MUDR. LITVA RADOVAN (209x) Jiráskova č. 1   911 01   TRENčíN  
1947.  MUDR. MITANA JÁN (178x) Malinovského č. 425   916 21   ČACHTICE  
1948.  MUDR. BEZÁKOVÁ DANICA (172x) B. Nemcovej č. 406   972 43   ZEMIANSKE KOSTOľANY  
1949.  MUDR. HURTA IGOR (162x) Pod Lachovcom č. 1727/55   020 01   PúCHOV  
1950.  MUDR. TREBATICKÁ ANDREA (156x) Bánovská č. 829   913 21   TRENčIANSKA TURNá  
1951.  MUDR. JàN KRZYSIK - PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (167x) Školská 31   059 07   LENDAK  
1952.  MUDR. SEMJON MICHAL (154x) Ubľa 119   069 01   SNINA  
1953.  MUDR. JAKUBÌKOVÁ MELITA (161x) ul. Školská 1   058 01   POPRAD  
1954.  MUDR. PETRÌKOVÁ MICHAELA (174x) Námestie sv. Martina 9   082 71   LIPANY  
1955.  MUDR. VLKOLINSKÁ EDITA (171x) Majerská cesta 96   974 01   BANSKá BYSTRICA  
1956.  MUDR. KEHEROVÁ JANA (147x) Sládkovičova 13   965 01   ŽIAR NAD HRONOM  
1957.  MUDR. VOLEK ANTON (141x) Matuškova ulica 53   976 31   VLKANOVá  
1958.  MUDR. KIŠOVÁ BLANKA (227x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA  
1959.  MUDR. DUŠAN BUCH, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (172x) Trnavá Hora 112   966 11   TRNAVá HORA  
1960.  MUDR. LÍVIA LAPINOVà, VŠEOBECNà LEKàRKA (186x) Horná 60   974 01   BANSKá BYSTRICA  
1961.  MUDR. IGOR DUDINSKÝ,PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (163x) Ľ.Štúra 5150/54   960 06   ZVOLEN  
1962.  VNSP LUČENEC,N.O. (5479x) nám.Republiky 15   984 39   LUčENEC  
1963.  MUDR. VLADIMÍR KRATOCHVÍĽA, PRAKTICKÝ LEKàR PRE DOSPELÝCH (363x) Dolná 49/21   967 01   KREMNICA  
1964.  MUDR.VARGOVÁ SILVIA (136x) OZS č.80   980 34   NOVá BAšTA  
1965.  MUDR. PECENA ATILLA (166x) Svätý Peter   946 57   SVäTý PETER  
1966.  MUDR. WEISOVÁ JÚLIA (120x) Kalná nad Hronom   935 32   KALNá NAD HRONOM  
1967.  MUDR. MARIAN GARBAN (162x) Komoča 351   941 21   KOMOčA  
1968.  MUDR. MIHÁLIKOVÁ ANDREA (140x) Pražská 33   949 01   NITRA  
1969.  MUDR. VEREBESOVÁ VIKTÓRIA (174x) SNP č.19   934 01   LEVICE  
1970.  MUDR. ŠIMEG JOZEF (147x) Kozárovce 270   935 22   KOZáROVCE  
1971.  MUDR. KATARÌNA VERBÓKOVÁ (171x) Jesenského č. 85   943 01   ŠTúROVO  
1972.  MUDR. TIMKOVÁ ANNA (145x) Hviezdoslavova 1   949 01   NITRA  
1973.  MUDR. NAGYOVÁ ANDREA (155x) Komenského 33   937 01   ŽELIEZOVCE  
1974.  MUDR. TIBOR BARÁNEK (135x) Rákocziho č. 2   945 01   KOMáRNO  
1975.  MUDR. ŠÓTH MARIÁN (148x) Fatranská 12   949 01   NITRA  
1976.  NZZ- MUDR. HENRIETA BARUSZOVà (144x) Brnenské námestie 4   946 03   KOLáROVO  
1977.  FORLIFE N.O. (4441x) Mederčská 39   945 75   KOMáRNO  
1978.  ŠPECIALIZOVANà NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2101x) Kláštorská 134   949 88   NITRA  
1979.  MUDR. JATYELOVÁ GABRIELA (151x) Zdravotné stredisko   029 57   ORAVSKá LESNá  
1980.  MUDR. KROČKO IVAN (164x) č.d. 589   023 53   STAšKOV  
1981.  MUDR. GABRIELA ALTMANOVÁ (256x) NsP L.N. Jégého, Nemocničná l. č. 1944/10   026 01   DOLNý KUBíN  
1982.  MUDR. MARTINA JANDZÌKOVÁ (182x) Košická 2   010 01   ŽILINA  
1983.  MUDR. ERZSÉBET HERVAY (345x) č. 318   925 42   TRSTICE  
1984.  MUDR.MILAN ČERVENàK (134x) Sotinská 1588   905 01   SENICA  
1985.  MUDR.DIANA CIPCIAROVà (186x) Rudohorská 27   974 11   BANSKá BYSTRICA  
1986.  MUDR. VAVROVÁ VIERA (187x) Rovniankova 1   851 02   BRATISLAVA 5  
1987.  MUDR. MIČEK PETER (145x) č. 156   916 32   HôRKA NAD VáHOM  
1988.  MUDR. URBAN JÚLIUS (162x) Malé námestie 2874   900 01   MALACKY  
1989.  STAMELUD S.R.O. (135x) Urbánkova 2   040 01   KOšICE  
1990.  P.& P. MED, S.R.O. (1456x) Adyho 34   984 01   LUčENEC  
1991.  MUDR. MàRIA OČKAIKOVà (169x) Sládkovičova 579   049 22   GEMERSKá POLOMA  
1992.  MUDR. MARTA MLYNàROVà (146x) Gemerská 16   048 01   ROžňAVA  
1993.  MUDR. ĝUBICA KUŠNIEROVà (197x) Henckovce 100   049 23   NIžNá SLANá  
1994.  MEDIMAR S.R.O. (148x) Rekreačná 2/4827   921 01   PIEšťANY  
1995.  NZZ-AVE VITA, S.R.O. (187x) Saratovská 24   841 02   BRATISLAVA  
1996.  MEDMAUR, S.R.O. (168x) Moča č.1   946 37   MOčA  
1997.  MUDR. LUDAŠOVà JARMILA (210x) Ivánka pri Nitre   951 12   IVáNKA PRI NITRE  
1998.  MUDR. KOVàČOVà HELENA (153x) Moravská 512   952 01   VRáBLE  
1999.  MUDR. MàRIA MIČUDOVà (144x) Parková 12   951 93   TOPOľčIANKY  
2000.  KARAT - MED, S. R. O. (171x) Pohranice 180   951 02   POHRANICE  
2001.  MUDR. ŠàRKA ŠVECOVà (158x) Hlavná 35   952 01   VRáBLE  
2002.