Počet nájdených zariadení 1551 (16 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MGR. JARMILA RYBàROVà - U SAMARITÁNA (724x) L.Svobodu 63   976 32   BADíN  
2.  MGR. REMIAŠOVÁ MONIKA - LEKÁREŇ M (340x) ŠKOLSKÁ 1   941 01   BÁNOV  
3.  JERA S.R.O. (664x) Hviezdoslavova 22   941 01   BáNOV  
4.  PHARMDR. REJÁKOVÁ MÁRIA - LEKàREŇ ZORNICA (702x) Textilná č. 4   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
5.  MGR. KALAČOVÁ ELEONÓRA - LEKàREŇ SV. LUKÁŠA (670x) Záfortňa č. 7   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
6.  PHARMDR. ŠANDRIKOVÁ ZDĚNKA - LEKàREŇ SV. KATARÌNY (709x) M. R. Štefánika č. 55   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
7.  MGR. KUNOVÁ EDITA - LEKàREŇ PRI TATRE (690x) Partizánska č. 3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
8.  MGR. BRIŝEKOVÁ ELENA - LEKàREŇ (647x) Sládkovičová ul. č. 182/23   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
9.  SALVATOR PHARMACIA, SPOL. S R.O. (692x) Strážovská č. 1201/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
10.  MMV, SPOL. S R.O (647x) Radlinského č. 577/9   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
11.  MGR. NOSKOVÁ VALÉRIA - LEKàREŇ (689x) Slatinská č. 1332/8   957 04   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
12.  PHARMDR. LUKÁŠ LADISLAV - LEKàREŇ LIPA (630x) Sládkovičova ul. č. 738/24   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
13.  LD BàNOVCE, SPOL. S R.O. (649x) Svätoplukova ul. č. 1747/14   957 04   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
14.  BANPHARM, SPOL. S R.O. (617x) Hviezdoslavova č. 23/3   957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU  
15.  FAKULTNà NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKà BYSTRICA (10563x) Námestie L.Svobodu č. 1   975 17   BANSKá BYSTRICA  
16.  MGR. JELA VATRàLOVà, LEKàREŇ ARCHA (714x) Švermova   974 01   BANSKá BYSTRICA  
17.  MGR. GABRIELA MUŽÍKOVà - HÉLIA - LEKàREŇ (688x) Tulská 12   974 04   BANSKá BYSTRICA  
18.  MGR. VLASTA KOLLàRIKOVà - LEKÁREŇ U ANJELA (693x) HORNÁ 34   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
19.  GLOBPHARMA SPOL. S.R.O. (658x) Kremnička 3   974 05   BANSKá BYSTRICA  
20.  ZDRAVIE S.R.O. (688x) Partizánska 12   974 01   BANSKá BYSTRICA  
21.  PETRA-FARM S.R.O (705x) Internátna 65   974 01   BANSKá BYSTRICA  
22.  AKOLA, S.R.O. (684x) POĽNÁ 103   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
23.  LPD - BIOPHARMA, SPOL. S R.O. (629x) Kyjevské námestie 1   974 04   BANSKá BYSTRICA  
24.  JOKAS, S.R.O. (652x) Cesta k nemocnici 23   974 01   BANSKá BYSTRICA  
25.  MGR. BOŽENA ZIGMUNDOVà - LEKàREŇ NÁDEJ (723x) Dolná 5   974 01   BANSKá BYSTRICA  
26.  PHARMDR. ĝUBICA ZAVACKà, LEKàREŇ MONTANA (643x) Bernolákova 2   974 01   BANSKá BYSTRICA  
27.  LEKÁREŇ ELIM - MGR. DANICA GUŤANOVà (695x) Fatranská 2   974 01   BANSKá BYSTRICA  
28.  PHARMDR. MàRIA MIKLOŠOVà,LEKàREŇ (688x) Sitnianska   974 01   BANSKá BYSTRICA  
29.  PAEDDR. NADEŽDA SIMANOVà - LEKÁREŇ PODLAVICE (652x) Povstalecká 30   974 01   BANSKá BYSTRICA  
30.  PHARMDR. MIROSLAV SCHRANZ (365x) Na Graniari 29   974 01   BANSKá BYSTRICA  
31.  MGR. MARTA ČELLàROVà LEKÁREŇ POD BRÁNOU (388x) NÁM. SNP 15   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
32.  MGR. ĝUBICA LAPINOVà - LEKàREŇ SLOVENKA (404x) Strieborné nám. 3   974 01   BANSKá BYSTRICA  
33.  MGR. KATARÍNA ADZIMOVà - LEKàREŇ HELIUM (350x) Nám. L. Svobodu 1   974 01   BANSKá BYSTRICA  
34.  MGR. JUDITA BARTKOVà - LEKÁREŇ JUELA (321x) KUZMÁNYHO 16   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
35.  ARTMED, SPOL. S.R.O. (338x) Bernolákova 10   974 01   BANSKá BYSTRICA  
36.  RADVANSKà LEKàREŇ, SPOL. S.R.O. (338x) Bernolákova 10   974 01   BANSKá BYSTRICA  
37.  SILIUS, SPOL. S.R.O. (299x) Tatranská 8   974 01   BANSKá BYSTRICA  
38.  B I O - L. S.R.O. (638x) 29. augusta 7   974 01   BANSKá BYSTRICA  
39.  LEDUM SPOL. S.R.O. (609x) Lazovná 7/238   974 01   BANSKá BYSTRICA  
40.  U SV. RAFAELA, S.R.O. (595x) Horná 7   974 01   BANSKá BYSTRICA  
41.  FENAX PHARMA S.R.O. (665x) MATUŠKOVA 1   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
42.  CHAMOMILLA, S.R.O. (649x) Horná Strieborná 7   974 01   BANSKá BYSTRICA  
43.  PHARMING S.R.O. (680x) MATUŠKOVA 1   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
44.  LEKàREŇ VITA S.R.O. (639x) Bottova 1   974 01   BANSKá BYSTRICA  
45.  GLOBPHARMA HOLDING, SPOL. S R.O. (600x) Kremnička 3   974 05   BANSKá BYSTRICA  
46.  LEKàREŇ - VAŠE ZDRAVIE S.R.O. (626x) MATUŠKOVA 1   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
47.  PHARMDR. EVA ŠMICEROVà (632x) TULSKÁ 21   974 01   BANSKÁ BYSTRICA  
48.  PHARMDR. MILOŠ ĎURIANČIK LEKàREŇ ARCUS (625x) DRUŽBY 8   974 04   BANSKÁ BYSTRICA  
49.  SANTAFARM, S.R.O. (650x) Partizánska 1682/16   974 01   BANSKá BYSTRICA  
50.  STIGRA, S.R.O. (603x) Nám. Š. Moyzesa 2   974 01   BANSKá BYSTRICA  
51.  MGR. MARTA MAROŠOVà - LEKÁREŇ U SPASITEĝA (712x) A. Kmeťa 13   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
52.  LEKÁREŇ LIPA, SPOL. S R.O. (657x) BRATSKÁ 18   969 01   BANSKÁ ŠTIAVNICA  
53.  LEKàREŇ PRI NEMOCNICI, S.R.O. (658x) 1. mája 15   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
54.  LEKàREŇ HELIOS SPOL. S R. O. (634x) Dolná 3   969 01   BANSKá ŠTIAVNICA  
55.  BARDFARM S.R.O (951x) SV. JAKUBA 33   085 01   BARDEJOV  
56.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8968x) SV. JAKUBA 21   085 01   BARDEJOV  
57.  RNDR.BOŝENA PORJANDOVÁ (652x) DLHÝ RAD 6   085 01   BARDEJOV  
58.  LEKÁREŇ VINBARG S.R.O. (710x) J. GREŠÁKA 10   085 01   BARDEJOV  
59.  MEDIUS PHARM S.R.O. (672x) POD LIPKOU 20   085 01   BARDEJOV  
60.  MIBARD, S.R.O. (828x) SV. JAKUBA 33   085 01   BARDEJOV  
61.  PHARMACIA BLM, S. R. O. (636x) DLHÝ RAD 6   085 01   BARDEJOV  
62.  LEKÁREŇ SV.TEREZKY, S.R.O. (616x) SV. JAKUBA 17   085 01   BARDEJOV  
63.  LEKÁREŇ PRI DETSKEJ POLIKLINIKE, S.R.O. (625x) PARTIZÁNSKA 4   085 01   BARDEJOV  
64.  DATAPHARM S.R.O. (657x) BARDEJOVSKÉ KÚPELE 9   085 01   BARDEJOV  
65.  LEKOFARM S.R.O. (784x) SV. JAKUBA 33   085 01   BARDEJOV  
66.  MEDICAMENTUM S.R.O. (628x) BARDEJOVSKÉ KÚPELE 9   085 01   BARDEJOV  
67.  PHARMDR. ANNA VIGLAŠOVÁ (652x) KLÁŠTORSKÁ 29   085 01   BARDEJOV  
68.  MGR. ĝUBOV JANÌKOVÁ (587x) KOMENSKÉHO OD "AB"   085 01   BARDEJOV  
69.  PHARMR.DR. VIERA BAČOVÁ (600x) WOLKEROVA 5   085 01   BARDEJOV  
70.  LIGOT S.R.O. (640x) SV. JAKUBA 506/18   085 01   BARDEJOV  
71.  BARMED, S.R.O. (617x) Rhodyho 3690/3   085 01   BARDEJOV  
72.  SINMED S.R.O. (684x) BARTOŠOVCE 196   086 42   BARTOŠOVCE  
73.  MGR. JÁN MAJERČÌK - LEKàREŇ SALVATOR (678x) LÚČKY 606   946 34   BÁTOROVE KOSIHY  
74.  PHARMDR. MICHŇOVÁ ĝUBICA - LEKàREŇ BELMEDIKA (681x) Ľ. Štúra č. 6/6   018 61   BELUšA  
75.  MGR. PAGÁČ MILOŠ (612x) M. Kukučína č. 792/29   018 61   BELUšA  
76.  LEKàREŇ ZDRAVIE (621x) Poštová 57   900 27   BERNOLÁKOVO  
77.  KICINKOVA MONIKA MGR. (329x) BOHDANOVCE 143   044 16   BOHDANOVCE  
78.  MGR. WEISZ IMRICH - LEKàREŇ PRI NEMOCNICI (690x) Nemocničná č. 2   972 01   BOJNICE  
79.  MGR. LIČKOVÁ SOŇA - LEKàREŇ NOTRE DAME (345x) J. Kráľa č. 37   972 01   BOJNICE  
80.  LEKàREŇ U SPASITEĝA OSLANY, S.R.O. (590x) J. Kráľa č. 37   972 01   BOJNICE  
81.  MEDIKAMENT, SPOL. S R.O. (676x) Č. 589   919 08   BOLERAZ  
82.  PHARMDR. LÝDIA BOBEKOVÁ LEKÁREŇ PINIA (727x) KOVÁČSKA 1163   908 77   BORSKÝ MIKULÁŠ  
83.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6312x) Štúrová 12   811 02   BRATISLAVA  
84.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŝBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10   812 50   BRATISLAVA  
85.  LEKàREŇ SIMBA, S.R.O. (728x) Znievská 13   851 06   BRATISLAVA  
86.  PHARMADENT, S.R.O. - LEKàREŇ "U DVOCH LEVOV" (781x) Špitálska 20   811 06   BRATISLAVA  
87.  RNDR. PAVEL RÁC - R.A.C. (579x) Bieloruská 9   821 06   BRATISLAVA  
88.  RNDR.MÁRIA VRANOVÁ, CSC.-LEKàREŇ TILIA (686x) Autobusová stanica, Mlynské Nivy   821 09   BRATISLAVA  
89.  LEKÁREŇ SAMARITÁN DRPHMR.BANDŝÁKOVÁ (658x) KÚPEĽNÁ 8   811 02   BRATISLAVA  
90.  PHARMDR. JAROSLAV LAJPRÌK - LEKàREŇ PANACEA (674x) Štefániková 33   814 00   BRATISLAVA  
91.  RNDR. MÁRIA MUŠKOVÁ, CSC. (669x) Krajinská 91   825 56   BRATISLAVA  
92.  ALENA ŠRAMKOVÁ-LEKÁREŇ PRI KAŠTIELI (712x) PANSKÁ 4   811 01   BRATISLAVA  
93.  PHARMDR. JANA BRAŠŠANOVÁ - LEKÁREŇ HEDERA (664x) PANÓNSKA CESTA 9   851 04   BRATISLAVA  
94.  PHARMDR. HILDA PETROVIČOVÁ-LEKàREŇ LIBRA (666x) Pribišova 4   841 05   BRATISLAVA  
95.  PHARMDR. ANDREA STRAKOVÁ (723x) Novohorská 11   831 06   BRATISLAVA  
96.  RNDR. KUBOVIČOVÁ TATIANA - LEKàREŇ MANDRAGORA (708x) TAJOVSKÉHO 13   811 04   BRATISLAVA  
97.  PHARMDR. KAROL KANDRÁČ (700x) P. Horova 14   841 07   BRATISLAVA  
98.  LEKÁREŇ PRI BUDÚCNOSTI (688x) DRIEŇOVA 38   821 01   BRATISLAVA  
99.  PHMR. MARTA HÉTHARŠIOVà (619x) Považanova 4   841 02   BRATISLAVA  
100.  RNDR. BEATA STRAKOVÁ (648x) Gallayova 23   841 02   BRATISLAVA  

Strana č. < späť tam >