PORUCHA: Vami odoslané hlasovanie nebolo zaradené ...