Opíšte prosím svoj problém (používajte diakritiku)

Názov problému :

Vaše meno :

Vypočítajte :

šestka + deviatka =