Zoznam pracovísk špecializovaných na problematiku sexuálnych porúch

Meno

Pracovisko

Špecializácia

 Telefón

Doc. MUDr. Ján Vrabec, CSc Inštitút lekárskej sexuológie, Budovateľská 6, Bratislava urológ - sexuológ 02/55960088
MUDr. Igor Bartl  NsP Ružinov, Urologické oddelenie Ružinovská 6, Bratislava urológ - sexuológ 02/43332444 kl.464
MUDr. Pavol Lepieš Fakultná nemocnica, Urologická klinika, Hlboká cesta 7, Bratislava urológ - sexuológ 02/52493351-5, kl. 240
MUDr. Ladislav Siska Fakultná nemocnica Psychiatrická klinika Mickiewiczova 13, Bratislava Psychiater - sexuológ 02/57290111, 

02/57290649

MUDr. Anežka Imrišková Psychiatrická nemocnica, Pod Kaštieľom 333, Veľké Zálužie Psychiater - sexuológ 037/6548400,1
MUDr. Miroslav Kozár NsP Gynekologicko pôrodnícke oddelenieŠpitálska 6, Nitra gynekológ – sexuológ 037/6545350
PhDr. Robert Máthé  NZZ Psychologická ambulancia, M.R.Štefánika 13, Nové Zámky klinický psychológ – psychológia sexuatlity 035/6400855
MUDr. Štefan Hlavatý Denné psychiatrické sanatórium, Palackého 21, Trenčín psychiater – sexuológ 032/7440908
MUDr. Peter Krutý NsP Nemocničná 986, Pov. Bystrica urológ – sexuológ 042/304158
MUDr. Beatrix Jezná OZS Hliny VI. – Solinky, Gynekologická ambulancia, Žilina gynekológ - sexuológ 041/7248658
MUDr. Dezider Timko Gynekologická ambulancia, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš gynekológ - sexuológ 044/5524441
MUDr. Jaroslav Rýchlik NsP Urologické oddelenie V., Spanyola 43, Žilina urológ – sexuológ 041/5110431
MUDr. Ivan Kubiš Andrologická ambulancia, Diagnosticko preventívne centrum, Sládkovičova 9, Banská Bystrica urológ – sexuológ 048/4164279
MUDr. Ján Vongrej Nemocnica F.D. Roosevelta, Psychiatrické oddelenieNám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica psychiater – sexuológ 048/405821
MUDr. Štefan Horváth FN L. Pasteura, Urologická klinika, Rastislavova 43, Košice urológ – sexuológ 055/6152861
Doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. FN L. Pasteura, Urologická klinika, Rastislavova 43, Košice psychológ – sexuológ 055/6228275
MUDr. Štefan Safko, CSc. FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice psychiater – sexuológ
055/6152721
MUDr. Danica Caisová Ambulancia FAIRA, Kuzmányho 43, Košice psychiater – sexuológ 055/ 6257 557
MUDr. Martin Hrivňák NsP Urologická klinika, Trieda SNP 1, Košice urológ - sexuológ 055/6403601 ústredňa
MUDr. Jaroslav Bolfík NsP Gynekologické oddelenie Sv. Barbory, Rožňava gynekológ - sexuológ 058/7771630
MUDr. Alexander Mikitka Privátna urologická a sexuologická ambulancia, Nemocničná 10, 026 01 Dolný Kubín urológ – sexuológ 043/5867173
MUDr. Jiří Bezecný  NsP Psychiatrické oddelenie, Probstnerova1, Levoča psychiater -sexuológ 053/4512651


Posledná aktualizácia: 22.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001