Odpovedal: EDUSAN - neurológ
Re: Nekľudné nohy
(číslo príspevku 5.399, zo dňa 02.12.2001. videné 4741x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 5399:
Syndróm nepokojných nôh (restless legs syndrome) sa vyskytuje najčastejšie večer pred spánkom, a môžu sa prejavovať pálivými až hrejivými pocitmi, ktoré ustúpia ak sa napríklad končatiny vzájomne trú o seba. Pocity sú nepríjemnejšie po predchádzajúcej zvýšenej telesnej námahe. Zvýšená náchylnosť na túto poruchu môže byť pri polyneuropatii, ale aj anémii a ďalších ochoreniach. Pri cukrovke sa takto môže prejavovať porucha periférnych nervov. Či uvedené ťažkosti môžu byť prejavom diabetickej neuropatie sa dá zistiť neurologickým vyšetrením, a v prípade potreby ďalšími pomocnými vyšetreniami (elektromyografické vyšetrenie, vyšetrenie vodivosti nervov). Krátkodobo je pri syndróme nepokojných nôh možné podávať benzodiazepíny (clonazepam 0, 5 - 2 mg večer). Potrebné je odstrániť príčinu - správne liečiť diabetes mellitus. V liečbe príznakov periférnej senzomotorickej diabetickej polyneuropatie sa používajú niektoré lieky ako napr. Thioctacid. Cievna príčina ťažkostí - cirkulačná insuficiencia v dôslekdu varikózneho komplexu je menej pravdepodobná, pre odlíšenie je možné absolvovať angiologické vyšetrenie.