Odpovedal: EDUSAN - rada lekára
Re: Úzkosť a Coaxil
(číslo príspevku 421, zo dňa 02.04.2000. videné 9617x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 421:
Coaxil (Tianeptin) je antidepresívum s nie celkom objasneným mechanizmom účinku. Liečbu môže ordinovať psychiater alebo neurológ. Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (bolesti brucha, sucho v ústach, poruchy spánku, ospalosť, bolesti hlavy) a pacient musí byť sledovaný špecialistom, vzhľadom na individuálnu toleranciu liečby. Liek sa užíva dlhodobo (niekoľko mesiacov) a pri ukončení terapie musí byť dávka postupne znižovaná v priebehu aspoň 14 dní. Pri správnej indikácii liečby a dostatočnej dávke nie je väčšinou potrebné užívať ďalšie lieky, ktoré sa môžu stať návykové (napr. Diazepam). Coaxil sa nesmie kombinovať s tzv. neselektívnymi inhibítormi MAO, a jeho podávanie nie je podľa údajov výrobcu spojené so vznikom závislosti. V liečbe depresii s psychomotorickým útlmom, panických úzkostných poruchách, obsedantných stavoch a patologickom hráčstve (gamblingu) sa častejšie používajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Serotonín je jeden z najdôležitejších neurotransmiterov, ktorý ovplyvňuje emocionálny stav, a tieto lieky zvyšujú množstvo serotonínu v synaptickej štrbine. Nástup ich účinku je pomalší, a prejaví sa priemerne až o 7 – 14 dní po začatí liečby, niekedy i neskôr. Liečba je dlhodobá – potrebné sú pravidelné kontroly odborníka. Tieto lieky sú účinné i na stavy strachu, úzkosti, panické ataky, bulímiu (chorobná žravosť), obsesie a kompulzie (nutkavá potreba vykonávať určité činnosti, napr. presvedčiť sa niekoľkokrát či je vypnutá žehlička). Najčastejšie sa používa Deprenon kapsle (Fluoxetin) alebo Zoloft tablety (Sertralin), výhodou je podávanie 1 x denne ráno alebo večer. Odporúča sa, aby súčasťou liečby bola i psychoterapia pod vedením klinického psychológa. Maximum výskytu depresií je mesiacoch február a marec, čo sa dáva do súvisu i s nedostatkom svetla a nedostatočnou stimuláciou neurotransmiterových systémov, ako i prudkými výkyvmi počasia (tlaková výš a níž) a s tým spojené poruchy činnosti vegetatívneho nervového systému u meteosenzitívnych jedincov.