Odpovedal: EDUSAN - lekár
Re: ICHS,trojcievne koronárne postihnutie
(číslo príspevku 3.874, zo dňa 08.08.2001. videné 898x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 3874:
Na posúdenie vhodnosti operácie je k dispozícii veľmi málo informácii – ako dlho je otec chorý, aké má ťažkosti, ako bol liečený a pod. Uvedené diagnózy sú všeobecné a nevyjadrujú presne závažnosť postihnutia. V každom prípade je potrebné liečiť vysoký tlak, hyperlipoproteinémiu a udržovať správne vlastnosti krvi (hemorheologická liečba). O vyjadrenie k potrebe operácie je vhodné požiadať viacerých lekárov (aspoň dvoch) z rôznych pracovísk (kardiológ, kardiochirurg). Len ten lekár, ktorý pacienta vyšetril a preštudoval celú zdravotnú dokumentáciu sa môže vyjadriť k vhodnosti operácie v tomto konkrétnom prípade. Záleží aj na pracovisku, kde bude otec operovaný, aké majú skúseností, aké sú riziká – je potrebné sa podrobne informovať aj tam.