Odpovedal: EDUSAN - lekár
Re: pomalý tep srdca
(číslo príspevku 31.173, zo dňa 26.05.2004. videné 25287x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 31173:
Predpokladom zistenia pomalej činnosti srdca (menej ako 60 úderov za minútu) je správne meranie pulzu na arteria radialis v zápästí alebo arteria carotis na krku -
Meranie pulzu. Za normálny pulz sa považuje pokojový pulz 60 - 100 za minútu (priemer 70). 50 úderov za minútu sa považuje niekedy za dolnú hranicu normy.

Pomalý pulz (bradykardia) ak je pravidelný, môže byť prejavom dobrej trénovanosti a športovej aktivity - najmä u atlétov. Ďalšou najčastejšou príčinou môže byť užívanie liekov ako napríklad beta blokátorov, digoxínu, blokátorov kalcia. Bradykardia môže byť následok rôznych celkových ochorení ako napríklad zníženej činnosti štítnej žľazy - hypotyreózy. Aktivita srdca sa spomaluje aj fyziologicky napríklad v spánku a môže byť prejavom zvýšeného tonusu parasympatikového nervového systému. Vo vyššom veku je tendencia k spomaleniu srdcovej aktivity.

Príčinou bradykardie môže byť aj porucha tvorby a vedenia vzruchu v srdci (sinoatriálny - SA uzol) - Kondukčný systém srdca. Poškodenie oblasti tvorby a šírenia vzruchu môže spôsobiť spomalenie činnosti srdca alebo vznik rôznych arytmií. Prevodový (kondukčný) systém srdca môže byť postihnutý rôznym ochorením (napr. ischemickým, zápalovým, metabolickým).
Ak je pulz nepravidelný (bradyarytmia) príčinou môže byť práve dysfunkcia (porucha činnosti) sínoatriálneho uzla = syndróm chorého sínusu (sick sinus syndrome). Ďalšou príčínou môžu byť napríklad atrioventrikulárne blokády rôzneho stupňa - www.medinfo.sk.

Príznaky: bradykardia sa môže prejaviť pocitom závratov, zmätenosťou, unaviteľnosťiu, letargiou, poruchami koncentrácie, pocitmi "ľahkej hlavy", slabosti, mdlôb, skrátením dychu, bolesťou na hrudníku, palpitáciami a ďalšími príznakmi. Nedostatočný prívod krvi do mozgu sa môže prejaviť stratou vedomia (kolaps, synkopa).

Nepíšete aké lieky Vaša mama užíva a ani aké má ťažkosti. V každom prípade by mala ísť však k lekárovi na EKG vyšetrenie a v prípade potreby aj na ďalšie vyšetrenia (kardiologické, 24-hodinové monitorovanie EKG podľa Holtera).