Odpovedal: Vlado
Re: Tep
(číslo príspevku 256.638, zo dňa 24.03.2022. videné 60x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 256638:
Nie je to málo, normálne hodnoty pulzovej frekvencie môžu kolísať od 60 - 100 pulzov/minútu. Čím je športovec viacej trénovaný, tým má pulz ráno po prebudení nižší. Ak by ste však mali klinické príznaky (ťažkosti), alebo nepravidelný pulz, potrebné bude kardiologické vyšetrenie a dlhodobé monitorovania pulzu a TK podľa Holtera.
Viac info je napríklad na stránke https://www.aktuality.sk/clanok/540723/aka-je-normalna-hodnota-pulzu/