Odpovedal: Ľudovít - Sexuální příručka z roku 1894
Re: Strach zo sexu?
(číslo príspevku 25.441, zo dňa 22.01.2004. videné 1349x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 25441:
Peter, nič si z toho nerob, takéto problémy poznali už v roku 1894. Ospravedlňujem sa za dĺžku príspevku, ale z textu je vidieť, že sa nič za posledných 110 rokov nezmenilo a možno toto poznanie pomôže aj iným:

Sexuální příručka z roku 1894

RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK
ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU
PROSPĚCHU

NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ.


Autor: Napsala RuthSmythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse,
pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním
shromáždění. Vydáno léta páně 1894.


Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování jest svatební
den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným
okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a
odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její
triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny
její tužby po zbytek života pozemského.


Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti
takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za
těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu. Některé ženy
očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se
vyvarujme! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového
nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s
nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení
Živočišných tužeb.


Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti.
Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě
bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak
činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a
dětí jež touto cestou vznikají.


Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým
započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své
ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi
potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže
očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex
vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva
sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by
se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V
tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy.
S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování,
sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná
svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti
a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení
na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně.
Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny
a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto
období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak
jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet
četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati
také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest
od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může
to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné
provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy. Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečení, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.

Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v
naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou
bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí
svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k
posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti,
neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti
jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba
zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako
výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka
ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl
optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá
políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí
někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v
pěst. Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli
jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z
postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě
potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu
svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální
otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by
udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec
manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati
jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili
dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama,
aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a
vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal
okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati
odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život
vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo
něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský
kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se
chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve
svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního
vyjadřování. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní
pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.