Odpovedal: EDUSAN - neurológ
Re: Poruchy sakroiliakálneho skĺbenia
(číslo príspevku 21.874, zo dňa 21.09.2003. videné 28668x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 21874:
Spojenie medzi panvovou kosťou a krížovou kosťou nie je kĺb v ktorom by bola možná aktívna pohyblivosť. Je to skôr "pruženie", alebo pohyb krížovej kosti počas pôrodu, zvýšená je pohyblivosť v tehotenstve, rozsah pohybu nie je zvyčajne väčší ako 2 stupne. Napriek tomu môže byť tento kĺb zdrojom bolesti. Obrázok kĺbu je napríklad na stránke stanford.edu, Patrick´s spine page.

Porucha sakroiliakálneho skĺbenia sa prejavuje ako sakroiliakálny blok alebo sakroiliakálny posun. Bolesť vyžaruje najčastejšie v dermatóme S1 (po zadnej strane dolnej končatiny). Bolesť môže však vyžarovať aj do slabín (segment L2), alebo je lokalizovaná v oblasti gluteálnych svalov. Po chôdzi alebo rozhýbaní nastane zvyčajne úľava bolesti. Bolesť sa môže prejaviť najmä vtedy, ak sa pacient postaví zo stoličky. Bolesti sú niekedy výraznejšie v noci. Sakroiliakálna blokáda alebo posun sa dajú zistiť klinickým vyšetrením. Na CT vyšetrení sa dajú zistiť prípadné známky zápalu (sakroileitída). Niekedy je potrebné použiť aj ďalšie diagnostické metódy - Sakroileitída v adolescentnom veku.

Liečba blokády je možná pomocou mobilizácie a manipulácie, lokálnymi obstrekmi (pod rtg alebo CT kontrolou), celkovou farmakoterapiou. Lokálna terapia kortikoidmi by sa mala používať až po vyčerpaní ostatných metód. Neodborný chiropraktický zákrok môže stav zhoršiť.

Šikmá panva môže byť spôsobená nerovnakou dĺžkou dolných končatín. Diagnostickým testom je, okrem presného zmerania dĺžky dolných končatín, určenie hmotnosti na dvoch váhach.

Pri poruche funkcie bedrového kĺbu je bolesť najčastejšie v oblasti kĺbu (koxalgia), niekedy sa bolesť prenáša aj na vnútornú stranu kolena. Obmedzená je najmä rotácia v bedernom zhybe.

Ďalšou príčinou bolesti môže byť bolestivá kostrč, alebo ligamentová (facetová) bolesť (asi v 15 %). Kostrč môže byť bolestivá pri dotyku alebo je samostatným zdrojom bolesti (kokcygodynia). Bolesť je vtedy lokalizovaná priamo nad krížovou kosťou a koža je často v mieste bolesti napätá.

Podľa toho čo píšete, môže byť príčinou Vašich bolesti sakroiliakálny kĺb alebo kostrč, pričom je možná súvislosť s pádom. Klinickým vyšetrením a pomocnými vyšetreniami je možné odlíšiť pôvod bolesti v chrbtici (medzistavcová platnička) alebo segmentová blokáda, a v ďalších štrukúrach. Tieto poruchy diagnostikuje a lieči špecialista vo vertebrogénnej ambulancii (najčastejšie neurológ).

Podrobnosti sú napríklad v knihách: K. Lewit: Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace, E. Rychlíková: Manuální medicína, I. Buran: Vertebrogénne algické syndrómy.