Odpovedal: EDUSAN - lekár
Re: Studené ruky a nohy pocit zimy
(číslo príspevku 13.290, zo dňa 17.11.2002. videné 7770x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 13290:
Hyperkinetická cirkulácia sa prejavuje napríklad palpitáciami (pocitmi búšenia a "vynechávania" srdca), extrasystolami (nepravidelné, predčasné kontrakcie srdca - úder navyše) alebo zrýchlenou činnosťou srdca (tachykardia). Súčasťou môže byť aj pocit bolesti "pri srdci". Prejavom tzv. hyperkinetickej cirkulácie je okrem viditeľnej pulzácie brušnej aorty napríklad aj pohyb voľne preloženej nohy v rytme pulzu, alebo viditeľná pulzácia ciev (karotíd) na krku. Súčasťou tzv. neurocirkulačnej asténie je aj celková únava alebo vyčerpanosť, zvýchlené dýchanie a poruchy príjmu potravy (nechutenstvo). Pravdepodobnou príčinou môže byť nadmerné vzrušenie, prepracovanosť, nedostatok odpočinku, spánku alebo nadmerná a chronická konzumácia návykových látok (kofeín, alkohol), či vynechanie dlhodobo užívaných liekov (na upokojenie alebo na spanie). Potrebné je najprv vylúčiť organickú príčinu ťažkostí (fyzikálne vyšetrenie - auskultácia, EKG, rtg hrudníka, biochemické vyšetrenie a pod.) u praktického lekára, v prípade potreby i u kardiológa. Potrebné je vylúčiť aj ochorenia krvi (anémiu) a ochorenia štítnej žľazy. Často samotné dôkladné vyšetrenie má psychoterapeutický efekt a zmierňuje prípadné prejavy nadmerného sebapozorovania sa (merani pulzu). V liečbe sa používajú prípravky magnézia, B-komplex, upokujúce prípravky ako napr. Persen, Valerián, telesná aktivita (športovanie - napr. beh), úprava stravy (nedráždivé jedlá), dostatok odpočinku, kvalitného spánku a ďalšie opatrenia podľa možnej vyvolávajúcej príčiny. Na zlepšenie cirkulácie sa používajú lieky rozširujúce cievy a zlepšujúce vlastnosti krvi - ako napr. extrakty z rastliny Ginkgo biloba (napr. Tanakan). Potrebné môže byť aj angiologické vyšetrenie, pre zistenie príčiny ťažkostí.

Konštitúcia (lat. constituere = založenie, zriadenie) je súhrn telesných ale i duševných vlastností jedinca (prevažne dedičných). Slabšia konštitúcia - ako napr. celková chudosť (nízka hmotnosť), slabosť, bledosť, únavnosť sa označuje názvom asténia (asthenic = slabý). Pokojní ľudia, ktorí mali značnú nadváhu sa označovali pojmom pyknik (grécky pyknos = tlstý, hrubý). Dnes už sa tieto názvy používajú zriedkavejšie, konštitúcia má však vplyv na častejší vznik niektorých ochorení podľa vrodeného telesného a duševného typu.