Odpovedal: MUDr. Jozef Klucho-gastroenterológ
Re: pruh-priznaky
(číslo príspevku 12.676, zo dňa 26.10.2002. videné 19174x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 12676:
Pruhom, čiže prietržou sa nazýva pretrhnutie sliznično-svalovej bariéry v oblasti brušnej dutiny. Podľa lokalizácie rozoznávame pruh slabinový, mieškový, pupkový a určitým druhom pruhu je aj rozostúpenie tzv. priamych brušných svalov alebo pruh v jazve po operácií. Príznaky pruhu teda závisia od jeho lokalizácie,
veľkosti a iných sprievodných okolností, napr. či má pacient súčasne s pruhom aj nejaké iné brušné ochorenie. V hrubých rysoch však možno povedať, že spočiatku pruh nemusí vyvolávať žiadne ťažkosti, snáď len miernu pohmatovú citlivosť v mieste vzniku. Neskôr, po jeho zväčšení to môže byť tlaková, resp. i pulzujúca bolesť v mieste pruhu (akoby tam pacientovi niečo zavadzalo, alebo akoby si tam počul tlkot srdca). V komplikovaných prípadoch sa môžu pridružiť poruchy vyprázdňovania tráv. traktu (zvracanie, zastavenie vetrov a stolice)
teplota a šokový stav. Takýto prípad už hrozí komplikáciami aj za predpokladu, že pacient bude ihneď prijatý do nemocnice. Preto každé podozrenie na pruh
je treba nechať dôkladne (niekedy aj opakovane) vyšetriť chirurgovi a riadiť sa
jeho radami. Ak chirurg usúdi, že treba pacienta nechať, hoci aj na pozorovanie
v nemocnici, netreba sa tomu brániť, uvedené komplikácie sa môžu vyvinúť veľmi rýchlo a doma by mohol takýto stav skončiť tragicky.