Odpovedal: EDUSAN - neurológ
Re: Cervikálna myelopatia ?
(číslo príspevku 118.619, zo dňa 27.12.2006. videné 19268x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 118619:
Vysunutie platničky a spondylóza v oblasti krčnej chrbtice môže byť následok preťaženia alebo úrazov napríklad pri športe (futbal, hokej, lyžovanie, potápanie a pod). Myelopatia (poškodenie miechy) vzniká postupne najmä pri vrodene úzkom spinálnom kanále, najčastejšie v strednom alebo v staršom veku kombináciou mechanických, cievnych, reologických a ďalších patologických zmien. Na klinickom obraze sa môžu podielať zmeny na väzivových štruktúrach: facetách kĺbov, hypertrofia ligamentum flavum alebo osifikácia zadného pozdĺžného ligamenta. Časté sú bolesti hlavy v záhlaví, medzi lopatkami, v ramenách, v horných končatinách…
Cervikálna spondylotická myelopatia (CSM) sa prejaví najčastejšie neobratnosťou, slabosťou a tŕpnutím rúk (a nôh). Môže byť kombinovaná aj s radikulopatiou (postihnutím nervových koreňov), ktorá sa manifestuje bolesťami v oblasti nervového koreňa, poruchou citlivosti, tŕpnutím, mravčením a pomykávaním svalov - periférna lézia. Vysoko lokalizovaná útlaková cervikálna myelopatia (C3-5) sa prejavuje najmä slabými a nešikovnými rukami. Nižšie lokalizovaná myelopatia (C6-C8) môže postihovať aj nohy, najmä polohocit na dolných končatínách a spôsobovať aj spasticitu (tuhosť svalov) dolných končatín – centrálna lézia. Príznaky i priebeh ochorenia môžu byť rozmanité, a lokalizáciu lézie a prognózu pomôže určiť neurologické vyšetrenie (aj s vyšetrením citlivosti pre chlad, teplo, bolesť a hlbokej citlivosti) ako aj indikované pomocné prístrojové vyšetrenia.
Ďalší postup záleží teda najmä na veku veku, povolaní (koníčkoch, aktívnom športe), príčine vzniku ťažkostí, dynamike príznakov, koincidenciou iných ochorení (diabetes, arterioskleróza) atď. Myelopatia sa prejavuje neurologickými príznakmi postihnutia miechy, a jej prejavy sa preto dajú zistiť neurologickým vyšetrením (živšie reflexy, prítomné pyramídové javy, poruchy citlivosti a propriocepcie - polohocitu). MR a CT vyšetrenie s kontrastom (perimyelografia) odhalia rozsah morfologických zmien vo vzťahu k mieche. Elektrofyziologickým vyšetrením (EMG, SEP, MEP) sa zistí závažnosť a lokalizácia funkčnej poruchy. Na diferenciáciu príčin „precitlivelosti rovnovážneho aparátu“ by bolo potrebné vestibulárne a elektronystagmografické vyšetrenie. Snímky najlepšie posúdi ten lekár (neurológ, neurochirurg, ortopéd, rádiológ), ktorý pozná zdravotný stav pacienta. Vhodná by bola konzultácia aj so špecializovaným športovým lekárom, v prípade ak ste sa venovali niektorému športu intenzívne.
Operačná liečba sa indikuje najmä pri úzkom spinálnom kanále, pri chronických a progresívnych ťažkostiach, výrazných bolestiach, neúspechu konzervatívnej liečby, sfinkterových poruchách, stredne ťažkej až ťažkej myelopatii - predným alebo zadným prístupom. Indikácie pre operáciu nie sú jednotné, preto sa odporúča pred operáciou poradiť sa aj so skúseným odborníkom z iného pracoviska pre získanie ďalšieho názoru.