Odpovedal: EDUSAN - neurológ
Re: Reyov syndróm
(číslo príspevku 11.320, zo dňa 08.09.2002. videné 10867x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 11320:
Reyeov (Reyov) syndróm (RS) opísal v roku 1963 austrálsky patológ R. Douglas Reye. Neskôr sa zistilo, ži príčinou môže byť užívanie kyseliny acetylosalicylovej pred, alebo počas infekčného ochorenia spôsobeného vírusmi. Prepokladá sa, že najmä u detí sa lieky obsahujúce túto látku akumulujú v organizme, a zriedkavo môžu spôsobiť poškodenie mozgu a pečene. Najčastejšie sú postihnuté deti vo veku približne 6 rokov. Ochorenie však môže zriedkavejšie vzniknúť aj u starších. V mozgu vzniká akútna nezápalová encefalopatia s edémom (opuch tkaniva), v pečeni sa akumuluje tuk, zvyšujú sa pečeňové enzýmy a amoniak. Môžu byť postihnuté aj obličky s edémom a tukovou degeneráciou proximálnych tubulov.

Ochorenie je zriedkavé a vyskytuje sa približne u 1 človeka na 1 milión obyvateľov. Najčastejšie sa vyskytuje v súvislosti s týmito ochoreniami: chrípka, mumps, rubeola, varicella, herpes, cytomegalovírus, coxsackie, adenovírus. Prejavy Reyovho syndrómu sa objavujú 1 – 14 dní po vírusovej infekcii. V prvom štádiu sa vyskytuje nauzea, protrahované zvracanie, strata nálady a energie. V druhom štádiu (24 – 48 hod. pozačiatku profúzneho zvracania) zmeny osobnosti, bizarné správanie, konfúzia, agitovanosť alebo letargia, rýchle dýchanie, delírium až kŕče. Priebeh môže byť rôzny s ústupom ťažkostí do 5 – 10 dní alebo môže byť priebeh ťažký. Ak je diagnóza stanovená včas a správne – percento úplného vyliečenia je až 90 %. Patofyziológia ochorenia nie je jasná, predpokladá sa poškodenie mitochondrií (oslabených pri vírusovom ochorení) toxínom - liekom. Liečba je komplexná na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ako prevencia sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim lieky s obsahom kyseliny acetylosalicylovej. Deťom do 14 rokov sa neodporúča podávať lieky s obsahom kyseliny acetylosalicylovej pri žiadnych ťažkostiach, pokiaľ lekár nerozhodne inak. Približne u 18 % chorých však vzniká ochorenie i bez užívania salicylátov, predpokladá sa možný toxický vplyv insekticídov, aflatoxínov, hríbov, metabolické vplyvy (nízka aktivita niektorých enzýmov a pod.).