Odpovedal: EDUSAN - neurológ
Re: porucha myslenia
(číslo príspevku 10.303, zo dňa 31.07.2002. videné 9478x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 10303:
Spomalené myslenie je často súčasťou celkového spomalenia psychických procesov - bradypsychizmu (brady- je grécky výraz pre slovo pomalý). Spomalenie mentálnej aktivity sa nazýva bradyfrenia, spomalenie reči bradyfrasia (bradylalia), spomalenie učenia bradydiscia atď. Uvedené poruchy sa vyskytujú fyziologicky napríklad pri nadmernej únave, nevyspatosti a pod., môžu byť spôsobené intoxikáciou (alkohol a iné látky), liekmi (sedatíva a hypnotiká), psychickým ochorením (napr. depresia) a pri ďalších chorobách. Spomalené myslenie môže byť súčasťou aj rôznych vrodených porúch alebo perinatálnych poškodení - tzv. DMO. Bradypsychizmus so spomalením myslenia, ktoré sa predtým nevyskytovalo, môže poukazovať na neurologické ochorenie (napríklad mozgový nádor, krvácanie alebo iný patologický proces mozgu). Súčasťou tzv. prefrontálneho syndrómu je okrem spomalenia myslenia aj úbytok aktivity, iniciatívy, pacient je abulický (nemá vôlu vykonávať akúkoľvek činnosť). Neskôr pacient nemiestne žartuje (moria), vyjadruje sa vulgárne, prestáva sa o seba starať (gatizmus) alebo sa správa detinsky (ganserizmus). Svoje ťažkosti bagatelizuje, alebo neguje, nepovažuje sa za chorého a pri zmienkach o možnom vážnom ochorení sa smeje. Frontálny (čelový, predný) lalok pôsobí na ostatné časti mozgu tlmivo - a jeho porucha preto spôsobuje "odbrzdenie" a stratu zábran. V praxi sa často vyskytuje, že takto zmenené správanie a spomalené myslenie si u blízkej osoby nikto nevšimne, alebo pozorované zmeny sa vysvetľujú iným spôsobom (alkohol, starnutie a pod.). Pri podozrení na vznik alebo rozvoj spomaleného myslenia u inak zdravého človeka je potrebné neurologické vyšetrenie a ďalšie vyšetrenia (napríklad CT vyšetrenie mozgu). Dá sa tým diagnostikovať napríklad mozgový nádor v skorom štádiu, kedy je ešte operabilný a liečiteľný. Príčinou môžu byť aj iné chorobné zmeny mozgu ako napríklad úrazy, krvácania, zápaly a pod. Edukácia v tomto smere je veľmi dôležitá, pretože poznanie horeuvedených prejavov ochorení môže možno pomôcť niekomu vo Vašom okolí. Kvalitatívnymi poruchami obsahu myslenia sa zaoberá psychiatria. K cielenejšej odpovedi na Vašu otázku by sme potrebovali vedieť na aké spomalenie myslenia a u koho (napríklad v akom veku) sa pýtate.