MUDr. TAKÁCS RÓBERT (1682x)
Adresa pracoviska: Odd. cievnej chir., Antolská 11, 851 07 Bratislava