Nevyhľadávate žiaden text... (228 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. JASTRAB MICHAL Praktický lekár pre dospelých Novosad  NZZ - PLPD 
2.  MUDr. JÁSZBERÉNYI FRANTIŠEK Internista (INT) Ilava  NsP n.o. - interné odd. 
3.  MUDr. JÁSZBERÉNYI LADISLAV Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Nitra  VšZP 
4.  MUDr. JÁSZBERÉNYIOVÁ SLÁVKA Dermatovenerológ (DER) Hlohovec  Kožná amb. ZZS Slovakofarma 
5.  MUDr. JAŠČUR JAROSLAV Internista (INT) Košice  Letecká Vojenská nemocnica 
6.  MUDr. Jašík Viliam Stomatológ (STO) Banská Bystrica   
7.  MUDr. Jašíková Anna Stomatológ (STO) Banská Bystrica   
8.  MUDr. Jaška Štefan Stomatológ (STO) ŠOPORŇA  ObZS - zubná ambulancia 
9.  MUDr. JAŠKOVÁ ANDREA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  FN 
10.  MUDr. JAŠKOVÁ JANA Oftalmológ (OPH) Spišská Nová Ves  NZZ - očná amb. 
11.  MUDr. JAŠŠO MARTIN Ortopéd (ORT) Nové Zámky  NsP 
12.  MUDr. JAŠŠOVÁ MÁRIA Praktický lekár pre dospelých Tatranská Lomnica  GNOZA s.r.o. 
13.  MUDr. JÁTI JOZEF Praktický lekár pre dospelých Púchov  CHZP Apollo 
14.  MUDr. JATYELOVÁ GABRIELA Dolný Kubín  NsP 
15.  MUDr. JAUSCHOVÁ JARMILA Žiar nad Hronom  ŠZÚ 
16.  Doc. MUDr. JAUTOVÁ JAGIENKA CSc. Dermatovenerológ (DER) Košice  Kožná klinika LF UPJŠ 
17.  MUDr. JAVOR PETER Ortopéd (ORT) Lehnice  NZZ - ortopedická amb. 
18.  MUDr. JAVORAN PAVEL Posudkový a revízny lekár Žilina  Sociálna poisťovňa 
19.  MUDr. JAVORANOVÁ BERTA Internista (INT) Kysucké Nové Mesto  PK - interná amb. 
20.  MUDr. JAVORČÍK PATRIK Chirurg (CHI) Bratislava  NMO - odd. úrazovej chirurgie 
21.  MUDr. JAVORKA KAMIL Urológ (URO) Martin  MFN urolog.kl. 
22.  MUDr. JAVORKA KAROL Gynekológ (GYN) Ružomberok  ÚVN SNP - gynekol.-pôrod. odd 
23.  MUDr. JAVORKA ĽUBOMÍR Gynekológ (GYN) Ružomberok  NZZ - gynekologická amb. 
24.  MUDr. JAVORKA VLADIMÍR Rádiológ - rádiodiagnostik Bratislava  FN - I. RDK 
25.  MUDr. JAVORKOVÁ GABRIELA Pediater (PED) Nižná  Ambulancia pre deti a dorast 
26.  MUDr Javorková Helena Stomatológ (STO) BRATISLAVA   
27.  MUDr. JAVORKOVÁ JANKA Endokrinológ (END) Martin  MFN 
28.  MUDr. JAVORKOVÁ JANKA Alergológ (ALG)Imunológ Ružomberok  NZZ - imunoalergolog. amb. 
29.  MUDr. JAVORKOVÁ JOLANA Rádiológ - rádiodiagnostik Bratislava  Poliklinika 
30.  MUDr. JAVORKOVÁ NIKOLETA Oftalmológ (OPH) Martin  Ústav patol. fyziológie 
31.  MUDr. JAVORKOVÁ OĽGA Internista (INT) Nedožery - Brezany  NZZ 
32.  MUDr. JAVORNÍK PAVEL Posudkový a revízny lekár Žiar nad Hronom  Sociálna poisťovňa 
33.  MUDr. JAVOROVÁ STANISLAVA Internista (INT) Galanta  NsP sv. Lukáša 
34.  MUDr. JAVORSKÁ BARBORA Košice  FNLP 
35.  MUDr. Javorská Helena Stomatológ (STO) VEĽKÝ ŠARIŠ   
36.  MUDr. JAVORSKÁ KATARÍNA Nefrológ (NEF) Vranov nad Topľou  NsP 
37.  MUDr. JAVORSKÁ LÍVIA Oftalmológ (OPH) Poprad  NsP - očné odd. 
38.  MUDr. JAVORSKÁ MARTA Oftalmológ (OPH) Trenčín  MSP - Diagnostik s.r.o. 
39.  MUDr. JAVORSKÁ SONJA Praktický lekár pre dospelých Perín  NZZ - PLDD 
40.  MUDr. JAVORSKÁ VALÉRIA Michalovce  NsP Š. Kukuru - FRO 
41.  MUDr. JAVORSKÝ IVAN Telovýchovný lekár Trenčín  BIO-FIT s.r.o. 
42.  MUDr. JAVORSKÝ JÁN Diabetológ (DIA) Prešov  Ambulan. pre por. látk. premen 
43.  MUDr. JAVORSKÝ JOZEF Posudkový a revízny lekár Košice  Spoločná zdravotná poisťovňa 
44.  MUDr. JAVORSKÝ JOZEF Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Sobrance  Okresný úrad 
45.  MUDr. JAVORSKÝ JOZEF Oftalmológ (OPH) Topoľčany  NsP - očné oddelenie 
46.  MUDr. JAVORSKÝ MARTIN Internista (INT) Košice  LFU P. J. Šafárika - IV. inter 
47.  MUDr. JAVORSKÝ PETER Internista (INT)Nefrológ (NEF) Banská Bystrica  Dialyzač. centrum NFDR 
48.  MUDr. JAVOŠOVÁ DANIELA Kardiológ (KAR)Pediater (PED) Trstená  NsP - detské odd. 
49.  MUDr. JAVŮRKOVÁ MARGITA Praktický lekár pre dospelých Stará Ľubovňa  NZZ - PLPD 
50.  MUDr. JECKO ALEXANDER Internista (INT) Čierna nad Tisou  ŽNsP - ŽLS IV 
51.  MUDr. JEDINÁ VLASTA Bratislava  MEDIREX s.r.o. - odd. kl. bioc 
52.  MUDr. JEDINÁK JÁN Poprad  NsP - OUM 
53.  MUDr. JEDLIČKA BOHUSLAV Chirurg (CHI)Onkológ (ONK) Liptovský Mikuláš  NsP - POKO 
54.  MUDr. JEDLIČKA MILAN Praktický lekár pre dospelých Jelenec  NZZ - PLPD 
55.  MUDr. JEDLIČKA PETER Praktický lekár pre dospelých Nitra  Medicínske centrum s.r.o. 
56.  MUDr. JEDLIČKOVÁ AMÁLIA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
57.  MUDr. JEDLOVSKÝ ALEXANDER Internista (INT) Spišská Nová Ves  LUMOTER s.r.o. 
58.  MUDr. Jedrejovská Jarmila Stomatológ (STO) BOJNICE   
59.  MUDr. Jedrejovský Pavel Stomatológ (STO) PRIEVIDZA   
60.  MUDr. JÉGER TIBOR Gastroenterológ (GIT) Košice  FN L. Pasteura 
61.  MUDr. JEKKELOVÁ EVA Praktický lekár pre dospelých Komárno  NZZ - PLPD 
62.  MUDr. JELAČIČOVÁ KATARÍNA Urológ (URO) Trnava  NZZ - urológia 
63.  MUDr Jelčič Igor Stomatológ (STO) PRUSKÉ  ObZS - zubná ambulancia 
64.  MUDr. JELČOVÁ LAURA Pediater (PED) Košice  Detská nemocnica 
65.  MUDr. Jelemenský Ľubomír Stomatológ (STO) PEZINOK   
66.  MUDr. JELENČIAKOVÁ GABRIELA Pediater (PED) Bratislava  NZZ - PLPDD 
67.  MUDr. JELENČÍK JÁN Chirurg (CHI) Trstená  NsP - chirurg. odd. 
68.  MUDr. JELENČÍKOVÁ JANA Otorinolaryngológ (ORL) Košice  ERGOMED s.r.o. 
69.  MUDr. JELENEKOVÁ MARTA Gynekológ (GYN) Košice  NZZ - gyn. klinika 
70.  MUDr. JELENÍKOVÁ JARMILA Trnava  NZZ - Amb. pre deti a dorast 
71.  MUDr. JELENÍKOVÁ ZINA Ružomberok  NZZ - očná amb. 
72.  MUDr. JELÍNEK MIROSLAV Chirurg (CHI) Zlaté Moravce  NsP - chirurg. odd. 
73.  MUDr. Jelíneková Marta Stomatológ (STO) KOŠICE   
74.  MUDr. JELÍNKOVÁ ZORA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  Dekanát LF UK 
75.  MUDr. JELOK IVAN Kardiológ (KAR) Bratislava  SÚSaCCH 
76.  MUDr. Jelšovská Danica Stomatológ (STO) PEZINOK   
77.  MUDr. Jenča Jaroslav Stomatológ (STO) HONTIANSKÉ TESÁRE  ObZŠ - zubná ambulancia 
78.  MUDr. JENČA JOZEF Otorinolaryngológ (ORL) Prešov  FNsP J. A. Reimana 
79.  MUDr. JENČÍK MARIÁN Chirurg (CHI) Michalovce  NsP Š. Kukuru - chirurg. odd. 
80.  MUDr. Jenčík Miroslav Stomatológ (STO) BRATISLAVA   
81.  MUDr. JENČÍKOVÁ ADRIANA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  NsP Milosrdní bratia s.r.o. 
82.  MUDr. JENČÍKOVÁ ANNA Pediater (PED) Gajary  Ambulancia pre deti a dorast 
83.  MUDr. JENČÍKOVÁ ĽUBICA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť   FNSP, TR., SNP 1 
84.  MUDr. JENČO IGOR Onkológ (ONK) Košice  FNsP - odd. detskej onkológie 
85.  MUDr Jenčo Jaroslav Stomatológ (STO) HONTIANSKE TESÁRE  Privátna zubná ambulancia 
86.  MUDr. JENČOVÁ DANIELA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
87.  MUDr. JENČOVÁ JANA Pediater (PED) Vranov nad Topľou  Novorod. úsek detského odd. Ns 
88.  MUDr. Jenčová Viera Stomatológ (STO) NIŽNÁ MYŠĽA  zubná ambulancia 
89.  MUDr. JENČOVÁ VIERA Psychiater (PSY) Stará Ľubovňa  NsP 
90.  MUDr. Jendrejovská Jarmila Stomatológ (STO) BOJNICE   
91.  MUDr. Jendrejovský Pavel Stomatológ (STO) PRIEVIDZA   
92.  MUDr. JENDRIŠÁK RUDOLF Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť   MATADOR A.S. 
93.  MUDr. JENDRIŠÁKOVÁ DAGMAR Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Galanta  NsP Sv. Lukáša 
94.  MUDr. JENDRUŠÁK JOZEF Banská Bystrica  Priv.Onkogynek.a mamologická a 
95.  MUDr. JENDRUŠÁKOVÁ MIROSLAVA Banská Bystrica  NsP FDR OPL a T 
96.  MUDr. JENISOVÁ ĽUBICA Pediater (PED) Zohor, Vysoká pri Morave,Záhor  Neštátna amb. pre deti a doras 
97.  MUDr. JERGOVÁ LÝDIA Neurológ (NEU) Prešov  Nešt.det.neurol.amb. 
98.  MUDr. JERGUŠ PETER Internista (INT) Malacky  Nemocničná a.s. 
99.  MUDr. JERGUŠOVÁ DANIELA Anesteziológ (ANS) Bratislava  NOÚ 
100.  MUDr. JESEŇÁK PETER Gastroenterológ (GIT) Levoča  NsP 

Strana ÄŤ. < späť  tam >