Hľadané texty evidujeme 1160 krát. (12 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. KOTZIG JÚLIUS Chirurg (CHI) Bratislava  NsP sv. Cyrila a Metoda 
2.  MUDr. KOUTNÝ JAROSLAV Chirurg (CHI) Dolný Kubín  NsP MUDr. L. N. Jégeho 
3.  MUDr. KOVÁCS ERVIN Chirurg (CHI) Rimav.Sobota  NZZ chirurg.amb. 
4.  MUDr. KOVÁCS ŠTEFAN Chirurg (CHI)Angiológ (ANG) Komárno  NsP 
5.  MUDr. KOVÁCS VLADIMÍR Chirurg (CHI) Lučenec  NsP - chir. odd. 
6.  MUDr. KOVÁČ LIBOR Chirurg (CHI) Banská Bystrica  NsP Roosevelta 
7.  MUDr. KOVÁČIK FRANTIŠEK Chirurg (CHI) Košice  NZZ - chirurgia 
8.  MUDr. KOVALČÍK SLAVOMÍR Chirurg (CHI) Žilina  NsP - úrazové odd. 
9.  MUDr. KOVAŘ PETER Chirurg (CHI) Košice  VSŽ nemocnica, a.s 
10.  MUDr. KOZÁR ERICH Chirurg (CHI) Handlová  NsP 
11.  MUDr. KOZIAK BOHDAN Chirurg (CHI) Michalovce  NsP Š. Kukuru 
12.  MUDr. KOŽUCH MAROŠ Chirurg (CHI) Košice  FNLP 
13.  MUDr. KRAJČ TIBOR Chirurg (CHI) Bratislava  NÚTaRCH - kl. hrudníkovej chir 
14.  MUDr. KRAJČI MILAN Chirurg (CHI) Liptovský Mikuláš  NsP - FRO 
15.  MUDr. KRAJČOVIČ JOZEF Chirurg (CHI) Senica  Územná vojenská správa 
16.  MUDr. KRAJNIČÁK JOZEF CSc. Chirurg (CHI)Traumatológ Košice  VSŽ nemocnica, a.s 
17.  MUDr. KRAJNIČÁK RADOSLAV Chirurg (CHI) Košice - Šaca  VSŽ Nemocnica a.s. 
18.  MUDr. KRAJNÍKOVÁ SYLVIA Chirurg (CHI) Košice  VSŽ Nemocnica a.s. 
19.  MUDr. KRÁL EDUARD Chirurg (CHI) Piešťany  Nemocnica Alexandra Wintera  
20.  MUDr. KRÁLIK RASTISLAV Chirurg (CHI) Bratislava  DFNsP 
21.  MUDr. KRÁLIK RÓBERT Chirurg (CHI) Bratislava  OÚSA 
22.  MUDr. KRAMÁR BRANISLAV Chirurg (CHI) Trnava  FNsP - chirurgické odd. 
23.  MUDr. KRAUSKO ANDREJ Chirurg (CHI) Zlaté Moravce  NsP 
24.  MUDr. KŔČ RADOVAN Chirurg (CHI) Poprad  NsP 
25.  MUDr. KREUTZ FRANTIŠEK Chirurg (CHI) Brezno  NsP 
26.  MUDr. KRIŠTOFOVIČ ĽUBOŠ Chirurg (CHI) Hlohovec  NZZ - chirurg. amb. 
27.  MUDr. KŘÍŽ KAROL Chirurg (CHI) Rajec  Poliklinika,Chir. ambulancia 
28.  MUDr. KRIŽAN MICHAL Chirurg (CHI) Bratislava  NZZ - chirurgická amb. 
29.  MUDr. KRIŽANSKÝ ROMAN Chirurg (CHI) Zvolen  NsP 
30.  MUDr. KRNÁČ ŠTEFAN Chirurg (CHI) Ružomberok  ÚVN SNP 
31.  MUDr. KROKAVEC PETER Chirurg (CHI)Traumatológ Rožňava  NsP - odd. úrazovej chir. 
32.  MUDr. KROUPA KAREL Chirurg (CHI)Onkológ (ONK) Bratislava  NOÚ 
33.  MUDr. KRŠÁK JOZEF Chirurg (CHI) Liptovský Mikuláš  NZZ - chir. amb. 
34.  MUDr. KRUŽLIAK TIBOR Chirurg (CHI) Trnava  FNsP 
35.  MUDr. KRUŽLIAK TIBOR Chirurg (CHI) Trnava  NZZ - chirurgia 
36.  MUDr. KUBA PAVOL Chirurg (CHI) Žarnovica  NZZ - chirurgická ambulancia 
37.  MUDr. KUBALA IGOR Chirurg (CHI) Trenčín  NsP 
38.  MUDr. KUBAS VILIAM Chirurg (CHI) Ružomberok  NsP Ružomberok, chir. odd. 
39.  MUDr. KUBAŠEK ANDREJ Chirurg (CHI) Dolný Kubín  NsP - chirurgické odd. 
40.  MUDr. KUBICA ROSTISLAV Chirurg (CHI) Nitra  NsP 
41.  MUDr. KUBÍČEK JÁN Chirurg (CHI) Bratislava  NZZ - chirurg. amb. 
42.  MUDr. KUBIK ŠTEFAN Chirurg (CHI) Dunajská Streda  NsP 
43.  Doc. MUDr. KUBÍKOVÁ ELIŠKA CSc. Chirurg (CHI) Bratislava  Poliklinika, Detská chir. ambu 
44.  MUDr. KUBÍKOVÁ MÁRIA Chirurg (CHI) Košice  I.chir.klinika FNsP 
45.  MUDr. KUBIS JÁN Chirurg (CHI) Bratislava  FN 
46.  MUDr. KUBJATKO JÁN Chirurg (CHI) Čadca  NsP 
47.  MUDr. KUCHAR PAVOL Chirurg (CHI) Žilina  NsP, chir. odd. 
48.  MUDr. KUDERA MILAN Chirurg (CHI) Ružomberok  ÚVN - SNP 
49.  MUDr. KUDLÁČ LUBOR Chirurg (CHI) Bratislava  SŠŠR Ministerstva vnútra 
50.  MUDr. KUDLÁČ MARIÁN Chirurg (CHI) Košice  II.Chirurgická Klinika, FN LP 
51.  MUDr. KUKLA KAZIMÍR Chirurg (CHI)Traumatológ Bojnice  NsP 
52.  MUDr. KULAN ANDREJ Chirurg (CHI) Snina  NsP 
53.  MUDr. KUNDA RASTISLAV Chirurg (CHI) Banská Bystrica  FNsP - chirurgická kl. 
54.  Doc. MUDr. KUNDRÁT IGOR CSc. Chirurg (CHI) Košice  FN L. Pasteura - chirurg. klin 
55.  MUDr. KUNÍK ZDENĚK Chirurg (CHI) Fiľakovo  PK 
56.  MUDr. KUPKA ROLAND Chirurg (CHI) Piešťany  NsP 
57.  MUDr. KUSÝ ONDREJ Chirurg (CHI) Levice  NZZ - chir. amb. 
58.  MUDr. KVAK ŠTEFAN Chirurg (CHI) Michalovce  NSP Š. KUKURU 
59.  MUDr. KVAŠNICA MARTIN Chirurg (CHI) Žilina  NsP 
60.  MUDr. KVOKAČKA SLAVOMÍR Chirurg (CHI) Prešov  HOLGER Slovakia s.r.o. 
61.  MUDr. KYČINA ROMAN Chirurg (CHI) Martin  odd. Pankreato-biliárnej chiru 
62.  MUDr. KYSLAN KAROL Chirurg (CHI) Prešov  NsP J.A. Reimana, chir. odd. 
63.  Doc. MUDr. LABAŠ PETER CSc. Chirurg (CHI) Bratislava  I. chir. klinika LF UK FN 
64.  MUDr. LABUDA MILAN Chirurg (CHI) Bratislava  NsP Sv. Cyrila a Metoda 
65.  Doc. MUDr. LACA ĽUDOVÍT CSc. Chirurg (CHI) Bratislava  Chirurgická klinika FNsP Akad. 
66.  MUDr. LÁDY HUGO Chirurg (CHI) Galanta  MUDr. Lády chir.-onkol-amb. 
67.  MUDr. LAJOŠ MARTIN Chirurg (CHI) Poprad  NsP 
68.  MUDr. LAKYOVÁ LUCIA Chirurg (CHI) Košice  FNLP - II. chirurgická kl. 
69.  MUDr. LAMPERT MILOŠ Chirurg (CHI) Bratislava  FNsP 
70.  MUDr. LANG JOZEF Chirurg (CHI) Skalica  NsP 
71.  MUDr. LAPŠANSKÝ JURAJ Chirurg (CHI) Stará Ľubovňa  NsP 
72.  MUDr. LÁSKA MILAN Chirurg (CHI) Vysoké Tatry  ÚTaPCH a hrudníkovej chirurgie 
73.  MUDr. LASTIČ RADOVAN Chirurg (CHI) Ružomberok  ÚVN SNP - traum. ortop. odd. 
74.  MUDr. LAUDON VILIAM Chirurg (CHI) Topoľčany  NsP 
75.  MUDr. LAUKO PAVOL Chirurg (CHI) Bratislava  NMO 
76.  MUDr. LEHOCKÝ PETER Chirurg (CHI) Martin  CHK MFN odd. pankreat. chir. 
77.  MUDr. LEHOTSKÝ ĽUBOR Chirurg (CHI) Bratislava  FN Bratislava, prac. RUŽINOV,  
78.  Doc. MUDr. LESAY MICHAL PhD. Chirurg (CHI) Malacky  Nemocničná a.s. 
79.  MUDr. LEŠAK FEDOR Chirurg (CHI) Brezno  NsP - OÚCH 
80.  MUDr. LEŠKO IGOR Chirurg (CHI) Svidník  NsP - chir.odd. 
81.  MUDr. LEŠKO MARIÁN Chirurg (CHI) Prešov  FNsP-J.A.Reimana-jednot. cievn 
82.  MUDr. LEŠO EUGEN Chirurg (CHI) Michalovce  NsP ,oddelenie úrazovej chirur 
83.  MUDr. LETKO TIBOR Chirurg (CHI) Ružomberok  NSP CHIR.ODD 
84.  MUDr. LEVČÍK PETER Chirurg (CHI) Bánovce nad Bebravou  MsNsP 
85.  MUDr. LEVKANIČ PETER Chirurg (CHI) Poprad  NsP, chir. odd. 
86.  MUDr. LEYKO IGOR Chirurg (CHI) Dolný Kubín  NsP Dolný Kubín 
87.  MUDr. LIETAVOVÁ OĽGA Chirurg (CHI) Zvolen  NsP 
88.  MUDr. LIŠČÁK MARIAN Chirurg (CHI) Čadca  Chirurg.amb. 
89.  MUDr. LOFAY PETER Chirurg (CHI) Bratislava  Nemocnica Ministerstva Obrany 
90.  MUDr. LÖFFLER ŠTEFAN Chirurg (CHI) Bratislava  SÚSCCH - chirurg. odd. 
91.  MUDr. LOJA MIKULÁŠ MPH Chirurg (CHI) Košice  Poliklinika Staré Mesto 
92.  MUDr. LONGAUER JURAJ Chirurg (CHI) Bratislava  NsP - Milosrdní Bratia 
93.  MUDr. LÚČAN JAROSLAV PhD Chirurg (CHI) Martin  MFN Martin, Chirurgická klinik 
94.  MUDr. LUČENIČ MARTIN Chirurg (CHI) Bratislava  NsP MV SR 
95.  MUDr. LUKÁČ GRACIAN Chirurg (CHI) Bratislava  NsP MV SR 
96.  MUDr. LUKÁČ IGOR Chirurg (CHI) Bratislava  FN, chir. odd. 
97.  MUDr. LUKÁČ MIROSLAV Chirurg (CHI) Prešov  NsP J. A. Reimana 
98.  MUDr. LUKÁČ PETER Chirurg (CHI) Bratislava  SÚSCH - klinika srdc. chirurgi 
99.  MUDr. LUKÁČ VLADIMÍR Chirurg (CHI) Veľký Krtíš  NsP 
100.  MUDr. LUKAČÍN ŠTEFAN Chirurg (CHI) Košice  FNsP 

Strana ÄŤ. < späť  tam >