Hľadané texty evidujeme 673 krát. (7 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. MOŤOVSKÝ BRANISLAV Psychiater (PSY) Trenčín  NsP - psychiatrické odd. 
2.  MUDr. MOTÝĽOVÁ MARCELA Psychiater (PSY) Prešov  FNsP - psychiatr. odd. 
3.  MUDr. MRÁZIK JURAJ Psychiater (PSY) Zlaté Moravce  NZZ - psychiatrická amb. 
4.  MUDr. MÚČKOVÁ EVA Psychiater (PSY) Trenčín  Nemocnica pre obvinených a ods 
5.  MUDr. MUDRÁKOVÁ ADRIANA Psychiater (PSY) Svit  Psychiatrická amb. 
6.  MUDr. MÚDRY RUDOLF Psychiater (PSY) Bratislava  NsP Sv. CaM 
7.  MUDr. MÜNCNEROVÁ ĽUDMILA Psychiater (PSY) Bratislava  NZZ - psychiatria 
8.  MUDr. NAAL ABDULSALAM Psychiater (PSY) Trenčín  NsP 
9.  MUDr. NÁBĚLEK LUDVIK Psychiater (PSY) Banská Bystrica  NsP F.D.R. 
10.  MUDr. NAĎ MARTIN Psychiater (PSY) Ružomberok  ÚVN SNP 
11.  MUDr. NAGY AUGUSTÍN Psychiater (PSY) Rimavská Sobota  Psychiatrická amb. 
12.  MUDr. NAGY GÁBOR Psychiater (PSY) Pezinok  Psychiatrická nemocnica P. Pin 
13.  MUDr. NÁLEŠNÍK PAVOL Psychiater (PSY) Michalovce  Psychiatrická nemocnica 
14.  MUDr. Nawka Pětr PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrická nemocnica 
15.  MUDr. NAWKA PIETR Psychiater (PSY) Michalovce  Psychiatrická nemocnica 
16.  MUDr. NEJDLOVÁ DRAHOMÍRA Psychiater (PSY) Pezinok  Psychiatrická nemocnica P. Pin 
17.  MUDr. NEMČEKOVÁ HANA Psychiater (PSY) Nitra  FN 
18.  MUDr. NERÁDOVÁ ZUZANA Psychiater (PSY) Stupava  Psychiatrická ambulanicia 
19.  MUDr. NOSÁĽOVÁ PETRA Psychiater (PSY) Bratislava  Psych. od. NsP Sv. CaM 
20.  MUDr. Novotný Vladimír PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrická klinika LF UK 
21.  MUDr. OBŽEROVÁ MARTINA Psychiater (PSY) Pezinok  PNPP 
22.  MUDr. OHRABLO MICHAL Psychiater (PSY) Leopoldov  ÚVTOS a ÚVV 
23.  MUDr. Ohrablová Mária PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Neštátna psychiatrická amb 
24.  MUDr. OHRABLOVÁ MÁRIA Psychiater (PSY) Nové Mesto nad Váhom  Neštátna psychiatrická ambulan 
25.  MUDr. OKRUHLICA ĽUBOMÍR CSc. Psychiater (PSY) Bratislava  Centrum pre liečbu drogových z 
26.  MUDr. OLEJ JÁN Psychiater (PSY) Liptovský Mikuláš  NsP - psychiatria 
27.  MUDr. OLOS RÓBERT Psychiater (PSY) Martin  Psychiatrická klinika JLF UK a 
28.  MUDr. OLŠANSKÁ TEODÓZIA Psychiater (PSY) Košice  Psychiatrická klinika FNsP 
29.  MUDr. Olšovská Soňa PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Neštátna psychiatrická amb. 
30.  MUDr. OLŠOVSKÁ SOŇA Psychiater (PSY) Bratislava  Neštátna psychiatrická ambulan 
31.  MUDr. Ölvedy Róbert PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Neštátna psychiatrická ambulan 
32.  MUDr. ÖLVEDY RÓBERT Psychiater (PSY) Malacky  Neštátna psychiatrická ambulan 
33.  MUDr. ONDERČOVÁ MARIANA Psychiater (PSY) Prešov  Psych.nemocnica 
34.  MUDr. ONDIROVÁ JANA Psychiater (PSY) Košice  Psych. amb. 
35.  MUDr. ONDREJKA IGOR PhD Psychiater (PSY) Martin  Psych. klinika MFN 
36.  MUDr. ONDRISOVÁ ĽUBICA Psychiater (PSY) Piešťany  NsP 
37.  MUDr. ONDRUŠ MATEJ Psychiater (PSY) Bratislava  Lundbeck Slovensko s.r.o. 
38.  MUDr. ONDRUŠOVÁ SILVIA Psychiater (PSY) Bratislava  FN a LF UK 
39.  MUDr. OPÁTHOVÁ JARMILA Psychiater (PSY) Zvolen  Psychiatrické odd. NsP 
40.  MUDr. ORAVCOVÁ VIERA Psychiater (PSY) Bratislava  Krajský súd /MENOVACÍ DEKRÉT 
41.  MUDr. ORÁVIKOVÁ DUŠANA Psychiater (PSY) Považská Bystrica  NsP - psychiatr. odd. 
42.  MUDr. OSTATNÍK STANISLAV Psychiater (PSY) Nové Zámky  NsP psych.odd 
43.  MUDr. PÁLEŠOVÁ ZUZANA Psychiater (PSY) Bratislava  FNsP - psychiatria 
44.  MUDr. PÁLHÁZY VOJTECH Psychiater (PSY) Bratislava  Psychiatrická klinika FN 
45.  MUDr. Pálová Eva PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psych. klinika 
46.  MUDr. PÁLOVÁ EVA PhD. Psychiater (PSY) Košice  FNSP, TRIEDA SNP 1Psychiatrick 
47.  MUDr. PAPŠOVÁ RENÁTA Psychiater (PSY) Bratislava  FN PK SPAM 
48.  MUDr. PAULOVIČOVÁ OĽGA Psychiater (PSY) Bratislava  Neštátna psychiatrická amb. 
49.  MUDr. PAVLÍKOVÁ MARTA Psychiater (PSY) Zlaté Moravce  NZZ - psychiatrická amb. 
50.  MUDr. Pečeňák Ján CSc. PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrická klinika FN 
51.  MUDr. PEČEŇÁK JÁN CSc. Psychiater (PSY) Bratislava  Psych.klin. LFUK a FN 
52.  MUDr. PELLIONIS RICHARD Psychiater (PSY) Pezinok  Psychiatrická nemocnica P. Pin 
53.  MUDr. PEŠKOVÁ MÁRIA Psychiater (PSY) Vráble  NZZ - psychiatrická amb. 
54.  MUDr. PETERLÍKOVÁ DANIELA Psychiater (PSY) Považská Bystrica  NsP - psychiatr. amb. 
55.  MUDr. PETRÍK FRANTIŠEK Psychiater (PSY) Nová Ľubovňa  NZZ - psych. amb. 
56.  MUDr. PETRÍKOVÁ SOŇA Psychiater (PSY) Trnava  NZZ - psychiatrická ambulancia 
57.  MUDr. PETRUŠOVÁ TATIANA Psychiater (PSY) Košice  NZZ - psych. amb. 
58.  MUDr. PIECKOVÁ MILENA Psychiater (PSY) Ružomberok  ÚVN 
59.  MUDr. PIOVÁR JAROSLAV Psychiater (PSY) Žilina  Nešt.psychiat.amb. 
60.  MUDr. PISARČÍK JÁN Psychiater (PSY) Kremnica  Psychiatrická nemocnica prof.  
61.  MUDr. PIVÁRČI STANISLAV Psychiater (PSY) Bratislava  Poliklinika 
62.  MUDr. PODHORSKÁ DANA Psychiater (PSY) Pezinok  Psychiatrická nemocnica P. Pin 
63.  MUDr. POLÁČKOVÁ SILVIA Psychiater (PSY) Pezinok  Psychiatrická nemocnica P. Phi 
64.  MUDr. POLÁK VLADIMÍR Psychiater (PSY) Šurany  Mestská poliklinika - psychiat 
65.  MUDr. Poloncová Elena PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Priv. psych. amb. 
66.  MUDr. POLONCOVÁ ELENA Psychiater (PSY) Liptovský Mikuláš  Psychiatrická ambulancia 
67.  MUDr. POLYÁKOVÁ JANA Psychiater (PSY) Pezinok  Psychiatrická nemocnica Ph. Pi 
68.  MUDr. POMPOVÁ INGRID Psychiater (PSY) Veľké Zálužie  Psych. nemocnica 
69.  MUDr. POPJAKOVÁ HENRIETA Psychiater (PSY) Michalovce  Psychiatrická nemocnica-dolieč 
70.  MUDr. POPRAC MILOŠ Psychiater (PSY) Bratislava  NZZ - psychiatria 
71.  MUDr. Porvažník Alfonz PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
72.  MUDr. PORVAŽNÍK ALFONZ Psychiater (PSY) Snina  Neštátna psychiatrická ambulan 
73.  MUDr. POTOČŇÁKOVÁ IVETA Psychiater (PSY) Košice  FNsP - psych. kl. 
74.  MUDr. POVAŽAN MICHAL Psychiater (PSY) Bratislava  Klinika detskej psychiatrie DF 
75.  MUDr. PRISTÁŠOVÁ JAROSLAVA Psychiater (PSY) Liptovský Mikuláš  NsP - psychiatrické odd. 
76.  MUDr. PROCHÁZKA JOZEF Psychiater (PSY) Považská Bystrica  NsP 
77.  MUDr. PROVAZNÍK VÍT Psychiater (PSY) Bratislava  Poliklinika 
78.  MUDr. Provazník Vít PsychoterapeutPsychiater (PSY) Bratislava  Neštátna psychiatrická ambulan 
79.  MUDr. PRŠANOVÁ JARMILA Psychiater (PSY) Topoľčany  NZZ - amb. duševného zdravia 
80.  MUDr. PRUNIOVÁ AGNESA Psychiater (PSY) Moldava nad Bodvou  MUDr. Pruniová 
81.  MUDr. PUCHOŇ ANTON Psychiater (PSY) Považská Bystrica  NsP 
82.  MUDr. PUCI PETER Psychiater (PSY) Trebišov  NSP 
83.  MUDr. PULIŠ PETER Psychiater (PSY) Kremnica  Psychiatrická ambulancia 
84.  MUDr. PULIŠ PETER Psychiater (PSY) Nová Baňa  Psychiatrická ambulancia 
85.  MUDr. RABUTEAU SOŇA Psychiater (PSY) Bratislava  DFNsP - kl. detskej psychiatri 
86.  MUDr. RADÓ PETER Psychiater (PSY) Skalica  NsP 
87.  MUDr. RADÓ SILVIA Psychiater (PSY) Skalica  NsP 
88.  MUDr. RAGASOVÁ HENRIETA Psychiater (PSY) Veľké Zálužie  Psychiatrická nemocnica 
89.  MUDr. Rakús Alojz PsychoterapeutPsychiater (PSY)   prednosta Psychiatrickej klini 
90.  MUDr. RALAUS DANIEL Psychiater (PSY) Trenčín  NsP, psychiatrické odd. 
91.  MUDr. RAMPÁČKOVÁ MÁRIA Psychiater (PSY) Košice  PRAEMIUM - PERMANSIO, s r.o. 
92.  MUDr. RANINCOVÁ MONIKA Psychiater (PSY) Trenčín  Psych.odd. NsP 
93.  MUDr. REPÁŠOVÁ EVA Psychiater (PSY) Kremnica  Psych. nemocnica 
94.  MUDr. REVÁKOVÁ MARTINA Psychiater (PSY) Bardejov  NsP sv. Jakuba, n.o. 
95.  MUDr. RIBANSKÁ ALŽBETA Psychiater (PSY) Kežmarok  Privátna psychiatrická ambulan 
96.  MUDr. ROOS KATARÍNA Psychiater (PSY) Bratislava  Centrum pre liečbu drog. závis 
97.  MUDr. ROSIVALOVÁ MONIKA Psychiater (PSY) Žilina - Bytčica  NsP - psychiatrické odd. 
98.  MUDr. ROUBALOVÁ MARTINA Psychiater (PSY) Žilina  NsP 
99.  MUDr. ROVDEROVÁ EDITA Psychiater (PSY) Lučenec  Amb. psychiatra pre deti a dor 
100.  MUDr. RUMANOVÁ VERONIKA Psychiater (PSY) Banská Bystrica  Detská psych.amb. 

Strana ÄŤ. < späť  tam >