Nevyhľadávate žiaden text... (228 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. DOBIAŠOVÁ ZUZANA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  FNsP akad.L.Dérera,KIGM 
2.  MUDr. DOBOSZOVÁ JANA Patológ Žilina  NsP Žilina 
3.  MUDr. DOBOŠ DUŠAN Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  DFNsP 
4.  MUDr. Doboš Igor Stomatológ (STO) IPEĽSKÝ SOKOLEC  OZS, zubná ambulancia 
5.  MUDr. DOBOŠ JÁN Chirurg (CHI) Bratislava  FN, prac.Ružinov 
6.  plk. MUDr. DOBOŠ JÚLIUS Košice  Letecká vojenská nemocnica 
7.  MUDr. DOBOŠOVÁ DOMINIKA Dudince  SLOVTHERMAE, SLK,Podnik služie 
8.  MUDr. Dobošová Emese Stomatológ (STO) SENEC  Súkromná zubná ambulancia 
9.  MUDr. DOBRÁNSKA JONKA Prešov  NsP J. A. Reimana 
10.  MUDr. DOBRANSKÁ VIERA Košice  FNLP - OAIM 
11.  MUDr. DOBRÁNSKY RADOSLAV Internista (INT) Prešov  Nem. J.A.Reimana 
12.  MUDr. DOBRÍK IGOR Gynekológ (GYN) Lúčky  LLK LÚČKY 
13.  MUDr. Dobrík Juraj Stomatológ (STO) KOŠICE   
14.  MUDr. DOBRÍKOVÁ ELENA Urológ (URO) Banská Bystrica  NsP F.D.R - urologické odd. 
15.  MUDr. DOBRÍKOVÁ ŽOFIA Dermatovenerológ (DER) Ružomberok  NsP 
16.  MUDr. Dobríková Žofia Stomatológ (STO) SLIAČ   
17.  MUDr. DOBROŇ ANTON Praktický lekár pre dospelých Lokca I.  Neštátna ambulancia 
18.  MUDr. Dobrota Pavel Stomatológ (STO) MARTIN - ZÁTURČIE   
19.  MUDr. DOBROTOVÁ MIROSLAVA Praktický lekár pre dospelých Bratislava  NZZ - PLPD 
20.  Doc. MUDr. DOBROTOVÁ MIROSLAVA PhD. Hematológ (HEM) Martin  MFN 
21.  MUDr. DOBROVIČOVÁ MARTA Anesteziológ (ANS) Bratislava  ROBIN LOOK s.r.o. 
22.  MUDr. DOBROVODA IVAN Praktický lekár pre dospelých Pezinok  NZZ 
23.  PhDr. Dobrovodová Alžbeta PsychoterapeutPsychológ   Ambulancia klinickej psychológ 
24.  MUDr. DOBROVODSKÁ HENRIETA Internista (INT) Trnava  FNsP 
25.  MUDr. DOBROVODSKÁ JANA Alergológ (ALG)Imunológ Malacky  NZZ - lek. imunológia a alergo 
26.  MUDr. DOBROVODSKÁ PETRA Internista (INT) Trnava  FNsP 
27.  MUDr. DOBROVODSKÝ ANDREJ Chirurg (CHI) Trnava  FNsP 
28.  MUDr. DOBROVODSKÝ BOHUSLAV Reumatológ (REU) Trnava  NZZ - reumatolog. amb. 
29.  MUDr. DOBROVODSKÝ MIROSLAV Praktický lekár pre dospelých Malacky  Neštátna ambulancia pre dospel 
30.  MUDr. DOBROVODSKÝ PAVOL Internista (INT) Trnava  FNsP 
31.  MUDr. DOBROVOLSKÝ JÁN Praktický lekár pre dospelých Michalovce  CHZP Apollo 
32.  PhDr. Dobšovič Ľudovít PsychoterapeutPsychológ    
33.  MUDr. DÓCI IVAN Psychiater (PSY) Košice  Lekárska fakulta UPJŠ 
34.  MUDr. DÓCIOVÁ ANNA Anesteziológ (ANS) Trebišov  NsP - OAIM 
35.  MUDr. DÓCZÉOVÁ ANDREA PhD Internista (INT) Trnava  FZSP TU 
36.  MUDr. DÓCZI JURAJ Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Kráľovský Chlmec  NsP 
37.  MUDr. DÓCZYOVÁ ANNA Oftalmológ (OPH) Modra  NZZ - očná amb. 
38.  MUDr. DOČÁROVÁ JANA Neurológ (NEU) Čadca  Neurolog.odd. NsP 
39.  MUDr. DODEKOVÁ ZUZANA Pediater (PED) Martin  MFN KDaD 
40.  MUDr. DODOKOVÁ LIANA Traumatológ Bojnice  NsP - OAIM 
41.  MUDr. DODOKOVÁ MILENA Pediater (PED) Zlaté Moravce  MsNsP - detské odd. 
42.  MUDr. DOHÁNYOVÁ KLÁRA Pediater (PED) Želiezovce  NZZ - pediatria 
43.  MUDr. DOHNALOVÁ DANICA Internista (INT) Bratislava  SÚSCCH 
44.  MUDr. DOHŇANSKÝ IGOR Anesteziológ (ANS) Bratislava  ŽNsP - OAIM 
45.  MUDr. DOHNÁNYOVÁ MICHAELA Anesteziológ (ANS) Bratislava  NsP sv. Cyrila a Metoda 
46.  MUDr. DOJČAN RICHARD Gynekológ (GYN) Piešťany  NsP 
47.  MUDr. Dokoupil Andrej Stomatológ (STO) HALIČ   
48.  MUDr. DOKOUPILOVÁ MAGDALÉNA Otorinolaryngológ (ORL) Lučenec  NZZ - ORL 
49.  MUDr. DOKTOR ĽUBOMÍR Ortopéd (ORT) Stará Ľubovňa  Ortopedická ambulancia NZZ 
50.  MUDr. DOKTOROV VLADIMÍR    
51.  MUDr. DOKTOROVÁ OĽGA Bratislava  ŠZÚ 
52.  MUDr. DOKTOROVÁ ZLATICA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
53.  MUDr. DOKTOROVÁ ZUZANA Psychiater (PSY) Trenčín  NsP 
54.  MUDr. DOKUPILOVÁ ADRIANA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Nitra  Infekčné odd. 
55.  MUDr. DÓKUŠ KAROL Praktický lekár pre dospelých Banská Bystrica  NsP F.D.Roosevelta 
56.  MUDr. DÓKUŠ KAROL Gynekológ (GYN) Martin  Ženská klinika JLF UK MFN 
57.  MUDr. DÓKUŠOVÁ SILVIA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Ľubochňa  NEDÚ Ľubochňa 
58.  MUDr. DOLÁK STANISLAV Anesteziológ (ANS) Nitra  FN 
59.  MUDr. Doláková Elena Stomatológ (STO) KECEROVCE   
60.  MUDr. DOLAN JOZEF Praktický lekár pre dospelých Bánovce nad Bebravou  Ambulancia prakt. lekára pre d 
61.  MUDr. DOLÁNOVÁ RUŽENA MPH Infektológ (INF)Pediater (PED) Praktický lekár pre deti a dorast Veľký Biel  NZZ - odborná amb. 
62.  MUDr. DOLEŽAL DANIEL Piešťany  NZZ - Hotel Máj 
63.  Doc. MUDr. DOLEŽAL PAVEL CSc. Bratislava  FNsP - ORL klinika 
64.  MUDr. DOLEŽALOVÁ ANNA Dermatovenerológ (DER) Bratislava  FN 
65.  MUDr. DOLEŽALOVÁ BEÁTA Praktický lekár pre dospelých Piešťany  NZZ 
66.  MUDr. DOLEŽALOVÁ EVA Pediater (PED) Šamorín  NZZ - pediatria 
67.  MUDr. Doleželová Marica Stomatológ (STO) LUČENEC   
68.  MUDr. DOLGOŠOVÁ ĽUBICA Pediater (PED) Malčice  Amb. prakt.lekára pre deti a d 
69.  MUDr. DOLINSKÁ DUŠANA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Nitra  FN 
70.  MUDr. Dolinská Evelína Stomatológ (STO) TRENČÍN   
71.  MUDr. DOLINSKÁ ĽUBOMÍRA Praktický lekár pre dospelých Valaská  Amb.prakt.lekára pre dosp. 
72.  MUDr Dolinská Pravomila Stomatológ (STO) DUBNICA N/VÁHOM  Závodná poliklinika 
73.  MUDr. DOLINSKÁ SLAVKA Dermatovenerológ (DER) Nové Mesto nad Váhom  Nešt.dermatolog.amb. 
74.  MUDr. DOLINSKÁ ZUZANA Rádioterapeut (RAT) Bratislava  NOÚ 
75.  MUDr. DOLINSKÝ ALOJZ CSc. Rádiológ - rádiodiagnostik Bratislava  NZZ - rádiológia 
76.  MUDr. DOLINSKÝ JÁN Internista (INT) Senica  NZZ - interná amb. 
77.  MUDr. DOLINSKÝ JOZEF Internista (INT) Bratislava  NOÚ 
78.  MUDr. DOLNÍK JOZEF Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  I. chirur. klinika FN a LF UK 
79.  MUDr. DOLNÍKOVÁ AGNEŠA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Liptovský Mikuláš  VšZP 
80.  MUDr. DOLNÍKOVÁ DANA Pediater (PED) Bratislava  DFNsP 
81.  MUDr. DOLOBÁČ MARCEL PhD. Pediater (PED) Štós  Kúpele Štós a.s. 
82.  MUDr. DOLOGOVÁ MÁRIA Nefrológ (NEF) Košice  Detská nemocnica 
83.  MUDr. DOM JOZEF Praktický lekár pre dospelých Veľký Krtíš  Ambulancia prakt. lekára pre d 
84.  MUDr. DOMÁŇ MARIAN Anesteziológ (ANS) Krupina  NsP - OAIM 
85.  MUDr. DOMANSKÁ EDITA Internista (INT) Košice  NZZ - PLPD 
86.  MUDr. DOMARACKÁ EVA Anesteziológ (ANS) Trebišov  NsP 
87.  MUDr. DOMBROVSKÁ VIERA Geriater (GER)Internista (INT) Košice  III. interná klinika FN L.Past 
88.  MUDr. DOMEN ANTON Anesteziológ (ANS) Prešov  NsP J. A. Reimana 
89.  MUDr. DOMENIK JOZEF MPH Praktický lekár pre dospelýchHygienik - všeobecná a komunálna hygienaInternista (INT) Ružomberok  NsP 
90.  MUDr. DOMENIKOVÁ VIERA Psychiater (PSY) Likavka  PaDD 
91.  MUDr. DOMINOVÁ TATIANA Oftalmológ (OPH) Prievidza  Oftalmologická amb. 
92.  MUDr. DOMONJI-KRŠIAKOVÁ MIRUŠKA Anesteziológ (ANS) Levice  NsP 
93.  MUDr. DOMONKOSOVÁ MARIANA Otorinolaryngológ (ORL) Bratislava  Pro Sanus a.s. 
94.  h. Doc. MUDr. DONÁTH VLADIMÍR CSc. Neurológ (NEU) Banská Bystrica  NsP FDR 
95.  Doc. MUDr. DONIČ VILIAM CSc. Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Košice  UPJŠ LF 
96.  Mgr. Doničová Božena Psychoterapeut   Neštátna amb. klin. psychológi 
97.  MUDr. DONIČOVÁ VIERA Internista (INT) Košice  Diabetologická ambulancia 
98.  MUDr. DONOVAL MARTIN Gynekológ (GYN) Skalica  NsP - gyn.-pôr. odd. 
99.  MUDr. DONOVALOVÁ ALŽBETA Epidemiológ Rožňava  ŠZÚ 
100.  MUDr. DONOVALOVÁ BLANKA Praktický lekár pre dospelých Bratislava  Zdravotné stredisko 

Strana ÄŤ. < späť  tam >