Nevyhľadávate žiaden text... (228 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. ČAVARGA IVAN Pneumológ a ftizeológ (TRN) Košice  FN L. Pasteura 
2.  MUDr. ČAVAROVÁ EVA Hematológ (HEM) Bratislava  FN 
3.  MUDr. ČAVOJ VLADIMÍR Kardiológ (KAR) Sliač  Kúpele Sliač a Kováčová a.s. 
4.  MUDr. ČAVOJSKÁ ZUZANA Neurológ (NEU) Bojnice  NsP 
5.  MUDr. ČECH BARTOLOMEJ Otorinolaryngológ (ORL) Nitra - Zobor  VOÚ TaRCH 
6.  MUDr. Čech Boris PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrické odd. FN Nitra 
7.  MUDr. ČECH BORIS Psychiater (PSY) Nitra  NsP - psychiatrické odd. 
8.  MUDr. Čech Igor Stomatológ (STO) PIEŠŤANY  DENTAL STUDIO 2001 
9.  MUDr. ČECH JÁN Internista (INT) Čadca  Amb. praktického lekára, Int.  
10.  MUDr. ČECH JÁN Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Čadca  Amb. praktického lekára, Int.  
11.  MUDr. ČECH MILAN Gynekológ (GYN) Nitra  Poliklinika 
12.  MUDr. ČECH MILAN Gynekológ (GYN) Trnava  FNsP 
13.  MUDr. ČECHOVÁ ANNA Hematológ (HEM) Bratislava  MEDIREX s.r.o. 
14.  MUDr. ČECHOVÁ ANNA Pediater (PED) Prakovce  NZZ - pediatria 
15.  MUDr. ČECHOVÁ DANA Pediater (PED) Levice  RÚVZ 
16.  MUDr. ČECHOVÁ DARINA Praktický lekár pre dospelých Košice  ERGOMED s.r.o. - PLPD 
17.  MUDr. ČECHOVÁ IVETA Praktický lekár pre dospelých Ružomberok  Priv.amb. pre dospelých 
18.  MUDr. ČECHOVÁ MARGITA Praktický lekár pre dospelých Čadca  Amb. prakt. lekára pre dosp. 
19.  MUDr. ČECHOVÁ MÁRIA Internista (INT) Nitra  NsP 
20.  MUDr. ČECHOVÁ MÁRIA Oftalmológ (OPH) Nitra - Zobor  VOÚ TaRCH 
21.  MUDr. Čechová Marta Stomatológ (STO) SVIT   
22.  MUDr. ČECHOVÁ VIERA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Žiar nad Hronom  NsP 
23.  MUDr. ČECHVALOVÁ ANDREA Pediater (PED) Bratislava  DFNsP 
24.  MUDr. ČEČETKOVÁ ZUZANA Praktický lekár pre dospelých Bratislava  NZZ - PLPD 
25.  MUDr. Čefová Soňa Stomatológ (STO) PLAVNICA   
26.  MUDr. ČEHELOVÁ JANA Psychiater (PSY) Kremnica  Psychiatrická nemocnica prof.  
27.  MUDr. ČEKAN DANIEL Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
28.  MUDr. ČEKOVSKÝ LADISLAV Kardiológ (KAR) Košice  Medicinské centrum, s.r.o 
29.  MUDr. ČELKO FRANTIŠEK Internista (INT) Žilina  Zdr. stredisko Záchrannej brig 
30.  Doc. MUDr. ČELKO JURAJ PhD. Reumatológ (REU) Trenčianske Teplice  SLK a.s. 
31.  MUDr. ČELKOVÁ MARTA Pediater (PED) Bytča  Ambulancia PDD 
32.  MUDr. ČELKOVÁ VENDULKA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
33.  MUDr. ČELLÁR DUŠAN Gynekológ (GYN) Zlaté Moravce  MNsP - gynekol-pôr. odd. 
34.  MUDr. ČELLÁR MARCEL Internista (INT) Banská Bystrica  NsP FDR 
35.  MUDr. Čellár Peter Stomatológ (STO) Banská Bystrica   
36.  MUDr. ČELLÁR RÓBERT Ortopéd (ORT) Košice  FNsP-kl. ortop. a traumat. poh 
37.  MUDr. ČELLÁROVÁ BEÁTA Gynekológ (GYN) Nitra  Neštátna gyn. pôr. odd. 
38.  MUDr. ČELLÁROVÁ DANIELA Rádiológ - rádiodiagnostik Nitra  NsP 
39.  MUDr. ČELLÁROVÁ ERIKA Internista (INT) Žiar nad Hronom  NsP int. odd. 
40.  MUDr. Čellárová Gabriela Stomatológ (STO) PREŠOV  Zubná ambulancia 
41.  MUDr. ČELLÁROVÁ SLAVOMÍRA Praktický lekár pre dospelých Košice  ŽNsP 
42.  MUDr. ČELOVSKÁ DENISA Internista (INT) Košice  FNLP 
43.  MUDr. ČELOVSKÝ MARIÁN Gynekológ (GYN) Košice  FNsP 
44.  MUDr. ČEMBA PETER Internista (INT) Bratislava  Domov dôchodcov "Jeseň života" 
45.  MUDr. Čemsák Štefan Stomatológ (STO) BREZNO   
46.  MUDr. ČENČARIK JURAJ Kardiológ (KAR) Prešov  NsP J.A.Reimana, Kardiocentrum 
47.  MUDr. ČENČARIKOVÁ DANICA Oftalmológ (OPH) Prešov  Očná amb. 
48.  MUDr. ČENTÍKOVÁ VIERA Praktický lekár pre dospelých Handlová  ZS 
49.  MUDr. ČEPELÁK LADISLAV Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť   NSP CHIR.AMB 
50.  MUDr. ČEPIGOVÁ JANKA Anesteziológ (ANS) Bardejov  NsP Bardejov, odd. rychlej zdr 
51.  MUDr. Čepigová Katarína Stomatológ (STO) DOLNÉ SALIBY  ObZŠ - zubná ambulancia 
52.  MUDr. ČEPÍK PAVOL Bratislava  EUROREHAB s.r.o. 
53.  MUDr. ČEPÍKOVÁ MIRIAM Bratislava  FN - fyziatricko-rehabil. úsek 
54.  MUDr. ČEPILOVÁ ZDENKA Oftalmológ (OPH) Vysoké Tatry  OLÚRCH , očné odd.. 
55.  MUDr. Čeplíková Iveta Stomatológ (STO) TREBIŠOV   
56.  MUDr. Čerbová Erika Stomatológ (STO) DUNAJSKÁ STREDA   
57.  MUDr. ČERENSKÝ MARIÁN Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
58.  MUDr. ČEREŠŇA JÁN Otorinolaryngológ (ORL) Púchov  ZDRAVIE s.r.o. 
59.  MUDr. ČEREŠNÁKOVÁ RUTH Praktický lekár pre dospelých Šenkvice  Amb. prakt. lekára pre dosp. 
60.  MUDr. ČEREŠNÍKOVÁ MARCELA Pediater (PED) Topoľčany  NsP 
61.  MUDr. ČEREŠŇOVÁ VIERA Neurológ (NEU) Nitra  Nešt. neurologická amb. 
62.  MUDr. ČEREVKA BORIS Praktický lekár pre dospelých Humenné  Privát. amb. pr. lekára pre do 
63.  MUDr. ČEREVKA EMIL Praktický lekár pre dospelých Rožňava  Amb. PLD 
64.  MUDr. ČERIOVÁ MAGDALÉNA Praktický lekár pre dospelých Hrnčiarovce nad Parnou  ÚVTOS 
65.  MUDr. ČERIOVÁ MARTA Praktický lekár pre dospelých Šurany  MsPLK - PLPD 
66.  MUDr. ČERKALA IVAN Otorinolaryngológ (ORL) Košice  LVN Košice, ORL odd. 
67.  MUDr. ČERKALOVÁ ETELA Posudkový a revízny lekár Košice  Sociálna poisťovňa, pobočka 
68.  MUDr. ČERKALOVÁ IVANA Dermatovenerológ (DER) Košice  Letecká Vojenská Nemocnica 
69.  MUDr. Čermák Milan Stomatológ (STO) NOVOSAD   
70.  MUDr. ČERMÁKOVÁ ĽUBICA Pediater (PED) Michalovce  Detská amb. pre deti a dorast 
71.  MUDr. Čermáková Oľga Stomatológ (STO) PIEŠŤANY   
72.  MUDr. ČERMÁKOVÁ ŽELMÍRA Praktický lekár pre dospelých Dechtice  NZZ Dechtice 
73.  MUDr. ČERMAN MARIÁN Otorinolaryngológ (ORL)Foniater Nitra  ORL Foniatrická amb. 
74.  MUDr. ČERMAN PAVOL Oftalmológ (OPH) Banská Bystrica  NsP FDR 
75.  MUDr. ČERMANOVÁ BRONISLAVA Oftalmológ (OPH) Sliač  Poliklinika MO SR 
76.  MUDr. Čermanová Oľga Stomatológ (STO) NITRA   
77.  MUDr. ČERNÁ ANDREA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  Ústav patolog.anatómie 
78.  MUDr. ČERNÁ ELEONÓRA Internista (INT) Zvolen  Privátna amb. pre dospelých 
79.  MUDr. ČERNÁ JAROSLAVA Pediater (PED) Trnava  FNsP 
80.  MUDr. ČERNÁ KATARÍNA Diabetológ (DIA) Bratislava  Dérerova NsP 
81.  MUDr. ČERNÁ MÁRIA CSc. Pneumológ a ftizeológ (TRN)Onkológ (ONK) Bratislava  SPAM 
82.  MUDr. ČERNÁ MICHAELA Pediater (PED) Bratislava  Privátna amb. 
83.  MUDr. ČERNÁ VERONIKA Oftalmológ (OPH) Skalica  NZZ - očná amb. 
84.  Prof.Doc. MUDr. ČERNÁK ANDREJ DrSc.,PhD. Oftalmológ (OPH) Bratislava  Očná klinika SZU 
85.  MUDr. ČERNÁK DUŠAN Praktický lekár pre dospelých Bratislava  Ambulancia PLD 
86.  MUDr. ČERNÁK JÁN Ortopéd (ORT) Liptovský Mikuláš  NsP 
87.  MUDr. ČERNÁK MARTIN Oftalmológ (OPH) Bratislava  NsP sv. Cyrila a Metoda - očná 
88.  MUDr. ČERNÁK MARTIN Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  Klinika HTO 
89.  MUDr. ČERNÁK PAVEL Psychiater (PSY) Pezinok  PNPP 
90.  MUDr Černák Pavol PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Pinelova nemocnica 
91.  MUDr. ČERŇÁK RÓBERT Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Skalica  NsP - gynekolog.-pôrod. odd. 
92.  MUDr. ČERNÁK VLADIMÍR Anesteziológ (ANS) Bratislava  I. KAIM LFUK 
93.  MUDr. ČERNÁKOVÁ BEATA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  ŠZÚ SR 
94.  MUDr. ČERNÁKOVÁ DANIELA Kardiológ (KAR) Modra  Detská kardiologická ambulanci 
95.  MUDr. ČERNÁKOVÁ DANIELA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Zvolen  NsP 
96.  MUDr. ČERNÁKOVÁ ELENA Gastroenterológ (GIT) Bratislava  FNsP - I. interná klinika 
97.  MUDr. ČERNÁKOVÁ ELENA Pediater (PED) Moravský Svätý Ján  Amb. prakt. lekára pre deti a  
98.  MUDr. ČERNÁKOVÁ JANA Gynekológ (GYN) Bratislava  III. gyn. pôr. kl. LFUK 
99.  MUDr. ČERNÁKOVÁ MARGARÉTA Praktický lekár pre dospelých Košice  Slovenská zdravotnícka univerz 
100.  MUDr. ČERNÁKOVÁ MÁRIA Pneumológ a ftizeológ (TRN) Liptovský Mikuláš  NsP, interné oddelenie 

Strana ÄŤ. < späť  tam >