Nevyhľadávate žiaden text... (228 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. ŠLAMIAR EMIL Internista (INT) Zvolen  NsP 
2.  MUDr. ŠLAMIAR EMIL Kardiológ (KAR) Zvolen  NsP 
3.  MUDr. ŠLAPÁK JÁN Pneumológ a ftizeológ (TRN) Bojnice  NsP 
4.  MUDr. ŠLAPÁKOVÁ HELENA Internista (INT) Nováky  NZZ - interné lek. 
5.  MUDr. ŠLEHOVSKÁ ETELA Praktický lekár pre dospelých Bratislava  FNsP ak. L. Dérera 
6.  MUDr. ŠLEPECKÁ IVETA Pediater (PED) Liptovský Mikuláš  Detská a nefrologická amb. 
7.  MUDr. ŠLEPECKÁ IVETA Nefrológ (NEF) Liptovský Mikuláš  Detská a nefrologická amb. 
8.  PhDr. Šlepecký Miloš CSc. PsychoterapeutPsychológ    
9.  MUDr. ŠLEPKOVSKÁ MÁRIA Praktický lekár pre dospelých Košice  Amb. PLPD 
10.  MUDr. ŠLOPKOVÁ ELVÍRA Internista (INT) Žilina  NORMA s.r.o., Dialyzač.centrum 
11.  MUDr. ŠLOSÁR DUŠAN Internista (INT) Partizánske  NZZ - kardiologická amb. 
12.  MUDr. ŠLOSÁR DUŠAN Kardiológ (KAR) Partizánske  NZZ - kardiologická amb. 
13.  MUDr. ŠLOSÁRIK SLAVOMÍR Chirurg (CHI) Vyšné Hágy  Ústav TBC, PL. chorôb a hrud.  
14.  MUDr. ŠLOSÁROVÁ ĽUDMILA Praktický lekár pre dospelých Trnava  APLPD 
15.  MUDr. ŠLOSÁROVÁ MARTA Neurológ (NEU) Topoľčany  NZZ - neurol. amb. 
16.  MUDr. ŠMAJDOVÁ MÁRIA Chirurg (CHI) Moldava nad Bodvou  NZZ - chir. amb. 
17.  MUDr. ŠMALO MICHAL Anesteziológ (ANS) Košice  FNsP 
18.  MUDr. ŠMATLÁKOVÁ ANNA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Považská Bystrica  NsP 
19.  MUDr. ŠMATLÁKOVÁ MARGITA Pediater (PED) Trenčianska Teplá  Praktický lekár pre deti a dor 
20.  MUDr. ŠMIHUĽOVÁ HELENA Levoča  NZZ - PLPD 
21.  MUDr. ŠMIRALA JOZEF Bratislava  Samostatné zariadenie SVLZ 
22.  MUDr. ŠMIRALA JOZEF Urológ (URO) Lehnice  VITALITA n.o. - urológia 
23.  MUDr. ŠMOLDAS MARIAN Pediater (PED) Ľubochňa  Národný endokrin. a diabetolog 
24.  MUDr. ŠMOLDASOVÁ MICHAELA Ľubochňa  Národný endokrin. a diabetolog 
25.  Doc. MUDr. ŠMONDRK JOZEF CSc. Piešťany  Vojenský kúpeľný ústav 
26.  MUDr. ŠMOTKOVÁ ZUZANA Neurológ (NEU) Poprad  NsP 
27.  MUDr. ŠMOTLÁK EDUARD Praktický lekár pre dospelých Radošina  NZZ - PLPD 
28.  MUDr. ŠMOTLÁKOVÁ ELENA Internista (INT) Dubnica nad Váhom  Závodná poliklinika 
29.  MUDr. ŠMOTLÁKOVÁ ELENA Diabetológ (DIA) Dubnica nad Váhom  Závodná poliklinika 
30.  MUDr. ŠNAPKO MIROSLAV Klinický biochemik Ilava  NsP 
31.  MUDr. Šnegoň Jozef Stomatológ (STO) KYSUCKÉ NOVÉ MESTO   
32.  MUDr. ŠNIRCOVÁ JANA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
33.  MUDr. ŠNIRCOVÁ ZINA Pediater (PED) Gbely  Pediatrická amb. 
34.  MUDr. ŠOFRANKO MARTIN Pneumológ a ftizeológ (TRN) Prešov  NsP J. A. Reimana 
35.  MUDr. ŠOFRANKO ONDREJ Praktický lekár pre dospelých Prešov  Diagnosticko-terapeut.centrum  
36.  MUDr. ŠOFRANKOVÁ DARINA Praktický lekár pre dospelých Prešov  DGTC Reimanus 
37.  MUDr. ŠOKA ANTON Rádiológ - rádiodiagnostik Bratislava  FNsP 
38.  MUDr. ŠOLCOVÁ DANA Internista (INT) Košice  FNLP 
39.  MUDr. ŠOLCOVÁ ROMANA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Krompachy  Nemocnica Krompachy s.r.o. 
40.  MUDr. ŠOLEK RADOSLAV Chirurg (CHI) Žilina  NsP - chirurgické odd. 
41.  MUDr. ŠOLTÉS JÁN Praktický lekár pre dospelých Klenovec  NZZ 
42.  MUDr. ŠOLTÉS JOZEF Patológ Bardejov  NsP sv. Jakuba 
43.  MUDr. ŠOLTÉS MAREK Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Košice - Šaca  VSŽ Nemocnica a.s. 
44.  MUDr. ŠOLTÉS OTO Urológ (URO) Košice  Urologická amb. 
45.  MUDr. ŠOLTÉS OTO Urológ (URO) Trebišov  NsP 
46.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ ANDREA Neurológ (NEU) Košice - Šaca  VSŽ I. súkr. nemocnica - neur 
47.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ ANNA Mikrobiológ Rožňava  NsP sv. Barbory - OKM 
48.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ HELENA Pediater (PED) Bardejov  Amb. prakt.lekára pre deti a d 
49.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ MARCELA Pediater (PED) Bratislava  Kardiologické odd. DFNsP 
50.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ OĽGA Psychiater (PSY) Prešov  Psychiatrická nemocnica 
51.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ VIERA Pediater (PED) Banská Bystrica  NZZ - pediatria 
52.  MUDr. ŠOLTÉSOVÁ ZUZANA Gynekológ (GYN) Košice  FNLP - II. gyn. pôr. klinika 
53.  MUDr. Šolty Marián Stomatológ (STO) BRATISLAVA  DENTAL STUDIO s.r.o. 
54.  MUDr. ŠOLTÝS JOZEF Ortopéd (ORT) Michalovce  NsP Štefana Kukuru, ortopedick 
55.  MUDr. ŠOLTÝS MICHAL Chirurg (CHI) Poprad  NsP chir.odd. 
56.  MUDr. Šoltýs Milan Stomatológ (STO) KLUKNAVA 190  zubná ambulancia 
57.  MUDr. ŠOLTYSOVÁ ANNA Patológ Prešov  NsP J. Reimana 
58.  MUDr. ŠOLTÝSOVÁ BEÁTA Pediater (PED) Kežmarok  NZZ - pediatria 
59.  MUDr. ŠOLTÝSOVÁ EDITA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
60.  MUDr. Šoltýsová Ida Stomatológ (STO) PREŠOV   
61.  MUDr. ŠOLTÝSOVÁ IVETA Praktický lekár pre dospelých Kežmarok  MUDr.Šoltýsová 
62.  MUDr. ŠOLTÝSOVÁ MARCELA Gynekológ (GYN) Michalovce  NsP Š. Kukuru - ženské odd. 
63.  MUDr. ŠOMLÓ PETER N.Y.Ac.Sc. Internista (INT) Šahy  NsP 
64.  MUDr. ŠOMLÓOVÁ BEATA Pneumológ a ftizeológ (TRN) Šahy  NsP - TaPCH 
65.  MUDr. ŠOMODIOVÁ JUDITA Psychiater (PSY) Šamorín  Poliklinika Šamorín 
66.  MUDr. Šoós Edmund Stomatológ (STO) BRATISLAVA   
67.  MUDr. ŠORAL ANTON Súdny lekár Bratislava  NsP sv. C. a M. 
68.  MUDr. ŠOREC LADISLAV Traumatológ Zvolen  Chir.odd., traumatolog. jednot 
69.  MUDr. ŠORECOVÁ MÁRIA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Zvolen  NsP 
70.  MUDr. ŠORF JAROSLAV Gynekológ (GYN) Bratislava  NZZ Poliklinika 
71.  MUDr. ŠORF MIROSLAV Nové Mesto nad Váhom  NsP 
72.  MUDr. ŠORFOVÁ ĽUBICA Bratislava  NsP Sv. Cyrila a Metoda 
73.  MUDr. ŠORFOVÁ VILMA Dermatovenerológ (DER) Nové Mesto nad Váhom  Dermatovenerologická amb. 
74.  MUDr. ŠÓTH MARIÁN Praktický lekár pre dospelých Nitra  Vojenský útvar 
75.  MUDr. ŠÓTHOVÁ LEONA Anesteziológ (ANS) Nitra  FN Nitra 
76.  MUDr. ŠOUC JÁN Urológ (URO) Žiar nad Hronom  Nešt. urol. amb. 
77.  MUDr. ŠOVČÍK KAROL Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Krompachy  NZZ gyn. amb. 
78.  MUDr. ŠOVČÍKOVÁ DANIELA Pediater (PED) Ludanice  NZZ - pediatria 
79.  MUDr. Šovčíková Jarmila Stomatológ (STO) BANSKÁ BYSTRICA   
80.  MUDr. ŠPAČEK FRANTIŠEK Chirurg (CHI) Bratislava  NSP MILOSRDNÍ BRATIA 
81.  MUDr. ŠPAČINSKÁ TAŤJANA Dermatovenerológ (DER) Bratislava  NZZ 
82.  MUDr. ŠPAČINSKÝ LADISLAV Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť   PK PEZINOK 
83.  MUDr. ŠPAČKOVÁ KATARÍNA Pediater (PED) Bratislava  TOP-MED,a.s. neštátne zdrav. z 
84.  MUDr. ŠPAKOVSKÁ TATIANA Rádiológ - rádiodiagnostik Trebišov  RTG odd. 
85.  MUDr. Špálek Anton Stomatológ (STO) MALINOVO  ObZS - zubná ambuzlancia 
86.  Doc. MUDr. ŠPALEK PETER PhD. Neurológ (NEU) Bratislava  FN - Ružinov 
87.  MUDr. ŠPALEKOVÁ KATARÍNA Pediater (PED) Tomášov,Most pri Bratislave 90  Neštátna amb. pre deti a doras 
88.  MUDr. ŠPALEKOVÁ MARGITA PhD. Epidemiológ Bratislava  Ústav epidemiológie LFUK 
89.  MUDr. ŠPAŇÁR JÚLIUS Internista (INT) Malacky  NsP 
90.  MUDr. ŠPANIELKA JÚLIUS Banská Bystrica  Gynekologická ambulancia 
91.  MUDr. ŠPANIELKOVÁ DAGMAR Banská Bystrica  VšZP 
92.  MUDr. ŠPÁNIK EMIL Praktický lekár pre dospelých Snina  MUDr. Pavlíková 
93.  MUDr. ŠPÁNIK JÚLIUS Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
94.  MUDr. ŠPÁNIK PETER Otorinolaryngológ (ORL) Bratislava  DFNsP - detská ORL kl. 
95.  MUDr. Špánik Severín Stomatológ (STO) LEDNICKÉ ROVNE   
96.  Prof. MUDr. ŠPÁNIK STANISLAV CSc. Onkológ (ONK) Bratislava  Onkologický ústav sv. Alžbety 
97.  MUDr. ŠPÁNIK VILIAM Rádioterapeut (RAT) Trenčín  NsP 
98.  MUDr. ŠPÁNIKOVÁ BEATA Internista (INT) Bratislava  OÚSA 
99.  MUDr. ŠPÁNIKOVÁ EMÍLIA Liptovský Mikuláš  VšZP  
100.  MUDr. ŠPÁNIKOVÁ EVA Žilina  NsP FRO 

Strana ÄŤ. < späť  tam >