Nevyhľadávate žiaden text... (228 strán).

Strana ÄŤ. < späť  tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. Palachová Ľubica Stomatológ (STO) ŽILINA   
2.  MUDr. PALACKA PATRIK Chirurg (CHI) Bratislava  NOÚ 
3.  MUDr. PALÁGYI LADISLAV Posudkový a revízny lekár Trebišov  Sociálna poisťovňa 
4.  MUDr. PALAJ JÚLIUS Onkológ (ONK) Prievidza  Klinická onkológia 
5.  MUDr. PALAJOVÁ LÝDIA Pneumológ a ftizeológ (TRN) Sereď  Mestská poliklinika 
6.  MUDr. PALAJOVÁ MARTINA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Kremnica  Psychiatrická nemocnica prof.  
7.  MUDr. PALAJOVÁ MIRIAM Dermatovenerológ (DER) Nová Baňa  Nešt. dermatov. amb. 
8.  MUDr. PALÁŠTHY STANISLAV Hematológ (HEM) Prešov  NsP J. A. Reimana 
9.  MUDr. PALÁŠTHYOVÁ MÁRIA Reumatológ (REU) Žiar nad Hronom  Neštátna reumatologická ambula 
10.  MUDr. PALÁŠTI GABRIEL Chirurg (CHI) Želiezovce  NsP 
11.  MUDr. PALÁŠTI PETER Chirurg (CHI) Želiezovce  NsP 
12.  MUDr. PALČOVIČ PAVOL Anesteziológ (ANS) Žilina  NsP - OAIM 
13.  MUDr. PALČOVIČOVÁ DOMINIKA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Žilina  NsP 
14.  MUDr. PALČOVIČOVÁ MÁRIA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Žilina  NsP 
15.  MUDr. PALČOVIČOVÁ VIOLA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
16.  MUDr. PALDANOVÁ MARGARÉTA Pediater (PED) Sereď  NZZ - PLPDD 
17.  MUDr. PALDIA RÓBERT CSc. Gynekológ (GYN) Bratislava  OLYMPEX s.r.o. 
18.  MUDr. PALDIOVÁ BLAŽENA Gynekológ (GYN) Bratislava  OLYMPEX s.r.o 
19.  MUDr. PALENČÁR DRAHOMÍR Plastický chirurg Bratislava  Klinika plastickej chirurgie L 
20.  MUDr. PALENČÍKOVÁ ERIKA Prešov  II. KAIM SPAM 
21.  MUDr. PALENČÍKOVÁ KATARÍNA Internista (INT) Martin  MFN - odd. gastroenterolog. di 
22.  MUDr. PALENICOVÁ MÁRIA ŽIlina  ŠZÚ 
23.  MUDr. PÁLENÍKOVÁ OĽGA Cabaj - Čápor  NZZ amb. PLPDaD 
24.  MUDr. PÁLENÍKOVÁ VIERA Zvolen  Železničná poliklinika 
25.  MUDr. PÁLEŠ EMIL Praktický lekár pre dospelých Bratislava  amb. PLPD 
26.  MUDr. Páleš Milan Stomatológ (STO) HANDLOVA   
27.  MUDr. PÁLEŠOVÁ KRISTÍNA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  Spoločná zdravotná poisťovňa 
28.  MUDr. Pálešová Marcela Stomatológ (STO) OŽĎANY  zubná ambulancia 
29.  MUDr. PÁLEŠOVÁ ZUZANA Psychiater (PSY) Bratislava  FNsP - psychiatria 
30.  MUDr. PÁLFFY KAROL Gynekológ (GYN) Veľký Meder  NZZ - gynekolog. amb. 
31.  MUDr. PALFIOVÁ ADELA Praktický lekár pre dospelých Trebišov  NsP 
32.  MUDr. PÁLFYOVÁ INGRID Otorinolaryngológ (ORL) Košice  FNLP - ORL odd. 
33.  MUDr. PÁLHÁZY VOJTECH Psychiater (PSY) Bratislava  Psychiatrická klinika FN 
34.  MUDr. PÁLHÁZYOVÁ IRENA Praktický lekár pre dospelých Bátka  NZZ - PLPD 
35.  MUDr. PALIATKA JURAJ Chirurg (CHI) Bratislava  1.chirurgická klinika FN a LF  
36.  MUDr. PALIATKOVÁ OĽGA Geriater (GER) Trenčín  NsP - geriatr. odd. 
37.  MUDr. PALICOVÁ MAGDALÉNA Internista (INT) Lefantovce  VÚTaRCH 
38.  MUDr. PALIČ RUDOLF Chirurg (CHI) Nitra  FN 
39.  MUDr. Paličková Klaudia Stomatológ (STO) HURBANOVO   
40.  MUDr. PALIDEROVÁ DANIELA Praktický lekár pre dospelých Bratislava  NZZ - PLPD 
41.  MUDr. PALINSKÁ SOŇA Otorinolaryngológ (ORL) Košice  FN L. Pasteura, odd. ORL a fon 
42.  MUDr. PALINSKÝ MARIÁN CSc. Internista (INT) Košice  FN L. Pasteura, amb. III. int. 
43.  MUDr. PALINSKÝ MARIÁN CSc. Geriater (GER) Košice  FN L. Pasteura, amb. III. int. 
44.  MUDr. PALJUS GABRIEL Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Humenné  NsP A. Leňa 
45.  MUDr. PÁLKA JURAJ Kardiológ (KAR) Košice  NZZ - kardiolog. amb. 
46.  MUDr. PÁLKA JURAJ Kardiológ (KAR) Košice  Kard. a int. amb. 
47.  MUDr. PALKO MARIÁN Ortopéd (ORT) Pezinok  NZZ - ortopedická amb. 
48.  MUDr. PAĽKO MIROSLAV Internista (INT) Košice  II. interná klinika FNsP 
49.  MUDr. PALKO SEVERÍN Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Košice  IV. int. kl. FN L. Pasteura 
50.  MUDr. Palková Stomatológ (STO) TRSTENÁ   
51.  MUDr. PALKOVÁ JANA Gynekológ (GYN) Humenné  NsP A. Leňa - gynekolog. odd. 
52.  MUDr. PALKOVÁ JANA Košice  ŽNsP 
53.  MUDr. PALKOVÁ JELKA Pezinok  NZZ 
54.  MUDr. PALKOVÁ KRISTÍNA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
55.  MUDr. PALKOVÁ MAGDALÉNA Posudkový a revízny lekár Zvolen  VZP Dôvera 
56.  MUDr. PÁLKOVÁCSOVÁ IVETA Rádioterapeut (RAT) Rimavská Sobota  NsP - odd. rádiačnej onkológie 
57.  MUDr. PALKOVIČ MICHAL Patológ Bratislava  Ústav patolog.anatomie LFUK 
58.  MUDr. PALKOVIČ VENDELÍN Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Nitra  VšZP 
59.  MUDr. PALKOVIČOVÁ ANNA Pediater (PED) Holíč  NZZ - PLPDD 
60.  MUDr. PALKOVIČOVÁ ĽUBICA PhD. Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Bratislava  Ústav prevent. a klinic. medic 
61.  MUDr. Palkovičová Naďa Stomatológ (STO) BRATISLAVA   
62.  MUDr. PÁLL JURAJ Gynekológ (GYN) Kapušany  Gynekologická ambulancia 
63.  MUDr. PALLAGHY MIROSLAV Ortopéd (ORT) Bratislava  FN - odd. ortopedickej proteti 
64.  MUDr. PALLAIOVÁ ANNA Nefrológ (NEF) Michalovce  Nefro-dializačné centrum 
65.  MUDr. PALLAS TOMÁŠ Anesteziológ (ANS) Košice  FNLP 
66.  MUDr. PALLAY DUŠAN Praktický lekár pre dospelých Slov.Lubča  BIOTIKA, amb. 
67.  MUDr. PALLAY JÁN Pediater (PED) Žilina  VšZP 
68.  MUDr. PALLAYOVÁ OĽGA Neurológ (NEU) Žilina  NsP - detská neurol. amb. 
69.  MUDr. PALMAJ JURAJ Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
70.  MUDr. PALMAJOVÁ RENÁTA Internista (INT) Bratislava  NÚTaRCH 
71.  MUDr. PALMAJOVÁ RENÁTA Diabetológ (DIA) Bratislava  NÚTaRCH 
72.  MUDr. PAĽO MAREK Rádioterapeut (RAT) Prešov  NsP J. A. Reimana 
73.  MUDr. PAĽOVÁ BIBIÁNA Gynekológ (GYN) Prešov  NsP J. A. Reimana 
74.  MUDr. Pálová Eva PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psych. klinika 
75.  MUDr. PÁLOVÁ EVA PhD. Psychiater (PSY) Košice  FNSP, TRIEDA SNP 1Psychiatrick 
76.  MUDr. PÁLOVÁ EVA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Košice  FNsP 
77.  MUDr. PÁLOVÁ MARCELA Reumatológ (REU) Levice  NZZ - reumatolog. amb. 
78.  MUDr. PAĽOVÁ MÁRIA Pediater (PED) Budkovce  Amb. pre deti a dorast 
79.  MUDr. PÁLOVÁ MIRIAM Internista (INT) Šaľa  NsP - interné lek. 
80.  MUDr. PAĽOVČÍK ANTON Anesteziológ (ANS) Košice  ŽNsP 
81.  MUDr. PAĽOVČÍK JÁN Ortopéd (ORT) Michalovce  NsP Š. Kukuru 
82.  MUDr. PAĽOVČÍKOVÁ MARTA Ortopéd (ORT) Michalovce  II. ortopedická amb. 
83.  MUDr. PALÚCH IVAN Internista (INT) Kremnica  NZZ - vnútorné lek. 
84.  MUDr. PALÚCH PETER Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť Banská Bystrica  NsP FDR gyn. pôr. odd. 
85.  MUDr. PALÚCH ŠTEFAN Anesteziológ (ANS) Žiar nad Hronom  NsP - OAIM 
86.  MUDr. PALÚCHOVÁ JANKA Lekár bez špecializácie - neurčená odbornosť    
87.  MUDr. PALÚCHOVÁ JANKA Pediater (PED) Kysucké Nové Mesto  MUDr.Palúchová, PLDD 
88.  MUDr. Palúchová Janka Stomatológ (STO) KYSUCKÉ NOVÉ MESTO   
89.  MUDr. PALÚCHOVÁ MÁRIA Pneumológ a ftizeológ (TRN) Žilina  NsP - odd. TaRCH 
90.  MUDr. PALUDOVÁ NORA Internista (INT) Bojnice  NsP 
91.  MUDr. PALUGA IGOR Pneumológ a ftizeológ (TRN) Topoľčany  NZZ - amb. pľúcnych a resp. ch 
92.  MUDr. PALUGA JÁN Rádiológ - rádiodiagnostik Topoľčany  RDG - Stredisko s.r.o. 
93.  MUDr. PALUGA STANISLAV Internista (INT) Piešťany  Interné oddelenie 
94.  MUDr. PALUGYAYOVÁ KATARÍNA Internista (INT) Bratislava  FN 
95.  MUDr. PÁLUŠ ERNEST Praktický lekár pre dospelých Martin  Poliklinika 
96.  MUDr. PÁLUŠ ERNEST Lekár sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva Martin  Poliklinika 
97.  MUDr. PALUŠKOVÁ DANIELA Chirurg (CHI) Topoľčany  NZZ - chirurg. amb. 
98.  MUDr. PALUŠKOVÁ MONIKA Praktický lekár pre dospelých Bátorove Kosihy  NZZ - PLPD 
99.  MUDr. PALUŠKOVÁ SLÁVKA Internista (INT) Prešov  NsP J.A. Reimana 
100.  MUDr. PALUŠOVÁ ALŽBETA Pracovný lekár Prešov  NsP J.A.Reimana 

Strana ÄŤ. < späť  tam >