Hľadané texty evidujeme 307 krát. (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  PhDr. Anatal František PsychoterapeutPsychológ Zlaté Moravce  Poliklinika 
2.  Mgr. Andrášiová Mária PhD Psychoterapeut Bratislava  Národný onkologický ústav 
3.  Mgr. Andrášová Denisa Psychoterapeut Košice   
4.  Bakoš Peter Psychoterapeut Banská Bystrica   
5.  MUDr. Balla Ján PsychoterapeutPsychiater (PSY) Nitra   
6.  PhDr. Bartíková Zlatica PsychoterapeutPsychológ Bratislava   
7.  PhDr. Bátovská Lýdia PsychoterapeutPsychológ Bratislava  Neštátna psychologická ambulan 
8.  MUDr. Bázlerová Soňa PsychoterapeutPsychiater (PSY) Sabinov   
9.  PhDr. Beleš Ľudovít PsychoterapeutPsychológ Košice   
10.  MUDr. Benkovič Jozef PsychoterapeutPsychiater (PSY) Liptovský Mikuláš   
11.  PhDr. Beňušková Andrea PsychoterapeutPsychológ Bratislava   
12.  Bercelyová Eva Psychoterapeut Rožňava   
13.  MUDr. Bérešová Alžbeta PsychoterapeutPsychiater (PSY) Hronovce  Psychiatrická nemocnica, alkoh 
14.  PhDr. Bohumel Anton PsychoterapeutPsychológ Bratislava   
15.  PhDr. Bohumelová Eva PsychoterapeutPsychológ Bratislava   
16.  Mgr. Boteková Daniela Psychoterapeut Piešťany   
17.  PhDr. Bradáčová Ľubica PsychoterapeutPsychológ Bratislava  DPN 
18.  Mgr. Brániková Karin Psychoterapeut Bratislava   
19.  PhDr. Brašeňová Soňa PsychoterapeutPsychológ Žiar nad Hronom  Ambulancia klinickej psychológ 
20.  PhDr. Brižeková Svetlana PsychoterapeutPsychológ Prešov   
21.  PhDr. Bryjová Jana PsychoterapeutPsychológ Poprad  Psychologická mab., Detská PLH 
22.  PhDr. Budinská Katarína PsychoterapeutPsychológ Nové Zámky   
23.  PhDr. Bydlová Anna PsychoterapeutPsychológ Košice   
24.  Mgr. Cagáň Roland Psychoterapeut Bratislava   
25.  Mgr. Cárachová Mária Psychoterapeut Ružomberok   
26.  PhDr. Chalmovská Elena PsychoterapeutPsychológ Nitra  NZZ amb. klin. psychológie 
27.  PaeDr. Chrastová Dáša Psychoterapeut Bratislava   
28.  PhDr. Chrebetová Antónia PsychoterapeutPsychológ Bratislava   
29.  PhDr. Chrenková Anna PsychoterapeutPsychológ Bratislava   
30.  MUDr. Chválová Júlia PsychoterapeutPsychiater (PSY) Košice  Psych. ambulancia 
31.  PhDr. Chylík Martin PsychoterapeutPsychológ Hlohovec  NZZ Pracovisko klinickej psych 
32.  Mgr. Cipárová Dana Psychoterapeut Bratislava   
33.  PhDr. Csáder Pavel PsychoterapeutPsychológ Nitra   
34.  PhDr. Cupák Jindřich PsychoterapeutPsychológ    
35.  Cviková Gabriela Psychoterapeut    
36.  Doc. MUDr. Čaplová Tatiana CSc. PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrická klinika LF UK 
37.  MUDr. Čech Boris PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrické odd. FN Nitra 
38.  MUDr Černák Pavol PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Pinelova nemocnica 
39.  PhDr. Čížek Eugen PsychoterapeutPsychológ    
40.  PhDr. Daudová Danica PsychoterapeutPsychológ    
41.  PhDr. Dlugošová Alena PsychoterapeutPsychológ    
42.  PhDr. Dobrovodová Alžbeta PsychoterapeutPsychológ   Ambulancia klinickej psychológ 
43.  PhDr. Dobšovič Ľudovít PsychoterapeutPsychológ    
44.  Mgr. Doničová Božena Psychoterapeut   Neštátna amb. klin. psychológi 
45.  Mgr. Dudinská Jana Psychoterapeut    
46.  MUDr. Ďurová Klára PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrické odd. NsP 
47.  MUDr Dvorecká Marta PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
48.  Mgr. Dvorecká Petra Psychoterapeut    
49.  PhDr. Dvorská Anna PsychoterapeutPsychológ    
50.  PhDr. Fabián Dušan CSc. PsychoterapeutPsychológ    
51.  Mgr. Fazekašová Eva Psychoterapeut    
52.  Mgr. Fecková Alena Psychoterapeut    
53.  PhDr. Fekeová Katarína PsychoterapeutPsychológ    
54.  PhDr. Feketeová Nadežda PsychoterapeutPsychológ    
55.  MUDr. Ferenčáková Ľubica PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
56.  Mgr. Filípková Alena Psychoterapeut   Psychiatrické odd. NsP 
57.  PhDr. Filková Oľga PsychoterapeutPsychológ   Pracovisko klinickej psychológ 
58.  PaedDr. Franková Marta Psychoterapeut   Krajská ped.-psycholog. poradň 
59.  MUDr. Frankovičová Jana PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Neštátna psychiatrická ambulan 
60.  MUDr. Gábriš Ľubomír Psychoterapeut   CPLOZ 
61.  PhDr. Gabura Ján PsychoterapeutPsychológ    
62.  PhDr. Gajdošová Beáta PsychoterapeutPsychológ    
63.  PhDr. Gajdošová Emília PsychoterapeutPsychológ   Psychologická ambulancia 
64.  Mgr. Galanová Jana Psychoterapeut   Neštátna psychologická ambulan 
65.  PhDr. Galátová Jana PsychoterapeutPsychológ   Psychiatrická liečebňa - detsk 
66.  MUDr. Gális Štefan Psychoterapeut    
67.  PhDr. Gallová Ľubomíra PsychoterapeutPsychológ    
68.  PhDr. Garbár Marián PsychoterapeutPsychológ   Ambulancia klinickej psychológ 
69.  PhDr. Gedeonová Mária PsychoterapeutPsychológ    
70.  MUDr. Geššová Zdena PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Denné psychiatické sanatórium 
71.  PhDr. Ghillányová Božena PsychoterapeutPsychológ    
72.  MUDr. Glézl Imrich PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
73.  Mgr. Grantham - Krajčovičová Monika Psychoterapeut    
74.  PhDr. Grečnerová Dana PsychoterapeutPsychológ    
75.  PhDr. Grešová Jana PsychoterapeutPsychológ   Ambulancia klinickej psychológ 
76.  MUDr. Grófová Eva Psychoterapeut    
77.  Mgr. Gromošová Katarína Psychoterapeut    
78.  MUDr Háber Martin Psychoterapeut    
79.  PhDr. Hadasová Katarína PsychoterapeutPsychológ    
80.  PhDr. Haidová Katarína PsychoterapeutPsychológ    
81.  PhDr. Hájková Alžbeta PsychoterapeutPsychológ    
82.  Mgr. Hargašová Ivica Psychoterapeut    
83.  PhDr. Hastíková Veronika PsychoterapeutPsychológ    
84.  MUDr. Hašto Jozef PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrické oddelenie NsP 
85.  MUDr. Haštová Mária PsychoterapeutPsychiater (PSY)   Psychiatrická ambulancia 
86.  PhDr. Havlíková Tatjana PsychoterapeutPsychológ   Psychologická ambulancia 
87.  Mgr. Henczeová Monika Psychoterapeut   Psychologická amb 
88.  Doc. PhDr. Heretik Anton CSc. PsychoterapeutPsychológ   Katedra psychológie FF UK 
89.  PhDr.,Mgr. Heřmánková Alena PsychoterapeutPsychológ    
90.  Doc. PhDr. Hlavenka Vladimír CSc. PsychoterapeutPsychológ    
91.  PhDr. Hlušeková Alena PsychoterapeutPsychológ    
92.  PhDr. Hochelová Mirina PsychoterapeutPsychológ    
93.  PhDr. Hollá Gabriela PsychoterapeutPsychológ    
94.  MUDr. Hollý Karol PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
95.  MUDr. Hribňák Petr Psychoterapeut   Psychiatrická léčebna 
96.  MUDr. Hrivíková Viera PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
97.  MUDr. Hrková Georgína PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
98.  PhDr. Hrozáň Tibor PsychoterapeutPsychológ   Územná poloklinika Ružinov 
99.  MUDr. Hrtúsová Daniela PsychoterapeutPsychiater (PSY)    
100.  MUDr. Hrubá Sabina PsychoterapeutPsychiater (PSY)    

Strana č. < späť tam >