Hľadané texty evidujeme 367 krát. (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. ADAMEC MIROSLAV Ortopéd (ORT) Zvolen  PLK 
2.  MUDr. AMBRUŠ ANDREJ CSc. Ortopéd (ORT) Bratislava  ŽNsP 
3.  MUDr. ANDEL DANIEL Ortopéd (ORT) Kováčová pri Zvolene  NRC Kováčová 
4.  MUDr. ANTAL ONDREJ Ortopéd (ORT) Brezno  Ortopedická amb. 
5.  MUDr. BABČAN LADISLAV Ortopéd (ORT) Martin  MFN - ortoped.-traumatol. klin 
6.  MUDr. BACMAŇÁK STANISLAV Ortopéd (ORT) Martin  Ortoped.-traumatologická amb. 
7.  MUDr. BAGIN DOMINIK Ortopéd (ORT) Prievidza  NZZ - ortopedická amb. 
8.  MUDr. BAKALÁR BOLESLAV Ortopéd (ORT) Košice  NZZ ortopedická ambulancia 
9.  MUDr. BAKYTA PETER Ortopéd (ORT) Bojnice  NsP 
10.  MUDr. BARLA BRANISLAV Ortopéd (ORT) Košice - Šaca  VSŽ nemocnica a.s. 
11.  MUDr. BAŽÍK ĽUBOMÍR Ortopéd (ORT) Žilina  NsP - ortoped. odd. 
12.  MUDr. BDŽOCH MIROSLAV Ortopéd (ORT) Bratislava  I. ortopedická klinika LFUK 
13.  MUDr. BELICA MIROSLAV Ortopéd (ORT) Nitra  NZZ - ortopedická amb. 
14.  MUDr. BĚLINA DANIEL Ortopéd (ORT) Bojnice  Kúpele Bojnice a.s. 
15.  MUDr. BELIŠ MARTIN Ortopéd (ORT) Prešov  NsP J. A. Reimana 
16.  MUDr. BIELEK JURAJ Ortopéd (ORT) Košice  FNsP - ortop.-traumatolog. kl. 
17.  MUDr. BINDAS PETER Ortopéd (ORT) Košice - Šaca  VSŽ Nemocnica a.s. - ortopédia 
18.  MUDr. BLAŠKO IGOR Ortopéd (ORT) Miloslavov  NZZ 
19.  MUDr. BORGUĽA KAROL Ortopéd (ORT) Dunajská Streda  NZZ - ortopédia 
20.  MUDr. BORGUĽA KAROL Ortopéd (ORT) Šamorín  Ortopedická amb. 
21.  MUDr. BOŽIK LADISLAV Ortopéd (ORT) Šurany  MsPLK - ortopédia 
22.  MUDr. BREZNOŠČÁK JOZEF Ortopéd (ORT) Svidník  NsP - orotoped. amb. 
23.  MUDr. BREZOVSKÝ JURAJ Ortopéd (ORT) Hlohovec  NZZ - ortoped. amb. 
24.  MUDr. BRUŇANSKÝ TIBOR Ortopéd (ORT) Košice  FNLP - ortoped. odd. 
25.  MUDr. BRUNC PETER Ortopéd (ORT) Košice  Ortopedické odd. FN-L.Pasteura 
26.  MUDr. BUBENÍK MILAN Ortopéd (ORT) Dubnica nad Váhom  Neštátna ortopedická ambulanci 
27.  MUDr. BÚCI JOZEF Chirurg (CHI)Ortopéd (ORT) Žiar nad Hronom  NSp 
28.  MUDr. BULÍK MARIÁN Ortopéd (ORT) Veľký Krtíš  Ortopedická amb. 
29.  MUDr. BUZGA IVAN Ortopéd (ORT) Košice  NZZ - ortopodická amb. 
30.  MUDr. CHLEBOVIČ ŠTEFAN Ortopéd (ORT) Bratislava  I. ortopedická klinika 
31.  MUDr. CIGÁNIK MIROSLAV Ortopéd (ORT) Galanta  NZZ - ortopedická amb. 
32.  MUDr. CIGÁNIKOVÁ MÁRIA Ortopéd (ORT) Galanta  NZZ - ortopedická amb. 
33.  MUDr. CVENGOŠ PETER Ortopéd (ORT) Prešov  NsP Reimana - ortoped. odd 
34.  MUDr. ČELLÁR RÓBERT Ortopéd (ORT) Košice  FNsP-kl. ortop. a traumat. poh 
35.  MUDr. ČERNÁK JÁN Ortopéd (ORT) Liptovský Mikuláš  NsP 
36.  MUDr. ČERVEŇOVÁ MIROSLAVA Ortopéd (ORT)FyziaterBalneológ Turčianske Teplice  SLK a.s. 
37.  MUDr. ČOPOVÁ NADEŽDA Ortopéd (ORT)Anesteziológ (ANS) Prešov  Diagn.-terapeut. cen. REIMANUS 
38.  MUDr. ČULÁK ANDREJ Ortopéd (ORT) Košice  Neštátna ortopedická ambulanci 
39.  MUDr. DEMITROVIČ MIROSLAV Ortopéd (ORT) Bratislava  FN - II. ortop. klinika 
40.  MUDr. DIENEŠ MARIÁN Ortopéd (ORT) Banská Bystrica  NsP - ortopedické odd. 
41.  MUDr. DOKTOR ĽUBOMÍR Ortopéd (ORT) Stará Ľubovňa  Ortopedická ambulancia NZZ 
42.  MUDr. ĎORĎOVIČ JÁN Ortopéd (ORT) Zvolen  NZZ - ortopédia 
43.  MUDr. DRÍMAL JOZEF CSc. Ortopéd (ORT) Martin  JLF UK - ortopedicko-traumat.  
44.  MUDr. DUBNIČKA JÁN Ortopéd (ORT) Považská Bystrica  NsP -ortop. odd. 
45.  MUDr. DUČÁKOVÁ ĽUDMILA Ortopéd (ORT) Poprad  NsP 
46.  MUDr. DUDÁKOVÁ MÁRIA Ortopéd (ORT) Bratislava  NÚTaRCH 
47.  MUDr. DURMIS RICHARD Ortopéd (ORT) Žilina  NsP - ortoped. odd. 
48.  MUDr. DVORSKÝ BOHUŠ Ortopéd (ORT) Bratislava  Kl. televých.lekárstva LFUK 
49.  MUDr. ERDELSKÝ PETER Ortopéd (ORT) Bratislava  FN 
50.  MUDr. FANO ROMAN Ortopéd (ORT)   VURCH,NABR.I,KRASKU 4 
51.  MUDr. FARKAŠ FRANTIŠEK Ortopéd (ORT) Michalovce  NsP Š. Kukuru - ortop. odd. 
52.  MUDr. FEJSÁK DUŠAN Ortopéd (ORT) Levoča  NZZ - ortoped. amb. 
53.  MUDr. FENYVESI ARNOLD Ortopéd (ORT) Nové Zámky  NsP 
54.  MUDr. FRANCOVÁ TATIANA Ortopéd (ORT) Bratislava  FN - odd. ortopedickej proteti 
55.  MUDr. FRNČO RUDOLF Ortopéd (ORT) Považská Bystrica  Neštátna ortopedická ambulanci 
56.  MUDr. GÁFRIK JAROSLAV Ortopéd (ORT)Traumatológ Lučenec  NsP 
57.  MUDr. GÁFRIK MAROŠ Ortopéd (ORT) Lučenec  Ortop. traum. odd. 
58.  MUDr. GAJDOŠ MAREK Ortopéd (ORT) Bratislava  DFNsP - ortopedické odd. 
59.  MUDr. GAJDOŠ STANISLAV Ortopéd (ORT) Prešov  Ortopedická ambulancia 
60.  MUDr. GAJDOŠÍK MIROSLAV Ortopéd (ORT) Svidník  NsP - chirurg. odd. 
61.  MUDr. GAJDOŠÍK PAVOL Ortopéd (ORT) Považská Bystrica  NsP - ortopedické odd. 
62.  MUDr. GALBAVÝ DRAHOMÍR Ortopéd (ORT) Nitra  NZZ - ortoped. amb. 
63.  MUDr. GÁLLOVÁ GRAŽYNA Ortopéd (ORT) Martin  MFN - ortoped.-traumat. klinik 
64.  MUDr. GAMAN VLADIMÍR Ortopéd (ORT) Bojnice  NsP 
65.  MUDr. GERGEL MICHAL Ortopéd (ORT) Trenčín  NsP 
66.  MUDr. GERINCOVÁ EVA Ortopéd (ORT) Bratislava  DFNsP - ortoped. odd. 
67.  MUDr. GOTTSCHAL KAROL Ortopéd (ORT) Trenčianske Teplice  Ortopedické odd. 
68.  MUDr. GRAUS PETER Ortopéd (ORT) Zvolen  NZZ - ortopédia 
69.  MUDr. GROSSMANN JOZEF Ortopéd (ORT) Liptovský Mikuláš  NZZ - ortoped. amb. 
70.  MUDr. HAJAŠ JÁN Ortopéd (ORT) Liptovský Mikuláš  NsP - ortop. odd. 
71.  MUDr. HAJDU ŠTEFAN Ortopéd (ORT) Zlaté Moravce  NZZ - ortoped. amb. 
72.  MUDr. HARTEL MILOŠ Ortopéd (ORT) Žilina  NsP - odd. detskej ortopédie 
73.  MUDr. HAŠKO TOMÁŠ MPH Ortopéd (ORT) Bratislava  Poliklinika 
74.  MUDr. HATALA ONDREJ Ortopéd (ORT) Partizánske  NZZ - ortopdecká amb. 
75.  MUDr. HIKKEL SVETOZÁR Ortopéd (ORT) Šaľa  NZZ - ortopedická amb. 
76.  MUDr. HLAVÁČ MARIÁN Ortopéd (ORT) Banská Bystrica  NsP FDR 
77.  MUDr. HLODÁK JÁN Ortopéd (ORT) Michalovce  NsP Š. Kukuru 
78.  MUDr. HOCKOVÁ BEÁTA Ortopéd (ORT) Zvolen  VšZP 
79.  MUDr. HODÁSOVÁ OĽGA Ortopéd (ORT) Žilina  NsP - odd. detskej ortpédie 
80.  MUDr. HOMÉR HARRY Ortopéd (ORT) Nitra  Ortopedická ambulancia PK Klok 
81.  MUDr. HORNÁK JÁN Ortopéd (ORT) Myjava  NZZ - ortoped. amb. 
82.  MUDr. HORVÁTH JURAJ Ortopéd (ORT) Bratislava  I. ortopedická klinika LF UK 
83.  MUDr. HROMEC IVAN Ortopéd (ORT) Vrútky  ORT-TEAM s.r.o. - MUDr. Ivan H 
84.  MUDr. HROMEC MARTIN Ortopéd (ORT) Žilina  NsP - ortoped. odd. 
85.  MUDr. HRONSKÝ PAVOL Ortopéd (ORT) Bytča  NZZ - ortop. amb. 
86.  MUDr. HRONSKÝ PAVOL Ortopéd (ORT) Púchov  NZZ - ortop. amb. 
87.  MUDr. HUCKO JURAJ Ortopéd (ORT) Bratislava  FN - II. ortop. klinika 
88.  MUDr. HUDEC ANDREJ Ortopéd (ORT) Banská Bystrica  NsP F. D. Roosevelta - ortope 
89.  MUDr. HUDEC JOZEF Ortopéd (ORT) Kováčová  Národné rehabilitačné centrum 
90.  MUDr. HUDEC MILAN Ortopéd (ORT) Krupina  NsP 
91.  MUDr. HUDEC VLADIMÍR Ortopéd (ORT) Levice  NsP 
92.  MUDr. HUDECOVÁ NAĎA Ortopéd (ORT) Banská Bystrica  ortop.amb. 
93.  MUDr. HUK ŠTEFAN Ortopéd (ORT) Košice  FN L. Pasteura 
94.  MUDr. HUNÁK OTO Ortopéd (ORT) Topoľčany  NsP - ortopédia 
95.  MUDr. HURAJ EMIL CSc. Ortopéd (ORT) Bratislava  DFNsP 
96.  MUDr. IHNÁTOVÁ ANNA Ortopéd (ORT) Košice  Ambulancia ortopéda 
97.  MUDr. IVAN JÁN Ortopéd (ORT) Revúca  NsP 
98.  MUDr. JACKO ĽUBOMÍR Ortopéd (ORT) Prešov  NsP J. A. Reimana - ortop. odd 
99.  MUDr. JACKO PETER Ortopéd (ORT) Stropkov  NZZ ORT ambulancia MUDr. Jacko 
100.  MUDr. JAKAB ERNEST Ortopéd (ORT) Fiľakovo  NZZ - ortopédia 

Strana č. < späť tam >