Hľadané texty evidujeme 113 krát. (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. titul, priezvisko, meno špecializácia mesto pracovisko
1.  MUDr. AMBROVIČ IVAN TraumatológPosudkový a revízny lekár Levice  NsP - traumat. odd. 
2.  MUDr. AMBROVIČ IVAN TraumatológPosudkový a revízny lekár Levice  VšZP 
3.  MUDr. BARAN MILAN Traumatológ Lučenec  NsP 
4.  MUDr. BENČO ĽUBOMÍR TraumatológPosudkový a revízny lekár Ružomberok  NsP - chirurgické odd. 
5.  MUDr. BÉREŠ MILAN Traumatológ Trebišov  NsP - traum-ortop. odd. 
6.  MUDr. BRAUNSTEINER TOMÁŠ PhD Traumatológ Bratislava  Subkat. traumatol.,Klin.úraz.c 
7.  MUDr. BROSCHOVÁ ZORA Traumatológ Bratislava  Neštátna ORL amb. 
8.  MUDr. BUJŇÁK JOZEF Traumatológ Prešov  NsP J. A. Reimana 
9.  MUDr. CHAMKO MIKULÁŠ Traumatológ Lúčenec  NsP - orto. - traum. odd. 
10.  MUDr. CHLEBEC JOZEF Traumatológ Poprad  NsP 
11.  MUDr. CHRENKO MILAN Traumatológ Dolný Kubín  NsP 
12.  MUDr. CIGAŇÁK JAROSLAV PhD. TraumatológChirurg (CHI) Bojnice  NsP - chirurg. odd. 
13.  MUDr. CVENGROŠ PAVOL TraumatológChirurg (CHI) Liptovský Mikuláš  NsP 
14.  MUDr. ČUNDERLÍK ZDENO Traumatológ Banská Bystrica  NsP FDR 
15.  MUDr. DELEJ BRANISLAV PhD Traumatológ Bratislava  NMO - odd. úrazovej chirurgie 
16.  MUDr. DIBDIAK DUŠAN Traumatológ Martin  MFN 
17.  MUDr. DODOKOVÁ LIANA Traumatológ Bojnice  NsP - OAIM 
18.  MUDr. DREXLER SILVESTER Traumatológ Čadca  NsP 
19.  MUDr. DŽAVAN JÁN Traumatológ Michalovce  NsP odd.úraz.chirurgie 
20.  MUDr. EĽKO MAROŠ Traumatológ Michalovce  NsP Š. Kukuru - OÚCH 
21.  MUDr. FAJČÍK PETER Traumatológ Šahy  NsP 
22.  MUDr. FAKTOR MARIAN Traumatológ Čadca  NsP 
23.  MUDr. FRIED KAROL Traumatológ Poprad  NsP 
24.  MUDr. FRISMAN EUGEN Traumatológ Košice  VSˇY NEMOCNICA A.S. 
25.  MUDr. GÁFRIK JAROSLAV Ortopéd (ORT)Traumatológ Lučenec  NsP 
26.  MUDr. GAHÍR PAVEL Traumatológ Partizánske  NsP 
27.  MUDr. GALOVIČ JURAJ Traumatológ Bratislava  FNsP 
28.  MUDr. GÉMEŠ PETER Traumatológ Martin  MFN 
29.  MUDr. GURČÍK VIKTOR Chirurg (CHI)Traumatológ Kežmarok  NsP MUDr. V. Alexandra 
30.  MUDr. GYÜTTMENT DUŠAN TraumatológChirurg (CHI) Bánovce nad Bebravou  NZZ - traumatológia, chirurgi 
31.  MUDr. HANZELOVÁ JANA Traumatológ Bratislava  LFUK 
32.  MUDr. HARČARÍK JOZEF Traumatológ Prešov  HOLGER Slovakia s.r.o. 
33.  MUDr. HERMANN VLADIMÍR Traumatológ Banská Bystrica  Odd.úrazovej chir. NFDR 
34.  MUDr. HOLASOVÁ JULIÁNA Traumatológ Banská Bystrica  FNsP F. D. Roosevelta - hemato 
35.  MUDr. HOLEŠOVSKÝ ZDENEK Traumatológ Poprad  NsP, traumatologické odd. 
36.  MUDr. HÚŽEVKA IVAN Chirurg (CHI)Traumatológ Kysucké Nové Mesto  Arcus s.r.o. 
37.  MUDr. IVANČO DUŠAN Traumatológ Spišská Nová Ves  NsP - chirurg. odd. 
38.  MUDr. JABLONICKÝ ROMAN Traumatológ Čadca  NsP - odd. úrazovej chirurgie 
39.  MUDr. JURÍK MILAN Chirurg (CHI)Traumatológ Rimavská Sobota  NsP chirurg.odd. 
40.  MUDr. KANIANSKY MILAN Traumatológ Banská Bystrica  NsP - traumatolog. odd. 
41.  MUDr. KIŠŠKA PETER Traumatológ Nitra  FN - traumatolog. odd. 
42.  MUDr. KLESKEŇ JÁN Traumatológ Nitra  FN - traumatolog. odd. 
43.  MUDr. KOPČO TIMOTHEJ Traumatológ Bardejov  NsP Sv. Jakuba 
44.  MUDr. KOVÁČ MIROSLAV Traumatológ Liptovský Mikuláš  NsP 
45.  MUDr. KRAJNIČÁK JOZEF CSc. Chirurg (CHI)Traumatológ Košice  VSŽ nemocnica, a.s 
46.  MUDr. KRAUSKO ANDREJ Traumatológ Zlaté Moravce  NsP 
47.  MUDr. KROČKO JÁN Traumatológ Šaľa  NsP - chirur. odd. 
48.  MUDr. KROKAVEC PETER Chirurg (CHI)Traumatológ Rožňava  NsP - odd. úrazovej chir. 
49.  MUDr. KUCHTA JÁN Traumatológ Trnava  FNsP - traumatolog.klinika 
50.  MUDr. KUKLA KAZIMÍR Chirurg (CHI)Traumatológ Bojnice  NsP 
51.  MUDr. KUMIČÍK JÁN Traumatológ Galanta  Traumatologická ambulancia 
52.  Prof. MUDr. LÁTAL JIŘÍ PhD. Traumatológ Bratislava  Klinika úrazovej chirurgie 
53.  MUDr. LAZAR VOJTECH Traumatológ Bratislava  NZZ - Chirurgické centrum a.s. 
54.  MUDr. LEGIŇ BRANISLAV Traumatológ Banská Bystrica  NsP FDR 
55.  Doc. MUDr. LOHNERT JOZEF CSc. Traumatológ Bratislava  FNsP Klinika úrazovej chirurgi 
56.  MUDr. LUKÁČ MAREK Traumatológ Ružomberok  ÚVN SNP - traumat.-ortop. od 
57.  MUDr. LUKÁČ MAROŠ Traumatológ Banská Bystrica  NsP FDR 
58.  MUDr. LUPTÁK VLADIMÍR Chirurg (CHI)Traumatológ Bratislava  Sanatórium MEDIUS 
59.  MUDr. MADA JOZEF MPH Chirurg (CHI)Traumatológ Zlaté Moravce  MCM neštátne medicínske centru 
60.  MUDr. MAKOVÁ KATARÍNA Traumatológ Košice  FNLP - KÚCH 
61.  MUDr. MÁRIÁSI LADISLAV Traumatológ Komárno  NsP 
62.  MUDr. MARTINEC ANTON Traumatológ Bratislava  I. chir. kl. FN a LF UK 
63.  MUDr. MASICA BOHDAN Traumatológ Košice  FNsP - traumatolog. amb., COP 
64.  MUDr. MAŠÁN JÁN Chirurg (CHI)Traumatológ Piešťany  SLK Piešťany a.s. 
65.  MUDr. MIHÁLY JURAJ Chirurg (CHI)Traumatológ Prešov  NsP - odd. úrazovej chir. 
66.  MUDr. MIKA JOZEF Chirurg (CHI)Traumatológ Trstená  NsP 
67.  MUDr. MIRILOVIČ JÁN Traumatológ Prešov  FN - odd. úrazovej chirurgie 
68.  MUDr. MITRÓ ISTVÁN Traumatológ Košice  Klin. úrazovej chirurgie 
69.  MUDr. MÓRES ZDENKO Chirurg (CHI)Traumatológ Galanta  NsP - traumatolog. odd. 
70.  MUDr. MRUG LADISLAV Chirurg (CHI)Traumatológ Michalovce  NsP Š. Kukuru - odd.úrazovej c 
71.  MUDr. ORBÁN PETER Traumatológ Nitra  FN - traumatolog. odd. 
72.  MUDr. ORLOVSKÝ KAROL Traumatológ Žilina  NsP 
73.  MUDr. PAULÍK JÁN Traumatológ Topoľčany  NsP - odd. úrazovej chir. 
74.  MUDr. PETROV IMRICH Traumatológ Prešov  NsP J.A.Reimana, odd.úraz.chir 
75.  Prof. MUDr. PETROVIČ ŠTEFAN DrSc. Traumatológ Trnava  FNsP - traumatolog. odd. 
76.  MUDr. PINTÉR JOZEF Traumatológ Galanta  odd.úrazovej chirurgie a ortop 
77.  MUDr. POPELKA VLADIMÍR Traumatológ Nitra  FN - traumatolog. odd. 
78.  MUDr. POPRAC ALEXANDER Traumatológ Nitra  FN 
79.  MUDr. PORUBEC DUŠAN Traumatológ Trebišov  NsP - TOO 
80.  MUDr. PRINC PATRIK Traumatológ Trnava  FNsP - traumatolog. klinika 
81.  MUDr. ROSINA VLADIMÍR Traumatológ Bratislava  NsP MV SR - chirurgia a traum 
82.  MUDr. SABOL JOZEF Traumatológ Bratislava  FNsP 
83.  MUDr. SESTRIENKA LIBOR Traumatológ Bratislava  NsP sv. Cyrila a Metoda 
84.  MUDr. SIDOR ZOLTÁN Traumatológ Košice  FNsP 
85.  MUDr. SKALINSKÝ MARIÁN IVAN Traumatológ Bratislava  NMO g. MUDr. Paškana 
86.  MUDr. SOBOŇA MARIÁN Traumatológ Nové Zámky  NsP 
87.  MUDr. SUCHÁNEK PAVOL Traumatológ Michalovce  NsP Š.Kukuru 
88.  MUDr. SUCHÝ RONALD Traumatológ Dunajská Streda  NsP 
89.  MUDr. ŠEVCECH BORIS Traumatológ Bratislava  NsP sv. Cyrila a Metoda 
90.  MUDr. ŠIMANSKÝ RYNALDO Traumatológ Trnava  FNsP - traumatológia 
91.  MUDr. ŠIPOŠ RASTISLAV Traumatológ Stará Ľubovňa  NsP 
92.  MUDr. ŠOREC LADISLAV Traumatológ Zvolen  Chir.odd., traumatolog. jednot 
93.  MUDr. ŠPÁNITZ PETER Traumatológ Levice  Traumatológia 
94.  MUDr. ŠTEFÁNEK LUMÍR Traumatológ Žilina  NsP 
95.  MUDr. ŠUPLATA LUCIAN Traumatológ Levice  NsP - traumatologické odd. 
96.  MUDr. ŠÚTH KAROL Traumatológ Levice  NsP - traumatolog. odd. 
97.  MUDr. TARBAJOVSKÝ PETER Traumatológ Prešov  Odd. úrazovej chir. NsP J.A. R 
98.  MUDr. TENCER JÁN Traumatológ Nitra  FN - traumatologické odd. 
99.  MUDr. TIMKO ROMAN Traumatológ Prešov  Nemocnica A. Reimana 
100.  MUDr. TORMA GABRIEL Traumatológ Rimavská Sobota  NZZ - chirurgia, traumatológia 

Strana č. < späť tam >