Počet liekov na S je 271 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Sabril; tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AG04=Vigabatrin (GP NIE) 25,00   náhrada  44,34  5,39 
  SAGILIA 1mg tablety; tbl 100x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 100,00   náhrada  60,00  0,00 
  SAGILIA 1mg tablety; tbl 28x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 28,00   náhrada  16,80  0,00 
  Saizen 5,83 mg/ ml injekčný roztok; sol inj 1x1,03 ml/6 mg (náplň skl.); na recept; END, ENP; ind.obm., ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 9,00   náhrada  133,62  15,91 
  Saizen 8 mg/ ml injekčný roztok; sol inj 1x1,50 ml/12 mg (náplň skl.); na recept; END, ENP; ind.obm., ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  263,55  28,13 
  Salbutamol WZF Polfa 4 mg; tbl 25x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ALG, GER, INT, KLF, PED, TRN; ATC=R03CC02=Salbutamol (GP ANO) 8,33   náhrada  3,48  0,61 
  Salofalk 1 g čapíky; sup 30x1 g (blis.PVC/PE); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 20,00   náhrada  40,81  1,05 
  Salofalk 1,5 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním; gra mdf 100x1,5 g (vre.PES/Al/PE); na recept; GIT, INT; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 100,00   náhrada  104,06  3,56 
  Salofalk 4 g/60 g Klysmen; sus rec 7x4 g/60 g (fľ.plast.s aplikátorom); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 18,67   náhrada  32,71  0,00 
  Salofalk 500 čapíky; sup 30x500 mg (fólia PVC); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 10,00   náhrada  21,75  1,87 
  Salofalk 500 tablety; tbl ent 100x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 33,33   náhrada  24,54  0,00 
  Sandimmun Neoral 100 mg/ml; sol por 1x50 ml/5 g (fľ.skl.hnedá); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  100,16  43,66 
  Sandimmun Neoral 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  23,80  7,00 
  Sandimmun Neoral 50 mg; cps mol 50x50 mg (blis.Al/PVC); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 10,00   náhrada  37,03  5,55 
  SANDOMIGRAN; tbl obd 30x0,5 mg; na recept; NEU; ATC=N02CX01=Pizotifen (GP ANO) 10,00   náhrada  7,82  1,71 
  SANDOSTATIN 100 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/100 µg (amp.skl.); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 0,50   náhrada  10,59  0,00 
  SANDOSTATIN 500 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/500 µg (amp.skl.); na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 2,50   náhrada  179,99  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 20 mg; plv iul 1x20 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 20,00   náhrada  510,52  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 30 mg; plv iul 1x30 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END, ENP, GIT, ONK; ind.obm., ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 30,00   náhrada  765,78  0,00 
  SANVAL 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,29  0,74 
  SANVAL 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,10  1,00 
  Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg; tbl flm 100x200 mg/50 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,30   náhrada  24,08  0,00 
  Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  SCANLUX 300; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  323,98  0,00 
  SCANLUX 300; sol inj 10x50 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 50,00   náhrada  167,13  5,13 
  SCANLUX 370; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  274,56  0,00 
  SCANLUX 370; sol inj 10x200 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 200,00   náhrada  638,89  89,69 
  SCANLUX 370; sol inj 10x50 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 50,00   náhrada  164,41  27,11 
  SCANLUX 370; sol inj 5x500 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 250,00   náhrada  686,39  0,00 
  Seebri Breezhaler 44 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1x44 µg (blis.Al/Al-perf.)+inhalátor; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB06= () 30,00   náhrada  31,90  1,60 
  Seizpat 100 mg; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,44 
  Seizpat 150 mg; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  1,40 
  Seizpat 200 mg; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,95  0,15 
  Seizpat 50 mg; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  21,10  1,67 
  Selincro 18 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x18 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N07BB05= () 14,00   náhrada  49,81  22,72 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  40,17  0,00 
  SERDOLECT 12 mg; tbl flm 28x12 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 21,00   náhrada  67,81  0,00 
  SERDOLECT 16 mg; tbl flm 28x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 28,00   náhrada  88,71  1,29 
  SERDOLECT 4 mg; tbl flm 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 7,50   náhrada  24,20  1,00 
  Seretide 125 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  28,83  10,50 
  Seretide 250 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  34,48  11,98 
  Seretide 50 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nad.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  23,03  1,85 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/100 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  22,08  10,71 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/100 mikrogramov; plv ido 3x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 90,00   náhrada  72,27  38,16 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/250 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  28,77  13,32 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/250 mikrogramov; plv ido 3x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 90,00   náhrada  90,78  44,43 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  35,61  16,50 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov; plv ido 3x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 90,00   náhrada  121,73  64,40 
  Serevent Diskus; plv inh 1x60 dávok (blis.+inhalátor); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC12=Salmeterol (GP NIE) 30,00   náhrada  19,98  1,02 
  Serevent Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (inh.plast.); na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC12=Salmeterol (GP NIE) 30,00   náhrada  14,56  0,49 
  Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al-svetlofial.manžet; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,01  1,68 
  Serkep 25 mikrogramov/250 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al-bord.manžeta); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  24,62  2,12 
  SERLIFT 100 mg; tbl flm 30x100 mg; na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  SERLIFT 50 mg; tbl flm 30x50 mg; na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Seroquel XR 200 mg; tbl plg 60(6x10)x200 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  47,90  17,30 
  Seroquel XR 300 mg; tbl plg 60(6x10)x300 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  41,20  0,00 
  Seroquel XR 50 mg; tbl plg 30(3x10)x50 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 3,75   náhrada  9,10  8,84 
  Seroxat 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al/papier); na recept; ATC=N06AB05=Paroxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,99  5,00 
  Seroxat 30 mg; tbl flm 30x30 mg (blis. PVC/Al/papier); na recept; ATC=N06AB05=Paroxetin (GP ANO) 45,00   náhrada  12,17  10,68 
  Sertralin Actavis 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  Sertralin Actavis 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sertraline Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  Sertraline Accord 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 100,00   náhrada  8,45  5,15 
  Sertraline Accord 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sertraline Farmax 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 40,00   náhrada  3,38  2,06 
  Sertraline Farmax 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 20,00   náhrada  1,68  1,02 
  Setinin 300 mg; tbl flm 60x300 mg (blister PVC/Alu); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  17,69  0,00 
  Sevelamer carbonate Heaton 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  Sevelamer Carbonate Mylan 800 mg; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  Sevelamer carbonate Winthrop 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  SEVORANE; vap inl 1x250 ml (fľ.PEN); na recept; ANS; ind.obm. ATC=N01AB08=Sevofluran (GP NIE) 2,50   náhrada  106,47  0,00 
  Sevredol 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.PVDC/PVC); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 6,00   náhrada  15,90  0,00 
  Signifor 40 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu; plv iul 1x40 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.+striek.inj; na recept; END; ind.obm., ZP ATC=H01CB05= () 33,33   náhrada  2 654,75  0,00 
  Sigrada 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PE+DES/Al/PE); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  25,76  2,38 
  SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC54= () 25,00   náhrada  15,46  3,63 
  SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 3x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC54= () 75,00   náhrada  42,56  7,08 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x0,5 ml/50 mg (striek.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 30,49   náhrada  895,32  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,5 ml/50 mg (pero napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 30,49   náhrada  895,32  0,00 
  SIMVACARD 10; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 18,67   náhrada  1,44  1,01 
  SIMVACARD 20; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 37,33   náhrada  2,28  1,42 
  SIMVACARD 20; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 112,00   náhrada  7,48  4,90 
  SIMVACARD 40; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 74,68   náhrada  3,28  1,56 
  Simvastatin-ratiopharm 20 mg ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 40,00   náhrada  2,43  1,51 
  SINDAXEL; con inf 1x16,7 ml/100 mg (fľ.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  27,83  4,13 
  Sindranol 2 mg; tbl plg 84x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 28,00   náhrada  24,14  0,00 
  Sindranol 4 mg; tbl plg 84x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 56,00   náhrada  47,42  0,00 
  Sindranol 8 mg; tbl plg 84x8 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 112,00   náhrada  83,28  0,00 
  SINGULAIR 4 mg granulát; gra por 28x4 mg (vrecko PE/Al/PES); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  15,37  0,00 
  Siofor 1000; tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  7,67  2,99 
  Siofor 1000; tbl flm 60x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,96  1,62 
  Siofor 500; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 15,00   náhrada  2,38  1,24 
  Siofor 850; tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  5,50  2,44 
  Siranalen 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Siranalen 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  16,45  0,00 
  Siranalen 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,96  0,00 
  SIRDALUD 2 mg; tbl 30x2 mg; na recept; ATC=M03BX02=Tizanidin (GP ANO) 5,00   náhrada  4,44  3,19 
  SIRDALUD 4 mg; tbl 30x4 mg; na recept; ATC=M03BX02=Tizanidin (GP ANO) 10,00   náhrada  6,87  4,38 
Strana č.
< späť tam >