Počet liekov na S je 262 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Sabril; tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AG04=Vigabatrin (GP NIE) 25,00   náhrada  45,58  5,45 
  SAGILIA 1mg tablety; tbl 100x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 100,00   náhrada  60,00  0,00 
  SAGILIA 1mg tablety; tbl 28x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 28,00   náhrada  16,80  0,00 
  Saizen 5,83 mg/ ml injekčný roztok v náplni; sol ise 1x1,03 ml/6 mg (náplň skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 9,00   náhrada  126,83  28,86 
  Saizen 8 mg/ ml injekčný roztok v náplni; sol ise 1x1,50 ml/12 mg (náplň skl.); na recept; END,ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 18,00   náhrada  233,95  38,02 
  Salofalk 1 g čapíky; sup 30x1 g (blis.PVC/PE); na recept; GER,GIT,INT,KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 20,00   náhrada  37,95  0,75 
  Salofalk 1,5 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním; gra mdf 100x1,5 g (vre.PES/Al/PE); na recept; GIT,INT; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 100,00   náhrada  103,75  6,25 
  Salofalk 3 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním; gra mdf 30x3 g (vre.PES/Al/PE); na recept; GER,GIT,INT,KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 60,00   náhrada  58,45  0,00 
  Salofalk 4 g/60 g Klysmen; sus rec 7x4 g/60 g (fľ.plast.s aplikátorom); na recept; GER,GIT,INT,KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 18,67   náhrada  31,23  0,00 
  Salofalk 500 čapíky; sup 30x500 mg (fólia PVC); na recept; GER,GIT,INT,KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 10,00   náhrada  21,75  0,43 
  Salofalk 500 tablety; tbl ent 100x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; GER,GIT,INT,KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 33,33   náhrada  24,54  0,00 
  Sandimmun Neoral 100 mg/ml; sol por 1x50 ml/5 g (fľ.skl.hnedá); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  72,93  16,43 
  Sandimmun Neoral 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  21,63  4,83 
  Sandimmun Neoral 50 mg; cps mol 50x50 mg (blis.Al/PVC); na recept; ALG,DER,HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF,OPH,REU,TRN; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 10,00   náhrada  36,61  5,13 
  SANDOMIGRAN; tbl obd 30x0,5 mg; na recept; NEU; ATC=N02CX01=Pizotifen (GP ANO) 10,00   náhrada  7,82  1,72 
  SANDOSTATIN 100 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/100 µg (amp.skl.); na recept; END,ENP,GIT,ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 0,50   náhrada  8,88  0,00 
  SANDOSTATIN 500 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 5x1 ml/500 µg (amp.skl.); na recept; END,ENP,GIT,ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 2,50   náhrada  44,41  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 20 mg; plv iul 1x20 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END,ENP,GIT,ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 20,00   náhrada  355,36  0,00 
  SANDOSTATIN LAR 30 mg; plv iul 1x30 mg (liek.inj.skl.+1x striek.inj.napl.; na recept; END,ENP,GIT,ONK; ind.obm.,ZP ATC=H01CB02=Oktreotid (GP NIE) 30,00   náhrada  533,05  0,00 
  SANVAL 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,29  0,79 
  SANVAL 10 mg; tbl flm 20x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 20,00   náhrada  2,10  1,10 
  Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg; tbl flm 100x200 mg/50 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,30   náhrada  24,04  0,00 
  Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  SCANLUX 300; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  323,98  49,38 
  SCANLUX 370; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  274,56  0,00 
  SCANLUX 370; sol inj 10x200 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 200,00   náhrada  638,89  89,69 
  SCANLUX 370; sol inj 10x50 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 50,00   náhrada  164,41  27,11 
  SCANLUX 370; sol inj 5x500 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 250,00   náhrada  686,39  0,00 
  Seebri Breezhaler 44 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1x44 µg (blis.Al/Al-perf.)+inhalátor; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB06= () 30,00   náhrada  28,28  1,40 
  Seizpat 100 mg; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,61 
  Seizpat 150 mg; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  0,00 
  Seizpat 200 mg; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,95  0,00 
  Selincro 18 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x18 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N07BB05= () 14,00   náhrada  49,81  22,90 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10 (2x5)x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v ; na recept; DIA,ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  76,65  0,00 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v pere); na recept; DIA,ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  38,32  0,00 
  SERDOLECT 12 mg; tbl flm 28x12 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 21,00   náhrada  67,81  0,00 
  SERDOLECT 16 mg; tbl flm 28x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 28,00   náhrada  88,34  0,00 
  SERDOLECT 4 mg; tbl flm 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AE03=Sertindol (GP ANO) 7,50   náhrada  24,15  0,00 
  Seretide 125 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  22,82  4,82 
  Seretide 250 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  29,39  7,22 
  Seretide 50 Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (nad.tlak.Al); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  18,68  6,02 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/100 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  18,22  7,30 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/250 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,93  4,70 
  Seretide Diskus 50 mikrogramov/500 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.PVC); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  26,46  6,00 
  Serevent Diskus; plv inh 1x60 dávok (blis.+inhalátor); na recept; ALG,TRN; ATC=R03AC12=Salmeterol (GP NIE) 30,00   náhrada  19,79  5,75 
  Serevent Inhaler N; sus inh 1x120 dávok (inh.plast.); na recept; ALG,TRN; ATC=R03AC12=Salmeterol (GP NIE) 30,00   náhrada  14,45  0,41 
  Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al-svetlofial.manžet; na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,01  2,01 
  Serkep 25 mikrogramov/250 mikrogramov; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al-bord.manžeta); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  24,62  2,45 
  SERLIFT 100 mg; tbl flm 30x100 mg; na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  SERLIFT 50 mg; tbl flm 30x50 mg; na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Seroquel XR 200 mg; tbl plg 60(6x10)x200 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,55  21,37 
  Seroquel XR 300 mg; tbl plg 60(6x10)x300 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  41,20  4,21 
  Seroquel XR 50 mg; tbl plg 30(3x10)x50 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 3,75   náhrada  8,32  5,30 
  Seroxat 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/Al/papier); na recept; ATC=N06AB05=Paroxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,99  5,00 
  Seroxat 30 mg; tbl flm 30x30 mg (blis. PVC/Al/papier); na recept; ATC=N06AB05=Paroxetin (GP ANO) 45,00   náhrada  12,17  10,68 
  Sertralin Actavis 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  Sertralin Actavis 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sertraline Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,07  3,09 
  Sertraline Accord 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 100,00   náhrada  8,45  5,15 
  Sertraline Accord 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N06AB06=Sertralin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,54  1,55 
  Sevelamer carbonate Heaton 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  Sevelamer Carbonate Mylan 800 mg; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); na recept; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  75,51  0,00 
  SEVORANE; vap inl 1x250 ml (fľ.PEN); na recept; ANS; ind.obm. ATC=N01AB08=Sevofluran (GP NIE) 2,50   náhrada  106,47  0,00 
  Sevredol 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.PVDC/PVC); na recept; ATC=N02AA01=Morfin (GP NIE) 6,00   náhrada  15,90  0,00 
  Sidarso 8 mg tvrdé kapsuly; cps dur 100x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 100,00   náhrada  24,04  4,54 
  Sidarso 8 mg tvrdé kapsuly; cps dur 50x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 50,00   náhrada  15,84  6,09 
  Signifor 40 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu; plv iul 1x40 mg + 1x2 ml (liek.inj.skl.+striek.inj; na recept; END; ind.obm.,ZP ATC=H01CB05= () 33,33   náhrada  2 547,17  0,00 
  Sigrada 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PE+DES/Al/PE); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  25,76  2,30 
  Silodosin Recordati 4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 15,00   náhrada  5,66  1,07 
  Silodosin Recordati 8 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,27  2,42 
  Silodosin Recordati 8 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 90,00   náhrada  21,64  4,09 
  Silodosin Stada 8 mg; cps dur 50x8 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; URO; ATC=G04CA04=Silodozin (GP NIE) 50,00   náhrada  15,84  6,09 
  SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC54= () 25,00   náhrada  12,04  2,89 
  SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 3x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC54= () 75,00   náhrada  41,51  14,06 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x0,5 ml/50 mg (striek.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 30,49   náhrada  755,78  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 3(3x1)x0,5 ml/50 mg (striek.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 91,46   náhrada  2 267,37  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 1x0,5 ml/50 mg (pero napl.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 30,49   náhrada  742,35  0,00 
  Simponi 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 3(3x1)x0,5 ml/50 mg (pero napl.skl. - Smar; na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB06=Golimumab (GP NIE) 91,46   náhrada  2 267,37  0,00 
  SIMVACARD 10; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 18,67   náhrada  1,44  1,05 
  SIMVACARD 20; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 37,33   náhrada  2,28  1,50 
  SIMVACARD 20; tbl flm 84x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 112,00   náhrada  7,48  5,13 
  SIMVACARD 40; tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 74,68   náhrada  3,28  1,71 
  Simvastatin-ratiopharm 20 mg ; tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 40,00   náhrada  2,43  1,59 
  Sindranol 2 mg; tbl plg 84x2 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 28,00   náhrada  20,83  0,78 
  Sindranol 4 mg; tbl plg 84x4 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 56,00   náhrada  41,66  1,56 
  Sindranol 8 mg; tbl plg 84x8 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC04=Ropinirol (GP NIE) 112,00   náhrada  80,19  0,00 
  SINGULAIR 4 mg granulát; gra por 28x4 mg (vrecko PE/Al/PES); na recept; ALG,TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 11,20   náhrada  15,37  0,00 
  Siofor 1000; tbl flm 120x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  7,67  2,99 
  Siofor 1000; tbl flm 60x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,78  1,44 
  Siofor 500; tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 15,00   náhrada  2,38  0,59 
  Siofor 850; tbl flm 120x850 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 51,00   náhrada  5,50  1,67 
  Siofor SR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 120x1000 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA,ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 60,00   náhrada  16,85  1,49 
  Siofor SR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x1000 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA,ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  10,08  2,40 
  Siofor SR 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA,ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  5,68  0,55 
  Siofor SR 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x750 mg (blis.Al/PVC); na recept; DIA,ENP; ind.obm. ATC=A10BA02=Metformin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,55  1,08 
  Siranalen 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,41 
  Siranalen 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  16,45  1,55 
  Siranalen 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,45  0,25 
Strana č.
< späť tam >