Počet liekov na N je 127 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Nakom mite 100 mg/25 mg; tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 16,00   náhrada  13,76  0,00 
  NALCROM ; cps 100x100 mg (liek.PE); na recept; ALG, GIT; ATC=R03BC01=Natrium chromoglykolat (GP NIE) 125,00   náhrada  23,86  2,61 
  Nalgesin FORTE 550 mg; tbl flm 30x550 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=M01AE02=Naproxen (GP ANO) 30,00   náhrada  3,82  2,38 
  Nalgesin FORTE 550 mg; tbl flm 60x550 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=M01AE02=Naproxen (GP ANO) 60,00   náhrada  7,17  4,29 
  NALOXONE WZF POLFA; sol inj 10x0,4 mg/1 ml (amp.skl.); na recept; ATC=V03AB15=Naloxon (GP NIE) 1,00   náhrada  10,65  4,05 
  Nasofan 50 mikrogramová nosová suspenzná aerodisperzia; aer nau 1x120 dávok (fľ.skl.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R01AD08=Flutikazon (GP NIE) 30,00   náhrada  4,80  2,49 
  NASONEX; aer nau 1x18 g/140 dávok (fľ.HDPE s dávkovačom); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R01AD09=Mometazon (GP NIE) 35,00   náhrada  6,45  3,75 
  NASONEX; aer nau 3x18 g/140 dávok (fľ.HDPE s dávkovačom); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R01AD09=Mometazon (GP NIE) 105,00   náhrada  19,35  11,26 
  NATRIUM CHLORATUM Biotika solutio isotonica; sol inj 10x10 ml (amp.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 1,00   náhrada  4,55  2,33 
  NATRIUM CHLORATUM Biotika solutio isotonica; sol inj 10x5 ml (amp.skl.); na recept; ATC=B05BB01=Elektrolyty (GP NIE) 0,50   náhrada  4,07  2,96 
  NATRIUM SALICYLICUM Biotika; sol inj 10x10 ml (amp.skl.); na recept; ATC=N02BA04=Salicylat sodny (GP NIE) 3,33   náhrada  5,39  1,76 
  NAVELBINE 10 mg; con inf 10x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 100,00   náhrada  134,57  41,27 
  NAVELBINE 10 mg; con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 10,00   náhrada  12,54  3,21 
  NAVELBINE 50 mg; con inf 10x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 500,00   náhrada  631,59  165,09 
  NAVELBINE 50 mg; con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 50,00   náhrada  46,66  0,00 
  NAVELBINE ORAL 20 mg; cps mol 1x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 20,00   náhrada  47,96  0,00 
  NAVELBINE ORAL 30 mg; cps mol 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 30,00   náhrada  71,94  0,00 
  Navirel; con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 10,00   náhrada  17,93  8,60 
  Navirel; con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 50,00   náhrada  89,71  43,06 
  NAVITEN 600 mg; tbl flm 28x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA02=Eprosartan (GP ANO) 28,00   náhrada  14,61  12,71 
  Naviten Combi 600 mg/12,5 mg; tbl flm 28x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA02=Eprosartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  11,21  7,85 
  Naxalgan 150 mg; cps dur 60x150 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,43  0,00 
  Naxalgan 300 mg; cps dur 60x300 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 60,00   náhrada  17,64  0,00 
  Naxalgan 75 mg; cps dur 60x75 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 15,00   náhrada  7,44  0,00 
  Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok; sol inj 1x4 ml/1000 mg (liek.skl.hnedá.); na recept; END, SEX, URO; ind.obm. ATC=G03BA03=Testosteron (GP ANO) 98,00   náhrada  94,45  0,00 
  Nebilet 5 mg; tbl 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB12=Nebivolol (GP ANO) 28,00   náhrada  4,56  1,20 
  Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg; tbl flm 28x 5 mg/12,5 mg (blis. PP/COC/PP-Al); na recept; ATC=C07BB12=Nebivolol a tiazidy (hydrochlortiazid) (GP NIE) 28,00   náhrada  7,23  2,44 
  Nebitrix 5 mg; tbl 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB12=Nebivolol (GP ANO) 100,00   náhrada  16,29  4,29 
  Nebitrix 5 mg; tbl 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AB12=Nebivolol (GP ANO) 28,00   náhrada  4,56  1,20 
  NeisVac-C; sus inj 1x0,5 ml (striek. inj. skl. naplnená); na recept; INF, PED; ind.obm. ATC=J07AH07=Vakcina proti Meningococcus C, purifikovany polysacharidovy konjugovany antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  29,75  0,00 
  Nemdatine 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Nemdatine 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 49,00   náhrada  32,29  4,65 
  Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,78  0,00 
  Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 56,00   náhrada  31,57  0,00 
  NEMOTAN 30 mg; tbl flm 50x30 mg; na recept; NEU; ind.obm. ATC=C08CA06=Nimodipin (GP ANO) 5,00   náhrada  16,26  1,14 
  Neo-Gilurytmal; tbl flm 50x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ATC=C01BA08=Prajmalin (GP NIE) 33,34   náhrada  14,91  0,00 
  NeoRecormon 2 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/2 000 IU (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 12,00   náhrada  59,20  2,67 
  NeoRecormon 3 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/3 000 IU (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 18,00   náhrada  99,40  14,60 
  NeoRecormon 4 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/4 000 IU (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 24,00   náhrada  113,07  0,01 
  NeoRecormon 5 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/5000 IU (napl.inj.striek.skl.); na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 30,00   náhrada  165,46  24,13 
  NeoRecormon 6 000 IU injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 6x0,3 ml/6 000 IU (striek.inj.napl.skl.); na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 36,00   náhrada  205,25  35,65 
  Neotigason 10 mg; cps dur 30x10 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; DER, REU; ATC=D05BB02=Acitretin (GP NIE) 8,57   náhrada  11,27  2,28 
  Neotigason 25 mg; cps dur 30x25 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; DER, REU; ATC=D05BB02=Acitretin (GP NIE) 21,43   náhrada  22,47  0,00 
  Neulasta 6 mg injekčný roztok; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (napln.skl.inj.striek.- blis; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  716,19  184,31 
  Neulasta 6 mg injekčný roztok; sol inj 1x0,6 ml/6 mg (napln.skl.inj.striek.+ inje; na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L03AA13=Pegfilgrastim (GP NIE) 20,00   náhrada  759,84  227,96 
  Neupro 2 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 7x2 mg/24 hodín (vre.pap./LDPE/Al/ET kopol; na recept; NEU; ATC=N04BC09=Rotigotin (GP NIE) 2,33   náhrada  15,04  8,16 
  Neupro 4 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 28x4 mg/24 hodín (vre.pap./LDPE/Al/ET kopo; na recept; NEU; ATC=N04BC09=Rotigotin (GP NIE) 18,67   náhrada  72,40  17,37 
  Neupro 6 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 28x6 mg/24 hodín (vre.pap./LDPE/Al/ET kopo; na recept; NEU; ATC=N04BC09=Rotigotin (GP NIE) 28,00   náhrada  90,26  7,72 
  Neupro 8 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 28x8 mg/24 hodín (vre.pap./LDPE/Al/ET kopo; na recept; NEU; ATC=N04BC09=Rotigotin (GP NIE) 37,33   náhrada  110,06  0,00 
  NeuroBloc 5000 U/ml injekčný roztok; sol inj 1x2 ml/10000 U (liek.inj.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 1,00   náhrada  246,28  0,00 
  NEUROL 0,25 ; tbl 30x0,25 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 7,50   náhrada  1,26  1,05 
  NEUROL 0,5 ; tbl 30x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 15,00   náhrada  1,83  1,41 
  NEUROL 1,0 ; tbl 30x1,0 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=N05BA12=Alprazolam (GP ANO) 30,00   náhrada  2,80  1,96 
  Neurotop retard 300 mg; tbl plg 50x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, NEU, PLM, PSY; ATC=N03AF01=Karbamazepin (GP NIE) 15,00   náhrada  5,22  0,63 
  Neurotop retard 600 mg; tbl plg 50x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, NEU, PLM, PSY; ATC=N03AF01=Karbamazepin (GP NIE) 30,00   náhrada  9,75  0,45 
  Nexavar 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112x200 mg (blis.PP/Al); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE05=Sorafenib (GP NIE) 28,00   náhrada  3 285,72  0,00 
  NIDRAZID; tbl 250x100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; TRN; ind.obm. ATC=J04AC01=Izoniazid (GP ANO) 83,33   náhrada  8,62  0,00 
  Nimesil; gru por 30x2g/100 mg (vrecko); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  7,67  6,78 
  Nimvastid; tbl oro 28x1x1,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 4,67   náhrada  5,44  1,79 
  Nimvastid; tbl oro 28x1x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 9,33   náhrada  8,57  1,26 
  Nimvastid; tbl oro 28x1x4,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 14,00   náhrada  12,17  1,21 
  Nimvastid; tbl oro 28x1x6 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 18,67   náhrada  15,86  1,24 
  Nitresan 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C08CA08=Nitrendipin (GP ANO) 15,00   náhrada  2,13  1,06 
  Nitresan 20 mg; tbl 100x20 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C08CA08=Nitrendipin (GP ANO) 100,00   náhrada  7,86  0,76 
  Nitresan 20 mg; tbl 30x20 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=C08CA08=Nitrendipin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,73  0,60 
  Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA; tbl slg 20x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C01DA02=Glycerol trinitrat (GP NIE) 4,00   náhrada  1,36  0,00 
  Nitromint; sol asl 1x10 g (fľ.Al s dávkovačom); na recept; ATC=C01DA02=Glycerol trinitrat (GP NIE) 32,00   náhrada  3,62  1,28 
  NO-SPA 40 mg/2 ml; sol inj 5x2 ml/40 mg; na recept; ATC=A03AD02=Drotaverin (GP ANO) 2,00   náhrada  2,13  0,00 
  Nolicin; tbl flm 20x400 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01MA06=Norfloxacin (GP ANO) 10,00   náhrada  4,20  1,05 
  Noliprel A; tbl flm 1x28x2,5 mg/0,625 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  7,53  5,57 
  Noliprel A; tbl flm 1x30x2,5 mg/0,625 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  7,94  5,84 
  Noliprel A; tbl flm 3x30x2,5 mg/0,625 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  29,46  23,16 
  Noliprel Bi-forte A; tbl flm 1x28x10 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  12,50  7,66 
  Noliprel Bi-forte A; tbl flm 1x30x10 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  13,22  8,03 
  Noliprel Bi-forte A; tbl flm 3x30x10 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  38,92  23,35 
  Noliprel forte A; tbl flm 1x28x5 mg/1,25 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  7,65  3,73 
  Noliprel forte A; tbl flm 1x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  7,95  3,75 
  Noliprel forte A; tbl flm 3x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  24,70  12,10 
  Nolpaza 20 mg; tbl ent 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 50,00   náhrada  6,55  4,55 
  Nolpaza 20 mg; tbl ent 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 15,00   náhrada  2,09  1,49 
  Nolpaza 40 mg; tbl ent 100x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 100,00   náhrada  9,80  5,80 
  Nolpaza 40 mg; tbl ent 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  4,11  2,91 
  Noprex 35 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 83,33   náhrada  17,24  0,00 
  Noprex 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 125,00   náhrada  24,50  0,00 
  Noprex 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť; emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AE01=Buprenorfin (GP NIE) 166,67   náhrada  31,45  0,00 
  Noradrenalin Léčiva; con inf 5x1 ml/1 mg (amp.skl.); na recept; ATC=C01CA03=Noradrenalin (GP NIE) 0,83   náhrada  6,66  0,00 
  Nordimet 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,6 ml/15 mg (pero napl.+inj.ihla); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,00   náhrada  19,83  2,41 
  Nordimet 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,7 ml/17,5 mg (pero napl.+inj.ihla); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,17   náhrada  22,53  2,20 
  Nordimet 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,8 ml/20 mg (pero napl.+inj.ihla); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,33   náhrada  23,36  0,14 
  Nordimet 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,9 ml/22,5 mg (pero napl.+inj.ihla); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 1,50   náhrada  26,16  0,03 
  Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml; sol inj 1x1,5 ml/10 mg (náplň skl.); na recept; END, ENP; ind.obm., ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 15,00   náhrada  277,81  81,76 
  Norethisteron Zentiva; tbl 45x5 mg (blis.Al/PVC); na recept; END, GYN; ATC=G03DC02=Noretisteron (GP ANO) 45,00   náhrada  11,70  0,00 
  Norifaz 35 mg; tbl flm 12(3x4)x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; END, GYN, INT, ORT, REU, KLF; ind.obm. ATC=M05BA07=Kyselina risedronova (GP ANO) 84,00   náhrada  5,00  0,00 
  Norifaz 35 mg; tbl flm 4x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; END, GYN, INT, ORT, REU, KLF; ind.obm. ATC=M05BA07=Kyselina risedronova (GP ANO) 28,00   náhrada  1,96  0,28 
  NORMIX 200 mg; tbl flm 28x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; CCH, CHI, GER, GIT, HEP, INF, INT, KLF, PLM; ind.obm. ATC=A07AA11=Rifaximin (GP ANO) 7,00   náhrada  17,99  2,88 
  Norprolac 150 µg tablety; tbl 30x150 µg (blis.Al/Al); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G02CB04=Quinagolid (GP NIE) 60,00   náhrada  47,53  1,09 
  Norprolac 25 µg+50 µg tablety; tbl 3x25 µg+3x50 µg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G02CB04=Quinagolid (GP NIE) 3,00   náhrada  3,15  0,83 
  Norprolac 75 µg tablety; tbl 30x75 µg (blis.Al/Al); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G02CB04=Quinagolid (GP NIE) 30,00   náhrada  23,21  0,00 
  Norvasc 10 mg tablety ; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  5,50  4,60 
  Norvasc 5 mg tablety ; tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,06  3,61 
Strana č.
< späť tam >