Počet liekov na K je 95 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kadcyla 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC14= () 27,78   náhrada  1 785,00  17,21 
  Kadcyla 160 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x160 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC14= () 44,44   náhrada  2 828,38  0,00 
  Kaldyum; cps pld 60x600 mg (fľ.skl.); ; ATC=A12BA01=Chlorid draselny (GP ANO) 12,00   náhrada  4,12  2,31 
  Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AR10= () 30,00   náhrada  337,33  0,00 
  KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA; tbl ent 100x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A12BA01=Chlorid draselny (GP ANO) 16,67   náhrada  3,93  1,55 
  KAMIREN XL 4 mg; tbl mod 30x4 mg; na recept; END, INT, KAR, KLF, NEF, URO; ATC=C02CA04=Doxazosin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,61  2,84 
  Kanamycin-POS; int opo 1x5 ml (fľ.PE); na recept; ATC=S01AA24=Kanamycin (GP NIE) 5,00   náhrada  2,96  2,51 
  Kanamycin-POS; ung oph 1x2,5 g (tuba Al); na recept; ATC=S01AA24=Kanamycin (GP NIE) 2,50   náhrada  2,36  2,14 
  KANAVIT; gte por 1x5 ml/100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=B02BA01=Fytomenadion (GP ANO) 5,00   náhrada  4,14  0,00 
  KANAVIT; sol inj 5x1 ml/10 mg; na recept; ATC=B02BA01=Fytomenadion (GP ANO) 2,50   náhrada  2,22  0,00 
  KANILAD 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,44 
  KANILAD 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  1,40 
  KANILAD 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,94  0,14 
  KANILAD 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  17,19  0,00 
  KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC03=Trastuzumab (GP NIE) 1,00   náhrada  393,15  20,19 
  Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  7,24  1,98 
  Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablety; tbl 98x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 98,00   náhrada  23,65  5,23 
  Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x32 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  14,55  5,48 
  Karbicombi 32 mg/25 mg tablety; tbl 28x32 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  15,77  5,24 
  Karbis 16 mg tablety; tbl 30x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 60,00   náhrada  6,78  2,70 
  Karbis 16 mg tablety; tbl 98x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 196,00   náhrada  18,92  5,59 
  Karbis 32 mg tablety; tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 112,00   náhrada  11,97  4,35 
  Karbis 8 mg tablety; tbl 28x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 28,00   náhrada  4,95  3,41 
  Karesol 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  54,00  0,00 
  Karesol 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 100,00   náhrada  27,00  0,00 
  Kartesada 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 28,00   náhrada  7,86  0,00 
  Kartesada 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 42,00   náhrada  11,79  0,00 
  Kartesada 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 14,00   náhrada  6,94  0,00 
  Kartesada 75 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 21,00   náhrada  10,42  0,00 
  Kartesada 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 56,00   náhrada  16,45  0,00 
  Kartesada 300 mg tvrdé kapsuly; cps dur 84x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX16=Pregabalin (GP NIE) 84,00   náhrada  24,68  0,00 
  Kentera 3,9 mg/24 hodín transdermálna náplasť; emp tdm 24 (3,9 mg/24 hod); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 84,00   náhrada  101,88  0,66 
  Kentera 3,9 mg/24 hodín transdermálna náplasť; emp tdm 8 (3,9 mg/24 hod); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 28,00   náhrada  33,74  0,00 
  Keppra 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x150 ml (fľ.skl.+1 ml per.kal.striek.PP/P; na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  17,39  0,86 
  Keppra 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x150 ml (fľ.skl.+3 ml per.kal.striek.PP/P; na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  17,39  0,86 
  KERASAL; ung der 1x50 g (tuba Al); voľnopredajný; ATC=D02AE51=Mocovina, kombinacie (GP NIE) 50,00   náhrada  3,80  0,65 
  Ketilept Prolong 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); voľnopredajný; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  30,60  3,12 
  Ketilept Prolong 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); voľnopredajný; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  41,20  0,00 
  Ketilept Prolong 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x50 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); voľnopredajný; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  10,39  3,52 
  Ketonal 100 mg/2 ml; sol inj 5x2 ml/100 mg (amp.z jantár.skla); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 3,33   náhrada  1,99  0,50 
  Ketonal 50 mg; cps dur 25x50 mg (fľ.skl.jantár.); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 8,34   náhrada  1,70  0,59 
  Ketonal DUO 150 mg; cps mdd 20x150 mg (blis.Al/PVC/TE/PVDC); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 20,00   náhrada  4,38  1,72 
  Ketonal forte 100 mg; tbl flm 20x100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 13,34   náhrada  2,72  0,95 
  KETOSTERIL; tbl flm 1x100; na recept; NEF; ATC=V06DD=Aminokyseliny a kombinacie s polypeptidmi (GP NIE) 20,00   náhrada  50,46  0,00 
  Kevzara 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/150 mg (pero inj.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AC14= () 20,98   náhrada  919,85  73,43 
  Kevzara 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AC14= () 27,97   náhrada  919,85  73,45 
  Kevzara 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (pero inj.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm., ZP ATC=L04AC14= () 27,97   náhrada  919,85  73,45 
  KEYTRUDA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC18= () 0,50   náhrada  3 100,91  0,00 
  Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 7x0,67 ml /100 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; ALG, REU; ind.obm., ZP ATC=L04AC03=Anakinra (GP NIE) 7,00   náhrada  239,26  0,00 
  Kinito; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, GER, GIT, INT, KLF, ONK, PLM; ATC=A03FA07=Itoprid hydrochlorid (GP ANO) 33,33   náhrada  30,22  2,72 
  Kinito; tbl flm 40x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, GER, GIT, INT, KLF, ONK, PLM; ATC=A03FA07=Itoprid hydrochlorid (GP ANO) 13,33   náhrada  12,72  1,72 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x100 ml/10 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 10,00   náhrada  449,19  4,50 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x200 ml/20 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 20,00   náhrada  896,23  6,85 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x25 ml/2,5 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 2,50   náhrada  118,97  7,80 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x300 ml/30 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 30,00   náhrada  1 589,04  254,97 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x50 ml/5 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 5,00   náhrada  231,00  8,65 
  KLABAX 250 mg; tbl flm 14x250 mg; na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,95  1,63 
  KLABAX 500 mg; tbl flm 14x500 mg; na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,55 
  KLACID 125 mg/5 ml; gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 5,00   náhrada  7,41  2,89 
  KLACID 125 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 3,00   náhrada  5,41  2,70 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  14,07  5,04 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 6,00   náhrada  9,20  3,78 
  KLACID SR; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  7,24  4,92 
  KLERIMED 250 mg; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,83  1,51 
  KLERIMED 500 mg; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,55 
  KLIMICIN 150 mg/ml; sol ijf 10x2 ml/300 mg (amp.skl.); na recept; TRN, ALG; ind.obm. ATC=J01FF01=Klindamycin (GP ANO) 1,67   náhrada  29,11  1,55 
  KOGENATE Bayer; plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek.- powder+1x skl.na; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  635,89  5,36 
  KOGENATE Bayer; plv iol 1x250 IU (1x skl. liek.- powder+1x skl.nap; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 0,50   náhrada  173,78  16,15 
  KOGENATE Bayer; plv iol 1x500 IU (1x skl. liek.- powder+1x skl.nap; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  337,11  21,84 
  Kombi-Kalz 1000/880; gra eff 30x8 g (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 30,00   náhrada  6,34  2,50 
  Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety; tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 30,00   náhrada  6,69  2,85 
  Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety; tbl flm 90x500 mg/800 IU (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 90,00   náhrada  16,34  4,82 
  Kornam 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA03=Terazosin (GP ANO) 60,00   náhrada  12,16  2,62 
  Kornam 5 mg; tbl 90x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA03=Terazosin (GP ANO) 90,00   náhrada  18,29  3,98 
  Kovaltry 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.+adap; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  674,42  43,89 
  Kovaltry 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x250 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.+adapt; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 0,50   náhrada  173,01  15,38 
  Kovaltry 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.+adapt; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  339,42  24,15 
  Kreon 10 000; cps end 20x150 mg (blis.Al/Al); na recept; GIT, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 40,00   náhrada  3,86  1,74 
  Kreon 10 000; cps end 50x150 mg (fľ.HDPE); voľnopredajný; GIT, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 100,00   náhrada  7,48  2,18 
  Kreon 25 000; cps end 50x300 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, GIT, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 250,00   náhrada  15,00  7,00 
  Kuvan 100 mg rozpustné tablety; tbl sol 120x100 mg (fľ.HDPE); na recept; ind.obm., ZP ATC=A16AX07=Sapropterin (GP NIE) 600,00   náhrada  2 779,00  0,00 
  Kventiax 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  4,37  1,99 
  Kventiax 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 15,00   náhrada  7,74  2,98 
  Kventiax 200 mg; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  9,51  0,00 
  Kventiax 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 1,88   náhrada  2,33  1,74 
  Kventiax 300 mg; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  17,68  3,41 
  Kventiax SR 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  27,47  0,00 
  Kventiax SR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  41,20  0,00 
  Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 30,00   náhrada  6,34  1,54 
  Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 3x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Kyselina ibandrónová Sandoz 3 mg/3 ml; sol inj 1x3 ml/3 mg (striek.inj.napl.skl.+1x inj. ; na recept; END, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 0,75   náhrada  25,92  0,00 
  Kyselina ibandrónová Teva 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x150 mg (blister PVC/Aclar/PVC-Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 30,00   náhrada  4,80  0,00 
  Kyselina ibandrónová Teva 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 3x150 mg (blister PVC/Aclar/PVC-Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/100 ml infúzny roztok; sol inf 1x100 ml/4 mg (fľ.inf.plast.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  0,00 
  Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  0,00