Počet liekov na E je 253 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ebixa 10 mg; tbl flm 56x10 mg (bli.Alu/PP); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  24,78  10,58 
  Ebixa 20 mg; tbl flm 28x20 mg (bli.Alu/PP); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DX01=Memantin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,44  5,90 
  Ebrantil 30; cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 12,50   náhrada  5,16  0,00 
  Ebrantil 60; cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE); na recept; ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Ecansya 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  58,10  0,00 
  Ecobec 100 µg; aer ora 200x100 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 25,00   náhrada  10,64  0,39 
  Ecobec 250 µg; aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 62,50   náhrada  13,70  0,45 
  Ecobec 250 µg Easi-Breathe; aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R03BA01=Beklometazon (GP NIE) 62,50   náhrada  19,24  5,99 
  EDURANT 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AG05= () 30,00   náhrada  218,33  0,00 
  Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x100 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  64,06  0,00 
  Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x200 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  64,06  0,00 
  EFFLUMIDEX Liquifilm; int opu 1x5 ml/5 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01BA07=Fluorometolon (GP NIE) 5,00   náhrada  2,05  1,06 
  Efient 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.Al/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  21,48  1,91 
  EFUDIX; ung 1x20 g (tuba Al); na recept; DER, ONK; ATC=L01BC02=Fluorouracil (GP NIE) 20,00   náhrada  20,29  0,00 
  Egilok 100 mg; tbl 100x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 66,67   náhrada  8,85  1,65 
  Egilok 100 mg; tbl 60x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 40,00   náhrada  4,80  0,48 
  Egilok 50 mg; tbl 100x50 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 33,33   náhrada  4,11  0,51 
  Egilok 50 mg; tbl 60x50 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 20,00   náhrada  2,44  0,28 
  Egiramlon 10 mg/10 mg; cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  8,12  3,62 
  Egiramlon 10 mg/10 mg; cps dur 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  18,73  5,23 
  Egiramlon 10 mg/5 mg; cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  6,61  2,56 
  Egiramlon 10 mg/5 mg; cps dur 90x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  18,53  6,38 
  Egiramlon 5 mg/10 mg; cps dur 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  6,34  2,98 
  Egiramlon 5 mg/10 mg; cps dur 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  17,01  6,93 
  Egiramlon 5 mg/5 mg; cps dur 30x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  4,97  2,06 
  Egiramlon 5 mg/5 mg; cps dur 90x5 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB07= () 90,00   náhrada  13,08  4,35 
  Egistrozol; tbl flm 90x1 mg (blis.); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Egoropal 100 mg; sus iph1x100 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  118,01  0,00 
  Egoropal 150 mg; sus iph1x150 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  175,49  0,00 
  Egoropal 50 mg; sus iph1x50 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  71,95  0,00 
  Egoropal 75 mg; sus iph 1x75 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  94,58  0,00 
  Elaprase 2 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x3 ml/6 mg (liek.inj.skl.); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AB09= () 12,00   náhrada  2 426,28  0,00 
  Eleveon 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,73  1,19 
  Eleveon 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  40,17  2,55 
  Eleveon 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Eleveon 50 mg; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  0,03 
  Elicea 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  4,09  1,77 
  Elicea 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  4,98  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  7,45  0,00 
  Elicea Q-Tab 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC s odlup.fóliou P; na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 28,00   náhrada  5,25  2,93 
  Elidel 10 mg/g krém; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ALG, DER; ind.obm. ATC=D11AH02=Pimekrolimus (GP NIE) 7,50   náhrada  15,77  3,93 
  Eligard 22,5 mg; plv iol 1x22,5 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A"+st; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 22,50   náhrada  165,18  14,29 
  Eligard 22,5 mg; plv iol 1x22,5 mg+1xsolv.(striek.inj.napln.+striek; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 22,50   náhrada  165,18  14,29 
  Eligard 45 mg; plv iol 1x45 mg + 1x solv. (vanička); na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 45,00   náhrada  301,76  0,00 
  Eligard 45 mg; plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A"+stri; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 45,00   náhrada  301,76  0,00 
  Eligard 7,5 mg; plv iol 1x7,5 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A"+str; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 7,50   náhrada  68,99  18,69 
  Eligard 7,5 mg; plv iol 1x7,5 mg+1xsolv.(striek.inj.napln.+striek.; na recept; ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 7,50   náhrada  68,99  18,69 
  Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 168x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF02= () 84,00   náhrada  182,42  100,10 
  Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF02= () 30,00   náhrada  63,05  33,65 
  Eliquis 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 168x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF02= () 84,00   náhrada  182,61  100,29 
  Eliquis 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF02= () 30,00   náhrada  63,13  33,73 
  ELOCOM krém; crm der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,28  0,00 
  ELOCOM masť; ung der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,38  0,08 
  ELOCTA 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  602,28  6,07 
  ELOCTA 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1500 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 3,00   náhrada  899,50  5,18 
  ELOCTA 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 4,00   náhrada  1 195,88  3,45 
  ELOCTA 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x250 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+striek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 0,50   náhrada  154,27  5,22 
  ELOCTA 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x3000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 6,00   náhrada  1 788,64  0,00 
  ELOCTA 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+striek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  304,07  5,96 
  Elontril 150 mg; tbl mod 30x150 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 15,00   náhrada  10,75  1,48 
  Elontril 300 mg; tbl mod 30x300 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 30,00   náhrada  22,41  8,67 
  EMADINE 0,5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; ALG, OPH, ORL; ATC=S01GX06=Emedastin (GP NIE) 5,00   náhrada  9,45  3,11 
  Emanera 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x20 mg (blis.OPA/Al/PE+DES film/Al/PE); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,86  2,74 
  Emanera 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 90,00   náhrada  8,34  4,74 
  Emanera 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x40 mg (blis.OPA/Al/PE+DES film/Al/PE); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  5,80  3,56 
  Emanera 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=A02BC05=Ezomeprazol (GP ANO) 180,00   náhrada  13,00  5,80 
  Emegar 1 mg; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,21  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 10,00   náhrada  48,42  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 5x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,21  0,00 
  EMEND 125 mg tvrdé kapsuly, EMEND 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  25,37  0,00 
  Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1 ml/120 mg (striek.inj.skl. v pere); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N02CD02= () 30,00   náhrada  415,31  90,44 
  Emperin 24 mg; tbl 100x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 100,00   náhrada  10,03  1,93 
  Emperin 24 mg; tbl 60x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 60,00   náhrada  6,02  1,16 
  Emselex; tbl plg 28x15 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 56,00   náhrada  22,33  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x7,5 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 28,00   náhrada  16,02  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  86,89  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  86,89  0,00 
  Enalapril Vitabalans 5 mg tablety; tbl 100x5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 50,00   náhrada  2,43  1,33 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  114,90  0,00 
  Enbrel 25 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  259,47  0,00 
  Enbrel 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  263,31  3,83 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  503,87  94,18 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl. v napl.; na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  503,87  94,18 
  Endovelle 2 mg tablety; tbl 1x28x2 mg (blis.Al/PVC/PVDC-kalendár.bal.); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G03DB08= () 28,00   náhrada  10,19  0,39 
  Endovelle 2 mg tablety; tbl 3x28x2 mg (blis.Al/PVC/PVDC-kalendár.bal.); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G03DB08= () 84,00   náhrada  32,22  2,82 
  Endoxan 1000 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 5x1 g (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 500,00   náhrada  117,06  0,00 
  Endoxan 200 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 50x200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 1 000,00   náhrada  234,09  0,00 
  Endoxan 500 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 6x500 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 300,00   náhrada  70,23  0,00 
  ENELBIN 100 retard; tbl plg 100x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C04AX21=Naftidrofuryl (GP ANO) 50,00   náhrada  15,85  3,80 
  ENELBIN 100 retard ; tbl plg 100x100 mg (fľ.PE); na recept; ATC=C04AX21=Naftidrofuryl (GP ANO) 50,00   náhrada  15,85  3,80 
  Enerzair Breezhaler 114 mikrogramov/46 mikrogramov/136 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1x114 µg/46 µg/136 µg (blis.PA/Al/PVC-A; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AL12= () 30,00   náhrada  47,94  0,00 
  ENGERIX-B 20 µg; sus inj 1x1 ml (striek.inj.skl.napln.); na recept; ind.obm. ATC=J07BC01=Vakcina proti hepatitide B, purifikovany antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  12,62  0,00 
  Enhertu 100 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.jantár.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD04= () 18,52   náhrada  1 811,99  0,00 
  Enstilar 50 mikrogramov/g + 0,5 mg/g; spm der 1x60 g (nád.hliníková); na recept; DER; ATC=D05AX52=Kalcipotriol, kombinacie (GP NIE) 60,00   náhrada  43,08  13,56 
  Entecavir Xantis 0,5 mg; tbl flm 30x1x0,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 30,00   náhrada  149,04  0,00 
  Entecavir Xantis 1 mg; tbl flm 30x1x1 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dá; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 60,00   náhrada  163,59  0,00 
  Entocort 2 mg; tbl rul 7x2 mg +7 solv. (blis.Al+fľ.LDPE); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 7,00   náhrada  34,36  2,16 
  Entocort 3 mg; cps mod 50x3 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 16,67   náhrada  46,63  5,81 
  Entresto 24 mg/26 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x24 mg/26 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 14,00   náhrada  62,60  0,00 
  Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x49 mg/51 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,41  0,00 
Strana č.
< späť tam >