Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x10 mmol/20 ml (20 ml liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 6,67   náhrada  242,79  0,00 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x5 mmol/10 ml (10 ml liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 3,33   náhrada  153,74  12,83 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 10x7,5 mmol/15 ml (20 ml liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 5,00   náhrada  211,38  0,00 
  Clariscan 0,5 mmol/ml injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 10x10 mmol/20 ml (20 ml striek.inj.napl.); ; ATC=V08CA02= () 6,67   náhrada  311,00  29,15 
  Cyclolux 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,33   náhrada  16,81  2,73 
  Cyclolux 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 1x15 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,50   náhrada  25,22  4,08 
  Cyclolux 0,5 mmol/ml injekčný roztok; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,67   náhrada  33,62  5,42 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,33   náhrada  25,70  11,62 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x15 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,50   náhrada  36,36  15,22 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); ; ATC=V08CA02= () 0,67   náhrada  45,36  17,16