Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ultravist 300; sol inj 10x100 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB05=Iopromid (GP NIE) 100,00   náhrada  356,96  0,00 
  Ultravist 300; sol inj 10x20 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB05=Iopromid (GP NIE) 20,00   náhrada  73,31  0,00 
  Ultravist 300; sol inj 10x50 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB05=Iopromid (GP NIE) 50,00   náhrada  183,30  0,00 
  Ultravist 370; sol inj 10x100 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB05=Iopromid (GP NIE) 100,00   náhrada  328,70  0,00 
  Ultravist 370; sol inj 1x200 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB05=Iopromid (GP NIE) 20,00   náhrada  65,74  0,00 
  Ultravist 370; sol inj 1x500 ml (fľ.skl.); na recept; ATC=V08AB05=Iopromid (GP NIE) 50,00   náhrada  236,98  53,68