Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  SCANLUX 300; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  323,98  49,38 
  SCANLUX 370; sol inj 10x100 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 100,00   náhrada  274,56  0,00 
  SCANLUX 370; sol inj 10x200 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 200,00   náhrada  638,89  89,69 
  SCANLUX 370; sol inj 10x50 ml (liek.skl.); na recept; ATC=V08AB04=Iopamidol (GP NIE) 50,00   náhrada  164,41  27,11