Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  UNIFLOX 0,3 %; int opt 1x10 ml/30 mg (fľ.PE); na recept; OPH, ORL; ATC=S01AX11=Ofloxacin (GP NIE) 10,00   náhrada  3,01  0,30