Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Budelin Novolizer 200 µg; plv inh 1x200 dávo (náplň PS/PP+pomôcka Novolizer); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  18,65  5,30 
  Budelin Novolizer 200 µg; plv inh 1x200 dávok (náplň PS/PP); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  16,90  3,55 
  Budiair 0,2 mg; sol inh 1x11,2 ml/200 dávok (obal Al tlakový); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  13,31  0,00 
  Giona Easyhaler 100; plv inh 1x200 dávok (inhal.plast.); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 25,00   náhrada  18,54  0,00 
  Giona Easyhaler 200; plv inh 1x200 dávok (inhal.plast.); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  21,69  8,34 
  Giona Easyhaler 400; plv inh 1x100 dávok (inhal.plast.); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  22,13  8,78 
  Miflonide Breezhaler 200; plv icd 60(6x10)x200 µg (blis.PVC/PVDC/Al+1 inhalá; na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 15,00   náhrada  6,11  2,10 
  Miflonide Breezhaler 400; plv icd 60(6x10)x400 µg (blis.PVC/PVDC/Al+ 1 inhal; na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 30,00   náhrada  10,14  2,13 
  Pulmicort Turbuhaler 200 µg; plv inh 1x200 dávok (inhal.plast.); na recept; ALG,TRN; ATC=R03BA02=Budezonid (GP NIE) 50,00   náhrada  22,30  8,95