Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ultibro Breezhaler 85 mikrogramov/43 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1+1 inhalátor (blis.PA/Al/PVC-Al-perf.); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL04= () 30,00   náhrada  40,72  0,00