Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Concerta 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x18 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 18,00   náhrada  12,58  3,76 
  Concerta 36 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x36 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 36,00   náhrada  22,66  6,21 
  Concerta 54 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x54 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 54,00   náhrada  35,05  10,53 
  Metylfenidát Neuraxpharm 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x18 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 18,00   náhrada  8,82  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 36 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x36 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 36,00   náhrada  16,42  0,00 
  Metylfenidát Neuraxpharm 54 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x54 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA04=Metylfenidat (GP NIE) 54,00   náhrada  24,47  0,00