Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bupropion Neuraxpharm 150 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 30x150 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 15,00   náhrada  5,90  0,81 
  Bupropion Neuraxpharm 300 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 30x300 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 30,00   náhrada  15,96  2,22 
  Elontril 150 mg; tbl mod 30x150 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 15,00   náhrada  10,75  5,66 
  Elontril 300 mg; tbl mod 30x300 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX12=Bupropion (GP ANO) 30,00   náhrada  22,44  8,70