Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Reagila 1,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x1,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX15= () 14,00   náhrada  53,07  0,00 
  Reagila 3 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x3 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX15= () 28,00   náhrada  57,59  0,00 
  Reagila 4,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x4,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX15= () 42,00   náhrada  53,44  0,00 
  Reagila 6 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x6 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX15= () 56,00   náhrada  105,59  0,00