Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x18,5 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 8,63   náhrada  51,24  11,93 
  Latuda 37 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x37 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 17,27   náhrada  52,41  13,66 
  Latuda 74 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x74 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 34,53   náhrada  52,68  13,59