Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Ontozry 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x100 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX25= () 14,00   náhrada  99,66  0,00 
  Ontozry 12,5 mg tablety, Ontozry 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm + tbl 28 (14x25 mg + 14x12,5 mg) (blis.PVC; ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX25= () 28,00   náhrada  186,66  0,00 
  Ontozry 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x150 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX25= () 14,00   náhrada  101,72  0,00 
  Ontozry 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX25= () 14,00   náhrada  103,79  0,00 
  Ontozry 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x50 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX25= () 14,00   náhrada  97,58  0,00